การสนับสนุนเชิงประจักษ์สำหรับ“ The Great Porn Experiment” - TEDx Glasgow (2012): หน้า 2

บทนำ

หน้านี้และ หน้าสองให้การสนับสนุนเชิงประจักษ์สำหรับการเรียกร้องที่นำออกมา การทดลองหนังโป๊ยอดเยี่ยม Gary Wilson | TEDxGlasgow (และ การตายของผู้ชายโดย Philip Zimbardo) สไลด์ PowerPoint และข้อความที่เกี่ยวข้องแต่ละแผ่นประกอบไปด้วย (1) ต้นฉบับอ้างอิงที่อ้างอิง / แหล่งที่มาตามด้วย (2) ที่สนับสนุนการศึกษาและหลักฐานทางคลินิกที่เผยแพร่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สไลด์ 18 ผ่าน 35 อยู่ด้านล่าง. หน้าแรกมีสไลด์ 1 ถึง 17

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า การทดลองเรื่องหนังโป๊มาก เสร็จสมบูรณ์และส่งไปยัง TEDx ในเดือนธันวาคม 2011 ในขณะที่มีการพูดคุยในเดือนมีนาคม 2012 การพูดคุยของ TEDx นี้เป็นการตอบสนองโดยตรงต่อ "ของ Philip Zimbardoอนิจกรรมของพวก"TED talk ซึ่งผู้ชมกลาสโกว์ดูก่อนการพูดคุย

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2011 องค์กรขนาดใหญ่ที่ให้การสนับสนุนการวิจัยและหลักฐานทางคลินิกได้ให้การสนับสนุน การทดลองสื่อลามกที่ยิ่งใหญ่ สามหลักยืนยันซึ่งเป็น:

 1. สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตอาจทำให้เกิดความผิดปกติทางเพศ
 2. การใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสมองที่เกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติดที่สำคัญของ 3 ที่ระบุในการเสพสารเสพติด และ
 3. การใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตอาจทำให้สภาพจิตใจและอารมณ์บางอย่างรุนแรงขึ้น (ปัญหาสมาธิ, ความวิตกกังวลทางสังคม, ซึมเศร้า, ฯลฯ )

ต่อไปนี้เป็น สรุปสั้น ๆ หลักฐานเชิงประจักษ์และทางคลินิกสนับสนุนการเรียกร้องที่ทำใน การทดลองเรื่องหนังโป๊มาก

1) การใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตอาจทำให้เกิดความผิดปกติทางเพศ:

2) การใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสมองที่เกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติดที่สำคัญของ 3 ที่ระบุในการเสพติดสาร:

การทดลองเรื่องหนังโป๊มาก รายการ "การศึกษาสมอง" การติดอินเทอร์เน็ตสิบรายการซึ่งสนับสนุนวิทยานิพนธ์ของฉันว่าการติดอินเทอร์เน็ต (และประเภทย่อยของการติดอินเทอร์เน็ตเช่นการเล่นเกมและสื่อลามก) มีอยู่และเกี่ยวข้องกับกลไกพื้นฐานและการเปลี่ยนแปลงของสมองเช่นเดียวกับการเสพติดอื่น ๆ สาขาวิชานี้กำลังเติบโตอย่างทวีคูณ ในปี 2019 มี "การศึกษาเกี่ยวกับสมอง" ที่ติดอินเทอร์เน็ต 350 เรื่อง พวกเขาทั้งหมดรายงานการค้นพบทางระบบประสาทและการเปลี่ยนแปลงของสมองในผู้ติดอินเทอร์เน็ตที่สอดคล้องกับรูปแบบการเสพติด (รายชื่อ การติดอินเทอร์เน็ต "การศึกษาสมอง"). นอกจากนี้การออกแบบการศึกษาเรื่องการติดอินเทอร์เน็ตยังสนับสนุนการอ้างว่ามีการใช้อินเทอร์เน็ต การก่อให้เกิด (ในบางคน) อาการเช่นภาวะซึมเศร้า, สมาธิสั้น, ความวิตกกังวล ฯลฯ รายการของการศึกษาดังกล่าว: การศึกษาแสดงให้เห็นถึงการใช้อินเทอร์เน็ตและการใช้สื่อลามก การก่อให้เกิด อาการและการเปลี่ยนแปลงของสมอง.

การทดลองเรื่องหนังโป๊มาก อธิบายการเปลี่ยนแปลงสำคัญของสมองสามประการที่เกิดขึ้นกับการติดสื่อลามก: (1) การแพ้ (2) Desensitization และ (3) วงจร prefrontal ผิดปกติ (hypofrontality) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2012 งานวิจัยทางประสาทวิทยามากมายเกี่ยวกับผู้ใช้สื่อลามกและผู้ติดสื่อลามกได้รับการเผยแพร่ การเปลี่ยนแปลงของสมองทั้งสามนี้ได้รับการระบุว่าเป็น การศึกษาตามระบบประสาทของ 54 เกี่ยวกับผู้ใช้สื่อลามกบ่อยครั้งและผู้ติดยาเสพติดทางเพศ:

 • การศึกษาการรายงานอาการแพ้ (ปฏิกิริยาต่อคิวและความอยาก) ในผู้ใช้สื่อลามก / ผู้ติดเซ็กส์: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
 • รายงานการศึกษา desensitization หรือทำให้เกิดความเคยชิน (ส่งผลให้เกิดความอดทน) ในผู้ใช้สื่อลามก / ผู้ติดยาเสพติดทางเพศ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
 • การศึกษาการรายงานการทำงานของผู้บริหารที่ยากจนกว่า (hypofrontality) หรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมล่วงหน้าในผู้ใช้สื่อลามก / ผู้ติดยาเสพติดทางเพศ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

พื้นที่ปลูก 54 การศึกษาทางด้านประสาทวิทยา (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, hormonal) ให้การสนับสนุนที่ดีสำหรับรูปแบบการติดเช่นเดียวกับ บทวิจารณ์และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณกรรมล่าสุด 30 เรื่อง โดยนักประสาทวิทยาชั้นนำของโลก

ฉันยังอธิบายถึงการเพิ่มขึ้นหรือความเคยชินในการพูดคุย TEDx ของฉัน (ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการเสพติด) ตอนนี้การศึกษาห้าเรื่องได้ถามผู้ใช้สื่อลามกโดยเฉพาะเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นเป็นประเภทใหม่หรือความอดทนโดยยืนยันทั้งสองอย่าง (1, 2, 3, 4, 5) ใช้วิธีการทางอ้อมต่างๆหรือบัญชีทางคลินิก การศึกษา 40 เพิ่มเติม ได้รายงานการค้นพบที่สอดคล้องกับความเคยชินต่อ "สื่อลามกทั่วไป" หรือการขยายไปสู่ประเภทที่รุนแรงและผิดปกติ

สำหรับการถอนตัวการศึกษาทุกครั้งที่สอบถามได้รายงานว่ามีอาการถอน ปัจจุบัน 13 การศึกษารายงานอาการการถอนในผู้ใช้สื่อลามก.

แล้วเรื่องการศึกษาทางประสาทวิทยาที่ทำให้การติดสื่อลามกแย่ลง? ที่นั่น ไม่ใช่. ในขณะที่ผู้เขียนนำของ Prause และคณะ 2015 อ้างว่าการศึกษา EEG โดดเดี่ยวของเธอติดยาเสพติดสื่อลามกปลอม 10 เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบโดยเพื่อนไม่เห็นด้วย: วิจารณ์วิจารณ์จาก Prause et al. 2015. นักประสาทวิทยาในเอกสารเหล่านี้ระบุว่า Prause et al. พบความจริง desensitization / ทำให้เกิดความเคยชิน (สอดคล้องกับการพัฒนาของการติดยาเสพติด) เช่น น้อยลง การเปิดใช้งานสมองกับภาพวานิลลา (ภาพ) มีความเกี่ยวข้องกับ มากขึ้น การใช้สื่อลามก อย่างไม่น่าเชื่อ Prause et al. ทีมที่อ้างสิทธิ์อย่างกล้าหาญที่ได้ปลอมแปลงแบบจำลองการติดสื่อลามกด้วยย่อหน้าเดียวที่นำมาจากสิ่งนี้ 2016“ จดหมายถึงบรรณาธิการ” ในความเป็นจริงจดหมาย Prause ไม่ได้ทำอะไรผิดเนื่องจากคำวิจารณ์ที่กว้างขวางนี้เผยให้เห็น: จดหมายถึงบรรณาธิการ“ Prause et al. (2015) การปลอมแปลงล่าสุดของการทำนายการติดยาเสพติด” (2016).

แต่ 'การเสพติดสื่อลามก' ไม่ได้อยู่ใน APA DSM-5ใช่มั้ย เมื่อ APA ​​อัปเดตคู่มือล่าสุดใน 2013 (DSM-5)มันไม่ได้พิจารณาอย่างเป็นทางการว่า“ ติดยาเสพติดสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต” เลือกที่จะถกเถียงกันว่า DSM-5 ของ เป็นเจ้าของกลุ่มงานด้านเพศสัมพันธ์หลังจากผ่านการทบทวนมาหลายปี อย่างไรก็ตามในเซสชั่น "ห้องดาว" ที่สิบเอ็ดชั่วโมง (ตามสมาชิกกลุ่มทำงาน) อื่น ๆ DSM-5 เจ้าหน้าที่ปฏิเสธ hypersexuality ฝ่ายเดียว อ้างเหตุผลที่ถูกอธิบายว่าไร้เหตุผล.

ก่อนที่จะถึง DSM-5 ของ ตีพิมพ์ใน 2013, Thomas Insel จากนั้นผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติ เตือนว่าถึงเวลาแล้วที่เขตสุขภาพจิตจะหยุดพึ่งพา DSM. มัน“จุดอ่อนคือการขาดความถูกต้องเขาอธิบายและ“เราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากเราใช้หมวดหมู่ DSM เป็น "มาตรฐานทองคำ" เขาเพิ่ม, "นั่นคือเหตุผลที่ NIMH จะปรับทิศทางการวิจัยใหม่จากหมวดหมู่ DSMเอส” กล่าวอีกนัยหนึ่ง NIMH วางแผนที่จะหยุดให้ทุนการวิจัยตามป้ายกำกับ DSM (และการขาดงาน)

องค์กรแพทย์รายใหญ่กำลังก้าวไปข้างหน้าของ APA สมาคมเวชศาสตร์ติดยาอเมริกัน (ASAM) ตอกย้ำสิ่งที่ควรจะเป็นเล็บสุดท้ายในการอภิปรายโลงศพติดยาเสพติดในเดือนสิงหาคม 2011 สองสามเดือนก่อนที่ฉันจะเตรียม TEDx ของฉัน ผู้เชี่ยวชาญติดยาเสพติดที่ ASAM เปิดตัว คำจำกัดความของการติดยาเสพติดที่สร้างขึ้นอย่างระมัดระวัง. นิยามใหม่ ทำให้บางประเด็นสำคัญ ฉันทำในการพูดคุยของฉัน สิ่งสำคัญที่สุดพฤติกรรมเสพติดส่งผลกระทบต่อสมองในรูปแบบพื้นฐานเช่นเดียวกับยาเสพติด ในคำอื่น ๆ ติดยาเสพติดเป็นหลักหนึ่งโรค (เงื่อนไข) ไม่มาก. ASAM ระบุอย่างชัดเจนว่า ติดพฤติกรรมทางเพศอยู่ และจะต้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมองพื้นฐานเดียวกันที่พบในการเสพสารเสพติด

องค์การอนามัยโลกดูเหมือนจะทรงตัวเพื่อกำหนดสิทธิในการต่อสู้ทางการเมืองของ APA คู่มือการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ใช้มากที่สุดในโลก การจำแนกโรคระหว่างประเทศ (ICD-11) มี การวินิจฉัยใหม่ เหมาะสำหรับการติดสื่อลามก: “ ความผิดปกติของพฤติกรรมทางเพศที่บีบบังคับ.” ICD-11 ยังมีการวินิจฉัยใหม่สำหรับการติดวิดีโอเกม: ความผิดปกติในการเล่นเกมอินเทอร์เน็ต.

3) การใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตอาจทำให้สภาพจิตใจและอารมณ์บางอย่างรุนแรงขึ้น

การทดลองเรื่องหนังโป๊มาก อธิบาย“การทดลองหนังโป๊อื่น ๆ” ซึ่งชายหนุ่มที่เลิกใช้สื่อลามกรายงานว่ามีปัญหาทางอารมณ์และความรู้ความเข้าใจลดลง TGPE ยังอธิบายถึง“ การเสพติดสิ่งเร้าอารมณ์” (การติดอินเทอร์เน็ตและ ชนิดย่อย) ทำให้รุนแรงหรือทำให้เกิดอาการเช่นหมอกสมอง, ปัญหาความเข้มข้น, ความวิตกกังวลทั่วไป, ซึมเศร้าและความวิตกกังวลทางสังคม ในฐานะของ 2020 มีอยู่ การศึกษาสหสัมพันธ์แบบนับร้อย และ การศึกษาสาเหตุของ 90 สนับสนุนการยืนยันนี้

ใน 2016 Gary Wilson ตีพิมพ์เอกสารที่ตรวจสอบโดยเพื่อนสองคน:

หมายเหตุ: ลิงค์บางลิงค์เป็นเวอร์ชั่นของการศึกษาที่ปรากฏใน www.yourbrainonporn.com ลิงก์ไปที่นั่นนำไปสู่บทคัดย่อและการศึกษาเต็มรูปแบบที่อื่น


POWERPOINT สไลด์ 18-35 และข้อความที่เกี่ยวข้อง


เลื่อน 18

หากการดื่มสุรายังคงดำเนินต่อไปมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสมองที่เห็นในผู้ติดยาเสพติดทั้งหมด:

 1. ก่อนอื่นการตอบสนองความพึงพอใจที่ทำให้มึนงงเริ่มเข้ามา - ดังนั้นความสุขในชีวิตประจำวันจึงทำให้ผู้ติดสื่อลามกของเราไม่พอใจ (desensitization)
 2. ในเวลาเดียวกันการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอื่น ๆ ทำให้เขามีปฏิกิริยาต่อสื่อลามกมากเกินไป ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาดูน่าเบื่อ แต่สื่อลามกทำให้วงจรรางวัลของเขาเป็นจริง
 3. ในที่สุดจิตตานุภาพของเขาจะกัดเซาะ - ในฐานะซีอีโอของสมองของเขาการเปลี่ยนแปลงของเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้า

ฉันไม่สามารถเน้นสิ่งนี้ได้เพียงพอ: การเสพติดทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงของสมองเหมือนกันและถูกกระตุ้นโดยสวิตช์โมเลกุลเดียวกัน - DeltaFosB

การสนับสนุนเดิม:

Slide 18 อ้างว่าการดื่มสุราอย่างต่อเนื่องในสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสมองพื้นฐานเช่นเดียวกับการเสพติดประเภทอื่น ๆ การทดลองเรื่องหนังโป๊มาก อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสมองที่สำคัญสามประการที่เกิดขึ้นพร้อมกับการติดสื่อลามก: (1) การแพ้ (2) การลดความรู้สึกและ (3) วงจรส่วนหน้าที่ผิดปกติ (การทำงานของผู้บริหารที่แย่กว่า) การอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับบทบาทของ DeltaFosB ในความอยากการบริโภคเชิงบังคับและการเสพติดได้รับการกล่าวถึงในสไลด์ก่อนหน้านี้

การเปลี่ยนแปลงของสมองที่สำคัญเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและพฤติกรรมเสพติด (ความไว, desensitization และวงจร prefrontal ผิดปกติ / ฟังก์ชั่นผู้บริหารที่ยากจน) ได้รับการวิเคราะห์ในความคิดเห็นของวรรณกรรมหลายเช่นกระดาษโดยหัวหน้า NIDA, Nora Volkow: การเสพติด: ความไวต่อรางวัลลดลงและความไวต่อความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นสมคบคิดเพื่อครอบงำวงจรควบคุมสมอง

การอ้างว่าการเปลี่ยนแปลงของสมอง 3 เดียวกันนี้เกิดขึ้นในการเสพติดที่ไม่ใช่ยาได้รับการสนับสนุนจากการศึกษาทางระบบประสาทหลายร้อยรายการแสดงให้เห็นว่าการติดพฤติกรรม (ติดอาหาร, การพนันทางพยาธิวิทยา, วิดีโอเกมและ ติดยาเสพติดอินเทอร์เน็ต และ การเสพติดสื่อลามก) และการเสพติดมีหลายสิ่งร่วมกัน กลไกพื้นฐาน นำไปสู่ คอลเลกชันของการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ร่วมกัน ในกายวิภาคของสมองและเคมี สิ่งนี้ไม่น่าแปลกใจเนื่องจากยาสามารถเพิ่มหรือยับยั้งการทำงานทางสรีรวิทยาที่มีอยู่เท่านั้น

ตัวอย่างเช่นยาเสพติดทั้งหมดและพฤติกรรมเสพติดที่อาจแบ่งปันกลไกสำคัญของการกระทำ: การยกระดับโดปามีนใน นิวเคลียส accumbens (เรียกอีกอย่างว่าศูนย์รางวัล) การเกิดภาวะ overconsumption เรื้อรังและการกระตุ้นโดปามีนที่เกี่ยวข้อง ΔFosB สะสมในพื้นที่สำคัญของสมอง (osFosB คือ ปัจจัยการถอดความกล่าวคือโปรตีนที่จับกับยีนของคุณและเปิดหรือปิด) DeltaFosB เปลี่ยนแปลง การตอบสนองของยีนของเราทำให้สมองมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ สิ่งเหล่านี้เริ่มต้นด้วย แพกล่าวคือ hyper-reactivity ของวงจรรางวัลของสมอง - แต่ตอบสนองต่อสัญญาณเฉพาะที่เชื่อมโยงกับการเสพติดที่กำลังพัฒนาเท่านั้น ตามที่นักวิจัย Eric Nestler,

[osFosB] เป็นเหมือน สวิตช์ระดับโมเลกุล …พอพลิกแล้วมันก็ยังคงอยู่ต่อไปและไม่หายไปไหนง่ายๆ ปรากฏการณ์นี้พบในการตอบสนองต่อการใช้ยาในทางที่ผิดอย่างเรื้อรัง นอกจากนี้ยังพบหลังจากการบริโภคในระดับสูง รางวัลธรรมชาติ (การออกกำลังกาย, ซูโครส, อาหารที่มีไขมันสูง, เพศ).

ฉันจะรวมบทวิจารณ์บางส่วนเกี่ยวกับวรรณกรรมที่สนับสนุนการมีอยู่ของพฤติกรรมเสพติด (เพื่อความเรียบง่ายบางส่วนที่เผยแพร่หลังจากที่ฉันพูดคุยแสดงอยู่ในรายการด้วย):

 1. ชีววิทยาและพันธุศาสตร์ของความผิดปกติในการควบคุมแรงกระตุ้น: ความสัมพันธ์กับการติดยาเสพติด (2008)
 2. ช่องโหว่สมองที่ใช้ร่วมกันเปิดทางสำหรับการเสพติดที่ปลอดสารเสพติด: การแกะสลักการติดที่ข้อต่อใหม่? (2010)
 3. รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเสพติด (2010)
 4. พฤติกรรมการบีบบังคับและห่ามจากโมเดลสัตว์สู่เอนโดฟีโนไทป์: รีวิวบรรยาย (2010)
 5. รางวัลจากธรรมชาติ, ประสาทและการเสพติดที่ไม่ใช่ยา (2011)
 6. การทบทวนเป้าหมายของชีววิทยาและพันธุศาสตร์ของการติดพฤติกรรม: พื้นที่วิจัยที่เกิดขึ้นใหม่ (2013)
 7. วิธี neurocognitive เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีววิทยาของการติด (2013)
 8. กายวิภาคศาสตร์การทำงานของความผิดปกติในการควบคุมแรงกระตุ้น (2013)
 9. มุมมอง: เรื่องพฤติกรรมติดยาเสพติดมาร์คโปเตน (2015)
 10. พฤติกรรมการเสพติดยาเสพติด: จากกลไกการพิจารณาในทางปฏิบัติ (2016)
 11. มิติของความรู้ความเข้าใจในการติดพฤติกรรม (2016)
 12. บทบาทของ "ความต้องการ" และ "ความชอบ" ในพฤติกรรมที่กระตุ้น: การพนันอาหารและยาเสพติด (2016)
 13. การเปลี่ยนแปลงในการติดยาเสพติด: สมมติฐาน“ ความต่อเนื่องทางโลก” ที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจที่ผิดปกติ, ความผิดปกติที่เกี่ยวกับความชอบและการเรียนรู้ที่ผิดปกติ (2016)
 14. การเสพติดพฤติกรรมและการติดสารเสพติดควรกำหนดโดยความคล้ายคลึงกันของพวกเขาไม่แตกต่างกันของพวกเขา (2017)
 15. สารและพฤติกรรมเสพติดอาจแบ่งปันกระบวนการพื้นฐานของ dysregulation (2017) ที่คล้ายกัน

หน้าต่อไปนี้มีการศึกษาทางระบบประสาทหลายร้อยครั้งที่อธิบายกลไกและการเปลี่ยนแปลงของสมองที่สอดคล้องกับรูปแบบการเสพติด:

ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้หนังสือขายดีของ Norman Doidge ในปี 2007 สมองที่เปลี่ยนแปลงตัวมันเอง อ้างว่าติดพฤติกรรม (รวมถึงสื่อลามกอินเทอร์เน็ต) อยู่ ข้อความที่ตัดตอนมาเพื่อสนับสนุนสไลด์นี้:

การเสพติดสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นคำอุปมา ไม่ใช่การเสพติดทั้งหมดที่มีต่อยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ ผู้คนสามารถติดการพนันอย่างจริงจังแม้กระทั่งวิ่ง ผู้เสพติดทั้งหมดแสดงการสูญเสียการควบคุมของกิจกรรมแสวงหาอย่างแรงแม้จะมีผลกระทบเชิงลบพัฒนาความอดทนเพื่อให้พวกเขาต้องการระดับที่สูงขึ้นและสูงขึ้นของการกระตุ้นเพื่อความพึงพอใจและ การถอนประสบการณ์ หากพวกเขาไม่สามารถบรรลุการกระทำที่น่าติดตามได้

การเสพติดทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสมองในระยะยาวบางครั้งตลอดชีวิตและทางระบบประสาท สำหรับผู้ติดยาการควบคุมนั้นเป็นไปไม่ได้และพวกเขาจะต้องหลีกเลี่ยงสารหรือกิจกรรมอย่างสมบูรณ์หากพวกเขาต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสพติด

ในปี 2011 มีการตีพิมพ์ผลการศึกษาทางระบบประสาทเพียง XNUMX ชิ้น (XNUMX เรื่องเกี่ยวกับ "hypersexuals" หนึ่งในผู้ใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต) ทั้งสามรายงานเครื่องหมายทางระบบประสาทที่สอดคล้องกับรูปแบบการเสพติด:

1) การตรวจสอบเบื้องต้นของลักษณะหุนหันพลันแล่นและระบบประสาทของพฤติกรรมทางเพศที่บีบบังคับ (2009) - (การทำงานของผู้บริหารที่แย่กว่า) ผู้ติดเซ็กส์เป็นหลัก การศึกษารายงานพฤติกรรมที่หุนหันพลันแล่นในงาน Go-NoGo ในผู้ติดเซ็กส์ (hypersexuals) เมื่อเทียบกับผู้เข้าร่วมกลุ่มควบคุม การสแกนสมองพบว่าผู้ที่ติดเซ็กส์มีสสารสีขาวของเปลือกนอกส่วนหน้าที่ไม่เป็นระเบียบมากขึ้น การค้นพบนี้สอดคล้องกับ hypofrontality ซึ่งเป็นจุดเด่นของการเสพติด

2) ความแตกต่างที่รายงานโดยตนเองเกี่ยวกับมาตรการของฟังก์ชั่นผู้บริหารและพฤติกรรม hypersexual ในตัวอย่างผู้ป่วยและชุมชนของผู้ชาย (2010) - (การทำงานของผู้บริหารที่แย่กว่า) ข้อความที่ตัดตอนมา:

ผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือสำหรับพฤติกรรมที่มีอารมณ์อ่อนไหวมักจะแสดงลักษณะของความหุนหันพลันแล่นความแข็งแกร่งในการรับรู้การตัดสินใจที่ไม่ดีการควบคุมอารมณ์และการหมกมุ่นกับเรื่องเพศมากเกินไป ลักษณะบางอย่างเหล่านี้พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีพยาธิวิทยาทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของผู้บริหาร ข้อสังเกตเหล่านี้นำไปสู่การตรวจสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะ hypersexual (n = 87) และกลุ่มตัวอย่างชุมชนที่ไม่ใช่ภาวะ hypersexual (n = 92) ของผู้ชายโดยใช้ Behavior Rating Inventory of Executive Function-Adult Version พฤติกรรม Hypersexual มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก ด้วยดัชนีความผิดปกติของผู้บริหารระดับโลกและดัชนีย่อยหลายประการของ BRIEF-A การค้นพบนี้เป็นหลักฐานเบื้องต้นที่สนับสนุนสมมติฐานที่ว่าความผิดปกติของผู้บริหารอาจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศ

3) การดูภาพลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ต: บทบาทของการให้คะแนนความเร้าอารมณ์ทางเพศและอาการทางจิตวิทยา - จิตเวชสำหรับการใช้ไซต์เพศทางอินเทอร์เน็ตมากเกินไป (2011) - (การทำงานของผู้บริหารที่แย่กว่า) ข้อความที่ตัดตอนมา:

ผลลัพธ์บ่งชี้ว่าปัญหาที่รายงานด้วยตนเองในชีวิตประจำวันที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมทางเพศออนไลน์ได้รับการทำนายโดยการจัดอันดับความเร้าอารมณ์ทางเพศของเนื้อหาลามกอนาจารความรุนแรงระดับโลกของอาการทางจิตวิทยาและจำนวนการใช้งานทางเพศเมื่อใช้เว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน ในขณะที่เวลาที่ใช้ในเว็บไซต์เซ็กซ์ทางอินเทอร์เน็ต (นาทีต่อวัน) ไม่ได้มีส่วนช่วยอธิบายความแปรปรวนของคะแนน IATsex เราเห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างกลไกการเรียนรู้และกลไกสมองที่อาจเอื้อต่อการบำรุงรักษาไซเบอร์เท็กซ์มากเกินไปและสิ่งที่อธิบายไว้สำหรับบุคคลที่พึ่งพาสารเคมี

ในที่สุดคำกล่าวอ้างของ Slide 18 นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการที่นำเสนอโดยองค์กรขนาดใหญ่ที่อุทิศให้กับการติดยาและการวิจัย The American Society of Addiction Medicine (ASAM) 2011“ นิยามใหม่ของการเสพติด”: การแสดงสัญญาณอาการและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการติดบ่งชี้ว่าเป็นกลุ่ม การเปลี่ยนแปลงของสมองพื้นฐาน ได้เกิดขึ้น (เช่น: แพ, desensitization, วงจร prefrontal ผิดปกติ (hypofrontality) วงจรความเครียดผิดปกติ). ฉันรู้สึกว่านิยามใหม่ของ ASAM ยุติการถกเถียงกันว่าการเสพติดเซ็กส์และสื่อลามกเป็น“ การเสพติดที่แท้จริง” หรือไม่ จาก ASAM แถลงข่าว:

คำจำกัดความใหม่นี้เป็นผลมาจากกระบวนการที่เข้มข้นเป็นเวลาสี่ปีโดยมีผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 80 คนที่ทำงานอย่างแข็งขันรวมถึงหน่วยงานด้านการติดยาชั้นนำแพทย์ด้านยาเสพติดและนักวิจัยด้านประสาทวิทยาชั้นนำจากทั่วประเทศ …สองทศวรรษของความก้าวหน้าทางด้านประสาทวิทยาทำให้ ASAM เชื่อว่าการเสพติดจำเป็นต้องได้รับการนิยามใหม่โดยสิ่งที่เกิดขึ้นในสมอง

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการเสพติดทั้งทางพฤติกรรมและทางเคมีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกายวิภาคศาสตร์สมองและสรีรวิทยา โฆษก ASAM อธิบาย:

คำจำกัดความใหม่นี้ทำให้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเสพติดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์เฮโรอีนหรือเซ็กส์ล้วนเป็นสิ่งเดียวกัน ดร. ราจูฮาเลจาอดีตประธานสมาคมยาเสพติดแห่งแคนาดาและประธานคณะกรรมการ ASAM ที่กำหนดนิยามใหม่กล่าวกับ The Fix ว่า“ เรากำลังมองว่าการติดยาเสพติดเป็นโรคหนึ่งซึ่งต่างจากคนที่มองว่าพวกเขาแยกจากกัน โรค การเสพติดคือการเสพติด ไม่สำคัญว่าสมองของคุณจะหมุนไปในทิศทางใดเมื่อมันเปลี่ยนทิศทางคุณก็จะเสี่ยงต่อการเสพติดทั้งหมด” …การมีเพศสัมพันธ์หรือการพนันหรือการเสพติดอาหารทุกอย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์เช่นเดียวกับการติดแอลกอฮอล์หรือเฮโรอีนหรือคริสตัลปรุงยา

ตัดตอนมาจาก คำถามที่พบบ่อยของ ASAM

คำถาม: นิยามใหม่นี้แตกต่างกันอย่างไร

คำตอบ: จุดสนใจในอดีตโดยทั่วไปอยู่ที่สารที่เกี่ยวข้องกับการเสพติดเช่นแอลกอฮอล์เฮโรอีนกัญชาหรือโคเคน คำจำกัดความใหม่นี้ทำให้ชัดเจนว่าการเสพติดไม่เกี่ยวกับยา แต่เป็นเรื่องของสมอง ไม่ใช่สารที่บุคคลใช้ทำให้พวกเขาเสพติด มันไม่ใช่ปริมาณหรือความถี่ในการใช้งาน การเสพติดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองของคนเราเมื่อพวกเขาสัมผัสกับสารให้รางวัลหรือพฤติกรรมที่ให้รางวัลและมันเกี่ยวกับวงจรการให้รางวัลในสมองและโครงสร้างสมองที่เกี่ยวข้องมากกว่าที่เกี่ยวกับสารเคมีภายนอกหรือพฤติกรรมที่ "เปิด" ให้รางวัลนั้น วงจร

สรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับประเด็นสำคัญของ ASAM:

 1. การเสพติดสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสมองโดยทั่วไปไม่ว่าจะเกิดขึ้นในการตอบสนองต่อสารเคมีหรือพฤติกรรม
 2. การเสพติดเป็นความเจ็บป่วยหลัก ไม่จำเป็นต้องเกิดจากปัญหาสุขภาพจิตเช่นความผิดปกติของอารมณ์หรือบุคลิกภาพ วิธีนี้ช่วยลดความคิดที่ได้รับความนิยมว่าพฤติกรรมเสพติดมักเป็นรูปแบบหนึ่งของ“ การใช้ยาด้วยตนเอง” เพื่อบรรเทาความผิดปกติอื่น ๆ
 3. พฤติกรรมและสารเสพติดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงจรประสาทเดียวกัน: Hypofrontality, sensitization, desensitization, วงจรความเครียดที่เปลี่ยนแปลงเป็นต้น
 4. คำจำกัดความใหม่นี้ขจัดความแตกต่าง "การเสพติดกับการบีบบังคับ" แบบเก่าซึ่งมักใช้เพื่อปฏิเสธการมีอยู่ของพฤติกรรมเสพติดรวมถึง "การเสพติดพฤติกรรมทางเพศ"

ข้อความที่ตัดตอนมาจาก คำถามที่พบบ่อยของ ASAM ที่เกี่ยวข้องกับการติดเซ็กส์และสื่อลามก (ASAM กล่าวถึง“ การเสพติดพฤติกรรมทางเพศ” 10 ครั้งในนิยามและคำถามที่พบบ่อยในปี 2011 ซึ่งมากกว่าการเสพติดอื่น ๆ ทั้งหมดที่รวมกัน):

คำถาม: คำจำกัดความใหม่ของการเสพติดหมายถึงการเสพติดที่เกี่ยวข้องกับการพนันอาหารและพฤติกรรมทางเพศ ASAM เชื่อว่าอาหารและเซ็กส์กำลังเสพติดจริง ๆ หรือไม่?

