บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร Bulletproof Geoffrey Miller (ผู้เขียน“ The Mating Mind”)

ผู้สัมภาษณ์กล่าวถึง NoFap และความจำเป็นในการวิจัยความถี่การหลั่งที่เหมาะกับเขา (ครึ่งหลังของการแสดง)