วิดีโอ: ทำไมหนังโป๊ถึงเปลี่ยนสมอง [SFW]

What.Ive_.learned.PNG

[youtube] https://youtu.be/DclqE-9vFgY [/ youtube]
หนึ่งในวิดีโอสั้นที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเอฟเฟกต์สื่อลามกที่มีต่อสมองโดยช่อง YouTube ยอดนิยม“สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้.” อย่างไรก็ตามคำพูดของฉันในช่วงต้น งานนำเสนอ 2015 ตามที่บอกว่ามีเพียงการศึกษาสมอง 4 เผยแพร่บนผู้ใช้สื่อลามก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2017 มี การศึกษาระบบประสาท 34 เผยแพร่ในผู้ใช้สื่อลามกและผู้ติดยาเสพติดทางเพศ.