คำตอบ: การติดการพนันได้รับการอธิบายไว้อย่างดีในวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์เป็นเวลาหลายทศวรรษ ในความเป็นจริง DSM (DSM-5) ฉบับล่าสุดจะแสดงรายการความผิดปกติของการพนันในส่วนเดียวกันกับความผิดปกติของการใช้สารเสพติด นิยามใหม่ของ ASAM ทำให้การละทิ้งจากการเปรียบเสมือนการเสพติดเพียงแค่การพึ่งพาสารเสพติดโดยการอธิบายว่าการเสพติดเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ให้ผลตอบแทนอย่างไร นี่เป็นครั้งแรกที่ ASAM เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการว่าการเสพติดไม่ได้เป็นเพียง "การพึ่งพาสารเสพติด" คำจำกัดความนี้กล่าวว่าการเสพติดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานและวงจรของสมองและโครงสร้างและหน้าที่ของสมองของผู้ที่เสพติดแตกต่างจากโครงสร้างและหน้าที่ของสมองของผู้ที่ไม่มีการเสพติดอย่างไร มันพูดถึงวงจรรางวัลในสมองและวงจรที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้เน้นที่รางวัลภายนอกที่ทำหน้าที่ในระบบรางวัล อาหารและพฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมการพนันสามารถเชื่อมโยงกับ“ การแสวงหารางวัลทางพยาธิวิทยา” ที่อธิบายไว้ในคำจำกัดความใหม่ของการเสพติด

คำถาม: ใครมีอาการติดอาหารหรือติดเซ็กส์?

คำตอบ: เราทุกคนมีวงจรรางวัลสมองที่ทำให้อาหารและเซ็กส์คุ้มค่า ในความเป็นจริงนี่คือกลไกการอยู่รอด ในสมองที่มีสุขภาพดีรางวัลเหล่านี้มีกลไกตอบสนองสำหรับความอิ่มหรือ 'เพียงพอ' ในคนที่ติดยาเสพติดวงจรจะผิดปกติจนข้อความที่ส่งถึงบุคคลนั้น 'มากขึ้น' ซึ่งนำไปสู่การแสวงหารางวัลและ / หรือการบรรเทาทางพยาธิวิทยาผ่านการใช้สารและพฤติกรรม

ปรับปรุงการสนับสนุน:

การอ้างสิทธิ์ในสไลด์ 18 ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากการวิจัย “ การสนับสนุนที่อัปเดต” สำหรับสไลด์ 18 แบ่งออกเป็นสี่ส่วน:

 1. การศึกษาระบบประสาทเกี่ยวกับผู้ใช้สื่อลามกและ "ผู้ติดเซ็กส์"
 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีหรือคำวิจารณ์เชิงบรรยาย
 3. พฤติกรรมการเสพติดและ DSM และ ICD
 4. การเรียกร้องที่ไม่สนับสนุน

การศึกษาระบบประสาทเกี่ยวกับผู้ใช้สื่อลามกและ "ผู้ติดเซ็กส์":

บทวิจารณ์สถานที่สำคัญนี้โดยผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติว่าด้วยการติดเหล้าและการติดสุรา (NIAAA) George F. Koobและผู้อำนวยการสถาบันยาเสพติดแห่งชาติ (นิด้า) Nora D. Volkowถูกตีพิมพ์ใน นิวอิงแลนด์วารสารการแพทย์: ความก้าวหน้าทางระบบประสาทจากแบบจำลองโรคสมองของการเสพติด (2016).” บทความนี้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของสมองที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเสพติดทั้งยาและพฤติกรรมในขณะที่ระบุในย่อหน้าแรกว่าการติดเซ็กส์มีอยู่จริง:

"เราสรุปได้ว่าประสาทวิทยายังคงสนับสนุนรูปแบบการติดโรคทางสมองของการเสพติด การวิจัยเกี่ยวกับประสาทวิทยาในพื้นที่นี้ไม่เพียง แต่นำเสนอโอกาสใหม่ ๆ ในการป้องกันและบำบัดการเสพสารเสพติดและการเสพยาเสพติดที่เกี่ยวข้อง (เช่นอาหาร, เพศและการพนัน) ... "

กระดาษ Volkow & Koob ได้สรุปการเปลี่ยนแปลงของสมองทั้งสามที่นำเสนอในสไลด์ 18 (แพ, desensitization, วงจร prefrontal ผิดปกติ) พร้อมด้วยหนึ่งในสี่ - ระบบความเครียดที่ไม่สมบูรณ์. ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2012 งานวิจัยทางประสาทวิทยามากมายเกี่ยวกับผู้ใช้สื่อลามกและผู้ติดสื่อลามกได้รับการเผยแพร่ การเปลี่ยนแปลงของสมองทั้งสี่นี้ได้รับการระบุว่าเป็น การศึกษาตามระบบประสาทของ 40 เกี่ยวกับผู้ใช้สื่อลามกบ่อยครั้งและผู้ติดยาเสพติดทางเพศ:

 • รายงานการศึกษา แพ หรือปฏิกิริยาคิวในผู้ใช้สื่อลามก / ผู้เสพติดเพศ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
 • รายงานการศึกษา desensitization หรือทำให้เกิดความเคยชินในผู้ใช้สื่อลามก / ผู้เสพติดเพศ: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
 • การศึกษารายงานการทำงานของผู้บริหารที่ด้อยกว่า (hypofrontality) หรือกิจกรรม prefrontal ที่เปลี่ยนแปลงในผู้ใช้งานที่มีเนื้อหาลามก / ผู้ติดยาเสพติดในเพศ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
 • การศึกษาบ่งชี้ a ระบบความเครียดที่ไม่สมบูรณ์ ในผู้ใช้ porn / เพศติดยาเสพติด: 1, 2, 3.

การศึกษาทางระบบประสาทแต่ละครั้งมีคำอธิบายหรือข้อความที่ตัดตอนมาและรายการที่เปลี่ยนแปลงของสมองที่เกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติด 4 (s) เพียงแค่ระบุว่าการค้นพบของมันรับรอง (ฉันได้รวมงานวิจัย 3 ชิ้นที่เผยแพร่ก่อนปี 2012):

1) การตรวจสอบเบื้องต้นของลักษณะหุนหันพลันแล่นและระบบประสาทของพฤติกรรมทางเพศที่บีบบังคับ (2009) - [วงจรการทำงานของ prefrontal ผิดปกติ / ผู้บริหารที่ด้อยกว่า] - การศึกษา fMRI ที่เกี่ยวข้องกับการเสพติดทางเพศเป็นหลัก การศึกษารายงานพฤติกรรมห่ามมากขึ้นในงาน Go-NoGo ในผู้ติดยาเสพติดเพศ (hypersexuals) เมื่อเทียบกับผู้เข้าร่วมการควบคุม การสแกนสมองพบว่าผู้ติดยาเสพติดทางเพศมีปัญหาเรื่องสีขาวนอกระบบก่อนหน้าเมื่อเทียบกับการควบคุม ข้อความที่ตัดตอนมา:

นอกเหนือจากการรายงานตัวด้วยตนเองแล้วผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบยังมีความรู้สึกไม่โอ้อวดมากขึ้นในงานด้านพฤติกรรม Go-No Go

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมีความสามารถในการแพร่กระจายเฉลี่ยของบริเวณหน้าผากสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การวิเคราะห์เชิงสหสัมพันธ์แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่มีนัยสำคัญระหว่างการวัดความอิ่มตัวของเม็ดเลือดขาวกับการตัดทอน (FA) และ MD แต่เพียงอย่างเดียว แต่ไม่พบความเกี่ยวข้องกับมาตรการเหนือกว่าบริเวณหน้าผาก การวิเคราะห์ที่คล้ายคลึงกันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงลบที่มีนัยสำคัญระหว่าง MD หน้าผากที่เหนือกว่าและพฤติกรรมการบังคับใช้พฤติกรรมทางเพศ

2) ความแตกต่างที่รายงานโดยตนเองเกี่ยวกับมาตรการของฟังก์ชั่นผู้บริหารและพฤติกรรม hypersexual ในตัวอย่างผู้ป่วยและชุมชนของผู้ชาย (2010) - [ผู้บริหารที่ด้อยกว่า] - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือสำหรับพฤติกรรมที่มีอารมณ์อ่อนไหวมักจะแสดงลักษณะของความหุนหันพลันแล่นความแข็งแกร่งในการรับรู้การตัดสินใจที่ไม่ดีการควบคุมอารมณ์และการหมกมุ่นกับเรื่องเพศมากเกินไป ลักษณะบางอย่างเหล่านี้พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีพยาธิวิทยาทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของผู้บริหาร ข้อสังเกตเหล่านี้นำไปสู่การตรวจสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะ hypersexual (n = 87) และกลุ่มตัวอย่างชุมชนที่ไม่ใช่ภาวะ hypersexual (n = 92) ของผู้ชายโดยใช้ Behavior Rating Inventory of Executive Function-Adult Version พฤติกรรม Hypersexual มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก ด้วยดัชนีความผิดปกติของผู้บริหารระดับโลกและดัชนีย่อยหลายประการของ BRIEF-A การค้นพบนี้เป็นหลักฐานเบื้องต้นที่สนับสนุนสมมติฐานที่ว่าความผิดปกติของผู้บริหารอาจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศ

3) การดูภาพลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ต: บทบาทของการให้คะแนนความเร้าอารมณ์ทางเพศและอาการทางจิตวิทยา - จิตเวชสำหรับการใช้ไซต์เพศทางอินเทอร์เน็ตมากเกินไป (2011) - ความอยาก / ความไวมากขึ้นและการบริหารที่ด้อยกว่า - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ผลการวิจัยพบว่าปัญหาที่ตนเองรายงานในชีวิตประจำวันที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมทางเพศออนไลน์ได้รับการคาดการณ์โดยการให้คะแนนเร้าอารมณ์ทางเพศส่วนตัวของเนื้อหาภาพลามกอนาจารความรุนแรงทั่วโลกของอาการทางจิตวิทยาและจำนวนการใช้งานทางเพศที่ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน ในขณะที่เวลาที่ใช้ในเว็บไซต์ sex sex (นาทีต่อวัน) ไม่มีความหมายในการอธิบายความแปรปรวนในคะแนน IATsex เราเห็นความคล้ายคลึงระหว่างกลไกความรู้ความเข้าใจและสมองซึ่งอาจมีส่วนช่วยในการบำรุงรักษา cybersex มากเกินไปและที่อธิบายไว้สำหรับบุคคลที่มีการพึ่งพายาเสพติด

4) การประมวลผลรูปภาพลามกอนาจารรบกวนประสิทธิภาพหน่วยความจำในการทำงาน (2013) [ความอยากมากขึ้น / ความไวต่อความรู้สึกและฟังก์ชั่นผู้บริหารที่แย่ลง] - ข้อความที่ตัดตอนมา:

บุคคลบางคนรายงานปัญหาระหว่างและหลังการสู้รบทางเพศทางอินเทอร์เน็ตเช่นการนอนหลับที่หายไปและการนัดหมายที่ลืมซึ่งเกี่ยวข้องกับผลกระทบในแง่ลบในชีวิต กลไกหนึ่งที่อาจนำไปสู่ปัญหาเหล่านี้คือความตื่นตัวทางเพศระหว่างเพศทางอินเทอร์เน็ตอาจขัดขวางความสามารถในการทำงานของหน่วยความจำ (WM) ทำให้เกิดการละเลยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและการตัดสินใจที่ไม่เหมาะสม ผลลัพธ์พบว่าประสิทธิภาพ WM แย่ลงในภาพที่มีภาพลามกอนาจารของงาน 4-back เมื่อเทียบกับเงื่อนไขภาพที่เหลืออยู่สามภาพ ผลการวิจัยถูกกล่าวถึงเกี่ยวกับการเสพติดทางอินเทอร์เน็ตเนื่องจากการแทรกแซงของ WM โดยตัวชี้นำที่เกี่ยวข้องกับการเสพติดเป็นที่รู้จักกันดีจากการพึ่งพาสารเสพติด

5) การประมวลผลภาพทางเพศรบกวนการตัดสินใจภายใต้ความคลุมเครือ (2013) [ความอยากมากขึ้น / ความไวต่อความรู้สึกและฟังก์ชั่นผู้บริหารที่แย่ลง] - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ประสิทธิภาพในการตัดสินใจยิ่งแย่ลงเมื่อภาพทางเพศสัมพันธ์กับดาดฟ้าที่เสียเปรียบเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพเมื่อภาพทางเพศเชื่อมโยงกับชั้นที่เป็นประโยชน์ การกระตุ้นทางเพศแบบอัตนัยช่วยลดความสัมพันธ์ระหว่างสภาพงานและประสิทธิภาพในการตัดสินใจ การศึกษาครั้งนี้เน้นย้ำว่าการกระตุ้นทางเพศรบกวนการตัดสินใจซึ่งอาจอธิบายได้ว่าเหตุใดบุคคลบางคนอาจประสบผลในทางลบในบริบทของการใช้งานในโลกไซเบอร์

6) การเสพติด Cybersex: ประสบการณ์ทางเพศที่เร้าอารมณ์เมื่อดูสื่อลามกและไม่ใช่การติดต่อทางเพศในชีวิตจริงทำให้เกิดความแตกต่าง (2013) - ความอยาก / ความไวมากขึ้นและการบริหารที่ด้อยกว่า - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าตัวชี้วัดความเร้าอารมณ์ทางเพศและความปรารถนาในสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตคาดการณ์แนวโน้มการติดยาเสพติดในโลกไซเบอร์ในการศึกษาครั้งแรก นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ใช้ cybersex ที่มีปัญหารายงานว่ามีความตื่นตัวทางเพศและความอยากเกิดขึ้นจากการแสดงคิวบ์ลามกอนาจาร ในทั้งสองการศึกษาจำนวนและคุณภาพที่มีการติดต่อทางเพศในชีวิตจริงไม่เกี่ยวข้องกับการเสพติดไซเบอร์เน็ก ผลการสนับสนุนสมมติฐานความพึงพอใจซึ่งถือว่าการเสริมกำลังกลไกการเรียนรู้และความอยากเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและการบำรุงรักษาการเสพติดไซเบอร์เอ็กซ์ การติดต่อทางเพศในชีวิตจริงที่ไม่ดีหรือแย่ ๆ ไม่สามารถอธิบายการเสพติดไซเบอร์เนตได้อย่างเพียงพอ

7) ความต้องการทางเพศไม่ใช่ Hypersexuality เกี่ยวข้องกับ Neurophysiological Responses Elicited โดย Sexual Images (2013) - [cue-reactivity สัมพันธ์กับความต้องการทางเพศที่น้อยลง: ความไวต่อความรู้สึกและความเคยชิน] - การศึกษา EEG นี้ได้รับการขนานนาม ในสื่อ เป็นหลักฐาน กับ การมีอยู่ของสื่อลามก / เพศติด ไม่เช่นนั้น. Steele และคณะ จริง ๆ แล้วให้การสนับสนุนการมีอยู่ของทั้งสื่อลามกและสื่อลามกที่ใช้ควบคุมความต้องการทางเพศ งั้นเหรอ การศึกษารายงานการอ่านค่า EEG ที่สูงขึ้น (เมื่อเทียบกับภาพที่เป็นกลาง) เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพลามกอนาจาร การศึกษาแสดงให้เห็นว่า P300 ที่เพิ่มขึ้นเกิดขึ้นเมื่อผู้ติดยาสัมผัสกับตัวชี้นำ (เช่นภาพ) ที่เกี่ยวข้องกับการเสพติดของพวกเขา

อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อบกพร่องด้านระเบียบวิธีพบว่ามีข้อสงสัย: 1) การศึกษานี้ไม่มีกลุ่มควบคุมสำหรับการเปรียบเทียบ 2) ผู้เข้าร่วมการวิจัยต่างกัน (เพศชายเพศหญิงไม่ใช่เพศตรงข้าม); 3) อาสาสมัครไม่ได้รับการคัดเลือกสำหรับความผิดปกติทางจิตหรือการเสพติด; 4) แบบสอบถามไม่ถูกตรวจสอบสำหรับการติดภาพลามก

สอดคล้องกับ Cambridge University ศึกษาเกี่ยวกับสมองการศึกษา EEG นี้ยังรายงานว่ามีปฏิกิริยาต่อคิวมากขึ้นเมื่อเทียบกับสื่อลามก น้อยลง ความปรารถนาสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ หากต้องการใส่อีกวิธีหนึ่ง - บุคคลที่มีสมองที่เปิดใช้งานสื่อลามกมากกว่าจะช่วยตัวเองให้สื่อลามกมากกว่ามีเพศสัมพันธ์กับคนจริง อย่างน่าตกใจโฆษกการศึกษา Nicole Prause อ้างว่าผู้ใช้สื่อลามมี "ความใคร่สูง" แต่ผลของการศึกษากล่าว ตรงข้ามแน่นอน (ความต้องการมีเพศสัมพันธ์ของอาสาสมัครลดลงเมื่อเทียบกับการใช้สื่อลามกของพวกเขา) เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบโดยเพื่อนหกฉบับอธิบายความจริง: 1, 2, 3, 4, 5, 6. ยังเห็น YBOP วิจารณ์กว้างขวาง

8) โครงสร้างสมองและการเชื่อมต่อฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาพอนาจาร: The Brain on Porn (2014) - [desensitization, habituation, และวงจร prefrontal ผิดปกติ] การศึกษาของสถาบัน Max Planck สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งสหราชอาณาจักรได้รายงานการค้นพบทางประสาทวิทยาของ 3 ที่สัมพันธ์กับการใช้สื่อลามกที่สูงขึ้น: (1) ระบบรางวัลน้อยกว่าเรื่องสีเทา (หลังต้นกำเนิด), (2) ลดการเปิดใช้งานวงจรรางวัลในขณะที่ดูภาพถ่ายทางเพศสั้น ๆ (3) ระหว่างครีบหลังและเปลือกนอกส่วนหน้า dorsolateral นักวิจัยได้ตีความผลการวิจัย 3 เป็นข้อบ่งชี้ถึงผลกระทบของการเปิดรับสื่อลามกในระยะยาว กล่าวว่าการศึกษา,

นี่เป็นไปตามสมมติฐานที่ว่าการสัมผัสกับสิ่งเร้าลามกอนาจารจะส่งผลให้เกิดการควบคุมการตอบสนองของประสาทตามธรรมชาติต่อสิ่งเร้าทางเพศ.

ในการอธิบายการเชื่อมต่อการทำงานที่ยากจนกว่าระหว่าง PFC และ striatum การศึกษากล่าวว่า "

ความผิดปกติของวงจรนี้เกี่ยวข้องกับตัวเลือกพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นการแสวงหายาโดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่เป็นไปได้

ผู้เขียนนำ Simone Kühnแสดงความคิดเห็นในบทความเกี่ยวกับการค้นพบกล่าวว่า:

เราสมมุติว่าอาสาสมัครที่มีการใช้สื่อลามสูงจำเป็นต้องมีการกระตุ้นที่เพิ่มขึ้นเพื่อรับรางวัลในจำนวนเดียวกัน นั่นอาจหมายความว่าการใช้สื่อลามกเป็นประจำจะทำให้ระบบรางวัลของคุณเสียหาย ที่จะพอดีกับสมมติฐานที่ว่าระบบรางวัลของพวกเขาต้องการการกระตุ้นที่กำลังเติบโต

9) การตอบสนองทางประสาทของปฏิกิริยาตอบสนองทางเพศสัมพันธ์ในบุคคลที่มีพฤติกรรมทางเพศบังคับ (2014) - ความรู้สึกไวต่อปฏิกิริยาและการลดความรู้สึกในตัวการศึกษาครั้งแรกในซีรีส์ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์พบว่ารูปแบบการทำงานของสมองเหมือนกันในผู้ติดยาเสพย์ติด (CSB subjects) ในผู้ติดยาเสพติดและผู้ติดสุรา นักวิจัยชั้นนำ วาเลอรีโวค กล่าวว่า

มีความแตกต่างในการทำงานของสมองระหว่างผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมทางเพศที่บังคับและอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี ความแตกต่างเหล่านี้สะท้อนถึงผู้เสพยาเสพติด

Voon และคณะ, 2014 พบว่าผู้ติดยาเสพติดสื่อลามกพอดี รูปแบบการติดยาเสพติดที่ยอมรับ ว่าต้องการ” มัน” มากกว่านี้ แต่ ไม่ ชอบ "มัน" มากขึ้น ข้อความที่ตัดตอนมา:

เมื่อเปรียบเทียบกับอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีอาสาสมัคร CSB มีความต้องการทางเพศแบบส่วนตัวมากกว่าหรือต้องการ ชัดเจน ตัวชี้นำและมีคะแนนความชอบมากกว่า เกี่ยวกับกาม ตัวชี้นำจึงแสดงให้เห็นถึงการแยกตัวระหว่างความต้องการและความชอบ

นักวิจัยยังได้รายงานด้วยว่า 60% ของผู้ที่มีอายุเฉลี่ย (25) มีปัญหาในการเข้ารับการแข็งตัว / ตื่นตัวกับคู่นอนที่แท้จริง ซึ่งแสดงถึงอาการแพ้หรือนิสัยกามารมณ์ ข้อความที่ตัดตอนมา:

กลุ่ม CSB รายงานว่าเนื่องจากการใช้วัสดุที่มีเนื้อหาทางเพศที่มากเกินไป ... มีประสบการณ์การทำงานที่ลดน้อยลงหรือการทำงานของอวัยวะเพศโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ทางกายภาพกับผู้หญิง (แม้ว่าจะไม่เกี่ยวกับเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง) ...

เรื่อง CSB เมื่อเทียบกับอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีมีความยากลำบากมากขึ้นกับการกระตุ้นทางเพศและมีปัญหาในการตั้งครรภ์ที่เพิ่มมากขึ้นในความสัมพันธ์ทางเพศที่ใกล้ชิด แต่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง

10) เพิ่มความสนใจในเรื่องเพศสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรมในบุคคลที่มีพฤติกรรมทางเพศบังคับ (2014) และไม่มีการบังคับ - [sensitization / cue-reactivity] - การศึกษามหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ครั้งที่ 2 ข้อความที่ตัดตอนมา:

ข้อค้นพบของเราเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับความตั้งใจ ... แนะนำให้มีการทับซ้อนกันที่เป็นไปได้กับอคติที่เพิ่มขึ้นในการศึกษายาเสพติดในความผิดปกติของการเสพติด การค้นพบเหล่านี้สอดคล้องกับการค้นพบล่าสุดของการตอบสนองต่อระบบประสาทของตัวชี้นำทางเพศที่ชัดเจนใน [porn addicts] ในเครือข่ายที่คล้ายคลึงกับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฏิกิริยายาเสพติดและให้การสนับสนุนทฤษฎีแรงจูงใจแรงจูงใจในการตอบสนองต่อความรู้สึกผิดปกติทางเพศใน [ คนติดยาเสพติดสื่อลามก] การค้นพบนี้สอดคล้องกับการสังเกตล่าสุดของเราว่าวิดีโอที่มีเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มากขึ้นในเครือข่ายประสาทเทียมซึ่งคล้ายกับที่พบในการศึกษาเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาจากยาเสพติด ความต้องการมากขึ้นหรือความต้องการมากกว่าความชอบเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในเครือข่ายประสาทนี้มากขึ้น การศึกษาเหล่านี้ร่วมกันให้การสนับสนุนทฤษฎีแรงจูงใจแรงจูงใจในการตอบสนองที่ผิดพลาดต่อตัวชี้นำทางเพศใน CSB

11) การเสพติด Cybersex ในเพศหญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตสามารถอธิบายได้ด้วยสมมติฐานความพึงพอใจ (2014) - [ความอยากมากขึ้น / ความไว] - ข้อความที่ตัดตอนมา:

เราตรวจสอบ 51 หญิง IPU และ 51 ผู้ใช้สื่อลามกอนาจารที่ไม่ใช่อินเทอร์เน็ต (NIPU) จากการใช้แบบสอบถามเราได้ประเมินความร้ายแรงของการเสพติดไซเบอร์เอ็กซ์รวมทั้งแนวโน้มในการกระตุ้นทางเพศพฤติกรรมทางเพศทั่วไปที่มีปัญหาและความรุนแรงของอาการทางจิต นอกจากนี้ยังมีกระบวนทัศน์การทดลองรวมถึงการให้คะแนนอัตนัยอัตนัยของภาพลามกอนาจารของ 100 ตลอดจนตัวชี้วัดความอยาก ผลการวิจัยระบุว่า IPU จัดอันดับภาพลามกอนาจารมากขึ้นเรื่อย ๆ และรายงานว่ามีความต้องการมากขึ้นเนื่องจากมีการนำเสนอภาพลามกอนาจารเมื่อเทียบกับ NIPU ความต้องการในการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศพฤติกรรมทางเพศที่มีปัญหาและความรุนแรงของอาการทางจิตที่คาดการณ์แนวโน้มการติดยาเสพติดไซเบอร์เอ็กซ์ใน IPU การมีความสัมพันธ์จำนวนการติดต่อทางเพศความพึงพอใจในการติดต่อทางเพศและการใช้ cybersex แบบโต้ตอบไม่เกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติดในโลกไซเบอร์ ผลลัพธ์เหล่านี้สอดคล้องกับรายงานของเพศชายเพศตรงข้ามในการศึกษาก่อนหน้านี้ ควรมีการกล่าวถึงการค้นพบเกี่ยวกับลักษณะเสริมแรงของการกระตุ้นทางเพศกลไกการเรียนรู้และบทบาทของปฏิกิริยาตอบสนองต่อความรู้สึกและความกระหายในการพัฒนาการเสพติดไซเบอร์เนสใน IPU

12) หลักฐานเชิงประจักษ์และการพิจารณาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีส่วนร่วมในการติดยาเสพติดไซเบอร์เซ็กซ์จากมุมมองความรู้ความเข้าใจพฤติกรรม (2014) - [ความอยากมากขึ้น / ความไว] - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ลักษณะของปรากฏการณ์ที่เรียกว่า cybersex addiction (CA) และกลไกของการพัฒนาจะกล่าวถึง ผลงานก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าบุคคลบางกลุ่มอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิด CA ในขณะที่การเสริมแรงและการตอบสนองต่อคิวจะถือเป็นกลไกหลักในการพัฒนา CA ในการศึกษานี้เพศชายเพศตรงข้าม 155 ได้ให้คะแนนภาพลามกอนาจารของ 100 และชี้ให้เห็นถึงความตื่นตัวทางเพศที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะมีแนวโน้มไปสู่ ​​CA, ความไวต่อการกระตุ้นทางเพศและการใช้เซ็กส์โดยทั่วไปไม่ได้รับการประเมิน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกและเป็นหลักฐานสำหรับบทบาทของความพึงพอใจทางเพศและการเผชิญความผิดปกติในการพัฒนา CA

13) ความแปลกใหม่การปรับสภาพและอคติตั้งใจที่จะให้รางวัลทางเพศ (2015) - อีกความรู้สึกอยาก / ความรู้สึกไวและการทำให้เป็นนิสัย / desensitization] - การศึกษาของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์อีกด้วย เมื่อเทียบกับการควบคุมสื่อลามกที่ติดยาเสพติดต้องการความแปลกใหม่และชี้นำที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามสมองของผู้ติดยาเสพติดสื่อลามกคุ้นเคยกับภาพทางเพศได้เร็วขึ้น เนื่องจากความชอบแปลกใหม่ไม่ได้มีมาก่อนจึงเป็นที่เชื่อกันว่าการเสพสื่อลามกทำให้เกิดความแปลกใหม่ในความพยายามที่จะเอาชนะความเคยชินและ desensitization

