ภาพอนาจารและความสัมพันธ์ทางเพศกับการข่มขืนเล็กน้อย (1982)

Zillmann, Dolf; ไบรอันท์เจนนิงส์

สำรวจผลที่ตามมาจากการเปิดรับสื่อลามกอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเพศโดยทั่วไปและการกำจัดผู้หญิงโดยเฉพาะ พบว่าการเปิดรับสื่อลามกจำนวนมากส่งผลให้เกิดการสูญเสียความเห็นอกเห็นใจต่อผู้หญิงในฐานะเหยื่อการข่มขืนและต่อผู้หญิงโดยทั่วไป (PD)

32 ปริมาณ, ปัญหา 4, หน้า 10 – 21, ธันวาคม

วารสารการสื่อสาร