Gary พูดถึงการรายงานข่าวของสื่อลามกที่ชักนำ ED (แสดง #19)

Guy ใคร่ครวญอาวุธเลเซอร์อ่อนแรงGary กล่าวถึงการรายงานข่าวสื่อเกี่ยวกับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่เกิดจากสื่อลามกเช่นเดียวกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์สมองใหม่เกี่ยวกับ psychogenic ED โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาวิเคราะห์ทั้งดร. ออซโชว์เกี่ยวกับ ED สื่อลามกและเรื่องใหม่เกี่ยวกับ ED จากเซเว่นชาร์ปโชว์ในนิวซีแลนด์

ฟังวันที่ 12 มีนาคม 2013 รายการวิทยุ“ Your Brain in the Cybersex Jungle”<--break->