พฤติกรรมทางเพศแบบบังคับ (CSB) มีความสัมพันธ์กับความชอบแปลกใหม่ทางเพศที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับภาพควบคุมและความพึงพอใจทั่วไปสำหรับการชี้นำที่กำหนดเงื่อนไขทางเพศและการเงินเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่เป็นกลางเมื่อเทียบกับอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี บุคคล CSB ยังมีความเคยชินหลังที่ยิ่งใหญ่กว่าที่จะมีเพศสัมพันธ์ซ้ำกับภาพทางการเงินที่มีระดับของความเคยชินที่สัมพันธ์กับการตั้งค่าที่เพิ่มขึ้นสำหรับความแปลกใหม่ทางเพศ พฤติกรรมวิธีการชี้นำทางเพศที่แยกจากการตั้งค่าความแปลกใหม่มีความเกี่ยวข้องกับอคติในช่วงต้นเพื่อภาพทางเพศ การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าบุคคล CSB มีความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติสำหรับความแปลกใหม่ทางเพศที่อาจจะเป็นสื่อกลางโดยความเคยชินกับการอยู่อาศัยที่มากขึ้นพร้อมกับการปรับสภาพทั่วไปเพื่อให้รางวัล ข้อความที่ตัดตอนมา:

ข้อความที่ตัดตอนมา จากข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง:

พวกเขาพบว่าเมื่อผู้ติดยาเสพติดเพศเดียวกันดูภาพเหมือนกันซ้ำ ๆ กันเมื่อเทียบกับอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีพวกเขาพบว่ามีการลดลงของกิจกรรมในพื้นที่ของสมองมากขึ้นซึ่งรู้จักกันในนามของ cingulate cortulate หลังส่วนหลังซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลตอบแทนและการตอบสนองต่อ เหตุการณ์ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับ 'habituation' ที่ผู้เสพติดพบมาตรการกระตุ้นเช่นเดียวกันผู้ที่ดื่มกาแฟอาจได้รับ 'buzz' จากถ้วยแรก แต่เมื่อเวลาผ่านไปยิ่งดื่มกาแฟเท่าไรก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น ฉวัดเฉวียนกลายเป็น

ลักษณะนิสัยนี้เกิดขึ้นกับตัวผู้ที่มีสุขภาพดีซึ่งมักจะแสดงวิดีโอโป๊แบบเดียวกัน แต่เมื่อพวกเขาดูวิดีโอใหม่ระดับความสนใจและความเร้าอารมณ์กลับไปสู่ระดับเดิม ซึ่งหมายความว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความคุ้นเคยคนติดเซ็กส์จะต้องหาภาพใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง กล่าวอีกนัยหนึ่งความคุ้นเคยอาจช่วยผลักดันการค้นหาภาพใหม่

"การค้นพบของเรามีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะในบริบทของสื่อลามกออนไลน์" ดร. ฟอนกล่าวเสริม "มันไม่ชัดเจนว่าอะไรที่ก่อให้เกิดการติดยาเสพติดทางเพศในตอนแรกและมีแนวโน้มว่าบางคนอาจจะเป็นคนติดยาเสพติดมากไปกว่าคนอื่น ๆ แต่การจัดหาภาพทางเพศที่แปลกใหม่พร้อมใช้งานออนไลน์ช่วยให้อาหารติดยาเสพติดของพวกเขามากขึ้น ยากที่จะหลบหนี "

14) โครงสร้างทางประสาทของความต้องการทางเพศในบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมรักร่วมเพศ (2015) - การตอบสนองต่อความรู้สึก / ความไวสูงและวงจร prefrontal ผิดปกติ - การศึกษา fMRI ในเกาหลีนี้ทำซ้ำการศึกษาสมองอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้สื่อลาม เช่นเดียวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์พบว่ารูปแบบการเปิดใช้งานสมองกระตุ้นด้วยคิวในผู้ติดยาเสพติดในเพศซึ่งสะท้อนภาพการติดยาเสพติด สอดคล้องกับการศึกษาของเยอรมันหลายคนพบการเปลี่ยนแปลงในเปลือกนอก prefrontal ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ในผู้ติดยาเสพติด มีอะไรใหม่เกิดขึ้นจากการค้นพบนี้ตรงกับรูปแบบการเปิดใช้งานของเปลือกนอกที่พบในผู้ติดยาเสพติด: การตอบสนองต่อภาพลักษณ์ทางเพศมากขึ้นยังยับยั้งการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เด่นชัดอื่น ๆ ข้อความที่ตัดตอนมา:

การศึกษาของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางประสาทของความต้องการทางเพศกับการถ่ายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเชิงหน้าที่ (fMRI) ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ พบผู้ป่วย PHB และ 22 ที่มีอายุตั้งแต่ 29 ปีขึ้นไปที่ได้รับการสแกนขณะที่พวกเขาได้รับการกระตุ้นทางเพศและกระตุ้นประสาทหลอนอย่างไม่เป็นทางการ ระดับความต้องการทางเพศของผู้เข้าร่วมการศึกษาได้รับการประเมินตามการกระตุ้นทางเพศแต่ละครั้ง เมื่อเทียบกับการควบคุมบุคคลที่มี PHB มีประสบการณ์ความต้องการทางเพศที่บ่อยขึ้นและเพิ่มขึ้นในระหว่างการสัมผัสกับสิ่งเร้าทางเพศ การเปิดใช้งานส่วนใหญ่เกิดขึ้นในนิวเคลียส caudate, กลีบหน้าท้องด้านล่าง, หน้าอกหลัง cingulate gyrus, thalamus และ dorsolateral prefrontal cortex ในกลุ่ม PHB มากกว่าในกลุ่มควบคุม นอกจากนี้รูปแบบของการไหลเวียนเลือดในพื้นที่ที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม สอดคล้องกับผลของการศึกษาภาพสมองเกี่ยวกับการเสพสารเสพติดและพฤติกรรมบุคคลที่มีลักษณะพฤติกรรมของ PHB และความต้องการที่เพิ่มขึ้นแสดงการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงในเปลือกนอกและบริเวณ subcortical ก่อนหน้า

15) การปรับศักยภาพเชิงบวกในช่วงปลายโดยภาพทางเพศในผู้ใช้ที่มีปัญหาและการควบคุมที่ไม่สอดคล้องกับ "การติดสื่อลามก" (2015) - [ความเคยชิน] - การศึกษา EEG ครั้งที่สองจากทีมงานของ Prause การศึกษานี้เปรียบเทียบวิชา 2013 จาก Steele และคณะ., 2013 ไปยังกลุ่มควบคุมจริง (แต่ได้รับความเดือดร้อนจากข้อบกพร่องของระเบียบวิธีเดียวกันที่ระบุไว้ด้านบน) ผลลัพธ์: เมื่อเทียบกับการควบคุมที่“ บุคคลที่ประสบปัญหาในการควบคุมการดูสื่อลามก” มี ลด การตอบสนองของสมองต่อการเปิดรับภาพโป๊วนิลาหนึ่งวินาที ผู้เขียนหลักอ้างว่าผลลัพธ์เหล่านี้ "การติดสื่อลามกที่ไม่ดี" นักวิทยาศาสตร์ที่ชอบด้วยกฎหมายคนใดจะอ้างว่าการศึกษาที่ผิดปกติเพียงอย่างเดียวของพวกเขาได้หักล้างก สาขาการศึกษาที่มีชื่อเสียง?

ในความเป็นจริงการค้นพบของ Prause et al 2015 จัดได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วย Kühn & Gallinat (2014), ซึ่งพบว่ามีการใช้สื่อลามกมากขึ้นมีความสัมพันธ์กับการเปิดใช้งานสมองน้อยลงเพื่อตอบสนองต่อภาพของสื่อลามกอนาจาร Prause อัล et การค้นพบยังสอดคล้องกับ Banca และคณะ 2015 ซึ่งเป็น #13 ในรายการนี้ ยิ่งไปกว่านั้น การศึกษา EEG อื่น พบว่าการใช้สื่อลามกในผู้หญิงมากขึ้นมีความสัมพันธ์กับการกระตุ้นสมองให้สื่อลามกน้อยลง การอ่าน EEG ที่ต่ำลงหมายความว่าวัตถุให้ความสนใจกับรูปภาพน้อยลง พูดง่ายๆว่าผู้ใช้สื่อลามกบ่อย ๆ รู้สึกไม่พอใจกับภาพนิ่งของสื่อลามกวานิลลา พวกเขาเบื่อ (เคยชินหรือไม่รู้สึกตัว) ดูนี่ YBOP วิจารณ์กว้างขวาง. เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบโดยเพื่อนเจ็ดคนเห็นด้วยว่าการศึกษาครั้งนี้พบว่ามีความรู้สึกไม่สบาย / ความเคยชินในผู้ใช้สื่อลามกบ่อย ๆ (สอดคล้องกับการเสพติด): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

16) การเพิกถอน HPA Axis ในผู้ชายที่มีความผิดปกติทางสายตา (2015) - [การตอบสนองต่อความเครียดที่ผิดปกติ] - การศึกษากับผู้ติดยาเสพติดเพศชาย 67 และผู้ควบคุมอายุที่เข้าร่วม 39 แกน hypothalamus-Pituitary-Adrenal (HPA) เป็นตัวกลางในการตอบสนองต่อความเครียดของเรา การเสพติด เปลี่ยนวงจรความเค้นของสมอง นำไปสู่แกน HPA ที่ไม่สมบูรณ์ การศึกษาเกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติดเพศ (hypersexuals) พบการตอบสนองต่อความเครียดที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งสะท้อนการค้นพบด้วยการเสพสารเสพติด ข้อความที่ตัดตอนมาจากข่าวประชาสัมพันธ์:

การศึกษานี้เกี่ยวข้องกับผู้ชาย 67 ที่มีความผิดปกติทางจิตและการควบคุมที่ดีต่อสุขภาพของ 39 ผู้เข้าร่วมได้รับการวินิจฉัยอย่างรอบคอบสำหรับโรคซึมเศร้าและโรคร่วมใด ๆ ที่มีภาวะซึมเศร้าหรือการบาดเจ็บในวัยเด็ก นักวิจัยได้ให้ dexamethasone ปริมาณต่ำในตอนเย็นก่อนที่จะมีการทดสอบเพื่อยับยั้งการตอบสนองทางสรีรวิทยาของพวกเขาและในตอนเช้าวัดระดับฮอร์โมนความเครียด cortisol และ ACTH พวกเขาพบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้ามีระดับฮอร์โมนดังกล่าวสูงกว่าตัวควบคุมที่มีสุขภาพดีซึ่งเป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งหลังจากที่ควบคุมภาวะซึมเศร้าร่วมและการบาดเจ็บในวัยเด็ก

ศาสตราจารย์ Jokinen กล่าวว่า "การควบคุมความเครียดโดยไม่ได้ตั้งใจได้รับการสังเกตมาก่อนหน้านี้ในผู้ป่วยที่รู้สึกหดหู่และฆ่าตัวตายและผู้เสพสารเสพติด "ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการให้ความสำคัญกับการบาดเจ็บในวัยเด็กอาจทำให้ระบบความเครียดของร่างกายไม่สามารถควบคุมได้โดยใช้กลไก epigenetic หรือที่เรียกว่ากลไก epigenetic กล่าวอีกนัยหนึ่งว่าสภาพแวดล้อมทางจิตสังคมของพวกเขาสามารถมีอิทธิพลต่อยีนที่ควบคุมระบบเหล่านี้ได้อย่างไร นักวิจัยผลการศึกษาพบว่าระบบประสาทวิทยาแบบเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับการรุกรานประเภทอื่นสามารถนำไปใช้กับผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต

17) การควบคุมล่วงหน้าและการติดอินเทอร์เน็ต: แบบจำลองทางทฤษฎีและทบทวนผลการค้นพบทางประสาทวิทยาและประสาทวิทยา (2015) - [วงจร prefrontal ผิดปกติ / ฟังก์ชั่นผู้บริหารที่ด้อยและอาการแพ้) - ส่วนที่ตัดตอนมา:

สอดคล้องกับสิ่งนี้ผลจากการทำงานของระบบประสาทและการศึกษาทางประสาทวิทยาอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่าปฏิกิริยาคิวความอยากและการตัดสินใจเป็นแนวคิดที่สำคัญในการทำความเข้าใจการติดอินเทอร์เน็ต ข้อค้นพบเกี่ยวกับการลดการควบคุมของผู้บริหารสอดคล้องกับพฤติกรรมการเสพติดอื่น ๆ เช่นการพนันทางพยาธิวิทยา นอกจากนี้ยังเน้นถึงการจำแนกประเภทของปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นการเสพติดเนื่องจากมีความคล้ายคลึงกันหลายประการกับการค้นพบในการพึ่งพาสาร นอกจากนี้ผลการศึกษาในปัจจุบันยังเทียบได้กับผลการวิจัยการพึ่งพาสารและเน้นการเปรียบเทียบระหว่างการเสพติดทางไซเบอร์กับการพึ่งพาสารเสพติดหรือพฤติกรรมการเสพติดอื่น ๆ

18) การเชื่อมโยงโดยนัยในการติดยาเสพติดไซเบอร์: การปรับการทดสอบความสัมพันธ์โดยนัยกับภาพลามกอนาจาร (2015) - [อยาก / ความไวมาก] - ส่วนที่ตัดตอนมา:

การศึกษาล่าสุดแสดงความคล้ายคลึงกันระหว่างการเสพติดทางไซเบอร์และการพึ่งพาสารเสพติดและโต้แย้งเพื่อจัดประเภทการเสพติดไซเบอร์เซ็กส์เป็นการเสพติดพฤติกรรม ในการพึ่งพาสารเสพติดการเชื่อมโยงโดยนัยเป็นที่ทราบกันดีว่ามีบทบาทสำคัญและยังไม่มีการศึกษาความสัมพันธ์โดยนัยดังกล่าวในการเสพติดทางไซเบอร์ ในการศึกษาทดลองนี้ผู้เข้าร่วมชายรักต่างเพศ 128 คนได้ผ่านการทดสอบ Implicit Association Test (IAT; Greenwald, McGhee, & Schwartz, 1998) ที่แก้ไขด้วยภาพอนาจาร นอกจากนี้ยังมีการประเมินพฤติกรรมทางเพศที่เป็นปัญหาความอ่อนไหวต่อการกระตุ้นทางเพศแนวโน้มการเสพติดทางเพศสัมพันธ์และความอยากส่วนตัวเนื่องจากการดูภาพลามกอนาจาร ผลลัพธ์แสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความสัมพันธ์โดยนัยของภาพลามกอนาจารกับอารมณ์เชิงบวกและแนวโน้มต่อการเสพติดทางเพศพฤติกรรมทางเพศที่เป็นปัญหาความอ่อนไหวต่อการกระตุ้นทางเพศและความอยากส่วนตัว ยิ่งไปกว่านั้นการวิเคราะห์การถดถอยแบบกลั่นกรองพบว่าบุคคลที่รายงานความอยากส่วนตัวสูงและแสดงความเชื่อมโยงโดยนัยเชิงบวกของภาพลามกอนาจารกับอารมณ์เชิงบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแนวโน้มที่จะติดยาเสพติดทางอินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยชี้ให้เห็นถึงบทบาทที่เป็นไปได้ของการเชื่อมโยงโดยนัยเชิงบวกกับภาพอนาจารในการพัฒนาและการรักษาการติดยาเสพติดทางไซเบอร์ นอกจากนี้ผลการศึกษาในปัจจุบันยังเทียบได้กับผลการวิจัยการพึ่งพาสารและเน้นการเปรียบเทียบระหว่างการเสพติดทางไซเบอร์กับการพึ่งพาสารเสพติดหรือพฤติกรรมการเสพติดอื่น ๆ

19) อาการของการเสพติด cybersex สามารถเชื่อมโยงกับทั้งใกล้และหลีกเลี่ยงการกระตุ้นลามกอนาจาร: ผลจากตัวอย่างอนาล็อกของผู้ใช้ cybersex ปกติ (2015) - [อยาก / ความไวมาก] - ส่วนที่ตัดตอนมา:

บางแนวทางชี้ไปที่ความคล้ายคลึงกันกับการพึ่งพาสารซึ่งแนวโน้มการหลีกเลี่ยง / หลีกเลี่ยงเป็นกลไกสำคัญ นักวิจัยหลายคนแย้งว่าในสถานการณ์การตัดสินใจเกี่ยวกับการติดยาเสพติดบุคคลอาจแสดงแนวโน้มในการเข้าหาหรือหลีกเลี่ยงสิ่งเร้าที่ติดยาเสพติด ในการศึกษาในปัจจุบันเพศชายเพศตรงข้าม 123 เสร็จสิ้นการหลีกเลี่ยงงาน (AAT; Rinck และ Becker, 2007) แก้ไขด้วยภาพลามกอนาจาร ระหว่างผู้เข้าร่วม AAT ต้องกดสื่อลามกอนาจารออกไปหรือดึงตัวเองไปพร้อมกับจอยสติ๊ก ความรู้สึกต่อการกระตุ้นทางเพศพฤติกรรมทางเพศที่มีปัญหาและแนวโน้มในการติดยาเสพติดไซเบอร์เน็ตได้รับการประเมินด้วยแบบสอบถาม

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่มีแนวโน้มในการเสพติดไซเบอร์เอ็กซ์มักใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลีกเลี่ยงการกระตุ้นลามกอนาจาร นอกจากนี้การวิเคราะห์การถดถอยแบบปานกลางพบว่าบุคคลที่มีความตื่นเต้นทางเพศสูงและพฤติกรรมทางเพศที่มีปัญหาซึ่งมีแนวโน้มในการเข้ารับการปฏิบัติที่สูง / หลีกเลี่ยงได้รายงานว่าอาการไซเบอร์เอ็กซ์มีแนวโน้มสูงขึ้น เช่นเดียวกับการพึ่งพายาเสพติดผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มทั้งสองวิธีและการหลีกเลี่ยงอาจมีบทบาทในการเสพติดไซเบอร์เนต นอกจากนี้การมีปฏิสัมพันธ์กับความไวต่อแรงกระตุ้นทางเพศและพฤติกรรมทางเพศที่มีปัญหาอาจมีผลต่อความรุนแรงของการร้องเรียนอัตนัยในชีวิตประจำวันเนื่องจากการใช้งานในโลกไซเบอร์ ผลการวิจัยนี้ให้หลักฐานเชิงประจักษ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับความคล้ายคลึงกันระหว่างการเสพติดไซเบอร์เอ็กซ์และการพึ่งพายาเสพติด ความคล้ายคลึงกันดังกล่าวอาจถูกย้อนกลับไปสู่การประมวลผลประสาทเทียมที่เหมือนกันของตัวชี้นำที่เกี่ยวข้องกับ cybersex และยาเสพติด

20) การติดขัดกับสื่อลามก การใช้มากเกินไปหรือละเลยของตัวชี้นำ cybersex ในสถานการณ์มัลติทาสกิ้งเกี่ยวข้องกับอาการของการติดยาเสพติด cybersex (2015) - ความอยาก / ความไวมากขึ้นและการควบคุมผู้บริหารที่ด้อยกว่า - บทคัดย่อ:

บุคคลบางคนใช้เนื้อหา cybersex เช่นเนื้อหาลามกอนาจารในลักษณะเสพติดซึ่งนำไปสู่ผลกระทบเชิงลบอย่างร้ายแรงต่อชีวิตส่วนตัวหรือที่ทำงาน กลไกหนึ่งที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์อาจลดการควบคุมของผู้บริหารเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมที่อาจจำเป็นในการเปลี่ยนการใช้งาน cybersex โดยมุ่งเน้นเป้าหมายไปกับงานอื่น ๆ และภาระหน้าที่ของชีวิต เพื่อตอบสนองด้านนี้เราได้ตรวจสอบผู้เข้าร่วมชาย 104 ด้วยกระบวนทัศน์มัลติทาสกิ้งสำหรับผู้บริหารโดยมีชุดข้อมูลสองชุด: ชุดหนึ่งชุดประกอบด้วยภาพบุคคลชุดอื่น ๆ ประกอบด้วยภาพลามกอนาจาร ในทั้งสองชุดภาพต้องถูกจำแนกตามเกณฑ์ที่กำหนด เป้าหมายที่ชัดเจนคือการทำงานกับงานจัดหมวดหมู่ทั้งหมดให้เท่ากับจำนวนเงินโดยสลับระหว่างชุดและงานจัดหมวดหมู่ในลักษณะที่สมดุล

เราพบว่าประสิทธิภาพที่สมดุลน้อยลงในกระบวนทัศน์มัลติทาสกิ้งนี้เกี่ยวข้องกับแนวโน้มที่สูงขึ้นในการติดยาเสพติดในโลกไซเบอร์ บุคคลที่มีแนวโน้มเช่นนี้มักไม่ค่อยใช้หรือละเลยในการทำรูปภาพลามกอนาจาร ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการควบคุมผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพลดลงเมื่อต้องเผชิญกับเนื้อหาลามกอนาจารอาจส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่สมบูรณ์และผลลบที่เกิดจากการติดยาเสพติดในโลกไซเบอร์ อย่างไรก็ตามบุคคลที่มีแนวโน้มจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสพติดไซเบอร์เท็กซ์ดูเหมือนจะมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงหรือเข้าหาเนื้อหาลามกอนาจารตามที่กล่าวไว้ในรูปแบบการเสพติดที่สร้างแรงบันดาลใจ

21) การแลกเงินรางวัลสำหรับความสุขในปัจจุบัน: การบริโภคภาพอนาจารและการลดเวลาล่าช้า (2015) - [การควบคุมผู้บริหารที่ด้อย: การทดสอบสาเหตุ] - บทคัดย่อ:

การศึกษา 1: ผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามการใช้สื่อลามกและล่าช้าในการลดราคาในเวลา 1 และสี่สัปดาห์ต่อมาอีกครั้ง ผู้เข้าร่วมรายงานการใช้สื่อลามกเริ่มต้นที่สูงขึ้นแสดงให้เห็นถึงอัตราการลดความล่าช้าที่สูงขึ้นในเวลา 2 ซึ่งควบคุมการลดราคาล่าช้าเริ่มต้น การศึกษา 2: ผู้เข้าร่วมที่ละเว้นจากการใช้สื่อลามกแสดงให้เห็นถึงการลดความล่าช้าที่ต่ำกว่าผู้เข้าร่วมที่งดอาหารโปรด

ภาพลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ตเป็นรางวัลทางเพศที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการลดราคาแตกต่างไปจากของรางวัลอื่น ๆ ที่เป็นธรรมชาติแม้ว่าจะไม่ได้บังคับหรือเสพติดก็ตาม งานวิจัยชิ้นนี้มีส่วนสำคัญในการแสดงให้เห็นว่าผลกระทบนี้มีมากกว่าการปลุกเร้าชั่วคราว

การใช้ภาพอนาจารอาจทำให้ได้รับความพึงพอใจทางเพศในทันที แต่อาจมีความหมายที่เหนือกว่าและส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่น ๆ ในชีวิตของบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์

ผลการวิจัยพบว่าภาพลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ตเป็นรางวัลทางเพศที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการลดราคาแตกต่างไปจากของรางวัลอื่น ๆ ตามธรรมชาติ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องใช้ภาพลามกอนาจารในการกระตุ้นให้เกิดผลตอบแทนการกระตุ้นและการเสพยาเสพติดและนำมาประยุกต์ใช้กับการรักษาแต่ละบุคคลและในเชิงสัมพันธ์

22) ความสามารถในการกระตุ้นทางเพศและการเผชิญความผิดปกติในการติดยาเสพติดไซเบอร์เอ็กซ์ในเพศชายรักร่วมเพศ (2015) - [อยาก / ความไวมาก] - ส่วนที่ตัดตอนมา:

ผลการวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของ CyberSex Addiction (CA) และตัวบ่งชี้ความตื่นเต้นทางเพศและการเผชิญความเครียดจากพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์กับความตื่นเต้นทางเพศและอาการของ CA จุดมุ่งหมายของการศึกษาครั้งนี้คือเพื่อทดสอบการไกล่เกลี่ยนี้ในกลุ่มตัวอย่างชายรักร่วมเพศ แบบสอบถามประเมินอาการของ CA ความไวต่อการกระตุ้นทางเพศแรงจูงใจในการใช้ภาพลามกอนาจารพฤติกรรมทางเพศที่มีปัญหาอาการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมทางเพศในชีวิตจริงและออนไลน์ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมชมวิดีโอลามกอนาจารและแสดงความตื่นตัวทางเพศก่อนและหลังการนำเสนอวิดีโอ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาการของ CA กับตัวชี้วัดความตื่นเต้นเร้าอารมณ์ทางเพศการเผชิญความเครียดและอาการทางจิต CA ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศแบบออฟไลน์และเวลาใช้งานไซเบอร์สปอตรายสัปดาห์ การจัดการกับพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ระหว่างความตื่นเต้นทางเพศกับ CA. ผลลัพธ์ที่ได้จะเทียบเคียงได้กับรายงานสำหรับเพศชายและเพศหญิงที่มีเพศสัมพันธ์ในการศึกษาก่อนหน้าและได้รับการกล่าวถึงในด้านสมมติฐานทางทฤษฎีของ CA ซึ่งเน้นบทบาทของการเสริมแรงบวกและลบเนื่องจากการใช้งานในโลกไซเบอร์

23) บทบาทของ Neuroinflammation ในพยาธิสรีรวิทยาของโรค Hypersexual (2016) - [การตอบสนองต่อความเครียดและการอักเสบที่ผิดปกติ] - การศึกษานี้รายงานระดับที่สูงขึ้นของการไหลเวียนของ Tumor Necrosis Factor (TNF) ในผู้ที่ติดเซ็กส์เมื่อเปรียบเทียบกับการควบคุมที่ดีต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบระดับ TNF ที่สูงขึ้น (เครื่องหมายของการอักเสบ) ในผู้ที่ใช้สารเสพติดและสัตว์ที่ติดยา (แอลกอฮอล์เฮโรอีนปรุงยา) มีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างระดับ TNF และระดับการให้คะแนนที่วัดภาวะเพศสัมพันธ์

24) Methylation ของยีน HPA Axis ที่เกี่ยวข้องในผู้ชายที่มีความผิดปกติของ Hypersexual (2017) - [การตอบสนองต่อความเครียดที่ผิดปกติ] - นี่คือการติดตามของ #8 ด้านบน ซึ่งพบว่าผู้ติดยาเสพติดเพศมีระบบความเครียดที่ผิดปกติซึ่งเป็นผลมาจากการเสพติดที่สำคัญของระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ การศึกษาในปัจจุบันพบการเปลี่ยนแปลงของ epigenetic เกี่ยวกับยีนที่สำคัญต่อการตอบสนองต่อความเครียดของมนุษย์และเกี่ยวข้องกับการเสพติด กับการเปลี่ยนแปลง epigenetic, ลำดับดีเอ็นเอจะไม่เปลี่ยนแปลง (ตามที่เกิดขึ้นกับการกลายพันธุ์) แต่ยีนถูกติดแท็กและการแสดงออกของมันจะถูกเปิดขึ้นหรือลง (วิดีโอสั้นอธิบาย epigenetics) การเปลี่ยนแปลงของ epigenetic ที่รายงานในการศึกษาครั้งนี้ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของยีน CRF CRF เป็นสารสื่อประสาทและฮอร์โมน ที่ผลักดันพฤติกรรมเสพติด เช่น cravings และเป็น a ผู้เล่นหลัก ในหลายอาการถอนที่มีประสบการณ์ในการเชื่อมต่อกับ สาร และ พฤติกรรมเสพติดรวมทั้ง การเสพติดสื่อลามก.

