วิทยาลัยชาร์ลส์ตัน: โบสถ์โนอาห์และทอดด์เลิฟ (วิดีโอ)

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2015“ Think Differently Forum” ของ College of Charleston ได้กล่าวถึงหัวข้อการใช้สื่อลามกว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ผู้เขียน และ โค้ช โบสถ์โนอาห์ BE และดร. ทอดด์เลิฟ นักจิตอายุรเวท การปฏิบัติที่มุ่งเน้นไปที่ผู้ป่วยที่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกนำไปสู่การอภิปราย