TED talk:“ เหตุใดการตระหนักถึงความผิดปกติของพฤติกรรมทางเพศที่บีบบังคับจึงสำคัญ” โดย Casper Schmidt นักประสาทวิทยา