25) พฤติกรรมทางเพศที่บีบบังคับ: ปริมาณและการโต้ตอบก่อนหน้าและลิมบิก (2016) - [วงจรส่วนหน้าผิดปกติและอาการแพ้] - นี่คือการศึกษา fMRI เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม CSB ที่มีสุขภาพดี (ผู้ติดสื่อลามก) ได้เพิ่มปริมาณของ amygdala ด้านซ้ายและลดการเชื่อมต่อระหว่างการทำงานระหว่าง amygdala และ dorsolateral prefrontal cortex DLPFC การเชื่อมต่อระหว่างการทำงานที่ลดลงระหว่างอะมิกดาลาและเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าจะสอดคล้องกับการเสพติด มีความคิดว่าการเชื่อมต่อที่แย่ลงจะช่วยลดการควบคุมของ prefrontal cortex ต่อแรงกระตุ้นของผู้ใช้ในการมีส่วนร่วมในพฤติกรรมเสพติด การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าความเป็นพิษของยาอาจทำให้มีสารสีเทาน้อยลงและทำให้ปริมาณอะมิกดาลาลดลงในผู้ติดยา อมิกดาลามีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการดูสื่อลามกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกที่มีการแสดงอารมณ์ทางเพศ บางทีค่าคงที่ ทางเพศ ความแปลกใหม่และการค้นหาและการแสวงหานำไปสู่ผลกระทบที่ไม่เหมือนใครต่ออมิกดาลาในผู้ใช้สื่อลามกที่บังคับ อีกทางเลือกหนึ่งที่หลายปีของการเสพติดสื่อลามกและผลกระทบเชิงลบที่รุนแรงจะทำให้เครียดมาก - และคความเครียดทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ เพิ่มขึ้น ปริมาณของต่อมลูกหมาก. เรียนรู้ #16 ด้านบน พบว่า "ติดยาเสพติดทางเพศ" มีระบบความตึงเครียดมากเกินไป. ความเครียดเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติด porn / sex พร้อมกับปัจจัยที่ทำให้เพศไม่ซ้ำกันนำไปสู่ปริมาณมากขึ้น amygdala? ข้อความที่ตัดตอนมา:

ผลการวิจัยในปัจจุบันของเราเน้นถึงปริมาณที่สูงขึ้นในภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับความเฉลียวในการสร้างแรงบันดาลใจและการเชื่อมต่อที่ลดลงของสถานะการเชื่อมต่อของเครือข่ายการควบคุมตามกฎข้อบังคับด้านบน prefrontal การหยุดชะงักของเครือข่ายดังกล่าวอาจอธิบายถึงรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรางวัลอันเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมหรือเพิ่มความสามารถในการเกิดปฏิกิริยากับแรงจูงใจที่เด่นชัด ถึงแม้ว่าผลการตรวจของปริมาตรของเราจะแตกต่างกับกลุ่ม SUD แต่ผลการวิจัยเหล่านี้อาจสะท้อนถึงความแตกต่างในฐานะที่เป็นผลของความเป็นพิษต่อระบบประสาทของการได้รับยาแบบเรื้อรัง หลักฐานที่เกิดขึ้นใหม่แสดงให้เห็นว่าการซ้อนทับที่อาจเกิดขึ้นกับกระบวนการเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนทฤษฎีแรงจูงใจ เราได้แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมในเครือข่ายความพอประมาณนี้จะได้รับการปรับปรุงเมื่อได้รับการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญหรือเป็นที่ต้องการอย่างชัดเจนแล้ว [Brand et al., 2016; Seok และ Sohn, 2015; Voon et al., 2014] พร้อมกับอคติที่เพิ่มขึ้น [Mechelmans et al., 2014] และความต้องการเฉพาะทางเพศ แต่ไม่ใช่ความต้องการทางเพศโดยทั่วไป [Brand et al., 2016; Voon et al., 2014] ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในตัวชี้นำทางเพศที่ชัดเจนเกี่ยวข้องกับความชอบของตัวชี้นำทางเพศที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมคิวทางเพศกับอคติที่ตั้งใจ [Banca et al. 2016] การค้นพบของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้นำทางเพศมีความแตกต่างจากผลของผลลัพธ์ (หรือปัจจัยกระตุ้นที่ไม่มีเงื่อนไข) ซึ่งการใช้ความเป็นตัวตนที่ดีขึ้นอาจสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความอดทนเพิ่มการตั้งค่าสำหรับสิ่งเร้าทางเพศใหม่ [Banca et al. 2016] การค้นพบนี้ช่วยให้สามารถอธิบายถึงระบบประสาทวิทยาของ CSB ที่นำไปสู่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดปกติและการระบุตัวบ่งชี้ทางการแพทย์ได้มากขึ้น

26) กิจกรรม Ventral Striatum เมื่อรับชมภาพลามกที่ต้องการนั้นสัมพันธ์กับอาการของการติดภาพลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ต (2016) - การตอบสนองต่อความรู้สึก / การทำให้ไวมาก - การศึกษาภาษาเยอรมันของ fMRI การค้นหา #1: กิจกรรมศูนย์รางวัล (ventral striatum) สูงกว่าสำหรับภาพอนาจารที่ต้องการ การค้นพบ #2: ปฏิกิริยาการเกิด striatum ท้องมีความสัมพันธ์กับคะแนนการติดยาเสพติดทางอินเทอร์เน็ตของเพศ ผลการวิจัยทั้งสองบ่งชี้ถึงความไวและสอดคล้องกับ แบบติดยาเสพติด. ผู้เขียนระบุว่า "พื้นฐานทางประสาทวิทยาของการติดยาเสพติดสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตเปรียบได้กับการเสพติดอื่น ๆ " ข้อความที่ตัดตอนมา:

การเสพติดอินเทอร์เน็ตประเภทหนึ่งคือการใช้ภาพลามกอนาจารมากเกินไปหรือที่เรียกว่า cybersex หรือ Internet pornography addiction การศึกษาระบบประสาทพบว่ามีการเกิด striatum หน้าท้องเมื่อผู้เข้าร่วมดูสิ่งเร้าอารมณ์ทางเพศที่ชัดเจนเมื่อเทียบกับเนื้อหาทางเพศ / เร้าอารมณ์ที่ไม่ชัดเจน ขณะนี้เราตั้งสมมติฐานว่าสายหน้าท้องจะตอบสนองต่อสื่อลามกที่ต้องการเมื่อเปรียบเทียบกับภาพอนาจารที่ไม่เป็นที่ต้องการและกิจกรรมของ striatum หน้าท้องในแง่ตรงกันข้ามนี้ควรมีความสัมพันธ์กับอาการส่วนตัวของการเสพติดสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต เราได้ศึกษาผู้เข้าร่วมชายที่มีเพศสัมพันธ์กับ 19 ด้วยกระบวนทัศน์รูปภาพรวมถึงเนื้อหาลามกที่ต้องการและไม่เป็นที่ต้องการ

รูปภาพจากหมวดหมู่ที่ต้องการได้รับการจัดประเภทว่าน่าสนใจมากขึ้นไม่เป็นที่พอใจและใกล้ชิดกับอุดมคติ การตอบสนองของ striatum ในช่องท้องมีความแข็งแรงสำหรับสภาพที่ต้องการเมื่อเทียบกับภาพที่ไม่ต้องการ กิจกรรมของ striatum ท้องในความคมชัดนี้มีความสัมพันธ์กับอาการที่ตนเองรายงานจากการติดยาเสพติดสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต ความรุนแรงของอาการแบบอัตนัยเป็นตัวบ่งชี้ที่มีนัยสำคัญในการวิเคราะห์การถดถอยด้วยการตอบสนองของ vrius striatum เป็นตัวแปรและอัตนัยของยาเสพติดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ตความตื่นเต้นทางเพศโดยทั่วไปพฤติกรรมที่เกี่ยวดองเพศภาวะซึมเศร้าความรู้สึกระหว่างบุคคลและพฤติกรรมทางเพศในวันสุดท้ายเป็นตัวพยากรณ์ . ผลสนับสนุนบทบาทของเส้นประสาทท้องในการประมวลผลการคาดหวังและความพึงพอใจในการเชื่อมโยงกับเนื้อหาลามกที่ต้องการ กลไกในการให้รางวัลในการคาดการณ์เกี่ยวกับตาข่ายหน้าท้องอาจนำไปสู่คำอธิบายเกี่ยวกับประสาทว่าทำไมบุคคลที่มีความชอบและจินตนาการทางเพศบางอย่างจึงเสี่ยงต่อการสูญเสียการควบคุมการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต

27) การปรับสภาพที่แปรปรวนและการเชื่อมต่อประสาทกับบุคคลที่มีพฤติกรรมทางเพศบังคับ (2016) - การตอบสนองต่อความรู้สึก / ความไวและความผิดปกติของวงจร prefrontal ที่ไม่สมบูรณ์] - การศึกษา fMRI ในเยอรมันนี้มีการค้นพบสองข้อค้นพบที่สำคัญจาก Voon และคณะ, 2014 และ Kuhn & Gallinat 2014. ข้อค้นพบหลัก: ความสัมพันธ์ของระบบประสาทของการปรับสภาพความอยากอาหารและการเชื่อมต่อของระบบประสาทถูกเปลี่ยนแปลงในกลุ่ม CSB ตามที่นักวิจัยกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งแรก - การเปิดใช้งาน amygdala ที่เพิ่มความสูงขึ้น - อาจสะท้อนถึงการปรับสภาพที่อำนวยความสะดวก (“ การเดินสาย” ที่มากขึ้นไปสู่สัญญาณที่เป็นกลางก่อนหน้านี้ในการทำนายภาพโป๊) การเปลี่ยนแปลงครั้งที่สอง - การเชื่อมต่อที่ลดลงระหว่าง ventral striatum และ prefrontal cortex อาจเป็นตัวบ่งชี้ความสามารถในการควบคุมแรงกระตุ้นที่บกพร่อง นักวิจัยกล่าวว่า“สิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับการศึกษาอื่น ๆ ที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ของระบบประสาทของความผิดปกติของการเสพติดและการขาดการควบคุมแรงกระตุ้น.” การค้นพบการกระตุ้น amygdalar มากขึ้นเพื่อชี้นำ (แพ) และลดการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์รางวัลกับ prefrontal cortex (hypofrontality) เป็นสองการเปลี่ยนแปลงของสมองที่สำคัญที่เห็นได้ในการติดยาเสพติดสารเสพติด นอกจากนี้ 3 ของผู้ใช้ porn ลวง 20 ได้รับความทุกข์ทรมานจาก "orgasmic-erection disorder" ข้อความที่ตัดตอนมา:

โดยทั่วไปการสังเกตกิจกรรม amygdala ที่เพิ่มขึ้นและการลดลงของ coupling striatal-PFC ในท้องตลาดช่วยให้การคาดเดาเกี่ยวกับสาเหตุและการรักษาของ CSB บุคคลที่มี CSB ดูเหมือนจะมีแนวโน้มที่จะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้นำที่เป็นกลางอย่างเป็นทางการและสิ่งเร้าที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางเพศ ดังนั้นวิชาเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะพบกับตัวชี้นำที่ทำให้เกิดพฤติกรรมใกล้ขึ้น สิ่งนี้นำไปสู่ ​​CSB หรือเป็นผลมาจาก CSB ต้องได้รับคำตอบจากการวิจัยในอนาคต นอกจากนี้กระบวนการควบคุมความบกพร่องซึ่งจะมีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์เกี่ยวกับ striatal-prefrontal ที่ลดลงอาจช่วยสนับสนุนพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้อีกด้วย

28) การบีบบังคับทั่วทั้งการใช้ผิดวิธีทางพยาธิวิทยาของรางวัลยาและไม่ใช่ยา (2016) การศึกษา fMRI ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นี้เปรียบเทียบแง่มุมของการบีบบังคับในผู้เสพติดแอลกอฮอล์เสพติดมึนเมาเสพติดเกมคอมพิวเตอร์และผู้ติดยาเสพติดสื่อลามก (CSB) ข้อความที่ตัดตอนมา:

ในทางตรงกันข้ามกับความผิดปกติอื่น ๆ CSB เมื่อเทียบกับ HV ที่มีการซื้อกิจการที่รวดเร็วขึ้นเพื่อให้รางวัลกับผลลัพธ์ที่มากขึ้นและความพยายามในการรับรางวัลมากขึ้นโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ วิชา CSB ไม่แสดงความบกพร่องเฉพาะใด ๆ ในการเรียนรู้การเปลี่ยนขยับหรือการกลับรายการ ผลการวิจัยเหล่านี้สอดคล้องกับผลการวิจัยก่อนหน้านี้ของเราเกี่ยวกับการเลือกสิ่งกระตุ้นที่กระตุ้นให้เกิดผลลัพธ์ทางเพศหรือทางการเงินโดยรวมซึ่งแสดงถึงความรู้สึกไวต่อผลตอบแทน (Banca และคณะ, 2016) มีการศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้รางวัลที่เด่นชัด

29) ความอยากส่วนตัวสำหรับสื่อลามกและการเรียนรู้ร่วมทำนายแนวโน้มต่อการติดยาเสพติดไซเบอร์ในตัวอย่างของผู้ใช้ Cybersex ปกติ (2016) - การตอบสนองที่รุนแรงขึ้นของปฏิกิริยา / ปฏิกิริยาที่มีการตอบสนองที่ดีขึ้น - การศึกษาที่ไม่เหมือนใครนี้ได้กำหนดเงื่อนไขให้รูปร่างที่เป็นกลางก่อนหน้านี้ซึ่งคาดการณ์ภาพลักษณ์ลามกอนาจาร ข้อความที่ตัดตอนมา:

ไม่มีมติเกี่ยวกับเกณฑ์การวินิจฉัยของการติดยาเสพติดในโลกไซเบอร์ วิธีการบางอย่างมีส่วนคล้ายคลึงกับการพึ่งพาสารซึ่งการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงเป็นกลไกที่สำคัญ ในการศึกษานี้เพศชายเพศตรงข้าม 86 ได้ดำเนินการตามมาตรฐาน Standard Pavlovian ไปยัง Toolal Transfer Task ที่แก้ไขด้วยภาพลามกอนาจารเพื่อตรวจสอบการเชื่อมโยงในการติดยาเสพติดในโลกไซเบอร์ นอกจากนี้ยังมีการประเมินความอยากรู้อยากเห็นเนื่องจากการดูภาพลามกอนาจารและแนวโน้มที่มีต่อการติดยาเสพติดในโลกไซเบอร์ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของความอยากรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มที่มีต่อการเสพติดไซเบอร์เวิร์กโดยมีการกลั่นกรองโดยการเรียนแบบเชื่อมโยง โดยรวมแล้วผลการวิจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของการเรียนรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงเพื่อพัฒนาการเสพติดไซแอนซ์เวย์ขณะที่ให้หลักฐานเชิงประจักษ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับความคล้ายคลึงกันระหว่างการพึ่งพายาเสพติดและการเสพติดไซเบอร์เอ็กซ์ สรุปผลของการศึกษาในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงอาจมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการเสพติดไซเบอร์เอ็กซ์ การค้นพบของเรามีหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคล้ายคลึงกันระหว่างการเสพติดไซเบอร์เอ็กซ์และการพึ่งพาสารเนื่องจากอิทธิพลของความอยากรู้ความเข้าใจและการเรียนรู้แบบเชื่อมโยง

30) ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกกดดันทางเพศและความลำเอียงที่น่าสนใจกับคำที่เกี่ยวข้องกับเพศในกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมทางเพศ (2017) - การตอบสนองต่อความรู้สึก / การให้ความรู้สึกที่มีนัยสำคัญ การศึกษาของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ใน 2014ซึ่งเปรียบเทียบอคติโดยตั้งใจของผู้ติดสื่อลามกกับการควบคุมที่ดีต่อสุขภาพ นี่คือสิ่งใหม่: การศึกษามีความสัมพันธ์กับ "ปีของกิจกรรมทางเพศ" กับ 1) คะแนนการติดเซ็กส์และ 2) ผลลัพธ์ของงานอคติโดยตั้งใจ ในบรรดาผู้ที่ให้คะแนนการเสพติดทางเพศสูง น้อยลง ประสบการณ์ทางเพศสัมพันธ์กับหลายปี มากขึ้น อคติตั้งใจ (คำอธิบายของความตั้งใจอคติ) คะแนนบังคับทางเพศที่สูงขึ้น + ประสบการณ์ทางเพศที่น้อยลง = การติดยาเสพติดมากขึ้น (การให้ความสนใจหรือการแทรกแซง) แต่ความสนใจลดลงอย่างเห็นได้ชัดในผู้ใช้ที่บีบบังคับและหายตัวไปในช่วงที่มีประสบการณ์ทางเพศเป็นจำนวนมากที่สุด ผู้เขียนสรุปได้ว่าผลนี้อาจบ่งบอกได้ว่า "การมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลานาน" เป็นเวลาหลายปีทำให้เกิดความคุ้นเคยมากขึ้นหรือทำให้รู้สึกงุนงงกับการตอบสนองต่อความสุข (desensitization) ข้อความที่ตัดตอนมาจากข้อสรุป:

หนึ่งคำอธิบายที่เป็นไปได้สำหรับผลลัพธ์เหล่านี้คือในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ซึ่งมีส่วนร่วมในพฤติกรรมบีบบังคับแม่แบบเร้าอารมณ์ที่เกี่ยวข้องได้พัฒนา [36 – 38] และเมื่อเวลาผ่านไปพฤติกรรมที่รุนแรงจำเป็นต้องมี มันเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมบีบบังคับ neuropathways desensitized กลายเป็น 'ปกติ' ของสิ่งเร้าทางเพศหรือภาพและบุคคลที่หันไปหาสิ่งเร้าที่ต้องการมากที่สุด สิ่งนี้สอดคล้องกับงานที่แสดงให้เห็นว่าผู้ชายที่ 'สุขภาพ' กลายเป็นตัวกระตุ้นอย่างชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปและการทำให้เกิดความเคยชินนี้ก็มีลักษณะของการตอบสนองที่เร้าอารมณ์และลดลง [39] สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมที่มีเพศสัมพันธ์มากขึ้นต้องกลายเป็น 'มึนงง' หรือไม่แยแสกับคำที่เกี่ยวข้องกับเพศ 'ปกติ' ที่ใช้ในการศึกษาในปัจจุบันและการแสดงเช่นนี้ลดอคติตั้งใจในขณะที่ผู้ที่เพิ่มแรงจูงใจ เพราะสิ่งเร้านั้นสะท้อนความรู้ที่ไวต่อความรู้สึกมากขึ้น

31) การเปลี่ยนแปลงอารมณ์หลังจากดูสื่อลามกบนอินเทอร์เน็ตมีการเชื่อมโยงกับอาการของความผิดปกติทางอินเทอร์เน็ตลามกอนาจาร (2016) - [ความอยากมากขึ้น / ความไว, ความชอบน้อย] - บทคัดย่อ:

ผลการศึกษาหลักคือแนวโน้มของความผิดปกติของสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต (IPD) มีความสัมพันธ์ในทางลบกับความรู้สึกดีตื่นตัวและสงบรวมทั้งในเชิงบวกกับความเครียดที่รับรู้ในชีวิตประจำวันและแรงจูงใจในการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตในแง่ของการแสวงหาสิ่งกระตุ้น และการหลีกเลี่ยงอารมณ์ นอกจากนี้แนวโน้มของการทำ IPD ยังสัมพันธ์ในทางลบกับอารมณ์ก่อนและหลังการดูสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตรวมถึงอารมณ์ที่ดีและสงบที่เพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง ความสัมพันธ์ระหว่างแนวโน้มที่มีต่อ IPD และการแสวงหาความตื่นเต้นเนื่องจากการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตถูกกลั่นกรองโดยการประเมินความพึงพอใจของการสำเร็จความใคร่ที่มีประสบการณ์ โดยทั่วไปผลการศึกษาจะสอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่า IPD เชื่อมโยงกับแรงจูงใจในการค้นหาความพึงพอใจทางเพศและเพื่อหลีกเลี่ยงหรือรับมือกับอารมณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยรวมทั้งสมมติฐานที่ว่าการเปลี่ยนแปลงอารมณ์หลังจากการบริโภคสื่อลามกเชื่อมโยงกับ IPD (Cooper และคณะ, 1999 และ  Laier and Brand, 2014).

32) พฤติกรรมทางเพศที่มีปัญหาในวัยหนุ่มสาว: ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางคลินิกพฤติกรรมและความรู้เกี่ยวกับระบบประสาท (2016) - [การทำงานของผู้บริหารที่ด้อยกว่า] - บุคคลที่มีปัญหาเรื่องพฤติกรรมทางเพศ (PSB) แสดงอาการขาดดุลยภาพทางระบบประสาท (neuro-cognitive deficits) หลายประการ ผลการวิจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าแย่ลง การทำงานของผู้บริหาร (hypofrontality) ซึ่งเป็น a สมองที่สำคัญที่เกิดขึ้นในผู้เสพยาเสพติด. ข้อความที่ตัดตอนมาบางส่วน:

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์นี้ก็คือ PSB แสดงความเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางคลินิกที่เป็นอันตรายหลายอย่างรวมทั้งความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองลดลงคุณภาพชีวิต BMI ที่สูงขึ้นและอัตราโรคประจำตัวที่สูงขึ้นสำหรับความผิดปกติต่างๆ ...

... นอกจากนี้ยังอาจเป็นไปได้ว่าลักษณะทางคลินิกที่ระบุในกลุ่ม PSB นั้นเป็นผลมาจากตัวแปรระดับตติยภูมิที่ก่อให้เกิดทั้ง PSB และลักษณะทางคลินิกอื่น ๆ ปัจจัยหนึ่งที่เติมเต็มบทบาทนี้ก็คือความบกพร่องทางระบบประสาทที่ระบุไว้ในกลุ่ม PSB โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องหน่วยความจำในการทำงาน impulsivity / impulse control และ decision making จากลักษณะนี้มันเป็นไปได้ที่จะติดตามปัญหาที่เห็นได้ชัดใน PSB และคุณสมบัติทางคลินิกเพิ่มเติมเช่นการควบคุมความผิดปกติทางอารมณ์การขาดดุลการรับรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ...

ถ้าปัญหาความรู้ความเข้าใจที่ระบุในการวิเคราะห์นี้เป็นคุณลักษณะหลักของ PSB สิ่งนี้อาจมีนัยสำคัญทางคลินิก

33) หน้าที่ของผู้บริหารทางเพศและชายที่ไม่ได้ใช้บังคับทางเพศก่อนและหลังการดูวิดีโอเร้าอารมณ์ (2017) - พฤติกรรมการทำงานของผู้บริหารที่ด้อยกว่าความอยาก / ความไวมากขึ้น - การสัมผัสกับผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสื่อลามกที่ทำงานในผู้ชายด้วย "พฤติกรรมทางเพศที่บีบบังคับ" แต่ไม่ใช่การควบคุมที่ดีต่อสุขภาพ ผู้บริหารที่ทุเลาการทำงานเมื่อสัมผัสกับตัวชี้นำที่เกี่ยวข้องกับการเสพติดเป็นจุดเด่นของความผิดปกติของสาร (ระบุทั้งสองอย่าง วงจร prefrontal เปลี่ยนแปลง และ แพ) ข้อความที่ตัดตอนมา:

การค้นพบนี้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการรับรู้ความสามารถในการเรียนรู้หลังจากการกระตุ้นทางเพศด้วยการควบคุมเมื่อเทียบกับผู้ที่มีส่วนร่วมทางเพศ ข้อมูลเหล่านี้สนับสนุนแนวคิดที่ว่าผู้ชายที่มีพฤติกรรมทางเพศไม่ได้ใช้ประโยชน์จากผลการเรียนรู้ที่เป็นไปได้จากประสบการณ์ซึ่งอาจส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นการขาดผลจากการเรียนรู้ของกลุ่มบังคับทางเพศเมื่อมีการกระตุ้นทางเพศคล้ายคลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวัฏจักรของการเสพติดทางเพศซึ่งเริ่มจากการรับรู้ความรู้สึกทางเพศที่เพิ่มขึ้นตามด้วยการเปิดใช้งานทางเพศ สคริปต์และการสำเร็จความใคร่มักเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงกับสถานการณ์

34) ภาพอนาจารสามารถเสพติดได้หรือไม่? การศึกษา fMRI ของผู้ชายที่กำลังมองหาการรักษาปัญหาการใช้ภาพอนาจารที่มีปัญหา (2017) - การศึกษา fMRI ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการตอบสนองต่อปฏิกิริยาที่ไม่ซ้ำกันซึ่งรูปทรงที่เป็นกลางก่อนหน้านั้นทำนายลักษณะภาพลามกอนาจาร ข้อความที่ตัดตอนมา:

ผู้ชายที่มีปัญหาในการใช้ภาพโป๊ (PPU) มีความแตกต่างกันในปฏิกิริยาของสมองกับสัญญาณชีพจรที่ทำนายภาพที่เร้าอารมณ์ แต่ไม่ได้เกิดปฏิกิริยากับภาพที่เกี่ยวกับกามเอง แรงจูงใจทฤษฎีการเสพติด. การกระตุ้นสมองนี้มาพร้อมกับแรงจูงใจในการทำงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อดูภาพที่เร้าอารมณ์ (สูงกว่า 'ต้องการ') การตอบสนองของ striatal ท้องในตัวชี้นำการทำนายภาพเกี่ยวกับกามมีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของ PPU ปริมาณการใช้สื่อลามกอนาจารต่อสัปดาห์และจำนวนการสำเร็จความใคร่ทุกสัปดาห์ การค้นพบของเราชี้ให้เห็นว่าเหมือนในความผิดปกติของการใช้สารเสพติดและการเล่นการพนันกลไกทางประสาทและพฤติกรรมที่เชื่อมโยงกับการประมวลผลคิวชีพคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีความสำคัญทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับ PPU ผลการวิจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า PPU อาจแสดงถึงพฤติกรรมการติดยาเสพติดและการแทรกแซงที่เป็นประโยชน์ในการกำหนดเป้าหมายการเสพติดทางพฤติกรรมและสารเสพติดให้ความสำคัญกับการปรับตัวและใช้ในการช่วยคนที่มี PPU

35) มาตรการที่มีสติและไม่รู้สึกมีความรู้สึก: พวกเขาต่างจากที่มีการใช้สื่อลามกอนาจาร? (2017) - [ความเคยชินหรือความรู้สึกไม่สบายใจ] - การศึกษาประเมินการตอบสนองของผู้ใช้สื่อลามก (การอ่าน EEG และการตอบสนองต่อการเริ่มต้น) ต่อภาพที่กระตุ้นอารมณ์ต่างๆ - รวมถึงภาพโป๊เปลือย การศึกษาพบความแตกต่างทางระบบประสาทหลายประการระหว่างผู้ใช้สื่อลามกความถี่ต่ำและผู้ใช้สื่อลามกความถี่สูง ข้อความที่ตัดตอนมา:

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้ภาพอนาจารเพิ่มขึ้นดูเหมือนจะมีอิทธิพลต่อการตอบสนองที่ไม่ใส่ใจของสมองต่อสิ่งเร้าที่เกิดจากความรู้สึกซึ่งไม่ได้แสดงโดยการรายงานตัวเองอย่างชัดเจน

4.1 การให้คะแนนที่ชัดเจน: สิ่งที่น่าสนใจคือกลุ่มการใช้ภาพหยาบคายสูงได้ให้คะแนนภาพที่ไม่เหมาะสมมากกว่ากลุ่มการใช้งานที่มีขนาดปานกลาง ผู้เขียนแนะนำว่านี่อาจเป็นเพราะลักษณะ "ภาพลวงตา" ของภาพ "เร้าอารมณ์" ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล IAPS ค่อนข้างจะไม่ให้ระดับการกระตุ้นที่พวกเขาอาจหาได้ตามที่แสดงโดย Harper and Hodgins [58] ที่มีการดูเนื้อหาลามกอนาจารบ่อยๆบุคคลหลาย ๆ คนมักจะบานปลายไปดูเนื้อหาที่รุนแรงมากขึ้นเพื่อรักษาระดับการกระตุ้นทางสรีรวิทยาในระดับเดียวกัน หมวดหมู่อารมณ์ "พอใจ" เห็นการจัดอันดับความว่องไวโดยทั้งสามกลุ่มจะคล้ายกับกลุ่มการใช้งานที่สูงในการให้คะแนนภาพที่ไม่เป็นที่พอใจมากกว่าเล็กน้อยโดยเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ นี้อีกครั้งอาจเป็นเพราะภาพ "พอใจ" นำเสนอไม่ได้รับการกระตุ้นเพียงพอสำหรับบุคคลในกลุ่มการใช้งานสูง การศึกษาได้แสดงให้เห็นถึงการลดลงของสรีรวิทยาในการประมวลผลเนื้อหาที่น่ารับประทานเนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในบุคคลที่มักหาเนื้อหาลามกอนาจาร [3, 7, 8] การโต้แย้งของผู้เขียนว่าผลกระทบนี้อาจเป็นผลมาจากผลที่ได้

4.3 Startle Reflex Modulation (SRM): ผู้ที่อยู่ในกลุ่มจงใจหลีกเลี่ยงการใช้ภาพลามกอนาจารเนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์มากขึ้น หรือผลที่ได้อาจเป็นผลมาจากการทำมาหากินโดยที่บุคคลในกลุ่มเหล่านี้ดูภาพลามกอนาจารมากกว่าที่ระบุไว้อย่างชัดเจนซึ่งอาจเป็นเพราะสาเหตุของความละอายในหมู่คนอื่น ๆ เนื่องจากผลที่เกิดขึ้นเองได้แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองต่อการกะพริบตาที่สะดุดตา [41, 42].

