สารคดี:“ สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและการทดลองสร้าง” (กรกฎาคม 2020)