Gregor Schmidinger ผู้สร้าง“ Sex God Project” อธิบายว่าทำไมเขาถึงตัดสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตออก (แสดง #24)

โลโก้โครงการ Sex God
Gregor Schmidinger ผู้สร้างภาพยนตร์ชาวออสเตรียพูดคุยกับ Gary เกี่ยวกับเหตุผลของเขาในการเลิกสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าตลอดทั้งปีเพื่อเป็นเทพเจ้าเพศและทำไมการเป็นเกย์จึงเป็นข้อได้เปรียบเมื่อคุณต้องการพูดถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้สื่อลามก เยี่ยมชม โครงการเพศพระเจ้า เพื่อเข้าร่วมการทดลอง 12 เดือนของ Gregor อ่านเหตุผล สื่อลามกคือศัตรูของเพศที่ยิ่งใหญ่.

ฟังเพื่อแสดง<--break->