36) การสัมผัสกับสิ่งเร้าอารมณ์ทางเพศทำให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นซึ่งนำไปสู่การมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นในการกระทำผิดทางอาญาในหมู่ผู้ชาย (2017) - การทำงานของผู้บริหารที่ด้อยกว่า impulsivity มาก - การทดลองสาเหตุ - ในสองการศึกษาการสัมผัสกับการกระตุ้นทางเพศภาพผล: 1) ลดล่าช้ามากขึ้น (ไม่สามารถที่จะทำให้ความพึงพอใจ), 2) ความโน้มเอียงมากขึ้นในการมีส่วนร่วมในการกระทำผิดในโลกไซเบอร์, 3) ความชอบในการซื้อสินค้าลอกเลียนแบบและสับบัญชี Facebook ของผู้อื่น การรวมตัวกันนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้งาน porn เพิ่มความวุ่นวายและอาจลดหน้าที่ของผู้บริหารบางอย่าง (การควบคุมตนเองการตัดสินผลที่คาดการณ์ไว้การควบคุมแรงกระตุ้น) ข้อความที่ตัดตอนมา:

คนมักพบสิ่งเร้าทางเพศในระหว่างการใช้อินเทอร์เน็ต การวิจัยแสดงให้เห็นว่าสิ่งเร้ากระตุ้นแรงจูงใจทางเพศอาจนำไปสู่ความอึกทึกในผู้ชายได้มากขึ้นเช่นเดียวกับที่มีการลดเวลาชั่วคราวมากขึ้น (เช่นแนวโน้มที่จะชอบการมีส่วนร่วมน้อยลง

สรุปได้ว่าผลลัพธ์ในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องระหว่างสิ่งเร้าทางเพศ (เช่นการเปิดรับภาพของผู้หญิงที่เซ็กซี่หรือเสื้อผ้าที่เร้าอารมณ์ทางเพศ) และการมีส่วนร่วมของผู้ชายในการกระทำผิดในโลกไซเบอร์ ผลการวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่าแรงกระตุ้นและการควบคุมตนเองของผู้ชายที่ได้รับการประจักษ์โดยการลดราคาชั่วคราวเป็นสิ่งที่อ่อนแอต่อความล้มเหลวในการเผชิญกับสิ่งเร้าทางเพศที่แพร่หลาย ผู้ชายอาจได้รับประโยชน์จากการติดตามว่าการสัมผัสกับสิ่งเร้าทางเพศสัมพันธ์กับทางเลือกและพฤติกรรมที่ผิดพลาดของพวกเขาหรือไม่ การค้นพบของเราชี้ให้เห็นว่าการเผชิญหน้ากับสิ่งเร้าทางเพศสามารถล่อลวงคนที่อยู่บนถนนแห่งการกระทำผิดในโลกไซเบอร์

ผลการวิจัยในปัจจุบันบ่งชี้ว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่มีอยู่สูงในไซเบอร์สเปซอาจมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพฤติกรรมการกระทำผิดบนอินเทอร์เน็ตมากกว่าที่เคยคิดไว้

37) ตัวทำนายสำหรับการใช้งานสื่อที่มีเพศสัมพันธ์อย่างโจ่งแจ้งทางอินเทอร์เน็ต: บทบาทของแรงจูงใจทางเพศและแนวโน้มวิธีการโดยนัยที่มีต่อเนื้อหาทางเพศที่ไม่เหมาะสม (2017) - [ปฏิกิริยาตอบสนองต่อความรู้สึกมากขึ้น / ความรู้สึกไว - ความอยาก] - บทคัดย่อ:

การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาว่าแนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์และแนวโน้มการเข้าลักษณะทางเพศโดยนัยคือตัวพยากรณ์ของการใช้ SEM ที่เป็นปัญหาและเวลาที่ใช้ในการดู SEM ทุกวัน ในการทดสอบพฤติกรรมเราใช้งาน Approach-Avoidance Task (AAT) ในการวัดแนวโน้มแนวโน้มโดยนัยของเนื้อหาทางเพศ ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างแนวโน้มการเข้าสู่ระบบ SEM โดยนัยและเวลาที่ใช้ในการดู SEM ในแต่ละวันอาจอธิบายได้ด้วยผลกระทบที่สำคัญ: แนวโน้มการเข้าถึงโดยนัยสูงสามารถตีความได้ว่าเป็นความตั้งใจที่มีต่อ SEM เรื่องที่มีเจตนาอคตินี้อาจดึงดูดความสนใจทางเพศมากขึ้นบนอินเทอร์เน็ตซึ่งส่งผลให้มีเวลาในการใช้ไซต์ SEM มากขึ้น

ความคิดเห็นล่าสุดของวรรณกรรม:

เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบโดยเพื่อนสองคนแรกด้านล่างให้บริบทที่มากกว่าสำหรับการศึกษาทางระบบประสาทหลายครั้งก่อนหน้านี้ ส่วนที่ตัดตอนมาจาก Park et al., 2016 อธิบายว่าสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นที่ทรงพลังและเสริมแรงตนเองได้อย่างไร (จากการศึกษาข้างต้นจำนวนมากที่อ้างถึงภายใน):

3.3 ภาพอนาจารทางอินเทอร์เน็ตใช้เป็นกิจกรรมเสริมตนเอง

เมื่อระบบการให้รางวัลสนับสนุนสิ่งมีชีวิตให้จดจำและทำซ้ำพฤติกรรมที่สำคัญเช่นเพศการกินและการเข้าสังคมการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตเรื้อรังอาจกลายเป็นกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งของตนเอง [95] ระบบการให้รางวัลมีความเสี่ยงต่อการเรียนรู้ทางพยาธิวิทยา [96] โดยเฉพาะในวัยรุ่นเช่นความเสี่ยงต่อการติด [97, 98] และการใช้ "สื่อลามกอนาจารที่เบี่ยงเบน" ในอนาคต (ความเป็นสัตว์ป่าและภาพลามกอนาจารของเด็ก) [99] การวิจัยหลายสายได้เริ่มอธิบายการเหลื่อมกันในสารตั้งต้นทางประสาทของการเรียนรู้ทางเพศและการเสพติด100, 101] ตัวอย่างเช่นพฤติกรรมทางเพศและยาเสพติดเปิดใช้งานชุดเซลล์ประสาทเดียวกันภายในโครงสร้างระบบรางวัลเดียวกัน (NAc, basolateral amygdala, บริเวณหน้า cingulated) [102] ในทางตรงกันข้ามการทับซ้อนกันน้อยมากมีอยู่ระหว่างผลตอบแทนตามธรรมชาติอื่น ๆ (อาหารน้ำ) และยาเสพติดเช่นโคเคนและเมทแอมเฟตามีน [102] ดังนั้นการใช้ยาบ้าจึงชักชวนกลไกเดียวกันและสารตั้งต้นระบบประสาทเช่นเดียวกับรางวัลตามธรรมชาติของการกระตุ้นทางเพศ [103] ในการศึกษาอื่นผู้ติดยาเสพติดโคเคนมีรูปแบบการกระตุ้นสมองเกือบเหมือนกันเมื่อดูสื่อลามกและตัวชี้นำที่เกี่ยวข้องกับการเสพติด แต่รูปแบบการกระตุ้นสมองเมื่อดูฉากธรรมชาติแตกต่างอย่างสิ้นเชิง104].

นอกจากนี้พฤติกรรมทางเพศซ้ำแล้วซ้ำอีกและการบริหาร psychostimulant กระตุ้นให้เกิดการควบคุมของ Delta FosB ซึ่งเป็นปัจจัยการถอดความที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาทหลายอย่างที่ทำให้ระบบ dopamine mesolimbic มีความไวต่อกิจกรรมในคำถาม [103] ในการใช้ยาเสพติดและผลตอบแทนทางเพศกฎระเบียบนี้ในเซลล์ประสาท NAc เดียวกันนั้นมีการสื่อผ่านตัวรับโดปามีน [103] กระบวนการนี้ทำให้แต่ละคนไวต่อสิ่งเร้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมมากขึ้น105] การสัมผัสกับสิ่งชี้นำที่เกี่ยวข้องจะกระตุ้นความอยากที่จะมีส่วนร่วมในพฤติกรรม (เพิ่ม“ ต้องการ”) และอาจนำไปสู่การบังคับใช้106] ในการเปรียบเทียบรางวัลทางเพศกับเนื้อหาของการละเมิดนักวิจัย Pitchers และคณะ ได้ข้อสรุปว่า“ รางวัลจากธรรมชาติและยาไม่เพียง แต่มาบรรจบกันในเส้นทางประสาทเดียวกันพวกมันมาบรรจบกันกับผู้ไกล่เกลี่ยโมเลกุลเดียวกันและมีแนวโน้มในเซลล์ประสาทเดียวกันใน NAc เพื่อมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจที่กระตุ้นและ“ ต้องการ” ของรางวัลทั้งสองประเภท ” [103] ในหลอดเลือดดำเดียวกันการทบทวน 2016 ของ Kraus, Voon และ Potenza ยืนยันว่า“ ระบบสารสื่อประสาททั่วไปอาจนำไปสู่ ​​[พฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติ] และความผิดปกติในการใช้สารเสพติดและการศึกษา neuroimaging เมื่อเร็ว ๆ นี้เน้นความคล้ายคลึงกัน107].

จนถึงปัจจุบันความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตนั้นยังไม่เป็นที่เข้าใจกันเช่นเดียวกับการใช้แอลกอฮอล์และยาสูบและการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตนั้นมีการแสดงออกอย่างกว้างขวางว่าเป็นพฤติกรรมปกติและเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น108,109] บางทีนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ชายถึงช้าในการเชื่อมโยงการดูภาพอนาจารกับความยากลำบากทางเพศ ท้ายที่สุด“ ใครไม่ดูสื่อลามกในวันนี้?” หนึ่งในเจ้าหน้าที่ของเราถามแพทย์ของเขา เขามองว่าปัญหาความก้าวหน้าของเขาเป็นเรื่องปกติบางทีอาจเป็นหลักฐานของความใคร่สูง110] อย่างไรก็ตามมีหลักฐานเพิ่มขึ้นว่ามันเป็นตัวบ่งชี้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเสพติด [31, 52, 54, 73, 86, 107, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122] นักวิจัยชาวฟินแลนด์พบว่า“ ความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่” เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดสำหรับการใช้อินเทอร์เน็ตแบบบังคับ123] และจากการศึกษาระยะยาวหนึ่งปีของแอปพลิเคชั่นอินเทอร์เน็ตพบว่าสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตอาจมีศักยภาพสูงสุดสำหรับการติดยาเสพติด124] กับการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตในไม่ช้าทั้งสองการศึกษา ในวันที่ความผิดปกติของเกมบนอินเทอร์เน็ต (IGD) ได้รับการกำหนดสำหรับการศึกษาเพิ่มเติมใน คู่มือการวินิจฉัยและสถิติความผิดปกติท​​างจิต (DSM-5) [125] ในขณะที่ความผิดปกติของการเสพติดสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตยังไม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามในมุมมองของนักวิจัยชาวกริฟฟิ ธ ส์“ หลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับการติดยาเสพติดทางเพศเป็นเนื้อหาที่เท่าเทียมกับ IGD” [73] ในความเป็นจริงผู้เชี่ยวชาญติดยาเสพติดหลายคนกำลังเรียกร้องให้ผู้ติดยาเสพติดทางอินเทอร์เน็ตได้รับการยอมรับว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วไปพร้อมกับชนิดย่อยที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเช่นการเล่นเกมและสื่อลามก118, 126, 127, 128] การทบทวน 2015 ยังสรุปว่าการเสพติดสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตควรได้รับการยอมรับว่าเป็นประเภทย่อยของการติดอินเทอร์เน็ตซึ่งอยู่ใน DSM [118].

น่าสนใจผู้ให้บริการคนที่สองของเราตรงตามเกณฑ์หลายข้อที่เสนอสำหรับ IGD ใน DSM-5 ซึ่งปรับสำหรับการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต เขาแสดงต่อไปนี้: (1) ความลุ่มหลงกับสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต; (2) การสูญเสียความสนใจในการมีเพศสัมพันธ์กับหุ้นส่วนในชีวิตจริงของเขาเป็นผลมาจาก; (3) อาการถอนเช่นหงุดหงิดและไม่พอใจ; (4) ค้นหาสื่อลามกเพื่อบรรเทาความรู้สึกไม่ดีของเขา (5) ไม่สามารถออกจากได้แม้จะมีปัญหาร้ายแรง และ (6) การเพิ่มวัสดุกราฟิกมากขึ้น

ข้อความที่ตัดตอนมาจาก ภาพอนาจารความสุขและเรื่องเพศ: สู่รูปแบบการเสริมแรงด้วยความชอบทางเพศของการใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตอย่างชัดเจน (2017)ซึ่งสำรวจว่าทำไมสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตจึงอาจมีการเสริม:

การเสริมแรง Hedonic

ในจุดที่สองของแบบจำลองเราวางตัวว่า IP ทำหน้าที่เป็นแรงเสริมที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงจูงใจทางเพศ hedonic ในขณะที่กิจกรรมทางเพศประเภทใดน่าจะให้รางวัลในบางระดับ IP แสดงศักยภาพสำหรับการรวมกันของเฉพาะเจาะจงหาได้ง่ายนวนิยายอย่างต่อเนื่องและผลตอบแทนทันทีในลักษณะที่เป็นรางวัลที่ไม่ซ้ำกันและเข้มข้น (เช่น Gola et al., 2016) งานที่ได้รับความนิยมและไม่เกี่ยวกับการประจักษ์ได้แนะนำให้มาก (เช่น Foubert, 2016; Wilson, 2014; Struthers, 2009) นอกจากนี้บางบทวิจารณ์ที่ จำกัด ได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่ IP แสดงถึงสิ่งเร้าที่ให้รางวัลอย่างผิดปกติ (เช่น Barrett, 2010; Hilton, 2013; Grinde, 2002) ในบริบทของวิวัฒนาการของมนุษย์ อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการทบทวนอย่างเป็นระบบเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ที่ภาพอนาจารแสดงให้เห็นถึงรางวัลความชอบที่ทรงพลังโดยเฉพาะ ในส่วนต่อไปนี้เราตรวจสอบหลักฐานสำหรับขั้นตอนที่สองนี้

ทำไม IP ถึงได้รับการเสริมกำลังเป็นพิเศษ?

แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งเร้าที่ให้ผลตอบแทนสูงได้รับการกล่าวถึงอย่างละเอียดในวรรณกรรมต่างๆมานานหลายทศวรรษ การพนัน (Zuckerman & Kuhlman, 2000; Fauth-Buhler, Mann, & Potenza, 2016) ยาเสพติด (Nesse & Berridge, 1997) และแม้แต่วิดีโอเกม (Koepp et al., 1998) ล้วนได้รับการแนะนำว่าเป็นสิ่งเร้าที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง ใช้ประโยชน์จากไดรฟ์วิวัฒนาการ ในแต่ละตัวอย่างข้างต้นพฤติกรรม (เช่นการพนัน) ใช้ประโยชน์จากแรงผลักดันที่พัฒนาโดยวิวัฒนาการ (เช่นการแสวงหาความรู้สึก / การรับความเสี่ยง) และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เข้มข้น (เช่นศักยภาพในการสูญเสีย) ที่ให้ผลตอบแทนโดยตรงและทันที . ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้รูปแบบนี้ได้รับการบันทึกไว้เป็นอย่างดีในวรรณคดีเรื่องความหิวโหย

 ความหิวเป็นไดรฟ์ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิวัฒนาการซึ่งจำเป็นต่อการอยู่รอด (Pinel, Assanand, & Lehman, 2000; van de Pos & Ridder, 2006) เช่นเดียวกับแรงขับทางเพศความหิวยังเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบทางพันธุกรรม (Lowe & Butrin, 2007) มนุษย์ได้รับความพึงพอใจจากการบริโภคอาหารที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางชีวภาพ (Mela, 2006) อย่างไรก็ตามมนุษย์ยังมีความสามารถพิเศษในการสร้างรางวัลที่เข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับตัวเองซึ่งจะหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและความพยายามจำนวนมากที่จะมีในอดีตซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนเพื่อให้อิ่ม สิ่งนี้เห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการถือกำเนิดของอาหารที่น่ารับประทานอย่างมาก (ในวิวัฒนาการของมนุษย์) อาหารเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการผสมผสานที่มีศักยภาพของรสชาติหวานเผ็ดและเค็มซึ่งเป็นรางวัลอย่างมากต่อการขับเคลื่อนความหิวที่พัฒนาโดยวิวัฒนาการ (Gearhardt, Davis, Kuschner และ Brownell, 2011) เมื่อเวลาผ่านไปการขยายพันธุ์ของอาหารดังกล่าวควบคู่ไปกับความสะดวกในการเข้าถึงในปัจจุบันทั้งในด้านราคาและความแพร่หลายส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมโดยทั่วไปในพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (Drewnowski & Spectre, 2004; Hardin-Fanning & Rayens, 2015) , การบริโภคอาหารแบบ hedonic มากขึ้น (Monteiro et al., 2013), โรคอ้วนที่เพิ่มขึ้น (Gearhardt et al., 2011) และในกรณีที่รุนแรงรูปแบบการบริโภคอาหารที่ดูเหมือนเสพติดหรือบีบบังคับ (Gearhardt et al., 2011) ผลงานก่อนหน้านี้ยังแนะนำแนวเดียวกันกับ IPU ที่มีปัญหา (Hall, 2013; Love, Laier, Brand, Hatch, & Hajela, 2015)

คล้ายกับความหิวโหยสื่อลามกมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นแรงผลักดันทางเพศจากมนุษย์ (Malamuth, 1996; Salmon, 2012) แรงขับทางเพศเป็นสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์ซึ่งจำเป็นต่อการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ ดังที่ได้มีการถกเถียงกันในที่อื่น (เช่นปลาแซลมอน 2012) ภาพลามกอนาจารได้พัฒนาไปในทางที่จะทำให้ไดรฟ์นั้นพึงพอใจในวิธีที่ไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะสื่อลามกใช้ประโยชน์จากวิวัฒนาการที่มีต่อการออกกำลังกายและความแปลกใหม่ในคู่ค้าทางเพศ (แซลมอน 2012) ในขณะที่ยังคงสามารถอนุรักษ์ความพยายามและพลังงานผ่านกิจกรรมทางสังคมที่น้อยที่สุด แม้ว่าสื่อทางเพศนั้นมีมานานกว่าศตวรรษแล้ว แต่ความหลากหลายความแปลกใหม่อย่างต่อเนื่องความพร้อมใช้งานและการเข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญาทำให้มันเป็นสิ่งกระตุ้นที่ไม่เหมือนใครในบริบทของวิวัฒนาการของมนุษย์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับอาหาร โดยรวมแล้วปัจจัยเหล่านี้ชี้ไปที่การกระตุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงและเป็นเอกลักษณ์ต่อแรงผลักดันทางเพศที่มาจากวิวัฒนาการ

การเข้าถึงของ IP

สำหรับคนจำนวนมากรางวัลที่ได้รับอย่างรวดเร็วและง่ายดายมักถูกจัดอันดับว่าดีกว่ารางวัลที่ล่าช้าแม้ว่ารางวัลที่ล่าช้าเหล่านั้นอาจจะดีกว่าก็ตาม (เช่นความพึงพอใจล่าช้าการลดราคาล่าช้า Bickel & Marsch, 2001) นี่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของสิ่งที่ทำให้เกิดความพึงพอใจสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทจำนวนมาก (เช่น Bickel & Marsch, 2001): แม้ว่าปัจจัยอื่น ๆ อาจมีส่วนทำให้เกิดพฤติกรรมเสพติด (เช่นการพึ่งพาทางสรีรวิทยาความบกพร่องทางพันธุกรรม) ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งกระตุ้น และรางวัลทันทีสามารถสร้างนิสัยได้ จากสิ่งนี้งานทางทฤษฎีก่อนหน้านี้ได้ยืนยันว่าโดยทั่วไปแล้วธรรมชาติของเทคโนโลยีออนไลน์โดยทั่วไปก่อให้เกิดผลตอบแทนจากพฤติกรรมอินเทอร์เน็ตในอัตราที่ไม่เคยมีมาก่อนจากสิ่งเร้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สารเคมี (Davis, 2001)

ตั้งแต่เริ่มแรกการวิจัยเกี่ยวกับ IP ได้เน้นย้ำถึงธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทันทีของสภาพแวดล้อมออนไลน์โดยแสดงถึงการปรับตัวใหม่และอาจเป็นปัญหาให้เข้ากับมาตรฐานการให้รางวัลของสื่อที่มีความโจ่งแจ้งทางเพศโดยทั่วไปมากขึ้น (Cooper et al., 1998; Schwartz & Southern, 2000) . ในขณะที่ปฏิสัมพันธ์ทางเพศที่เป็นพันธมิตรมักต้องใช้ความพยายามทางสังคมและในขณะที่สื่อทั่วไปพิมพ์หรือบันทึกทางเพศอย่างโจ่งแจ้งต้องใช้ความพยายามและค่าใช้จ่ายอย่างน้อยเพื่อให้ได้มา (เช่นขับรถไปและใช้จ่ายเงินในโรงละครหรือร้านค้าสำหรับผู้ใหญ่) IP สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ข้อดีคือการเสริมแรงแบบสัมพัทธ์ของพฤติกรรมเฉพาะเพื่อความพึงพอใจและแรงผลักดันทางเพศ

IP น่าจะเป็นวิธีง่ายๆในการรับความพึงพอใจทางเพศที่ไม่เคยมีมาก่อนในบริบทของวิวัฒนาการของมนุษย์ ในการศึกษาเชิงคุณภาพที่ได้รับการทบทวนก่อนหน้านี้ (Rothman et al., 2015) ของเยาวชนในเมืองหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อลามกคือความพร้อมและความง่ายในการเข้าถึง นอกจากนี้ในตัวอย่างเดียวกันยังมีรายงานการใช้ IP ส่วนหนึ่งเนื่องจากความสะดวกในการที่ IPU ตอบสนองความต้องการทางเพศหรือคลายความตึงเครียดทางเพศ IP นั้นใช้งานง่ายซึ่งมีส่วนในการใช้รูปแบบ ในทำนองเดียวกันในการศึกษาเชิงคุณภาพ (Löfgren-Mårtenson & Månsson, 2010) ของวัยรุ่นสวีเดน (N= 73; 49% ตัวผู้; ช่วง 14-20) IPU ถูกอธิบายว่าเป็นวิธีที่รวดเร็วและค่อนข้างง่ายในการได้รับความสุขทางเพศและปลดปล่อยความตึงเครียดทางเพศ การค้นพบเหล่านี้ให้การสนับสนุนสำหรับการสรุปว่าหนึ่งในด้านที่ไม่เหมือนใครของอินเทอร์เน็ตคือความสามารถในการให้รางวัลและความต้องการทางเพศในทันที

ความคิดเห็นที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง:

1) ติดยาเสพติด Cybersex (2015). ข้อความที่ตัดตอนมา:

บุคคลหลายคนใช้แอปพลิเคชั่นไซเบอร์เน็กซ์โดยเฉพาะสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต บุคคลบางคนประสบกับการสูญเสียการควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตไซเบอร์และรายงานว่าพวกเขาไม่สามารถควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แม้ว่าพวกเขาจะมีผลกระทบด้านลบ ในบทความล่าสุดการติดไซเบอร์เน็กซ์ถือเป็นการติดอินเทอร์เน็ตชนิดหนึ่ง การศึกษาบางอย่างในปัจจุบันได้ทำการตรวจสอบความคล้ายคลึงกันระหว่างการติดไซเบอร์เท็กซ์กับการติดพฤติกรรมอื่น ๆ เช่นความผิดปกติในการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต ปฏิกิริยาคิวและความอยากถือเป็นบทบาทสำคัญในการติดยาเสพติดไซเบอร์ นอกจากนี้กลไก neurocognitive ของการพัฒนาและบำรุงรักษาติดยาเสพติดไซเบอร์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องในการตัดสินใจและฟังก์ชั่นการบริหาร การศึกษาเกี่ยวกับระบบประสาทช่วยสนับสนุนสมมติฐานของความหมายร่วมกันระหว่างการติดไซเบอร์เท็กซ์และการเสพติดพฤติกรรมอื่น ๆ รวมถึงการพึ่งพาสาร

2)  ประสาทวิทยาศาสตร์ของการติดภาพลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ต: การตรวจสอบและปรับปรุง (2015). การทบทวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับวรรณกรรมทางประสาทวิทยาที่เกี่ยวข้องกับประเภทย่อยการเสพติดอินเทอร์เน็ตโดยมุ่งเน้นที่การติดสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตเป็นพิเศษ การทบทวนยังวิพากษ์วิจารณ์การศึกษา EEG พาดหัวสองครั้งล่าสุดโดยทีมนำโดย Prause (ผู้ที่อ้างว่าการค้นพบนี้ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสพติดสื่อลามก) ข้อความที่ตัดตอนมา:

หลายคนยอมรับว่าพฤติกรรมหลายอย่างที่อาจส่งผลกระทบต่อวงจรการให้รางวัลในสมองของมนุษย์นำไปสู่การสูญเสียการควบคุมและอาการอื่น ๆ ของการเสพติดอย่างน้อยในบางคน เกี่ยวกับการติดอินเทอร์เน็ตการวิจัยเกี่ยวกับระบบประสาทสนับสนุนสมมติฐานที่ว่ากระบวนการทางประสาทพื้นฐานนั้นคล้ายคลึงกับการติดสารเสพติด สมาคมจิตแพทย์อเมริกัน (APA) ตระหนักดีถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตเช่นการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจเป็นความผิดปกติที่ทำให้ติดยาเสพติดได้ซึ่งจะเป็นการศึกษาต่อไปในการแก้ไข 2013 ของคู่มือการวินิจฉัยและสถิติ ไม่รวมถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ เช่นการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต ภายในการตรวจสอบนี้เราให้สรุปแนวคิดที่เสนอการติดยาเสพติดและให้ภาพรวมเกี่ยวกับการศึกษาทางประสาทวิทยาเกี่ยวกับการติดอินเทอร์เน็ตและความผิดปกติของการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต ยิ่งกว่านั้นเราได้ตรวจสอบวรรณกรรมทางประสาทวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่เกี่ยวกับการเสพติดสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตและเชื่อมต่อผลลัพธ์กับโมเดลการติดยาเสพติด การทบทวนนำไปสู่ข้อสรุปว่าการติดสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตนั้นเหมาะสมกับกรอบการติดและแบ่งปันกลไกพื้นฐานที่คล้ายกันกับการติดสารเสพติด ร่วมกับการศึกษาเกี่ยวกับการติดอินเทอร์เน็ตและความผิดปกติของการเล่นการพนันทางอินเทอร์เน็ตเราเห็นหลักฐานที่แข็งแกร่งในการพิจารณาพฤติกรรมอินเทอร์เน็ตที่เสพติดเป็นการติดพฤติกรรม

3) การเสพติดเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นหลักฐาน: การประเมินการวินิจฉัยและการตอบสนองต่อนักวิจารณ์ (2015)ซึ่งจัดทำแผนภูมิที่ใช้ในการวิพากษ์วิจารณ์การเสพติดสื่อลามก / เพศเฉพาะโดยเสนอการอ้างอิงที่ตอบโต้พวกเขา ข้อความที่ตัดตอนมา:

ในขณะที่เรายังคงเผชิญกับปัญหามากมายเกี่ยวกับบุคคลครอบครัวและสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเสพติดวิธีการที่เราปฏิบัติต่อการเสพติดก็ต้องเปลี่ยนไปเช่นกัน การรักษาติดยาเสพติดมาไกล แต่ก็ยังไปไม่ได้ เท่าที่เห็นในบทความนี้การวิพากษ์วิจารณ์เพศโดยทั่วไปในฐานะผู้ติดยาเสพติดที่ถูกกฎหมายนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการเคลื่อนไหวภายในชุมชนทางคลินิกและวิทยาศาสตร์ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอและการสนับสนุนเรื่องเพศรวมถึงพฤติกรรมอื่น ๆ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นการเสพติด การสนับสนุนนี้มาจากการฝึกฝนหลายด้านและให้ความหวังอย่างไม่น่าเชื่อที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเมื่อเราเข้าใจปัญหาได้ดียิ่งขึ้น ทศวรรษของการวิจัยและพัฒนาในด้านการติดยาและประสาทวิทยาศาสตร์เผยให้เห็นกลไกสมองพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติด นักวิทยาศาสตร์ได้ระบุเส้นทางทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมเสพติดรวมถึงความแตกต่างระหว่างสมองของผู้ติดและไม่ติดเผยให้เห็นองค์ประกอบทั่วไปของการติดยาเสพติดโดยไม่คำนึงถึงสารหรือพฤติกรรม อย่างไรก็ตามยังมีช่องว่างระหว่างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และความเข้าใจของประชาชนทั่วไปนโยบายสาธารณะและความก้าวหน้าในการรักษา

4) ชีววิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศบังคับ: วิทยาศาสตร์ฉุกเฉิน (2016). ข้อความที่ตัดตอนมา:

แม้ว่าจะไม่รวมอยู่ใน DSM-5 พฤติกรรมทางเพศแบบบีบบังคับ (CSB) สามารถวินิจฉัยได้ใน ICD-10 ซึ่งเป็นความผิดปกติของการควบคุมแรงกระตุ้น อย่างไรก็ตามมีการถกเถียงกันเกี่ยวกับการจำแนกประเภทของ CSB (เช่นความผิดปกติแบบหุนหันพลันแล่น, ลักษณะของความผิดปกติของ hypersexual, ติดยาเสพติด, หรือตามความต่อเนื่องของพฤติกรรมทางเพศเชิงบรรทัดฐาน) ช่องว่างในการวิจัยในปัจจุบัน ติดยาเสพติดหรือไม่…. จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจว่าคุณสมบัติ neurobiological เกี่ยวข้องกับมาตรการทางคลินิกที่เกี่ยวข้องเช่นผลลัพธ์การรักษาสำหรับ CSB การจำแนก CSB เป็น 'ติดยาเสพติดพฤติกรรม' จะมีนัยสำคัญสำหรับนโยบายการป้องกันและการรักษา ระหว่าง CSB กับการติดยาเสพติดการแทรกแซงที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเสพติดอาจถือสัญญากับ CSB ดังนั้นจึงให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางการวิจัยในอนาคตเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้นี้โดยตรง

5) พฤติกรรมทางเพศบีบบังคับควรพิจารณาติดยาเสพติด? (2016). ข้อความที่ตัดตอนมา:

ด้วยการเปิดตัว DSM-5 ความผิดปกติของการพนันถูกจัดประเภทใหม่ด้วยความผิดปกติในการใช้สาร การเปลี่ยนแปลงนี้ท้าทายความเชื่อที่ว่าการเสพติดเกิดขึ้นได้จากการบริโภคสารที่เปลี่ยนแปลงจิตใจและมีผลกระทบสำคัญสำหรับกลยุทธ์นโยบายการป้องกันและการรักษา [97] ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมมากเกินไปในพฤติกรรมอื่น ๆ (เช่นการเล่นเกมเพศการจับจ่ายซื้อของบังคับ) อาจแบ่งปันความคล้ายคลึงกันทางคลินิก, พันธุกรรม, neurobiological และปรากฏการณ์วิทยากับการเสพติดสาร [2,14]

อีกด้านที่ต้องการการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับการพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอาจส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์อย่างไร จากข้อมูลชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมทางเพศอำนวยความสะดวกผ่านแอพพลิเคชั่นอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน [98 – 100] การวิจัยเพิ่มเติมควรพิจารณาว่าเทคโนโลยีดิจิตอลเกี่ยวข้องกับ CSB อย่างไร (เช่นการช่วยตัวเองสำเร็จความใคร่กับสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตหรือห้องสนทนาทางเพศ) คู่นอนหลายคน)

มีการซ้อนทับกันระหว่าง CSB กับการใช้สารผิดปกติ ระบบสารสื่อประสาททั่วไปอาจนำไปสู่การ CSB และความผิดปกติของการใช้สารและการศึกษา neuroimaging เมื่อเร็ว ๆ นี้เน้นความคล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องกับอคติความอยากและความตั้งใจ การรักษาทางเภสัชวิทยาและจิตเวชที่คล้ายกันอาจใช้กับ CSB และการเสพติดสารเสพติด

6) พื้นฐานทางระบบประสาทของ Hypersexuality (2016). ข้อความที่ตัดตอนมา:

พฤติกรรมการเสพติดและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง hypersexuality ควรเตือนเราถึงความจริงที่ว่าพฤติกรรมเสพติดจริง ๆ แล้วอาศัยระบบการอยู่รอดตามธรรมชาติของเรา เพศเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการอยู่รอดของสปีชีส์เนื่องจากเป็นเส้นทางสำหรับการสืบพันธุ์ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เซ็กส์ถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจและมีคุณสมบัติในการให้รางวัลเป็นครั้งแรกและถึงแม้ว่ามันอาจกลายเป็นการติดยาเสพติดที่เซ็กส์จุดนั้นจะถูกดำเนินการในลักษณะที่อันตรายและต่อต้าน การแสวงหาเป้าหมายเบื้องต้นของบุคคล…. เมื่อนำมารวมกันหลักฐานดูเหมือนจะบ่งบอกว่าการเปลี่ยนแปลงในกลีบสมอง, amygdala, hippocampus, hypothalamus, กะบัง, และบริเวณสมองที่ประมวลผลรางวัลมีบทบาทสำคัญในการเกิดของ hypersexuality การศึกษาทางพันธุศาสตร์และวิธีการรักษาด้วยยาระบบประสาทชี้ไปที่การมีส่วนร่วมของระบบโดปามีน

7) พฤติกรรมทางเพศที่บีบบังคับเป็นการเสพติดพฤติกรรม: ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตและปัญหาอื่น ๆ (2016). ข้อความที่ตัดตอนมา:

ฉันได้ทำการวิจัยเชิงประจักษ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการเสพติดที่แตกต่างกันหลายอย่าง (การพนันการเล่นวิดีโอเกมการใช้อินเทอร์เน็ตการออกกำลังกายเพศงาน ฯลฯ ) และได้แย้งว่าพฤติกรรมทางเพศที่เป็นปัญหาบางประเภทสามารถจัดเป็นยาเสพติดทางเพศ คำจำกัดความของการเสพติดที่ใช้ [2 5-]....

