จาค็อบเฮสส์ -“ เสนอวิธีใหม่ในการช่วยให้ผู้คนรู้จักการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับสื่อลามก - วิทยาศาสตร์เมื่อพวกเขาเห็น” (2018)

เสนอวิธีการใหม่เพื่อช่วยให้ผู้คนรับรู้ถึงการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องลามก - วิทยาศาสตร์เมื่อพวกเขาเห็น - ยาโคบเฮสส์ ราคาเริ่มต้นที่ ศูนย์การใช้ประโยชน์ทางเพศ on Vimeo.

วิดีโอ -“ ช่วยให้ผู้คนรับรู้ถึงการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับสื่อลามก - วิทยาศาสตร์เมื่อเห็น”

โดย Jacob Hess ปริญญาเอก