Delta FosB และพฤติกรรมทางเพศ

Delta FosB และพฤติกรรมทางเพศ

โมเลกุล Delta FosB ดูเหมือนจะเป็นสวิตช์โมเลกุลสำหรับการเสพติดทั้งหมด พฤติกรรมเสพติดและการติดยามีกลไกร่วมกันและผลลัพธ์คือการเปลี่ยนแปลงของสมองที่คล้ายคลึงกัน สิ่งนี้เหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจากยาสามารถขยายหรือลดกลไกทางสรีรวิทยาที่มีอยู่เท่านั้น โมเลกุล Delta FosB เป็นปัจจัยการถอดความซึ่งหมายความว่ามันจะเปิดและปิดยีน ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ Pseudoscientific ที่ว่าการเสพติดพฤติกรรมมีความแตกต่างกันในเชิงคุณภาพหรือเป็น "การบังคับ" มากกว่าการเสพติดไม่มีพื้นฐานในวิทยาศาสตร์อย่างหนัก คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของ Delta FosB ในการเสพติด  ที่นี่