บทความนี้ยังมีข้อสันนิษฐานว่าการวิจัยเชิงประจักษ์จากมุมมองทางชีววิทยา / พันธุกรรมควรได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจังมากกว่าจากมุมมองทางจิตวิทยา ไม่ว่าจะอธิบายพฤติกรรมทางเพศที่มีปัญหาว่าเป็น CSB, การเสพติดทางเพศและ / หรือความผิดปกติของการมีเพศสัมพันธ์มีนักจิตวิทยาหลายพันคนทั่วโลกที่รักษาความผิดปกติดังกล่าว 7. ดังนั้นหลักฐานทางคลินิกจากผู้ที่ช่วยเหลือและรักษาบุคคลดังกล่าวควรได้รับความเชื่อถือมากขึ้นโดยชุมชนจิตเวช….

การพัฒนาที่สำคัญที่สุดในด้าน CSB และการติดเซ็กส์คือวิธีที่อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนแปลงและอำนวยความสะดวกให้กับ CSB [2, 8, 9]. ไม่มีการกล่าวถึงสิ่งนี้จนกว่าจะถึงย่อหน้าสุดท้าย แต่การวิจัยเกี่ยวกับการติดเซ็กส์ออนไลน์ (ในขณะที่ประกอบด้วยฐานเชิงประจักษ์ขนาดเล็ก) มีมาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1990 รวมถึงขนาดตัวอย่างที่มีมากถึงเกือบ 10 คน [10 17-]. ที่จริงแล้วมีการทบทวนข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการติดยาเสพติดและการรักษาทางเพศออนไลน์ 4,5. สิ่งเหล่านี้ได้อธิบายคุณสมบัติเฉพาะหลายประการของอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจช่วยอำนวยความสะดวกและกระตุ้นแนวโน้มการเสพติดที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ (ความสามารถในการเข้าถึงความสามารถในการจ่ายราคาไม่เปิดเผยชื่อความสะดวกในการหลบหนีการถูกทำลายเป็นต้น)

8) การค้นหาความชัดเจนในน้ำโคลน: ข้อควรพิจารณาในอนาคตสำหรับการจำแนกพฤติกรรมทางเพศที่ต้องกระทำในลักษณะติดยาเสพติด (2016). ข้อความที่ตัดตอนมา:

เมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้พิจารณาหลักฐานในการจำแนกพฤติกรรมทางเพศที่บีบบังคับ (CSB) เป็นสารเสพติด (พฤติกรรม) การตรวจสอบของเราพบว่า CSB ใช้ร่วมกันทางคลินิก neurobiological และปรากฏการณ์วิทยากับความผิดปกติของการใช้สาร….

แม้ว่าสมาคมจิตแพทย์อเมริกันปฏิเสธความผิดปกติของ hypersexual [4] จาก DSM-5 สามารถทำการวินิจฉัย CSB (ไดรฟ์เพศมากเกินไป) โดยใช้ ICD-10 [13]. CSB ยังอยู่ในการพิจารณาของ ICD-11 [14] แม้ว่าการรวมขั้นสุดท้ายจะไม่แน่นอน การวิจัยในอนาคตควรดำเนินการต่อเพื่อสร้างความรู้และเสริมสร้างกรอบการทำงานเพื่อความเข้าใจ CSB ที่ดีขึ้นและแปลข้อมูลนี้เป็นนโยบายที่ปรับปรุงการป้องกันการวินิจฉัยและการรักษาเพื่อลดผลกระทบเชิงลบของ CSB

9) การบูรณาการข้อพิจารณาด้านจิตวิทยาและระบบประสาทเกี่ยวกับการพัฒนาและการบำรุงรักษาความผิดปกติในการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ: ปฏิสัมพันธ์ของแบบจำลองบุคคลที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจ - การดำเนินการ (2016). การทบทวนกลไกที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาและการดูแลรักษาความผิดปกติของการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะซึ่งรวมถึง“ ความผิดปกติของการดูภาพอนาจารทางอินเทอร์เน็ต” ผู้เขียนแนะนำว่าการเสพติดสื่อลามก (และการเสพติดไซเบอร์) จัดเป็นความผิดปกติของการใช้อินเทอร์เน็ตและอยู่ร่วมกับพฤติกรรมการเสพติดอื่น ๆ ภายใต้ความผิดปกติของการใช้สารเสพติดเป็นพฤติกรรมเสพติด

แม้ว่า DSM-5 จะเน้นไปที่การเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต แต่ผู้เขียนจำนวนมากที่มีความหมายระบุว่าบุคคลที่แสวงหาการรักษาอาจใช้แอปพลิเคชั่นอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์อื่น ๆ

จากสถานะปัจจุบันของการวิจัยเราแนะนำให้รวมความผิดปกติของการใช้อินเทอร์เน็ตใน ICD-11 ที่กำลังจะมาถึง เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่านอกเหนือจากความผิดปกติของเกมบนอินเทอร์เน็ตแล้วแอปพลิเคชั่นประเภทอื่น ๆ ก็มีปัญหาเช่นกัน วิธีการหนึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการแนะนำคำศัพท์ทั่วไปเกี่ยวกับความผิดปกติในการใช้งานอินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถระบุได้โดยพิจารณาจากแอปพลิเคชันตัวเลือกแรกที่ใช้ (ตัวอย่างเช่นความผิดปกติของเกมบนอินเทอร์เน็ต, ความผิดปกติของการพนันทางอินเทอร์เน็ต ความผิดปกติของการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตและความผิดปกติของการช็อปปิ้งทางอินเทอร์เน็ต)

10) ชีววิทยาของการติดยาเสพติดทางเพศ: บทที่จากชีววิทยาของการเสพติด, Oxford Press (2016) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

เราตรวจสอบพื้นฐานทาง neurobiological สำหรับการติดยาเสพติดรวมถึงการติดธรรมชาติหรือกระบวนการแล้วอภิปรายว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความเข้าใจทางเพศในปัจจุบันของเราในฐานะรางวัลตามธรรมชาติที่สามารถกลายเป็น "ไม่สามารถจัดการได้" ในชีวิตของแต่ละคน ...

เป็นที่ชัดเจนว่าคำจำกัดความและความเข้าใจเกี่ยวกับการเสพติดในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปโดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้และความปรารถนาของสมอง ในขณะที่ก่อนหน้านี้การเสพติดทางเพศถูกกำหนดโดยอาศัยเกณฑ์พฤติกรรมเพียงอย่างเดียวตอนนี้สามารถมองเห็นได้ผ่านเลนส์ของการปรับเซลล์ประสาท ผู้ที่ไม่เข้าใจหรือไม่เข้าใจแนวคิดเหล่านี้อาจยังคงยึดติดกับมุมมองที่ไร้เดียงสาทางระบบประสาทมากขึ้น แต่ผู้ที่สามารถเข้าใจพฤติกรรมในบริบทของชีววิทยากระบวนทัศน์ใหม่นี้ให้คำจำกัดความเชิงบูรณาการและเชิงการทำงานของการเสพติดทางเพศซึ่งให้ข้อมูล ทั้งนักวิทยาศาสตร์และแพทย์

11) Neuroscientific แนวทางการติดภาพลามกอนาจารออนไลน์ (2017) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ความพร้อมของสื่อลามกเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการพัฒนาอินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุนี้ผู้ชายจึงขอการรักษาบ่อยขึ้นเพราะความรุนแรงในการบริโภคสื่อลามกของพวกเขาไม่สามารถควบคุมได้ กล่าวคือพวกเขาไม่สามารถหยุดหรือลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาแม้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับผลกระทบเชิงลบ ... ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมามีการศึกษาด้วยวิธี neuroscientific โดยเฉพาะการถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (fMRI) โดยเฉพาะเพื่อสำรวจความสัมพันธ์ทางประสาทของการดูภาพลามกอนาจารภายใต้เงื่อนไขการทดลอง จากผลการศึกษาก่อนหน้านี้การบริโภคสื่อลามกที่มากเกินไปสามารถเชื่อมโยงกับกลไกทางระบบประสาทที่รู้จักกันดีอยู่แล้วซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาสิ่งเสพติดที่เกี่ยวข้องกับสาร

ในที่สุดเราสรุปการศึกษาซึ่งตรวจสอบความสัมพันธ์ของการบริโภคภาพอนาจารมากเกินไปในระดับประสาท แม้ว่าจะไม่มีการศึกษาระยะยาว แต่ก็เป็นไปได้ว่าลักษณะที่สังเกตได้ในผู้ชายที่ติดยาเสพติดทางเพศเป็นผลที่ได้ไม่ใช่สาเหตุของการบริโภคสื่อลามกมากเกินไป การศึกษาส่วนใหญ่รายงานว่าปฏิกิริยาคิวที่แข็งแกร่งขึ้นในวงจรการให้รางวัลแก่เนื้อหาทางเพศในผู้ใช้สื่อลามกที่มากเกินไปกว่าในเรื่องการควบคุมซึ่งสะท้อนการค้นพบของการเสพติดที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ดูบทวิจารณ์โดย Chase et al. 2011; Garrison and Potenza 2014) ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการลดการเชื่อมต่อ prefrontal-striatal ในวิชาที่มีสื่อลามกติดอยู่นั้นสามารถตีความได้ว่าเป็นสัญญาณของการควบคุมความบกพร่องทางสติปัญญาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเสพติด แม้ว่าข้อมูลเชิงลึกทางประสาทวิทยาทั้งหมดจากการศึกษาเหล่านี้สนับสนุนแนวคิดเรื่องการเสพติดสื่อลามก แต่ก็ยังมีคำถามเปิดมากมาย หากต้องการตั้งชื่อเพียงไม่กี่ข้อ: การยอมรับเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการติดสื่อลามกหรือไม่? การเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาทางเพศที่ต้องการยกตัวอย่างเช่นไปสู่วัสดุเบี่ยงเบนมากขึ้นเป็นสัญญาณของการพัฒนาความอดทนหรือไม่? เวลาที่เพิ่มขึ้นในการใช้สื่อลามกเป็นตัวบ่งชี้ความอดทนหรือไม่? อาการของการถอนสามารถสังเกตได้ในทุกวิชาที่ถือว่าเป็นภาพลามกอนาจารหรือไม่? การแทรกแซงการรักษาเป็นที่รู้จักกันจากการเสพติดที่เกี่ยวข้องกับสารที่ประสบความสำเร็จในการถ่ายโอนสามารถติดยาเสพติดลามกอนาจาร? คำถามทั้งหมดเหล่านี้จะต้องได้รับการแก้ไขในการวิจัยในอนาคตเพื่อตอบคำถามต่อไปว่าการวางแนวความคิดเกี่ยวกับสื่อลามกมากเกินไปเป็นการติดยาเสพติดนั้นเหมาะสมหรือไม่

12) พฤติกรรมทางเพศที่มากเกินไปเป็นความผิดปกติของการเสพติดหรือไม่ (2017) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ความผิดปกติของพฤติกรรมทางเพศที่ถูกบีบบังคับ (ปฏิบัติการเป็นความผิดปกติของ hypersexual) ได้รับการพิจารณาเพื่อรวมไว้ใน DSM-5 แต่ท้ายที่สุดได้รับการยกเว้น2 การยกเว้นนี้ได้ขัดขวางการป้องกันการวิจัยและความพยายามในการรักษาและออกจากแพทย์โดยไม่ต้องมีการวินิจฉัยอย่างเป็นทางการสำหรับความผิดปกติของพฤติกรรมทางเพศที่ต้องกระทำ

การวิจัยเกี่ยวกับระบบประสาทวิทยาของความผิดปกติของพฤติกรรมทางเพศซึ่งเกิดจากการบีบบังคับทำให้เกิดการค้นพบที่เกี่ยวข้องกับอคติแบบตั้งใจการอ้างเหตุผลแบบกระตุ้นเชิงกระตุ้นและปฏิกิริยาตอบสนองคิวสมองซึ่งแนะนำความคล้ายคลึงกันอย่างมากกับการเสพติด4 พฤติกรรมทางเพศที่บีบบังคับถูกเสนอให้เป็นความผิดปกติของการควบคุมแรงกระตุ้นใน ICD-11 สอดคล้องกับมุมมองที่เสนอว่าความอยากมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องแม้จะมีผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์การมีส่วนร่วมบังคับและการควบคุมลดลง5 มุมมองนี้อาจเหมาะสมสำหรับความผิดปกติของการควบคุมแรงกระตุ้น DSM-IV บางอย่างโดยเฉพาะการพนันทางพยาธิวิทยา อย่างไรก็ตามองค์ประกอบเหล่านี้ได้รับการพิจารณามานานแล้วว่าเป็นศูนย์กลางของการเสพติดและในการเปลี่ยนจาก DSM-IV เป็น DSM-5 หมวดหมู่ของความผิดปกติในการควบคุมแรงกระตุ้นที่ไม่ได้จัดประเภทไว้ที่อื่นถูกปรับโครงสร้างด้วยการพนันทางพยาธิวิทยา2 ในปัจจุบันไซต์ร่าง ICD-11 เบต้าแสดงรายการความผิดปกติของการควบคุมแรงกระตุ้นและรวมถึงความผิดปกติของพฤติกรรมทางเพศที่ต้องกระทำด้วย, pyromania, kleptomania และความผิดปกติของการระเบิดเป็นระยะ ๆ3

ความผิดปกติของพฤติกรรมทางเพศที่บังคับได้นั้นดูเหมือนว่าจะเหมาะสมกับความผิดปกติของการเสพติดที่ไม่ใช่สารที่เสนอสำหรับ ICD-11 ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาที่แคบลงของการติดเซ็กส์ทางเพศในปัจจุบัน3 เราเชื่อว่าการจำแนกประเภทของพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติเป็นความผิดปกติของการเสพติดสอดคล้องกับข้อมูลล่าสุดและอาจเป็นประโยชน์ต่อแพทย์นักวิจัยและบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากความผิดปกตินี้

พฤติกรรมเสพติด, DSM, ICD:

แต่ 'การเสพติดสื่อลามก' ไม่ได้อยู่ใน APA DSM-5ใช่มั้ย American Psychiatric Association (APA) ได้ลากเท้าของมันลงบนรวมถึงการใช้สื่อลามกเสพติด / บังคับในคู่มือการวินิจฉัย เมื่อปรับปรุงคู่มือล่าสุดใน 2013 (DSM-5)มันไม่ได้พิจารณาอย่างเป็นทางการว่า“ ติดยาเสพติดสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต” เลือกที่จะถกเถียงกันว่า DSM-5 ของ เป็นเจ้าของกลุ่มงานด้านเพศสัมพันธ์หลังจากผ่านการทบทวนมาหลายปี อย่างไรก็ตามในเซสชั่น "ห้องดาว" ที่สิบเอ็ดชั่วโมง (ตามสมาชิกกลุ่มทำงาน) อื่น ๆ DSM-5 เจ้าหน้าที่ปฏิเสธ hypersexuality ฝ่ายเดียว อ้างเหตุผลที่ถูกอธิบายว่าไร้เหตุผล.

ในการเข้าถึงตำแหน่งนี้ DSM-5 ไม่สนใจหลักฐานที่เป็นทางการรายงานที่แพร่หลายของสัญญาณอาการและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการบังคับและการติดยาเสพติดจากผู้ป่วยและแพทย์ของพวกเขาและคำแนะนำอย่างเป็นทางการของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และการวิจัยนับพันที่สมาคมการแพทย์ติดยาอเมริกัน ใน 2011 ASAM ได้สร้างคำแถลงนโยบายสาธารณะอย่างกว้างขวางพร้อมคำถามที่พบบ่อยโดยระบุว่าการเสพติดพฤติกรรมทางเพศนั้นเป็นเรื่องจริงและการติดยาเสพติดนั้นเป็นความผิดปกติหลักที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของสมอง จากคำถามที่พบบ่อยของ ASAM:

คำถาม: คำจำกัดความใหม่ของการเสพติดหมายถึงการเสพติดที่เกี่ยวข้องกับการพนันอาหารและพฤติกรรมทางเพศ ASAM เชื่อว่าอาหารและเซ็กส์กำลังเสพติดจริง ๆ หรือไม่?

คำตอบ: คำจำกัดความ ASAM ใหม่ทำให้การละจากการเปรียบเสมือนการเสพติดเพียงการพึ่งพาสารเสพติดโดยการอธิบายว่าการเสพติดเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ให้ผลตอบแทนอย่างไร …คำจำกัดความนี้กล่าวว่าการเสพติดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานและวงจรของสมองและโครงสร้างและหน้าที่ของสมองของผู้ที่เสพติดแตกต่างจากโครงสร้างและหน้าที่ของสมองของผู้ที่ไม่ได้เสพติดอย่างไร …อาหารและพฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมการพนันสามารถเชื่อมโยงกับ 'การแสวงหารางวัลทางพยาธิวิทยา' ที่อธิบายไว้ในนิยามใหม่ของการเสพติด

อนึ่ง DSM โทมัส Insel ได้รับการวิจารณ์ที่โดดเด่นจากนั้นผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติผู้คัดค้านแนวทางของการละเว้นสรีรวิทยาพื้นฐานและทฤษฎีทางการแพทย์ที่จะวินิจฉัยอาการของอาการเพียงอย่างเดียว การตัดสินใจครั้งหลังนี้เป็นการตัดสินใจทางการเมืองที่ผิดปกติและท้าทายความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น DSM ครั้งหนึ่งเคยถูกจำแนกว่ารักร่วมเพศผิดปกติทางจิต

ก่อนที่จะถึง DSM-5 ของ ตีพิมพ์ใน 2013, Insel เตือนว่าถึงเวลาแล้วที่เขตสุขภาพจิตจะหยุดพึ่งพา DSM. มัน“จุดอ่อนคือการขาดความถูกต้องเขาอธิบายและ“เราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากเราใช้หมวดหมู่ DSM เป็น "มาตรฐานทองคำ" เขาเพิ่ม, "นั่นคือเหตุผลที่ NIMH จะปรับทิศทางการวิจัยใหม่จากหมวดหมู่ DSMเอส” กล่าวอีกนัยหนึ่ง NIMH วางแผนที่จะหยุดให้ทุนการวิจัยตาม DSM ป้ายกำกับ (และไม่มี)

ตั้งแต่ DSM-5'สิ่งพิมพ์ของ การศึกษาเรื่องการติดอินเทอร์เน็ตและการศึกษาเรื่องการติดเกมบนอินเทอร์เน็ตและการศึกษาทางประสาทวิทยาหลายสิบครั้งเกี่ยวกับผู้ใช้สื่อลามกได้ออกมาแล้ว คนส่วนใหญ่ยังคงตัดราคาต่อไป DSM-5 ของ ตำแหน่ง. อนึ่งแม้จะมีสื่อให้ความสนใจกับ DSM-5 ของ ท่าทางผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานกับผู้ที่มีพฤติกรรมทางเพศที่เป็นปัญหาได้ทำการวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พวกเขาใช้การวินิจฉัยอื่นใน DSM-5 เช่นเดียวกับ ICD-10 ปัจจุบันซึ่งเป็นคู่มือการวินิจฉัยที่ใช้กันอย่างแพร่หลายขององค์การอนามัยโลก การจำแนกประเภทโรคนานาชาติ. ตามที่ระบุไว้ใน บทความวารสาร 2016 นี้ โดย Dr. Richard Krueger:

การวินิจฉัยที่อาจอ้างถึงพฤติกรรมทางเพศแบบบีบบังคับได้รวมอยู่ใน DSM และ ICD เป็นเวลาหลายปีและสามารถวินิจฉัยได้อย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาโดยใช้ทั้ง DSM-5 และการเข้ารหัสการวินิจฉัย ICD-10 ที่ได้รับคำสั่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ICD-11 เป็นความผิดปกติของพฤติกรรมทางเพศที่บีบบังคับ

ครูเกอร์เป็นศาสตราจารย์ด้านคลินิกจิตเวชศาสตร์ที่วิทยาลัยแพทย์และศัลยแพทย์ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียและช่วยแก้ไขส่วนความผิดปกติทางเพศของ DSM-5.

อีกข่าวใหญ่คือองค์การอนามัยโลกปรากฏว่าพร้อมที่จะตั้งข้อควรระวังที่มากเกินไปของ APA คู่มือการวินิจฉัยฉบับต่อไปคือ ICD, ครบกำหนดใน 2018 ร่างเบต้าของ ใหม่ ICD-11 รวมถึงการวินิจฉัยสำหรับ“ ความผิดปกติของพฤติกรรมทางเพศที่บีบบังคับ” เช่นเดียวกับ“ความผิดปกติอันเนื่องมาจากพฤติกรรมเสพติด.” ส่วนหลังจะรวมถึง“ Gambling Disorder” และ“ Gaming Disorder”

สำหรับ รุ่น 2013 ของ DSM-5ได้รับการยอมรับจากพฤติกรรมเสพติดโดยการวาง "ความผิดปกติของการพนัน" ไว้ในความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดและการเสพติด นอกจากนี้ยังมีการกำหนดเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับ“ Internet Gaming Disorder” ไว้ในคู่มือ ความเห็นปี 2017 นี้ - การเสพติดนอกเหนือจากสาร - เกิดอะไรขึ้นกับ DSM? - เน้นความไม่สอดคล้องกันและตรรกะที่เข้าใจผิดที่ใช้โดย American Psychiatric Association (APA) ใน DSM-5โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการจัดการปรากฏการณ์พฤติกรรมเสพติดที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต ข้อความที่ตัดตอนมาไม่กี่:

เรายังคงกังวลเกี่ยวกับคู่มือการวินิจฉัยและสถิติของความผิดปกติทางจิตเวอร์ชัน 5 (DSM-5) ยังคงเป็นมาตรฐานในการประเมินทางจิตวิทยาหรือจิตเวชเนื่องจากมีความไม่สอดคล้องกันความขัดแย้งและการให้ความสำคัญกับระบบการตั้งชื่อเพื่อการวินิจฉัยที่ผิดขั้นตอน การวิจัยและการปฏิบัติในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านยาเสพติด… ..

ASAM ระบุอย่างชัดเจนว่าทุกแง่มุมของการเสพติดเกี่ยวข้องกับปัญหาที่พบบ่อยในวงจรสมองไม่ใช่ความแตกต่างของสารหรือเนื้อหาหรือพฤติกรรม (ASAM, 2011) ดังนั้นขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและการค้นพบที่ได้รับการตรวจสอบภายในความรักและคณะ (2015) กระดาษมันเป็นเรื่องไร้เหตุผลที่ APA disavowed พฤติกรรมทางพยาธิวิทยาอินเทอร์เน็ตบางอย่างในขณะที่อนุญาตให้ผู้อื่นอย่างชัดเจน การตัดสินใจและคำแถลงนี้ไม่ได้มีเหตุผลอย่างสมเหตุสมผลและไม่สอดคล้องกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่และที่เกิดขึ้นใหม่ ด้วยตรรกะนี้การดู IP มากเกินไปและการเล่นเกมอินเทอร์เน็ตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญแม้จะมีการทับซ้อนกันมากในการเปิดใช้งานระบบการให้รางวัลของสมองและแม้จะมีศักยภาพสำหรับการจัดแสดงพฤติกรรมทางจิตสังคมที่คล้ายคลึงกัน นี่คือ“ ทางชีวภาพและพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกัน” (Hilton, 2013)

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับประสาทติดยาสามารถดูเพิ่มเติมได้ในส่วนคุณสมบัติการวินิจฉัยของ DSM-5 สำหรับ IGD ซึ่งพวกเขาอ้างถึงแง่มุมของกลุ่มและทีมเป็นคุณลักษณะสำคัญของความผิดปกติ ตามตรรกะนี้การใช้สารในแถบหรือในงานปาร์ตี้อาจเป็นการใช้สารเสพติด แต่การใช้สารในทางที่ผิดเพียงอย่างเดียวไม่ได้เกิดขึ้น ในการสร้างการเปรียบเทียบที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตตรรกะนี้สั่งให้ใครบางคนที่เล่น World of Warcraft ติดมากเกินไป แต่มีคนเล่น Candy Crush มากเกินไปไม่ใช่ การไล่ออกจาก APA ของวิทยาศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นในความคิดเห็นคือสิ่งที่ดูเหมือนว่าได้นำ NIMH ที่จะย้ายออกจากฐานการวิจัยในหมวดหมู่ DSM และแทนที่จะใช้แทนมาตรฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของพวกเขาเองมากขึ้น (Insel et al., 2013)

เราสนับสนุนให้ชุมชนการวิจัยและการรักษามีความเข้มงวดและสอดคล้องกันดังนั้นประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการติดยาจะได้รับการประเมินแบบองค์รวมที่ดีขึ้นซึ่งจะเป็นแนวทางในการรักษาที่ดีขึ้นและติดตามในบริบทของการติดเชื้อเป็นโรคเรื้อรัง หรือความผิดปกติของพฤติกรรมอื่น ๆ ที่อาจจะมีหรือไม่มีการควบคุมในขณะที่แง่มุมอื่น ๆ ของการเสพติดยังคงไม่ได้รับการแก้ไข

การยืนยันที่ไม่สนับสนุน:

น่าเสียดายที่ฉันต้องพูดถึงข้อเรียกร้องที่นักวิจัย UCLA อดีตกล่าวไว้ Nicole Prause. ในความคิดเห็นที่หลากหลายบทความและทวีตที่ Prause อ้างว่าไม่เพียงเท่านั้น Prause และคณะ 2015 แอบอ้าง”หลักสำคัญของรูปแบบการเสพติดตัวบ่งชี้ปฏิกิริยาทางชีวภาพ," แต่นั่น "ชุดของการศึกษาพฤติกรรมเลียนแบบโดยห้องปฏิบัติการอิสระ [ปลอมแปลง] การทำนายอื่น ๆ ของรูปแบบการติดยาเสพติด".

Prause อ้างถึงเนื้อหาของ "จดหมายถึงบรรณาธิการ" ประจำปี 2016 ของเธอเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการอ้างสิทธิ์ข้างต้น: "Prause และคณะ (2015) การปลอมแปลงล่าสุดของการทำนายการติด. พูดง่ายๆก็คือ Prause ได้รวบรวมไข่ที่ล้างแล้วทั้งหมดของเธอไว้ในตะกร้าเดียว - ย่อหน้าเดียวในตอนท้ายของจดหมายของเธอเพื่อปกป้องวิธีการและการตีความของ Prause และคณะ, 2015. การวิเคราะห์ต่อไปนี้ของ "จดหมายถึงบรรณาธิการ" ของ Prause ทำหน้าที่เป็นการหักล้าง "ไข่" ที่ชื่นชอบของเดบิตเกอร์: คำติชมของ: จดหมายถึงบรรณาธิการ“ Prause et al. (2015) การปลอมแปลงล่าสุดของการทำนายการติดยาเสพติด” (2016).

