ผู้หญิงกำลังรายงานปัญหาเกี่ยวกับสื่อลามกด้วย (แสดง #30)

“ Femstronauts” จาก Reddit.NoFap กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับสื่อลามกที่คุ้นเคยและได้รับประโยชน์จากการเลิก แกรี่พูดถึงปรากฏการณ์นี้กับแขกของเขามาร์เนีย (ภรรยาของเขา)

ฟังเพื่อแสดง