“ สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตในฐานะ Super-Stimulus” (แสดง #2)

ภาพวงจรรางวัลของสมอง

โฮสต์ Gary Wilson อภิปรายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ว่าทำไมสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตจึงแตกต่างจากสื่อลามกในอดีต ผลคูลิดจ์ สิ่งเร้าเหนือธรรมชาติ สวิตช์ระดับโมเลกุลที่พบได้ทั่วไปสำหรับการเสพติดทั้งหมด (Delta FosB) และที่ไม่ซ้ำกัน ช่องโหว่ของวัยรุ่นต่อการติดยาเสพติด.

ฟังวันที่ 18 กันยายน 2012 รายการวิทยุ“ Your Brain in the Cybersex Jungle”<--break->