ความตื่นเต้นมีมากกว่า: ธรรมชาติความรุนแรงและขอบเขตของการใช้งานและการใช้สื่อลามกออนไลน์ที่เป็นปัญหาในเนเธอร์แลนด์ Meerkerk และคณะ

การศึกษาแบบเต็ม