Enkephalin downregulation ในนิวเคลียส accumbens รองรับ anhedonia ความเครียดที่เกิดจากความเครียดเรื้อรัง (2014)

ความตึงเครียด 2014 ม.ค. ; 17 (1): 88-96 doi: 10.3109 / 10253890.2013.850669 Epub 2013 ตุลาคม 31

Poulin JF1, Laforest S., Drolet G.

นามธรรม

ความยับยั้งชั่งใจและการตรึงได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางเพื่อศึกษาความเคยชินของการตอบสนองทางระบบประสาทต่อการกระตุ้นความเครียดซ้ำ ๆ

ในการศึกษานี้เราใช้การตั้งค่าซูโครสและเขาวงกตบวกเพิ่มเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดจากการยับยั้ง 14 วันในหนู เราสังเกตการลดลงของความชอบซูโครสในสัตว์เครียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มย่อยของบุคคล แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความวิตกกังวล (วัดในเขาวงกตที่เพิ่มขึ้นบวก) สี่วันหลังจากการยับยั้งครั้งสุดท้าย

ในสัตว์ที่มีน้ำตาลซูโครสต่ำเราสังเกตการลดลงของการแสดงออกของ preproenkephalin mRNA ในนิวเคลียส accumbens นอกจากนี้เรายังพบความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างการแสดงออกของ enkephalin และการตั้งค่าซูโครสในส่วนของเปลือกของนิวเคลียส accumbens ด้วย การแสดงออกของ enkephalin ในระดับที่ต่ำกว่าสัมพันธ์กับความชอบของซูโครสที่ต่ำกว่า ที่น่าสนใจการหาปริมาณของการตอบสนองของคอร์ติโคสเตอโรนเผยให้เห็นความเคยชินที่ล่าช้าในการควบคุมความพอใจในประชากรกลุ่มที่มีน้ำตาลซูโครสต่ำซึ่งแสดงให้เห็นว่า

การเหนี่ยวนำของΔFosBก็ลดลงในเปลือกนิวเคลียส accumbens ของประชากรที่ชอบซูโครสต่ำและปัจจัยการถอดความนี้จะแสดงในเซลล์ประสาท enkephalin. เมื่อนำมารวมกันผลลัพธ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการลดระดับ medFosB-mediated ของ enkephalin ในนิวเคลียส accumbens อาจเป็นสาเหตุของความไวต่อความเครียดเรื้อรัง การทดลองต่อไปจะต้องใช้เพื่อกำหนดสาเหตุระหว่างปรากฏการณ์ทั้งสองนี้