การติดสื่อลามกนั้นคล้ายกับการติดโคเคน การพนัน และแอลกอฮอล์ นักประสาทวิทยากล่าว

การติดสื่อลามกบั่นทอนการทำงานของระบบการให้รางวัลโดปามีนในสมอง คล้ายกับการติดโคเคน แอลกอฮอล์ และการพนัน อย่างไรก็ตาม ข่าวดีก็คือสิ่งนี้สามารถย้อนกลับได้เนื่องจากความยืดหยุ่นของระบบประสาท 

ในวิดีโอด้านบน Mateusz Gola นักประสาทวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านการเสพติดได้อธิบายถึงความคล้ายคลึงและความแตกต่างบางประการของการเสพติดสื่อลามกกับการเสพติดอื่นๆ