วิธีการหยุดติดยาเสพติดพรโดยการจัดการความอยากและเรียกร้องโดยความจริงของการติดยาเสพติด