การฟื้นตัวทางอารมณ์หลังโพสต์ (แสดง # 31)

หลังจากที่ผู้คนเลิกใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตพวกเขามักจะรายงานอารมณ์ที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเสียงสูงและต่ำ สีดูสว่างขึ้น ดนตรีมีอรรถรสมากขึ้น และพันธมิตรที่มีศักยภาพน่าดึงดูดมากขึ้น ชีวิตจริงน่าสนใจกว่าพิกเซล

ฟังเพื่อแสดง

ดู เลิกโป๊หรือไม่ เตรียมพร้อมสำหรับอารมณ์ที่สดใสมากขึ้น