pornification: วัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงของเพศและพฤติกรรมทางเพศในหมู่คนหนุ่มสาวในแม่น้ำรัฐ (2018)

ลิงก์ไปยัง PDF ของการศึกษาแบบเต็ม

วารสารวัฒนธรรมและการพัฒนา South South Vol 20 (2), กันยายน, 2018

สำนักพิมพ์วิจัยทางวัฒนธรรม

Nwakanma, Emmanuel

[ป้องกันอีเมล]

ภาควิชาสังคมวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยพอร์ตฮาร์คอร์ตริเวอร์สเตตไนจีเรีย

นามธรรม

การศึกษาครั้งนี้ตรวจสอบทัศนคติของคนหนุ่มสาวที่มีต่อการแพร่กระจายของสื่อลามกและผลกระทบที่มีต่อสังคม แรงผลักดันจากกระแสโลกาภิวัตน์สื่อลามกก็ค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและเป็นปกติของวัฒนธรรมของเรา ความพร้อมใช้งานการเข้าถึงและการยอมรับทำให้สภาพแวดล้อมของเราเต็มไปด้วยเสียงและภาพทางเพศที่โจ่งแจ้ง วันนี้มันเป็นเรื่องง่ายมากที่จะได้รับสื่อลามกมากกว่าที่จะหลีกเลี่ยงเพราะสื่อกระแสหลักพร้อมที่จะให้บริการวัสดุทางเพศที่ชัดเจนทุกประเภท ความกังวลที่นี่ไม่ได้เป็นเหตุผลว่าทำไมภาพอนาจารในสังคม แต่เป็นภาพลามกอนาจารที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ดังนั้นนักวิชาการหลายคนต่างกังวลกับการตรวจสอบว่าสื่อลามกส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้คนอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมทางเพศทัศนคติต่อผู้ชายและผู้หญิงและสื่อลามกก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางเพศการข่มขืนและอาชญากรรมทางเพศอื่น ๆ การศึกษาครั้งนี้ใช้การออกแบบการสำรวจรวมข้อมูลเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์เพื่ออธิบายถึงผลกระทบของวัฒนธรรมลามกที่เพิ่มขึ้นในสังคมของเราในปัจจุบัน บุคคล 300 ที่มีอายุระหว่าง 15 - 35 ปีขึ้นไปเป็นขนาดตัวอย่างของการศึกษานี้ จากการศึกษาพบว่าสื่อลามกกลายเป็นสิ่งที่อาละวาดในสังคมของเราในปัจจุบันและก่อให้เกิดพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นในหมู่คนหนุ่มสาวในรัฐริเวอร์ส ในการศึกษา 70% (n = 210) ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าภาพลามกอนาจารมีผลกระทบในทางลบต่อทัศนคติต่อผู้หญิงและความเข้าใจในความแตกต่างทางเพศ การศึกษายังเผยว่าหลายคนรู้สึกว่าภาพลามกอนาจารควรถูกเซ็นเซอร์เป็น 80.6% (n = 242) ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยว่าสื่อลามกจำเป็นต้องได้รับการควบคุมในไนจีเรีย