DeltaFosB ประสาทและการติดยาเสพติด

Neuroplasticity หมายถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในสมองที่นำไปสู่การเรียนรู้การไม่รู้จักและความทรงจำ การเสพติดเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และความทรงจำที่ทรงพลังดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสมอง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกี่ยวข้องกับสารเคมีที่สำคัญ (เช่น DeltaFosb) และการเปลี่ยนแปลงในความแข็งแรงของ synaptic มันสามารถเทคนิคสวย สำหรับคำอธิบายที่ดีเกี่ยวกับระบบประสาทดู นอร์แมน Doidge ในสื่อลามก

พฤติกรรมเสพติดและการติดยามีกลไกร่วมกันและผลลัพธ์คือการเปลี่ยนแปลงของสมองที่คล้ายคลึงกัน สิ่งนี้เหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจากยาสามารถขยายหรือลดกลไกทางสรีรวิทยาที่มีอยู่เท่านั้น โมเลกุล Delta FosB ดูเหมือนจะเป็นสวิตช์โมเลกุลสำหรับการเสพติดทั้งหมด เป็นปัจจัยการถอดความซึ่งหมายความว่ามันจะปิดยีน ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ Pseudoscientific ที่ว่าการเสพติดพฤติกรรมมีความแตกต่างกันในเชิงคุณภาพหรือเป็น "การบีบบังคับ" มากกว่าการเสพติดไม่มีพื้นฐานในวิทยาศาสตร์อย่างหนัก ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของ Delta FosB ในพฤติกรรมทางเพศได้ที่นี่ - Delta FosB และพฤติกรรมทางเพศ

ส่วนนี้มีทั้งบทความสำหรับบุคคลทั่วไปและบทความวิจัย หากคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเสพติดฉันขอแนะนำให้เริ่มจากบทความเลย์เอาต์โดยจะมีเครื่องหมาย "L"