นักจิตแพทย์รุ่นเยาว์พูดคุยเรื่อง ED-Induced Porn (Show #32)

จิตแพทย์พูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวของเขาเกี่ยวกับความผิดปกติทางเพศที่เกิดจากสื่อลามกรวมถึงการติดสื่อลามกและเหตุผลที่การศึกษาทางคลินิกขนาดใหญ่เกี่ยวกับผลกระทบของสื่อลามกจึงเป็นเรื่องยากที่จะนำมาสู่

ฟังเพื่อแสดง