Generation M2: สื่อในชีวิตของ 8- ถึง 18 ปีเก่า (2008-09)

การสำรวจระดับชาติโดย Kaiser Family Foundation พบว่าด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงสื่อได้เกือบ 24 ชั่วโมงในขณะที่เด็กและวัยรุ่นใช้ชีวิตประจำวันระยะเวลาที่เยาวชนใช้กับสื่อบันเทิงเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่เป็นชนกลุ่มน้อย ทุกวันนี้เด็กอายุ 8-18 ปีใช้เวลาโดยเฉลี่ย 7 ชั่วโมง 38 นาที (7:38) ในการใช้สื่อบันเทิงในแต่ละวัน (มากกว่า 53 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) และเนื่องจากพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำ 'สื่อมัลติทาสก์' (โดยใช้สื่อมากกว่าหนึ่งรายการในแต่ละครั้ง) พวกเขาจึงจัดการบรรจุเนื้อหาสื่อทั้งหมด 10 ชั่วโมง 45 นาที (10:45) เป็นเวลา7½ชั่วโมง .

เจนเนอเรชั่น M2: สื่อในชีวิตของ 8- ถึง 18- ปีเก่า เป็นครั้งที่สามในชุดการสำรวจขนาดใหญ่ของตัวแทนระดับประเทศโดยมูลนิธิเกี่ยวกับการใช้สื่อของคนหนุ่มสาว ซึ่งรวมถึงข้อมูลจากการศึกษาทั้งสามช่วง (1999, 2004 และ 2009) และเป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดและครอบคลุมที่สุดเกี่ยวกับการใช้สื่อในหมู่เยาวชนอเมริกัน

รายงาน 2008-09 (PDF)