Stripper Dopamine D2 ที่ลดลงผู้รับในคนที่ติดอินเทอร์เน็ต (2011)

ความคิดเห็น: มีหลักฐานเพิ่มเติมว่ามีการติดอินเทอร์เน็ต การศึกษาสมองทั้งหมดเกี่ยวกับการติดอินเทอร์เน็ตได้ยืนยันการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการเสพติด การลดลงของตัวรับ dopamine D2 striatal เป็นเครื่องหมายหลักสำหรับการลดความไวของวงจรรางวัลซึ่งเป็นจุดเด่นของการเสพติดทั้งหมด เกาหลีเหนือมีค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงสุดสำหรับสื่อลามก

Neuroreport 2011 มิถุนายน 11; 22 (8): 407-11

Kim SH, Baik SH, Park CS, Kim SJ, Choi SW, Kim SE

แหล่ง

ภาควิชาสมองและวิศวกรรมความรู้ความเข้าใจมหาวิทยาลัยเกาหลีโซลเกาหลี [ป้องกันอีเมล]

นามธรรม

จำนวนงานวิจัยที่เพิ่มขึ้นชี้ให้เห็นว่าการติดอินเทอร์เน็ตนั้นสัมพันธ์กับความผิดปกติในระบบสมองโดปามีน เราตั้งสมมติฐานว่าการติดอินเทอร์เน็ตจะเชื่อมโยงกับระดับความพร้อมใช้งานของตัวรับ dopaminergic ที่ลดลงใน striatum เมื่อเปรียบเทียบกับตัวควบคุม ในการทดสอบสมมติฐานนี้ใช้การฉายรังสีแกนด์ [C] raclopride และเอกซเรย์ปล่อยโพซิตรอนเพื่อประเมินศักยภาพการจับตัวรับ dopamine D2 ในผู้ชายที่มีและไม่มีการติดอินเทอร์เน็ต สอดคล้องกับการคาดการณ์ของเราบุคคลที่ติดอินเทอร์เน็ตแสดงให้เห็นว่าระดับความพร้อมใช้งานของตัวรับ dopamine D2 ลดลงในเขตการปกครองของ striatum รวมถึง caudate หลังทวิภาคีและ putamen ด้านขวา การค้นพบนี้ก่อให้เกิดความเข้าใจกลไกทางระบบประสาทของการติดอินเทอร์เน็ต