รายงานข่าวเรื่อง ED ที่เกิดจากสื่อลามกในชายหนุ่ม

สถานีนิวซีแลนด์ที่มีส่วน 5 นาทีใน ED ที่เกิดจากสื่อลามก ทำได้ดียกเว้นว่า 60 วันอาจไม่เพียงพอสำหรับหนุ่ม ๆ ที่โตมากับการดูสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต

ดู -  ดร. ออซโชว์การเพิ่มของสื่อลามก