การศึกษาโป๊ที่น่าสงสัย (รายการวิทยุของ Gary #27)

สปินGary กล่าวถึงแง่มุมที่น่าสงสัยของการศึกษาสองชิ้นโดยประเด็นแรกเป็นหัวข้อข่าวที่อ้างว่าสื่อลามกไม่มีผลเสียต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น การศึกษาครั้งที่สองก่อให้เกิดการทดสอบยอดนิยมที่ออกแบบมาเพื่อค้นหาว่าการใช้สื่อลามกแบบฮาร์ดคอร์ที่หนักขึ้นสามารถนำไปสู่ผลในเชิงบวกมากขึ้นเท่านั้น (PCES)

ฟังเพื่อแสดง<--break->

การศึกษาเรื่องสื่อลามก: การดูกำลังอธิบายว่ากำลังทำอยู่หรือไม่?

การรับรู้ผลของการบริโภคสื่อลามก