'Generation X-Rated': Global News Canada (Porn-Induced ED)

“ เป็นการยากที่จะทราบแน่ชัดว่ามีชายหนุ่มจำนวนเท่าใดที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากภาวะสื่อลามกที่เกิดจากสื่อลามก แต่ชัดเจนว่านี่เป็นปรากฏการณ์ใหม่และไม่ใช่เรื่องยาก” (ลิงค์)

- ดร. อับราฮัมมอร์เกนทาเลอร์ผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพของผู้ชายบอสตันและศาสตราจารย์คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะที่โรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด

มันเป็นผลพลอยได้จากการรบกวนของยุคอินเทอร์เน็ต - ชายหนุ่มที่มีสุขภาพดีที่ทุกข์ทรมานจากความผิดปกติทางเพศเพราะติดยาเสพติดกับสื่อลามก และเป็นเงื่อนไขที่มีผู้ชายบางคนหันไปหายาเสพติดอย่างไวอากร้าเพื่อเรียกคืนเพศสภาพปกติแทนที่จะหาวิธีรักษาผู้ติดยาเสพติด