“ ทำไมสื่อลามกถึงน่าตื่นเต้นกว่าคู่นอน” (แสดง #3)

Darth Vader ที่ไร้สมรรถภาพ

Gary Wilson กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของสมองที่พบได้บ่อยกับการเสพติดทั้งหมดและการรวมกันของ“แพ"และ"desensitization” สามารถส่งผลให้สมองมองว่าสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากกว่าความสุขปกติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูบทความนี้: เหตุใดฉันจึงค้นหาพรที่น่าตื่นเต้นกว่าคู่ค้า

ฟังวันที่ 25 กันยายน 2012 รายการวิทยุ“ Your Brain in the Cybersex Jungle”<--break->