หนังหุ้มปลายลึงค์หรือฟิมโมซิสแน่น

หนังหุ้มปลายลึงค์แน่น

หนังหุ้มปลายลึงค์หรือฟิมโมซิสแน่น

ผู้ชายจากฟอรั่มโพสต์สิ่งนี้:

ได้โปรดนำเสนอลิงค์นี้ให้ชายหนุ่มคนอื่นที่ทุกข์ทรมานจากหนังหุ้มปลายลึงค์ มีข้อมูลที่ผิดมากมายออกไปและการยืดอย่างถูกวิธีจะช่วยรักษาปัญหา 99% ได้ - ถ้าพวกมันแน่นอน เป็น ปัญหาที่เกิดขึ้น

แม้แพทย์จะไม่ทราบเรื่องนี้และส่วนใหญ่ยังคงแนะนำให้ชาวยิวเข้าสุหนัต

http://www.network54.com/Forum/244184/

อีกหน้ามีรูปภาพ: https://phimosisjourney.files.wordpress.com/2014/11/method8.jpg