Gary และ Gabe พูดคุยเรื่องการกู้คืนจาก ED ที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามก (แสดง #9)

Gabe Deem

25- ปีเก่าอธิบายการถอนและการฟื้นตัวของสุขภาพทางเพศของเขาหลังจากเลิกสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต

ฟังรายการวิทยุวันที่ 20 พฤศจิกายน 2012“ Your Brain in the Cybersex Jungle”<--break->

รายการที่สองของ Gabe กับ Gary - Gabe ตอบคำถามเกี่ยวกับ ED ที่กระตุ้นภาพอนาจาร (แสดง #20)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: