คำแนะนำและข้อสังเกตในการรีบูตเครื่อง: จากการรีบูตเครื่องที่ประสบความสำเร็จ

หน้าต่อไปนี้มีคำแนะนำในการรีบูตคำแนะนำและข้อสังเกตจากผู้ที่ผ่านกระบวนการรีบูต

คำแนะนำในการรีบูต - การวางแผน
คำแนะนำในการรีบูต - รายการทริกเกอร์
คำแนะนำการรีบูตเครื่องใหม่เพื่อกำจัดการติดสื่อลามก
คำแนะนำในการรีบูตเครื่องสำหรับการพักสื่อลามกฟรี