การเปิดใช้งานเซลล์ Dopamine ในพื้นที่ Ventral Tegmental ในระหว่างที่มีพฤติกรรมทางเพศของหนูเพศชายจะควบคุมระบบประสาทและ D-Amphetamine Cross-Sensitization หลังจากการเลิกบุหรี่ทางเพศ (2016)

J Neurosci 2016 Sep 21;36(38):9949-61. doi: 10.1523/JNEUROSCI.0937-16.2016.

Beloate LN1, Omrani A2, Adan RA2, เวบบ์ IC3, ทำให้เย็นลง LM4.

นามธรรม

ประสบการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศทำให้เกิดการแพ้ข้ามแอมเฟตามีนซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการงดเว้นรางวัลทางเพศ ก่อนหน้านี้เราแสดงให้เห็นว่าΔFosBในนิวเคลียส accumbens (NAc) เป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยที่สำคัญของการเกิดอาการแพ้ข้ามนี้ซึ่งอาจเกิดจากการกระตุ้นโดปามีน อย่างไรก็ตามบทบาทของโดปามีน mesolimbic สำหรับพฤติกรรมทางเพศหรือความไวต่อการรับรู้ระหว่างธรรมชาติและรางวัลยาเสพติดไม่เป็นที่รู้จัก สิ่งนี้ได้รับการทดสอบโดยใช้ตัวรับการออกแบบยับยั้งซึ่งถูกเปิดใช้งานโดยเฉพาะยาเสพติดของนักออกแบบในเซลล์โดปามีน ventral tegmental (VTA) rAAV5 / hSvn-DIO-hm4D-mCherry ถูกฉีดเข้าไปใน VTA ของ TH :: สร้างหนูตัวผู้ที่โตเต็มวัย เพศชายได้รับ clozapine N-oxide (CNO) หรือการฉีดยาก่อนที่จะมีการผสมพันธุ์หรือจัดการ 5 ทุกวัน หลังจากช่วงเวลาเลิกบุหรี่ของ 7 d เพศชายได้รับการทดสอบเพื่อกำหนดลักษณะของแอมเฟตามีนในสถานที่ (CPP) ถัดไปชายถูกฉีดด้วย CNO หรือยานพาหนะก่อนที่จะผสมพันธุ์หรือการจัดการเพื่อการวิเคราะห์ของ cFos ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ experienceFosB ที่เกิดจากประสบการณ์ทางเพศและการลดขนาด VTA dopamine Soma ผลการวิจัยพบว่า CNO ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการผสมพันธุ์ แต่ CNO ป้องกันการกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ข้ามเพศของ CPP แอมเฟตามีน, ΔFosBใน NAc และเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าส่วนกลางและลดขนาด VTA dopamine soma การแสดงออกของ hm4D-mCherry นั้นจำเพาะกับเซลล์โดปามีน VTA และ CNO บล็อกการกระตุ้นและการแสดงออกของ cFos ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ในเซลล์โดปามีน VTA การค้นพบนี้แสดงหลักฐานโดยตรงว่าไม่จำเป็นต้องมีการกระตุ้นด้วย VTA โดปามีนสำหรับการเริ่มต้นหรือการปฏิบัติพฤติกรรมทางเพศ แทนโดปามีน VTA โดยตรงก่อให้เกิดช่องโหว่เพิ่มขึ้นสำหรับการใช้ยาหลังจากการสูญเสียของรางวัลตามธรรมชาติโดยทำให้เกิดความผิดปกติทางประสาทในทางเดิน mesolimbic ในระหว่างประสบการณ์การรับรางวัลตามธรรมชาติ

คำชี้แจงที่สำคัญ:

การใช้ยาในทางที่ผิดทำหน้าที่เป็นเส้นทางประสาทที่เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้และจดจำความทรงจำตามธรรมชาติ การสัมผัสกับพฤติกรรมการให้รางวัลตามธรรมชาติสามารถเปลี่ยนแปลงรางวัลที่เกี่ยวข้องกับยาได้ โดยเฉพาะประสบการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศตามมาด้วยการงดเว้นพฤติกรรมทางเพศเป็นเหตุให้มีการเพิ่มยาบ้าในหนูเพศผู้ การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการกระตุ้นเซลล์โดปามีนในพื้นที่หน้าท้องในช่วงที่มีประสบการณ์ทางเพศนั้นควบคุมการตอบโต้แบบยาบ้าของรางวัลแอมเฟตามีน ในที่สุดการกระตุ้นเซลล์ dopamine ในพื้นที่ท้องจำเป็นสำหรับการปรับตัวทางประสาทที่เกิดจากประสบการณ์ในนิวเคลียส accumbens, เยื่อหุ้มสมอง prefrontal และพื้นที่ tegmental หน้าท้อง การค้นพบนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของโดปามีน mesolimbic ในการทำงานร่วมกันระหว่างรางวัลธรรมชาติและยาและระบุว่าโดปามีน mesolimbic เป็นสื่อกลางที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงในช่องโหว่สำหรับการใช้ยาหลังจากสูญเสียของรางวัลธรรมชาติ

คีย์เวิร์ด: FosB; เมโซลิมบิก; นิวเคลียส accumbens; เยื่อหุ้มสมองส่วนหน้า; นักจิตวิทยา; รางวัล

PMID: 27656032

ดอย: 10.1523 / JNEUROSCI.0937-16.2016