Generation XXX: การยอมรับและการใช้ภาพอนาจารในกลุ่มผู้ใหญ่ที่เกิดใหม่ (2008)

ความคิดเห็น: ข้อมูลมาจาก 2007 แต่ก็พบว่า 9 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 10 ของเรา (บุคคลที่มีอายุ 18 — 26) รายงานการใช้สื่อลามก เปอร์เซ็นต์สำหรับเด็กหนุ่มวันนี้อาจเป็นเท่าไหร่


ข้อความแบบเต็ม PDF

วารสารวิจัยวัยรุ่น มกราคม 23: 6-30,

Jason S. Carroll มหาวิทยาลัยบริกแฮมยังโพรโวยูทาห์ [ป้องกันอีเมล]. Laura M. Padilla-Walker มหาวิทยาลัยบริกแฮมยั่วยูทาห์ แลร์รี่เจเนลสัน มหาวิทยาลัยบริกแฮมยั่วยูทาห์ Chad D. Olson มหาวิทยาลัยบริกแฮมยั่วยูทาห์ Carolyn McNamara Barry Loyola College ในรัฐแมรี่แลนด์, บัลติมอร์ Stephanie D. Madsen วิทยาลัย McDaniel, Westminster รัฐแมริแลนด์

นามธรรม

การศึกษาครั้งนี้ตรวจสอบความสัมพันธ์ของการยอมรับสื่อลามกและการใช้งานภายในประชากรเชิงบรรทัดฐาน (nonclinical) ของผู้ใหญ่เกิดใหม่ (บุคคลที่มีอายุ 18 — 26) ผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัย 813 (ผู้หญิง 500; M age = 20 ปี) คัดเลือกมาจากวิทยาลัยหกแห่งทั่วสหรัฐอเมริกา ผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับการยอมรับและการใช้สื่อลามกรวมถึงค่านิยมและกิจกรรมทางเพศการใช้สารและค่าการสร้างครอบครัว

Results เปิดเผยว่าประมาณสองในสาม (67%) ของชายหนุ่มและครึ่งหนึ่ง (49%) ของหญิงสาวยอมรับว่าการดูสื่อลามกเป็นที่ยอมรับในขณะที่เกือบ 9 จาก 10 (87%) ชายหนุ่มและเกือบหนึ่งในสาม (31%) ของหญิงสาวรายงานโดยใช้สื่อลามก

ผลการวิจัยยังเผยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการยอมรับและการใช้สื่อลามกกับทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงของผู้ใหญ่ที่เกิดใหม่รูปแบบการใช้สารเสพติดและค่านิยมการอยู่ร่วมกันโดยไม่ได้แต่งงาน การอภิปรายพิจารณาถึงผลกระทบของการใช้สื่อลามกในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่วัยผู้ใหญ่