สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต: ความวิตกกังวลทางสังคมและความมั่นใจ (แสดง # 12)

คู่รักนอนบนเตียงผู้ชายหลายคนที่ออกจากสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตด้วยเหตุผลอื่น (เช่น ความผิดปกติทางเพศ) ยังประหลาดใจด้วยการเพิ่มความมั่นใจและความวิตกกังวลทางสังคมที่ลดลง ในรายการนี้แกรี่พูดถึงวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องที่อยู่เบื้องหลังผลประโยชน์ร่วมกันเหล่านี้

ฟังวันที่ 18 ธันวาคม 2012 รายการวิทยุ“ Your Brain in the Cybersex Jungle”<--break->