คุณรู้ว่า NOFAP ทำงานได้ถ้า ...

ความคิดเห็น: ความบันเทิงและแรงจูงใจด้ายบน NoFap / reddit ตามลิงค์

คุณรู้ว่า NOFAP ทำงานได้ถ้า ...

ส่งโดย lamontcrow22 วัน

- คุณมีผิวสีแทนในฤดูร้อนนี้

- คุณไม่ได้ใช้เกินแบนด์วิดท์อินเทอร์เน็ตของคุณ

- คุณมีความอดทนในการปรุงอาหารจริง

บอกฉันด้วย