การปฏิเสธความรับผิดทางการแพทย์

ไม่มีคำแนะนำ

คำแถลงนี้เป็นข้อจำกัดความรับผิดชอบทางการแพทย์สำหรับ www.yourbrainonporn.com เว็บไซต์นี้มีข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเงื่อนไขทางการแพทย์และการรักษา ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำและไม่ควรได้รับการปฏิบัติเช่นนี้

ข้อ จำกัด ของการรับประกัน

ข้อมูลทางการแพทย์ในเว็บไซต์นี้มีให้ "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับรองหรือรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย www.yourbrainonporn.com ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์ในเว็บไซต์นี้

www.yourbrainonporn.com ไม่รับประกันว่า:

  • ข้อมูลทางการแพทย์ในเว็บไซต์นี้จะมีอยู่อย่างต่อเนื่องหรือมีอยู่ทั้งหมด; หรือ
  • ข้อมูลทางการแพทย์ในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงหรือไม่หลอกลวง

ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ

คุณต้องไม่พึ่งพาข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นทางเลือกสำหรับคำแนะนำทางการแพทย์จากแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแบบมืออาชีพอื่น ๆ ของคุณ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องทางการแพทย์ใด ๆ คุณควรปรึกษาแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแบบมืออาชีพอื่น ๆ

หากคุณคิดว่าคุณอาจประสบภาวะทางการแพทย์คุณควรขอความช่วยเหลือจากแพทย์ทันที

คุณไม่ควรรีบหาคำแนะนำทางการแพทย์ไม่สนใจคำแนะนำทางการแพทย์หรือยุติการรักษาพยาบาลเนื่องจากข้อมูลในเว็บไซต์นี้

ความรับผิดชอบ

ไม่มีข้อจำกัดความรับผิดชอบทางการแพทย์ใด ๆ ที่จะจำกัดความรับผิดใด ๆ ของเราในลักษณะใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับหรือยกเว้นความรับผิดใด ๆ ที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เครดิต

เอกสารนี้สร้างขึ้นโดยใช้เทมเพลต Contractology ซึ่งก่อนหน้านี้มีอยู่ที่ http://www.freenetlaw.com