ในระยะสั้นไม่มีการศึกษาที่ "ปลอมแปลงติดสื่อลามก" หน้านี้ แสดงรายการการศึกษาทั้งหมดที่ประเมินโครงสร้างสมองและการทำงานของผู้ใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต จนถึงปัจจุบันการศึกษาทุกชิ้นเสนอการสนับสนุนรูปแบบการติดสื่อลามก (รวมถึงการศึกษา EEG สองชิ้นของ Prause ที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้: 1) Steele และคณะ, 2013, 2) Prause et al, 2015

เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทราบว่าการศึกษาเพียงหนึ่งเรื่องที่ Prause อ้างใน“ จดหมายถึงบรรณาธิการ” ของเธอนั้นมีวิชาที่ผ่านเกณฑ์การติดยาเสพติด คุณอ่านถูกต้องแล้ว จากการศึกษาทั้งหมดที่อ้างถึงมีเพียงคนเดียวที่มีกลุ่มของสื่อลามกติดยาเสพติดและ 71% ของวิชาเหล่านั้น รายงานผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรง. บรรทัดล่าง: คุณไม่สามารถปลอมแปลง "การติดสื่อลามก" ได้หากการศึกษาที่คุณอ้างถึงไม่ได้ตรวจสอบผู้ที่จะได้รับการประเมินว่าเป็นผู้ติดสื่อลามกโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน

ที่สำคัญกว่านั้นเกณฑ์การปลอมแปลงของ Prause ไม่เกี่ยวข้องกับการเสพติดสื่อลามกหรือการอ้างอิงของเธอไม่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ที่เธอเสนอ ตัวอย่างเช่นจดหมายของ Prause อ้างว่า“ การหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นผลเสียที่พบบ่อยที่สุดจากการใช้สื่อลามก” มันคือ อาร์กิวเมนต์ฟางคน เนื่องจากไม่มีกระดาษที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้อ้างสิทธิ์เคยอ้างว่าภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นผลมาจากการใช้สื่อลามก #1 นอกจากนี้การอ้างสิทธิ์นี้ จำกัด ผลของการใช้สื่อลามกซึ่งไม่เหมือนกับผลของสื่อลามก ติดยาเสพติด. ในอีกตัวอย่างหนึ่ง Prause อ้างว่าคนติดสื่อลามกมี "แรงผลักดันทางเพศสูง" ประการแรกการอ้างว่าสื่อลามกและผู้เสพติดเซ็กส์มี "ความต้องการทางเพศสูง" นั้นขัดแย้งกัน 24 การศึกษาล่าสุด. ประการที่สองเธออ้างถึงการศึกษาของเธอเอง (Steele และคณะ, 2013) ในฐานะผู้สนับสนุน แต่ก็พบว่าผู้ใช้สื่อลามกที่มีปฏิกิริยาต่อสื่อลามกมากขึ้น น้อยลง ความต้องการทางเพศกับคู่ค้า ประการที่สามในการสัมภาษณ์ 2013 Prause ยอมรับว่าหลาย ๆ Steele และคณะ. วิชาที่ประสบปัญหาเล็กน้อยเท่านั้น (ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ใช่ผู้ติดสื่อลามก)

เนื่องจาก Prause อ้างว่าการศึกษา EEG สองครั้งของเธอคือ“ การติดยาเสพติดสื่อลามกแบบหักล้าง” ให้เราตรวจสอบสิ่งที่ Prause อ้างถึงสิ่งที่รายงานการศึกษาวิจัยนั้นจริง

ก่อนการศึกษา Prause สองครั้ง (Prause et al, 2015, Steele และคณะ, 2013มีส่วนร่วม วิชาเดียวกัน. ข้อบกพร่องที่สำคัญในการศึกษาของ Prause คือไม่มีใครรู้ว่าวิชาใดของ Prause ตรงตามเกณฑ์วัตถุประสงค์สำหรับการติดสื่อลามก อาสาสมัครได้รับคัดเลือกจากโพคาเทลโลไอดาโฮผ่านทางโฆษณาออนไลน์เพื่อขอผู้ที่ "ประสบปัญหาในการควบคุมการดูภาพทางเพศ.” Pocatello ไอดาโฮมีค่าเกิน 50% Mormon ผู้เรียนหลายคนอาจรู้สึกว่า ใด ปริมาณการใช้สื่อลามกเป็นปัญหาร้ายแรง ดังนั้นสิ่งที่เรียกว่า "สื่อลามกติดยาเสพติด" ไม่จำเป็นต้องติดยาเสพติดเนื่องจากไม่เคยมีการประเมินการติดยาเสพติด อย่าทำผิดพลาด Steele และคณะ, 2013 และ Prause et al., 2015 อธิบายถึงวิชา 55 เหล่านี้ในฐานะผู้เสพติดสื่อลามกหรือผู้ใช้สื่อลามกที่ต้องกระทำ การยืนยันธรรมชาติที่หลากหลายของอาสาสมัครของเธอนั้น Prause ยอมรับ สัมภาษณ์ 2013 ที่วิชา 55 บางคนประสบปัญหาเล็กน้อยเท่านั้น (ซึ่งหมายความว่าพวกเขาเป็น ไม่ สื่อลามกติดยาเสพติด):

“ การศึกษานี้รวมเฉพาะผู้ที่รายงานปัญหาตั้งแต่ ค่อนข้างน้อย ไปสู่ปัญหาที่ครอบงำควบคุมการดูสิ่งเร้าทางเพศที่มองเห็นได้”

ดังนั้นการศึกษาทั้งสองอย่างนี้ไม่สามารถใช้เพื่อ "ปลอมแปลง" เกี่ยวกับการเสพติดได้อย่างถูกต้อง

นอกจากการไม่ระบุว่าบุคคลใดติดสื่อลามกแล้วการศึกษา Prause ก็ทำได้ ไม่เลือกหัวข้อเรื่องความผิดปกติทางจิตพฤติกรรมบังคับหรือสิ่งเสพติดอื่น ๆ. สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ“ การศึกษาเกี่ยวกับสมอง” เกี่ยวกับการเสพติดเพื่อมิให้ผลลัพธ์ที่สับสนนั้นไร้ความหมาย ข้อบกพร่องร้ายแรงอีกประการหนึ่งคือวิชาที่ศึกษาของ Prause ไม่ได้มีความแตกต่างกัน พวกเขาเป็น ชายและหญิงรวมถึง 7 non-heterosexualsแต่ทั้งหมดล้วนแสดงให้เห็นว่าเป็นมาตรฐานไม่น่าจะเป็นไปได้สื่อลามกสำหรับชายและหญิง เพียงอย่างเดียวนี้ลดการค้นพบใด ๆ ทำไม? การศึกษาหลังจากการศึกษายืนยัน ผู้ชายและผู้หญิงมีการตอบสนองสมองที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญกับภาพทางเพศหรือภาพยนตร์ นี่คือเหตุผลที่นักวิจัยติดยาเสพติดที่จริงจังจับคู่วิชาอย่างระมัดระวัง

ประการที่สองในกลุ่มอาสาสมัครที่ "ประสบปัญหาในการควบคุมการดูภาพทางเพศของพวกเขา" ถูกทำให้รู้สึกไม่สบายใจหรือคุ้นเคยกับสื่อลามกวานิลลาซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของรูปแบบการเสพติด การศึกษาแต่ละชิ้นมีดังนี้ จริง รายงานเกี่ยวกับวิชา:

 1. Steele และคณะ, 2013: บุคคลที่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสื่อลามกมากกว่า น้อยลง ความปรารถนาสำหรับการมีเพศสัมพันธ์กับคู่ แต่ไม่น้อยปรารถนาที่จะช่วยตัวเอง
 2. Prause et al, 2015: มีผู้ใช้สื่อลามกบ่อยครั้งมากขึ้น น้อยลง การเปิดใช้งานสมองกับรูปภาพนิ่งของวนิลาพร การอ่าน EEG ที่ต่ำกว่านั้นหมายความว่าตัวแบบ“ สื่อลามกที่ติด” นั้นให้ความสนใจน้อยลงกับรูปภาพ

รูปแบบที่ชัดเจนเกิดขึ้นจากการศึกษาสองชิ้น: "ผู้ใช้สื่อลามกที่มีปัญหา" รู้สึกไม่สบายใจหรือเคยชินกับสื่อลามกวานิลลาและผู้ที่มีปฏิกิริยาต่อสื่อลามกมากกว่าชอบที่จะช่วยตัวเองเพื่อสื่อลามกมากกว่าการมีเพศสัมพันธ์กับคนจริงๆ พูดง่ายๆว่าพวกเขารู้สึกหดหู่ (เป็นข้อบ่งชี้ทั่วไปของการเสพติด) และสิ่งเร้าเทียมที่ต้องการให้เป็นรางวัลตามธรรมชาติที่ทรงพลังมาก (เพศสัมพันธ์) ไม่มีทางตีความผลลัพธ์เหล่านี้ว่าเป็นการปลอมแปลงการเสพติดสื่อลามก

Prause ยังบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับการค้นพบการศึกษาของเธอต่อสื่อ (ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่เว็บไซต์นี้จำเป็นต้องวิพากษ์วิจารณ์การศึกษา / การอ้างสิทธิ์ของ Prause) ดังตัวอย่างนี่คือการอ้างสิทธิ์บางส่วนที่อยู่รอบ ๆ Steele และคณะ, 2013 และ Prause et al, 2015.

Steele และคณะ 2013: Prause อย่างเช่น Steele และคณะ. โฆษกอ้างว่าการตอบสนองของสมองของอาสาสมัครของเธอแตกต่างจากผู้เสพติดประเภทอื่น ๆ (โคเคนเป็นตัวอย่าง) บทสัมภาษณ์ของ Prause:

สัมภาษณ์ทางทีวี:

ผู้สื่อข่าว:“ พวกเขาแสดงภาพที่เร้าอารมณ์ต่างๆและมีการตรวจสอบการทำงานของสมอง”

Prause:“ ถ้าคุณคิดว่าปัญหาทางเพศคือการเสพติดเราคาดว่าจะได้เห็นการตอบสนองที่ดีขึ้นต่อภาพทางเพศเหล่านั้น หากคุณคิดว่ามันเป็นปัญหาของความหุนหันพลันแล่นเราคาดว่าจะได้เห็นการตอบสนองต่อภาพทางเพศเหล่านั้นลดลง และการที่เราไม่เห็นความสัมพันธ์เหล่านั้นแสดงให้เห็นว่าไม่มีการสนับสนุนที่ดีในการมองว่าปัญหาทางเพศของพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการเสพติด”

จิตวิทยาวันนี้ สัมภาษณ์:

วัตถุประสงค์ของการศึกษาคืออะไร?

Prause: การศึกษาของเราทดสอบว่าผู้ที่รายงานปัญหาดังกล่าวดูเหมือนติดผู้อื่นจากการตอบสนองสมองต่อภาพทางเพศหรือไม่ การศึกษาการเสพติดยาเสพติดเช่นโคเคนได้แสดงรูปแบบการตอบสนองของสมองที่สอดคล้องกับภาพของยาเสพติดดังนั้นเราจึงคาดการณ์ว่าเราควรเห็นรูปแบบเดียวกันในผู้ที่รายงานปัญหาเกี่ยวกับเพศถ้าในความเป็นจริงแล้ว ติดยาเสพติด

สิ่งนี้พิสูจน์ได้ว่าการเสพติดทางเพศเป็นตำนานหรือไม่?

Prause: หากการศึกษาของเราถูกจำลองแบบการค้นพบเหล่านี้จะเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับทฤษฎี“ การติดยาเสพติด” ทางเพศที่มีอยู่ด้วยเหตุผลที่การค้นพบนี้แสดงให้เห็นถึงความท้าทายคือมันแสดงให้เห็นว่าสมองของพวกเขาไม่ตอบสนองต่อ ติดยาเสพติด

การกล่าวอ้างข้างต้นว่า“ สมองไม่ตอบสนองเหมือนผู้ติดยาเสพติดคนอื่น ๆ ” นั้นไม่เป็นความจริงและไม่มีที่ไหนที่จะพบได้ใน การศึกษาจริง. พบได้ในบทสัมภาษณ์ของ Prause เท่านั้น ใน Steele และคณะ., 2013 ผู้ถูกทดสอบมีการอ่าน EEG (P300) สูงขึ้นเมื่อดูภาพทางเพศซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ติดดูภาพที่เกี่ยวข้องกับการเสพติด (เช่นเดียวกับใน การศึกษาเกี่ยวกับผู้เสพโคเคนนี้) แสดงความคิดเห็นภายใต้ จิตวิทยาวันนี้ สัมภาษณ์ ของ Prause ศาสตราจารย์วิชาจิตวิทยาอาวุโสกิตติคุณจอห์นเอ. จอห์นสันกล่าว:

“ จิตใจของฉันยังคงสับสนที่ Prause อ้างว่าสมองของอาสาสมัครของเธอไม่ตอบสนองต่อภาพทางเพศเช่นสมองของผู้ติดยาตอบสนองต่อยาของพวกเขาเนื่องจากเธอรายงานการอ่าน P300 ที่สูงขึ้นสำหรับภาพทางเพศ เช่นเดียวกับผู้เสพติดที่แสดง P300 spikes เมื่อนำเสนอด้วยยาที่ตนเลือก เธอจะได้ข้อสรุปที่ตรงข้ามกับผลลัพธ์จริงได้อย่างไร?

ดร. จอห์นสันที่ไม่มีความคิดเห็นเรื่องการติดเซ็กส์ แสดงความคิดเห็นเป็นครั้งที่สองภายใต้การสัมภาษณ์ Prause:

Mustanski ถามว่า“ จุดประสงค์ของการศึกษาคืออะไร?” และ Prause ตอบว่า“ การศึกษาของเราทดสอบว่าผู้ที่รายงานปัญหาดังกล่าว (ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมการรับชมเรื่องโป๊เปลือยทางเพศออนไลน์) ดูเหมือนว่ามีคนติดยาเสพติด

(จอห์นสันกล่าว) แต่การศึกษาไม่ได้เปรียบเทียบการบันทึกสมองจากบุคคลที่มีปัญหาในการควบคุมการดูภาพโป๊เปลือยทางออนไลน์กับการบันทึกทางสมองจากผู้ติดยาเสพติดและการบันทึกทางสมองจากกลุ่มควบคุมที่ไม่เสพติดซึ่งจะเป็นวิธีที่ชัดเจนในการดูว่าสมอง การตอบสนองจากกลุ่มที่มีปัญหาดูเหมือนการตอบสนองของสมองของผู้เสพติดหรือผู้ที่ไม่เสพติด ...

เอกสารห้าฉบับที่ผ่านการตรวจสอบโดยเพื่อนได้เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการขาดการสนับสนุนข้อเรียกร้องของ Prause เกี่ยวกับการทำงานของทีมของเธอ:

 1. 'High Desire' หรือ 'Merely' An Addiction? การตอบสนองต่อ Steele และคณะ. (2014) โดย Donald L. Hilton, Jr.
 2. ความสัมพันธ์ทางประสาทของปฏิกิริยาคิวทางเพศในบุคคลที่มีและไม่มีพฤติกรรมทางเพศบีบบังคับ (2014) โดย Valerie Voon, โธมัสบี. โมล, พอลล่า Banca, ลอร่าพอร์เตอร์, Laurel Morris, Simon Mitchell, Tatyana R. Lapa, Judy Karr Harrison, Marc N. Potenza และ Michael Irvine
 3. ประสาทของการติดสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต: บทวิจารณ์และอัปเดต (2015) โดย Todd Love, Christian Laier, Matthias Brand, Linda Hatch & Raju Hajela
 4. สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือไม่? ตรวจสอบกับรายงานทางคลินิก (2016) โดย Brian Y. Park, Gary Wilson, Jonathan Berger, Matthew Christman, Bryn Reina, Frank Bishop, Warren P. Klam และ Andrew P. Doan
 5. มาตรการของอารมณ์ความรู้สึกและจิตสำนึก: พวกเขาแตกต่างกันไปตามความถี่ของการใช้สื่อลามกหรือไม่? (2017) โดย Sajeev Kunaharan, Sean Halpin, Thiagarajan Sitharthan, Shannon Bosshard และ Peter Walla

2) Prause et al 2015:

ในคำกล่าวอ้างที่ไม่ได้รับการสนับสนุนครั้งแรกของเธอ Prause ได้เผยแพร่อย่างกล้าหาญในเว็บไซต์ห้องปฏิบัติการ SPAN ของเธอโดยประกาศว่าการศึกษาเดี่ยวของเธอ "แก้ปัญหาการเสพติดสื่อลามก":

นักวิจัยคนใดที่อ้างสิทธิ์หักล้าง สาขาวิจัยที่จัดตั้งขึ้นเป็นอย่างดี และเพื่อลบล้าง การศึกษาก่อนหน้าทั้งหมด ด้วยการศึกษา EEG เดียว?

Nicole Prause ยังอ้างว่าการศึกษาของเธอมี 122 วิชา (น). ในความเป็นจริงการศึกษามี "ผู้ใช้สื่อลามกบังคับ" เพียง 55 คน ผู้เข้าร่วมอีก 67 คน ได้แก่ การควบคุมไม่ อาสาสมัคร

ในการเรียกร้องที่น่าสงสัยที่สาม Prause และคณะ ระบุไว้ในทั้งนามธรรมและในร่างกายของการศึกษา:

“ นี่เป็นข้อมูลทางสรีรวิทยาที่ใช้งานได้ครั้งแรกของบุคคลที่รายงานปัญหาการควบคุม VSS”

เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่กรณีเช่นนี้ การศึกษา Cambridge fMRI ถูกตีพิมพ์เกือบหนึ่งปีก่อนหน้านี้

เพราะ Prause et al., 2015 รายงาน น้อยลง การเปิดใช้งานสมองกับวนิลาโป๊ (ภาพ) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อลามกมากขึ้นมีการระบุไว้ข้างต้นว่าเป็นการสนับสนุนสมมุติฐานที่การใช้สื่อลามกแบบเรื้อรังลดความเร้าอารมณ์ทางเพศ กล่าวง่ายๆว่าผู้ใช้สื่อลามกเรื้อรังเบื่อหน่ายกับภาพคงที่ของสื่อลามกโฮ - ฮัม Kuhn & Gallinat., 2014) การค้นพบนี้สอดคล้องกับความอดทนเป็นสัญญาณของการติดยาเสพติด ความอดทนหมายถึงการตอบสนองต่อยาหรือสิ่งกระตุ้นที่ลดลงซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ซ้ำ ๆ เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบโดยเพื่อนเจ็ดคนเห็นด้วยว่าการศึกษาครั้งนี้พบว่าผู้ใช้สื่อลามกบ่อยครั้ง

 1. LPP ที่ลดลงสำหรับภาพทางเพศในผู้ใช้สื่อลามกที่มีปัญหาอาจสอดคล้องกับรูปแบบการเสพติด ทุกอย่างขึ้นอยู่กับรุ่น (ความเห็นเกี่ยวกับ Prause, Steele, Staley, Sabatinelli, & Hajcak, 2015)
 2. ประสาทวิทยาศาสตร์ของการติดภาพลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ต: การตรวจสอบและปรับปรุง (2015)
 3. ชีววิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศบังคับ: วิทยาศาสตร์ฉุกเฉิน (2016)
 4. พฤติกรรมทางเพศที่บีบบังคับควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นการเสพติด? (2016)
 5. สื่อลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดความพิการทางเพศหรือไม่? รีวิวด้วยรายงานทางคลินิก (2016)
 6. มาตรการที่มีสติและไม่รู้สึกมีความรู้สึก: พวกเขาต่างจากที่มีการใช้สื่อลามกอนาจาร? (2017)
 7. กลไกทางระบบประสาทในความผิดปกติของพฤติกรรมทางเพศซึ่งบีบบังคับ (2018)

ผู้เขียนบทวิจารณ์คนแรกนักประสาทวิทยา Mateusz Gola สรุปได้ดี:

“ น่าเสียดายที่ชื่อของ Prause et al. (2015) บทความนี้ได้ส่งผลกระทบต่อสื่อมวลชนแล้วจึงเป็นที่นิยมในข้อสรุปที่ไม่เป็นธรรมทางวิทยาศาสตร์”

การสอบสวนเล็กน้อยทำให้เกิดข้อเรียกร้องที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับการศึกษาทั้งสอง ใน Steele และคณะ, 2013 และ โพสต์บล็อกเกี่ยวกับ Steele และคณะ. Prause ระบุว่าการกระตุ้นสมองน้อยลง (ผลการวิจัยของ Prause และคณะ, 2015) จะบ่งบอกถึงความเคยชินหรือการเสพติด

ใน 2013 Prause อ้างว่า Steele และคณะ เป็นครั้งแรกที่มีการบันทึกการอ่าน EEG สำหรับสิ่งที่เรียกว่า "hypersexuals" เนื่องจากนี่เป็น "คนแรก" Prause ยอมรับว่าเป็นการคาดเดาอย่างแท้จริงว่า น่า มีการอ่าน EEG สูงหรือต่ำกว่าวิชาควบคุมที่ดีต่อสุขภาพ:

"เนื่องจากนี่เป็นครั้งแรกที่ ERP ถูกบันทึกไว้ในภาวะ hypersexuals และวรรณกรรมเกี่ยวกับการเสพติด (P300 ที่สูงขึ้น) และแรงกระตุ้น (P300 ที่ต่ำกว่า) แนะนำการคาดการณ์ที่ตรงกันข้ามทิศทางของผลที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์จึงถูกระบุเป็นหลักตามเหตุผล" [นั่นคือโดยไม่ต้องมีพื้นฐานมากเลย]

As อธิบายที่นี่ Steele และคณะ 2013 ไม่มีกลุ่มควบคุมดังนั้น Prause จึงไม่สามารถเปรียบเทียบการอ่าน EEG ของ“ ผู้ติดสื่อลามก” กับ“ ผู้ที่ไม่เสพติด” ได้ ด้วยเหตุนี้การศึกษาในปี 2013 ของเธอไม่ได้บอกอะไรเราเลยเกี่ยวกับการอ่าน EEG สำหรับบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงหรือ "คนที่มีเพศสัมพันธ์ต่ำ" มาดูมุมมองของ Prause ต่อจากปี 2013:

“ ดังนั้นบุคคลที่มีความต้องการทางเพศสูงสามารถแสดงความแตกต่างของแอมพลิจูดขนาดใหญ่ P300 ระหว่างสิ่งเร้าทางเพศและสิ่งเร้าที่เป็นกลางเนื่องจากความรู้สึกและเนื้อหาทางอารมณ์ของสิ่งเร้า อีกวิธีหนึ่งอาจวัดความแตกต่างของแอมพลิจูด P300 เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยเนื่องจากความเคยชินต่อสิ่งเร้าทางเพศที่มองเห็น (VSS)”

ใน 2013 Prause กล่าวว่าสื่อลามกเมื่อเปรียบเทียบกับการควบคุมอาจแสดงได้:

 1. สูงกว่า การอ่าน EEG เนื่องจากปฏิกิริยาต่อคิวภาพหรือ
 2. ลด การอ่าน EEG เนื่องจากการทำให้คุ้นเคยกับสื่อลามก (VSS)

ห้าเดือนก่อน Steele และคณะ 2013 ถูกเผยแพร่ Prause และ David Ley ร่วมมือกันเขียนสิ่งนี้ จิตวิทยาวันนี้ โพสต์บล็อก เกี่ยวกับการศึกษาที่กำลังจะเกิดขึ้นของเธอ ในนั้นพวกเขาอ้างว่า“การตอบสนองทางไฟฟ้าลดลง” จะบ่งบอกถึงความเคยชินหรือการลดความรู้สึก:

แต่เมื่อมีการให้ EEG กับบุคคลเหล่านี้ในขณะที่พวกเขาดูสิ่งเร้าทางเพศผลลัพธ์ก็น่าประหลาดใจและไม่สอดคล้องกับทฤษฎีการติดเซ็กส์เลย หากการดูสื่อลามกเป็นเรื่องปกติวิสัย (หรือทำให้รู้สึกไม่สบายใจ) เช่นเดียวกับยาเสพติดการดูสื่อลามกจะมีการตอบสนองทางไฟฟ้าในสมองลดลง ในความเป็นจริงในผลลัพธ์เหล่านี้ไม่มีการตอบสนองดังกล่าว แต่โดยรวมของผู้เข้าร่วมแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองของสมองไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นต่อภาพที่เร้าอารมณ์ที่พวกเขาแสดงเช่นเดียวกับสมองของ "คนปกติ" ...

ดังนั้นเรามี 2013 Prause ว่า “ การตอบสนองทางไฟฟ้าลดลง” จะบ่งบอกถึงความเคยชินหรือ desensitization (แนะนำการติดยาเสพติด) สองปีต่อมาใน 2015 เมื่อ Prause พบหลักฐานของ desensitization (พบบ่อยในผู้ติดยา) เธอกำลังบอกเรา “ การตอบสนองทางไฟฟ้าลดลง” หักล้างการติดสื่อลามก ฮะ?

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา Prause ได้ทำการเปรียบเทียบข้อมูลเรื่องที่เหนื่อยล้าของเธอกับกลุ่มควบคุมจริงเธอได้ทำ flip-flop ที่สมบูรณ์ ตอนนี้เธออ้างว่าหลักฐานของ desensitization / ทำให้เกิดความเคยชินที่เธอพบเมื่อเธอเพิ่มกลุ่มควบคุม ไม่ใช่ หลักฐานการติดยาเสพติด (ซึ่งเธออ้างว่าน่าจะเป็นในปี 2013) แต่อีกครั้งเธอยืนยันว่าเธอมี "การติดยาเสพติดที่พิสูจน์ไม่ได้" สิ่งนี้ไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์และชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าผลการวิจัยของฝ่ายตรงข้ามจะเป็นอย่างไรเธอก็ตั้งใจที่จะอ้างว่ามี "การเสพติดที่พิสูจน์ไม่ได้"


เลื่อน 19

นักวิทยาศาสตร์วัดการเปลี่ยนแปลงของสมองได้อย่างไร สแกนสมองประเภทต่าง ๆ การสแกนโดยเฉพาะเหล่านี้แสดงการตอบสนองที่ลดลงในผู้ติดยาเสพติด การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และอื่น ๆ อีกมากมายได้รับการเห็นในผู้ติดการพนันติดผู้ติดกับอาหารและเมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้ติดเกมคอมพิวเตอร์

การสนับสนุนเดิม:

รูปภาพสำหรับสไลด์ 19 มาจาก ติดยาเสพติดและพื้นฐาน Neurobiological มันหลักฐาน Neuroimaging สำหรับการมีส่วนร่วมของเยื่อหุ้มสมองหน้าผาก (2002). วลี "การตอบสนองต่อความสุขที่ลดลง" หมายถึง desensitizationซึ่งสามารถนิยามได้ว่าเป็นรางวัลไวที่ลดลง การเปลี่ยนแปลงทางสมองที่เกี่ยวข้องกับการเสพติดนี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและโครงสร้างในระยะยาว ไวต่อความสุขน้อยลง. Desensitization มักจะปรากฏเป็นความอดทนซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับปริมาณที่สูงขึ้นหรือการกระตุ้นที่ยิ่งใหญ่กว่าเพื่อให้ได้การตอบสนองแบบเดียวกัน

ส่วนต่อไปนี้ประกอบด้วยการศึกษาทางระบบประสาทหลายร้อยรายการที่สนับสนุนการอ้างสิทธิ์ของฉันว่า“ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และอื่น ๆ อีกมากมายได้รับการเห็นในผู้ติดการพนัน, ผู้ติดอาหาร, และผู้ติดเกมวิดีโอเมื่อเร็ว ๆ นี้”

ปรับปรุงการสนับสนุน:

3 ส่วนข้างต้นสนับสนุนการอ้างสิทธิ์ในสไลด์ 19 อย่างเต็มที่ สไลด์ 18 ให้การสนับสนุนเชิงประจักษ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงของสมองแบบเดียวกันที่เกิดขึ้นในผู้ติดสื่อลามก สไลด์ถัดไปให้การสนับสนุนเชิงประจักษ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกี่ยวข้องกับการเสพติดที่เกิดขึ้นในผู้ติดอินเทอร์เน็ตและวิดีโอเกม


เลื่อน 20

และตอนนี้ในผู้ติดอินเทอร์เน็ต ฉันขอโทษสำหรับการกรอกสไลด์ด้วยการศึกษาสมอง - แต่ฉันต้องการให้ทุกคนรู้ว่าพวกเขามีอยู่ เพียงสังเกตวันที่ - สิ่งเหล่านี้ร้อนแรงจากการกด จนถึงทุกจุดวิจัยสมองในทิศทางเดียวเท่านั้น: ความแปลกใหม่อย่างต่อเนื่องที่คลิกสามารถก่อให้เกิดการติดยาเสพติด เรารู้สิ่งนี้เพราะเมื่อนักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบอดีตผู้ติดอินเทอร์เน็ตการเปลี่ยนแปลงของสมองเหล่านี้กลับตัวเอง น่าเสียดายที่ไม่มีการศึกษาเหล่านี้แยกผู้ใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต - แม้ว่าพวกเขาจะรวมไว้

นี่คือตัวเปลี่ยนเกม….

