การทดลองในช่วงต้นที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับความสุข / รางวัล "ศูนย์"

วิดีโอความยาว XNUMX นาทีเกี่ยวกับการทดลองในช่วงต้นที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับศูนย์ความสุข / รางวัลของสมอง รวมทั้งมนุษย์และหนู นำสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการเสพติดทั้งหมดมาสู่ชีวิตจริงๆ