การสนับสนุนเดิม:

ทุกการศึกษาที่ระบุไว้ในสไลด์ 20 รายงานการเปลี่ยนแปลงของสมองในผู้ติดอินเทอร์เน็ตซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่พบในผู้ติดสารเสพติด (มีการศึกษามากกว่า 10 ครั้ง แต่นั่นคือทั้งหมดที่ฉันสามารถใส่ลงในสไลด์เดียวได้) นี่คือรายการการศึกษาระบบประสาทเกี่ยวกับสมองของผู้ติดอินเทอร์เน็ตที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ การทดลองหนังโป๊ยอดเยี่ยม โดยไม่มีข้อยกเว้นการศึกษาเหล่านี้รายงานการเปลี่ยนแปลงของสมองในผู้ติดอินเทอร์เน็ตที่สอดคล้องกับรูปแบบการเสพติด

 1. หลักฐานการปล่อยโดปามีนแบบ striatal ในระหว่างวิดีโอเกม (1998)
 2. ยีนโดปามีนและรางวัลการพึ่งพาในวัยรุ่นที่มีการเล่นวิดีโอเกมทางอินเทอร์เน็ตมากเกินไป (2007)
 3. ปฏิกิริยาคิวที่เฉพาะเจาะจงกับตัวชี้นำที่เกี่ยวข้องกับเกมคอมพิวเตอร์ในเกมที่มากเกินไป (2007)
 4. อิทธิพลของการใช้อินเทอร์เน็ตมากเกินไปต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหู (2008)
 5. กิจกรรมสมองที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นให้เกิดการติดเกมออนไลน์ (2008)
 6. ผลของการใช้อินเทอร์เน็ตมากเกินไปในศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ของ N400 (2008)
 7. ผลของ methylphenidate ต่อการเล่นวิดีโอเกมทางอินเทอร์เน็ตในเด็กที่มีความผิดปกติสมาธิสั้น (2009)
 8. ฟังก์ชั่นการยับยั้งการตัดสินใจและการตอบโต้ล่วงหน้าในผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากเกินไป (2009)
 9. ความผิดปกติที่มีนัยสำคัญสีเทาในการติดอินเทอร์เน็ต: การศึกษา Morphometry โดยใช้ Voxel (2009)
 10. ผลของการใช้อินเทอร์เน็ตมากเกินไปกับลักษณะเวลาและความถี่ของ EEG (2009)
 11. การติดเกมคอมพิวเตอร์และวิดีโอเกม - การเปรียบเทียบระหว่างผู้ใช้เกมกับผู้ใช้ที่ไม่ใช่เกม (2010)
 12. การรักษา Bupropion อย่างต่อเนื่องจะช่วยลดความอยากสำหรับวิดีโอเกมและการกระตุ้นสมองในผู้ป่วยที่ติดเกมอินเทอร์เน็ต (2010)
 13. เปลี่ยนแปลงการเผาผลาญกลูโคสในสมองในระดับภูมิภาคในผู้เล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตมากเกินไป: การศึกษาเอกซ์เรย์ 18F-fluorodeoxyglucose โพซิตรอน (2010)
 14. การเปลี่ยนแปลงของกิจกรรม Cortex Prefrontal Cortex ด้วยการเล่นวิดีโอเกม (2010)
 15. การตรวจสอบศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ของการควบคุมการยับยั้งการขาดในบุคคลที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตพยาธิวิทยา (2010)
 16. การยับยั้งแรงกระตุ้นในผู้ที่มีความผิดปกติของการเสพติดอินเทอร์เน็ต: หลักฐานทาง electrophysiological จากการศึกษา Go / NoGo (2010)
 17. ความแตกต่างของระดับความเสี่ยงต่อการติดอินเทอร์เน็ตตามการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติ: สมมติฐานการติดอินเทอร์เน็ตของกิจกรรมอัตโนมัติ (2010)
 18. เพิ่มความสม่ำเสมอของภูมิภาคในโรคติดอินเทอร์เน็ตการศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (2010)
 19. การวิจัยศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในหน่วยความจำการทำงานของการติดอินเทอร์เน็ตเยาวชน (2010)
 20. Stripper Dopamine D2 ที่ลดลงผู้รับในคนที่ติดอินเทอร์เน็ต (2011)
 21. ความผิดปกติของโครงสร้างจุลภาคในวัยรุ่นที่มีความผิดปกติของการติดอินเทอร์เน็ต (2011)
 22. การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการติดอินเทอร์เน็ตและฟังก์ชั่นการคิดในวัยรุ่นตามการทดสอบไอคิว (2011)
 23. การเปลี่ยนแปลง P300 และการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญาในวิชาที่มีความผิดปกติของการเสพติดอินเทอร์เน็ต: การศึกษาติดตามผลเดือน 3 (2011)
 24. ผู้เสพติดอินเทอร์เน็ตชายแสดงหลักฐานความสามารถในการควบคุมผู้บริหารที่บกพร่องจากคำสี: งาน Stroop (2011)
 25. การขาดดุลในการรับรู้ใบหน้าในระยะเริ่มต้นในผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากเกินไป (2011)
 26. สมองมีความสัมพันธ์กับความอยากเล่นเกมออนไลน์ภายใต้แสงคิวในวัตถุที่มีการติดเกมบนอินเทอร์เน็ตและในเรื่องที่นำส่ง (2011)
 27. คิวกระตุ้นการตอบสนองโดยนัยที่สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกในคนหนุ่มสาวที่ติดเกมอินเทอร์เน็ต (2011)
 28. ปรับปรุงความไวของรางวัลและความไวต่อการสูญเสียที่ลดลงในผู้ติดอินเทอร์เน็ต: การศึกษา fMRI ในระหว่างการคาดเดางาน (2011)
 29. กิจกรรมสมองและความต้องการในการเล่นวิดีโอเกมทางอินเทอร์เน็ต (2011)
 30. การเล่นเกมอินเทอร์เน็ตและการตัดสินใจที่มากเกินไป: ผู้เล่น World of Warcraft มากเกินไปมีปัญหาในการตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขที่มีความเสี่ยงหรือไม่? (2011)
 31. พื้นฐานทางประสาทของวิดีโอเกม (2011)
 32. อิทธิพลของระบบโดปามีนต่อการติดอินเทอร์เน็ต (2011)
 33. ผลของการใช้การฝังเข็มด้วยไฟฟ้าร่วมกับการบำบัดทางจิตต่อความรู้ความเข้าใจและศักยภาพของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ P300 และการปฏิเสธเชิงลบที่ไม่ตรงกันในผู้ป่วยที่ติดอินเทอร์เน็ต (2012)
 34. ความสมบูรณ์ที่ผิดปกติของสสารสีขาวในวัยรุ่นที่มีความผิดปกติของการเสพติดอินเทอร์เน็ต: การศึกษาสถิติเชิงพื้นที่ (2012)
 35. ผู้ขนส่งโดพามีนลดระดับ Striatal ในผู้ที่ติดเชื้อทางอินเทอร์เน็ต (2012)

Slide 20 ยังกล่าวอีกว่าการศึกษาการติดอินเทอร์เน็ตบางอย่างได้บันทึกการกลับรายการของอาการที่เกี่ยวข้องกับการเสพติดและการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกี่ยวข้องกับการเสพติด การศึกษาดังต่อไปนี้รองรับการอ้างสิทธิ์นี้:

 1. ผลของการใช้การฝังเข็มด้วยไฟฟ้าร่วมกับการบำบัดทางจิตต่อความรู้ความเข้าใจและศักยภาพของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ P300 และการปฏิเสธเชิงลบที่ไม่ตรงกันในผู้ป่วยที่ติดอินเทอร์เน็ต (2012) - หลังจาก 40 วันในการลดการใช้อินเทอร์เน็ตและการรักษาได้คะแนนดีขึ้นในการทดสอบความรู้ความเข้าใจโดยมีการเปลี่ยนแปลง EEG ที่สอดคล้องกัน
 2. การเปลี่ยนแปลง P300 และการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญาในวิชาที่มีความผิดปกติของการเสพติดอินเทอร์เน็ต: การศึกษาติดตามผลเดือน 3 (2011) - การอ่าน EEG ที่มีการเปลี่ยนแปลง (แสดงการขาดดุลทางปัญญา) กลับสู่ระดับปกติหลังจาก 3 เดือนของการรักษา
 3. สมองมีความสัมพันธ์กับความอยากเล่นเกมออนไลน์ภายใต้แสงคิวในวัตถุที่มีการติดการเล่นเกมบนอินเทอร์เน็ตและในเรื่องที่นำส่ง (2011) - สมองของผู้ติดอินเทอร์เน็ตที่ได้รับการตอบสนองจะแตกต่างจากสมองของผู้ติดอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน
 4. การสื่อสารออนไลน์การใช้อินเทอร์เน็ตตามความต้องการและความผาสุกทางจิตสังคมในหมู่วัยรุ่น: การศึกษาระยะยาว (2008) - การศึกษาระยะยาว:“ การใช้ร่อซู้ลทันทีและการแชทในห้องแชทมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้อินเทอร์เน็ตและภาวะซึมเศร้า 6 เดือนต่อมา”
 5. ผู้นำหรือผลสืบเนื่อง: ความผิดปกติทางพยาธิวิทยาในผู้ที่ติดเชื้อทางอินเทอร์เน็ต (2011) - ลักษณะเฉพาะคือผู้วิจัยไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตก่อนลงทะเบียนเรียนในวิทยาลัย การศึกษาติดตามนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ XNUMX เพื่อตรวจสอบว่าเปอร์เซ็นต์การติดอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้างและปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่อาจเกิดขึ้น หลังเลิกเรียนหนึ่งปีมีผู้ติดอินเทอร์เน็ตเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ผู้ที่พัฒนาการติดอินเทอร์เน็ตในตอนแรกสูงกว่าในระดับครอบงำ แต่คะแนนต่ำกว่าสำหรับภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลและความเกลียดชัง ข้อความที่ตัดตอนมา:“ หลังจากพัฒนาการติดอินเทอร์เน็ตคะแนนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลความเกลียดชังความอ่อนไหวระหว่างบุคคลและโรคจิตซึ่งบ่งชี้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นผลลัพธ์ของโรคติดอินเทอร์เน็ต เราไม่พบตัวบ่งชี้ทางพยาธิวิทยาที่ชัดเจนสำหรับโรคติดอินเทอร์เน็ต ความผิดปกติของการติดอินเทอร์เน็ตอาจนำปัญหาทางพยาธิสภาพมาสู่ผู้ติดได้ในบางวิธี”
 6. ผลของการใช้พยาธิวิทยาของอินเทอร์เน็ตต่อสุขภาพจิตวัยรุ่น (2010) - การศึกษาในอนาคต:“ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าคนหนุ่มสาวที่ไม่มีปัญหาสุขภาพจิตในตอนแรก แต่ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างผิดปกติอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้”

ปรับปรุงการสนับสนุน:

มีการตีพิมพ์งานวิจัยอีกหลายเรื่องตั้งแต่ การทดลองเรื่องหนังโป๊มาก. โดยไม่มีข้อยกเว้นทุกคนได้รายงาน สมอง การเปลี่ยนแปลงในผู้ติดอินเทอร์เน็ตที่สอดคล้องกับรูปแบบการเสพติด:

 1. การเปิดใช้งานสมองที่ผิดปกติของผู้ติดอินเทอร์เน็ตวัยรุ่นในงานแอนิเมชั่นการขว้างปาลูกบอล: ความสัมพันธ์ของระบบประสาทที่เป็นไปได้ของการถอดชิ้นส่วนเปิดเผยโดย fMRI (2012)
 2. การควบคุมการยับยั้งการเสื่อมสมรรถภาพของโรคติดอินเทอร์เน็ต: การศึกษาการถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (2012)
 3. ผลของการบำบัดแบบครอบครัวต่อการเปลี่ยนแปลงความรุนแรงของการเล่นเกมออนไลน์และการทำงานของสมองในวัยรุ่นที่ติดเกมออนไลน์ (2012)
 4. ความลำเอียงและความตั้งใจในการเล่นเกมเกี่ยวข้องกับปัญหาการเล่นเกมในวัยรุ่นชาย (2012)
 5. การปรับเปลี่ยนในความสม่ำเสมอของภูมิภาคของการพักการทำงานของสมองในผู้ติดเกมออนไลน์ (2012)
 6. การประมวลผลข้อผิดพลาดและการยับยั้งการตอบสนองในผู้เล่นเกมคอมพิวเตอร์มากเกินไป: การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ (2012)
 7. การเปิดใช้งานสมองสำหรับทั้งการกระตุ้นการเล่นเกมคิวและความอยากสูบบุหรี่ในหมู่ผู้ที่เข้าร่วมกับการติดการเล่นเกมอินเทอร์เน็ตและการพึ่งพานิโคติน (2012)
 8. การศึกษาสมอง fMRI ของความอยากรู้อยากเห็นที่เกิดจากภาพคิวในผู้เสพติดเกมออนไลน์ (วัยรุ่นชาย) (2012)
 9. ปริมาณสสารสีเทาในระดับภูมิภาคที่แตกต่างกันในผู้ป่วยที่ติดเกมออนไลน์และนักเล่นเกมมืออาชีพ (2012)
 10. การถ่ายภาพเทนเซอร์เผยให้เห็นฐานดอกและคอร์เทกซ์เยื่อหุ้มสมองผิดปกติในผู้ติดเกมออนไลน์ (2012)
 11. การวิเคราะห์สัณฐานวิทยาตาม voxel ของสสารสีเทาสมองในผู้ติดเกมออนไลน์ (2012)
 12. อคติเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเกมอินเทอร์เน็ตและการขาดดุลผู้บริหารในบุคคลที่ติดเกมอินเทอร์เน็ต (2012)
 13. ความหนาผิดปกติของเยื่อหุ้มสมองในเด็กวัยรุ่นตอนปลายที่ติดเกมออนไลน์ (2013)
 14. ปฏิกิริยาคิวและการยับยั้งในผู้เล่นเกมคอมพิวเตอร์พยาธิวิทยา (2013)
 15. การเชื่อมต่อสมองที่ทำงานได้ลดลงในวัยรุ่นที่ติดอินเทอร์เน็ต (2013)
 16. ความผิดปกติของสสารสีเทาและสีขาวในการติดเกมออนไลน์ (2013)
 17. ความยืดหยุ่นทางปัญญาในผู้ติดอินเทอร์เน็ต: หลักฐาน fMRI จากสถานการณ์การสลับที่ยากต่อการง่ายและง่ายต่อการยาก (2013)
 18. แก้ไขการเชื่อมต่อเครือข่ายการทำงานเริ่มต้นพักสถานะในวัยรุ่นที่ติดการเล่นเกมอินเทอร์เน็ต (2013)
 19. ความหนาของเยื่อหุ้มสมองลดลง orbitofrontal ในวัยรุ่นชายที่ติดอินเทอร์เน็ต (2013)
 20. ความไวในการให้รางวัล / การลงโทษในหมู่ผู้ติดอินเทอร์เน็ต: ผลกระทบต่อพฤติกรรมเสพติดของพวกเขา (2013)
 21. ความผิดปกติของความถี่ต่ำที่ผันผวนในวัยรุ่นที่ติดการเล่นเกมออนไลน์ (2013)
 22. เพียงแค่ดูเกมที่ยังไม่เพียงพอ: รางวัล fMRI striatal ตอบสนองต่อความสำเร็จและความล้มเหลวในวิดีโอเกมในระหว่างการเล่นที่ใช้งานและการเป็นตัวแทน (2013)
 23. อะไรทำให้ผู้ติดอินเทอร์เน็ตยังคงเล่นเกมออนไลน์ต่อไปแม้จะเผชิญกับผลกระทบด้านลบอย่างรุนแรง คำอธิบายที่เป็นไปได้จากการศึกษา fMRI (2013)
 24. การเปรียบเทียบระดับ Voxel ของการถ่ายภาพเรโซแนนซ์เรโซแนนซ์เรโซแนนซ์เรโซแนนซ์แม่เหล็กในวัยรุ่นที่มีการติดเกมอินเทอร์เน็ต (2013)
 25. การกระตุ้นสมองสำหรับการยับยั้งการตอบสนองภายใต้การเล่นเกมคิวในการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2013)
 26. การติดการพนันทางอินเทอร์เน็ต: มุมมองปัจจุบัน (2013)
 27. การเปรียบเทียบอาการทางจิตวิทยาและระดับเซรุ่มของสารสื่อประสาทในวัยรุ่นเซี่ยงไฮ้ที่มีและไม่มีความผิดปกติของการติดอินเทอร์เน็ต: การศึกษาเฉพาะกรณี (2013)
 28. การพักสถานะเบต้าและกิจกรรมแกมมาในการติดอินเทอร์เน็ต (2013)
 29. รูปแบบของคลื่นสมอง Electroencephalographic (EEG) ในตัวอย่างทางคลินิกของผู้ใหญ่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดอินเทอร์เน็ต (2013)
 30. ฟังก์ชั่นตรวจสอบข้อผิดพลาดบกพร่องในผู้ที่มีความผิดปกติของการเสพติดอินเทอร์เน็ต: การศึกษา fMRI ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ (2013)
 31. ผลของการติดอินเทอร์เน็ตที่มีต่อความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจในเด็กวัยเรียน (2013)
 32. ข้อผิดพลาดเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการสืบสวนของฟังก์ชั่นตรวจสอบการตอบสนองในบุคคลที่มีความผิดปกติของการเสพติดอินเทอร์เน็ต (2013)
 33. ฟังก์ชันกลีบหน้าผากลดลงในผู้ที่มีความผิดปกติของการเสพติดอินเทอร์เน็ต (2013)
 34. รูปแบบ EEG resting-state EEG ที่เกี่ยวข้องกับ comorbid depression ในการติดอินเทอร์เน็ต (2014)
 35. สมองออนไลน์: โครงสร้างและการทำงานมีความสัมพันธ์กับการใช้อินเทอร์เน็ตตามปกติ (2014)
 36. การเชื่อมต่อหน้าผาก - Basal Ganglia บกพร่องในวัยรุ่นที่ติดอินเทอร์เน็ต (2014)
 37. การควบคุมล่วงหน้าและการเสพติดอินเทอร์เน็ตแบบจำลองเชิงทฤษฎีและการทบทวนผลการวิจัยทางประสาทวิทยาและประสาทวิทยา (2014)
 38. การตอบสนองของระบบประสาทต่อรางวัลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในสมองของผู้ติดอินเทอร์เน็ตที่ตรวจพบโดยการถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (2014)
 39. บุคคลที่เสพติดอินเทอร์เน็ตแบ่งปันความกระตุ้นและความผิดปกติของผู้บริหารกับผู้ป่วยติดสุรา (2014)
 40. เครือข่ายการทำงานของสมองที่กระจัดกระจายในความผิดปกติของการเสพติดอินเทอร์เน็ต: การศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของสนามแม่เหล็กด้วยคลื่นวิทยุ (2014)
 41. กิจกรรมมัลติทาสกิ้งสื่อที่สูงขึ้นเกี่ยวข้องกับความหนาแน่นของสสารสีเทาที่เล็กกว่าในคอร์เทกซ์ Aning Cingulate (2014)
 42. การเปิดใช้งานสมองที่ถูกเปลี่ยนแปลงในระหว่างการยับยั้งการตอบสนองและการประมวลผลข้อผิดพลาดในวิชาที่มีความผิดปกติของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ต: การศึกษาการถ่ายภาพด้วยแม่เหล็ก (2014)
 43. ความผิดปกติในการ prefrontal ในบุคคลที่มีความผิดปกติของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ต: การวิเคราะห์ meta ของการศึกษาการถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กทำงาน (2014)
 44. ลักษณะของแรงกระตุ้นและฟังก์ชั่นการยับยั้งแรงกระตุ้นล่วงหน้าที่บกพร่องในวัยรุ่นที่ติดการเล่นเกมอินเทอร์เน็ตเปิดเผยโดยการศึกษา Go / No-Go fMRI (2014)
 45. การถ่ายภาพ PET เผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองในความผิดปกติของเกมอินเทอร์เน็ต (2014)
 46. สมองมีความสัมพันธ์กับการยับยั้งการตอบสนองในการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2014)
 47. โปรตอนเรโซแนนซ์เรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี (MRS) ในการเสพติดเกมออนไลน์ (2014)
 48. การขาดความตื่นตัวทางสรีรวิทยาในผู้เล่นที่ติดเกมแตกต่างกันไปตามประเภทเกมที่ต้องการ (2014)
 49. ลักษณะทางระบบประสาทและ neuroimaging ระหว่างความผิดปกติของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ตและความผิดปกติในการใช้แอลกอฮอล์ (2014)
 50. การบำบัดเสมือนจริงสำหรับความผิดปกติในการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2014)
 51. สสารสีเทาผิดปกติและปริมาณสสารสีขาวใน 'ผู้ติดการพนันทางอินเทอร์เน็ต' (2014)
 52. การเปลี่ยนแปลงซิงก์ - ฮิบโปแคมซิงโครนัสมีความสัมพันธ์กับความก้าวร้าวในวัยรุ่นที่มีปัญหาการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2014)
 53. การประเมินความเสี่ยงบกพร่องในผู้ที่มีความผิดปกติของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ต: หลักฐาน fMRI จากงานลดความน่าจะเป็น (2014)
 54. การลดความสมบูรณ์ของเส้นใยและการควบคุมการรับรู้ในวัยรุ่นที่มีความผิดปกติในการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2014)
 55. การประเมินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคในร่างกายในสสารสีเทาโดยใช้ DKI ในการติดเกมออนไลน์ (2014)
 56. EEG และ ERP ตามระดับการวิเคราะห์การติดเกมทางอินเทอร์เน็ต (2014)
 57. การเชื่อมต่อการทำงานลดลงในเครือข่ายการควบคุมผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่นผู้บริหารที่มีความบกพร่องในการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2014)
 58. การปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่อการทำงานที่แตกต่างของการพักผ่อนในผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่ด้วยการติดเกมบนอินเทอร์เน็ต (2014)
 59. การมีส่วนร่วมที่เลือกสรรของการเชื่อมต่อการทำงานของ putamen ในเด็กและเยาวชนที่มีความผิดปกติของการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต
 60. ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างความผิดปกติของการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต, ความผิดปกติด้านการพนันและความผิดปกติในการใช้แอลกอฮอล์: การมุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นและการบังคับ (2014)
 61. การประมวลผลข้อเสนอแนะทื่อระหว่างการรับความเสี่ยงในวัยรุ่นที่มีคุณสมบัติของการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีปัญหา (2015)
 62. โครงสร้างสมองและการเชื่อมต่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างของแต่ละบุคคลในแนวโน้มอินเทอร์เน็ตในผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวที่มีสุขภาพดี (2015)
 63. การตรวจสอบระบบย่อยการให้บริการ facebook“ ติดยาเสพติด” (2014)
 64. สรุปผลการค้นพบทางประสาทวิทยาศาสตร์สั้น ๆ เกี่ยวกับการเสพติดอินเทอร์เน็ต (2015) PDF
 65. การพัฒนาใหม่เกี่ยวกับกลไก neurobiological และ pharmaco-genetic พื้นฐานอินเทอร์เน็ตและวิดีโอเกมติดยาเสพติด (2015)
 66. การตรวจหาและแยกแยะคุณสมบัติด้วยกระแสไฟฟ้าในคนที่มีความผิดปกติของการเสพติดอินเทอร์เน็ตด้วยกระบวนทัศน์ภาพ Oddball (2015)
 67. การถ่ายภาพระดับโมเลกุลและการทำงานของการติดอินเทอร์เน็ต (2015)
 68. วงจรการทำงานของ corticostriatal อินเทอร์เน็ต ติดยาเสพติด ความผิดปกติ (2015)
 69. อินเทอร์เน็ตมีการปรับเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจของมนุษย์อย่างไร? (2015)
 70. การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีปัญหาและฟังก์ชั่นภูมิคุ้มกัน (2015)
 71. สารตั้งต้นทางประสาทของการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงในบุคคลที่ติดอินเทอร์เน็ต (2015)
 72. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับโดปามีนในเลือดและความผิดปกติของการเสพติดอินเทอร์เน็ตในวัยรุ่น: การศึกษานำร่อง (2015)
 73. การใช้อินเทอร์เน็ตที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในระบบรางวัลสมองในเพศหญิง (2015)
 74. หน่วยความจำในการทำงาน, ฟังก์ชั่นผู้บริหารและแรงกระตุ้นในความผิดปกติทางอินเทอร์เน็ต: การเปรียบเทียบกับการพนันทางพยาธิวิทยา (2015)
 75. การเชื่อมต่อการทำงานระหว่างโครงสร้างและการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นติดยาเสพติดในอินเทอร์เน็ต (2015)
 76. การศึกษาทางไฟฟ้าวิทยาในการติดอินเทอร์เน็ต: การทบทวนภายในกรอบการทำงานแบบคู่กระบวนการ (2015)
 77. พื้นฐานทางชีวภาพของการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีปัญหา (PIN) และผลการรักษา (2015)
 78. ความแตกต่างในการเชื่อมต่อการทำงานระหว่างการพึ่งพาแอลกอฮอล์และความผิดปกติของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ต (2015)
 79. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายสมองหลักและการควบคุมการรับรู้ในบุคคลที่เล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย / วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (2015)
 80. เปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของสสารสีเทาและการเชื่อมต่อการทำงานของ amygdala ในผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2015)
 81. การพักผ่อนในระดับภูมิภาคของรัฐในฐานะเครื่องหมายทางชีวภาพสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต: การเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการใช้แอลกอฮอล์และการควบคุมสุขภาพที่ดี (2015)
 82. การประมวลผลรางวัลแบบเปลี่ยนแปลงในเกมคอมพิวเตอร์พยาธิวิทยา: ERP - ผลลัพธ์จากการออกแบบเกมกึ่งธรรมชาติ (2015)
 83. Striatum morphometry มีความสัมพันธ์กับการขาดการควบคุมความรู้ความเข้าใจและความรุนแรงของอาการในการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2015)
 84. การฝึกอบรมวิดีโอเกมและระบบการให้รางวัล (2015)
 85. การเชื่อมต่อการทำงานระหว่าง Interhemispheric Lobe ล่วงหน้าในวัยรุ่นที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต: การศึกษาขั้นต้นโดยใช้การพักผ่อน - สถานะ fMRI (2015)
 86. ลักษณะการทำงานของสมองในนักศึกษาที่มีปัญหาการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2015)
 87. การเปลี่ยนแปลงปริมาณสสารสีเทาและการควบคุมการรับรู้ในวัยรุ่นที่มีความผิดปกติในการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2015)
 88. การศึกษา fMRI ของการควบคุมการรับรู้ในผู้เล่นเกมปัญหา (2015)
 89. การเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อการทำงานของสถานะพักผ่อนใน insula ในคนหนุ่มสาวที่มีความผิดปกติของการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2015)
 90. การเชื่อมโยงการทำงานที่ไม่สมดุลระหว่างเครือข่ายการควบคุมของผู้บริหารและเครือข่ายของรางวัลอธิบายถึงพฤติกรรมการค้นหาเกมออนไลน์ในความผิดปกติของเกมบนอินเทอร์เน็ต (2015)
 91. สมองที่ติดเกมบนอินเทอร์เน็ตอยู่ใกล้กับสภาพทางพยาธิวิทยาหรือไม่? (2015)
 92. เปลี่ยนแปลงการมีเพศสัมพันธ์ทางระบบหายใจในชายหนุ่มที่มีการเล่นเกมออนไลน์มากเกินไป (2015)
 93. เปลี่ยนแปลงการตอบสนองของสมองต่อเกมคิวหลังจากประสบการณ์การเล่นเกม (2015)
 94. ผลกระทบของวิดีโอเกมที่มีต่อความรู้ความเข้าใจและโครงสร้างสมอง: ผลกระทบที่มีศักยภาพสำหรับความผิดปกติของระบบประสาทจิต (2015)
 95. ความผิดปกติของภูมิภาค frontolimbic ระหว่างการประมวลผลคำสาบานในวัยรุ่นที่มีความผิดปกติของการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2015)
 96. คอร์เท็กซ์ prefrontal ผิดปกติพักการเชื่อมต่อการทำงานของรัฐและความรุนแรงของความผิดปกติของเกมอินเทอร์เน็ต (2015)
 97. คุณสมบัติทางประสาทวิทยาของความผิดปกติของการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตและความผิดปกติในการใช้แอลกอฮอล์: การศึกษา EEG ที่พักผ่อนหย่อนใจ (2015)
 98. การติดเกม (2015)
 99. การเชื่อมต่อการทำงานลดลงระหว่างพื้นที่หน้าท้องและนิวเคลียส accumbens ในความผิดปกติของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ต: หลักฐานจากการพักการถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กทำงาน (2015)
 100. ประนีประนอมการควบคุมความรู้ความเข้าใจล่วงหน้าจากการแทรกแซงทางอารมณ์ในวัยรุ่นที่มีความผิดปกติของการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2015)
 101. การเปลี่ยนแปลงที่ขึ้นกับความถี่ในแอมพลิจูดของความผันผวนของความถี่ต่ำในการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2015)
 102. การยับยั้งการแทรกแซงเชิงรุกของผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2015)
 103. การปรับลดลงโดยระดับความเสี่ยงในการเปิดใช้งานสมองในระหว่างการตัดสินใจในวัยรุ่นที่มีความผิดปกติของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ต (2015)
 104. ความสัมพันธ์ทางระบบประสาทของความผิดปกติในการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต: ความคล้ายคลึงกับการพนันทางพยาธิวิทยา (2015)
 105. การเชื่อมต่อของสมองและความผิดปกติทางจิตเวชในวัยรุ่นที่มีปัญหาการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2015)
 106. การทดสอบความแม่นยำที่คาดการณ์และการสร้างการใช้วิดีโอเกมทางพยาธิวิทยา (2015)
 107. การยับยั้งความบกพร่องและความจำในการทำงานในการตอบสนองคำที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตในหมู่วัยรุ่นที่ติดอินเทอร์เน็ต: การเปรียบเทียบกับโรคสมาธิสั้น / ขาดสมาธิ (2016)
 108. การขาดดุลในกลไกการให้รางวัลและผลเยื่อหุ้มสมองด้านซ้าย / ขวาในช่องโหว่สำหรับการติดอินเทอร์เน็ต
 109. การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กที่ใช้งานได้ของการติดอินเทอร์เน็ตในวัยหนุ่มสาว (2016)
 110. ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีปัญหาแสดงการควบคุมการยับยั้งและความเสี่ยงที่เกิดจากการสูญเสีย: หลักฐานจากสัญญาณการหยุดและงานการพนันแบบผสม (2016)
 111. ปริมาณสีเทาที่เปลี่ยนแปลงและความสมบูรณ์ของสารสีขาวในนักศึกษาที่มีการพึ่งพาโทรศัพท์มือถือ (2016)
 112. ความอยากรู้อยากเห็นที่เกิดขึ้นสำหรับอินเทอร์เน็ตในหมู่ผู้ติดอินเทอร์เน็ต (2016)
 113. ฟังก์ชั่นการเปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยที่ติดอินเทอร์เน็ตเปิดเผยโดย adenosine เน้นการถ่ายเลือดไหลในเลือดไปเลี้ยงสมอง 99mTc-ECD SPET (2016)
 114. ปฏิกิริยาทางเดินหายใจไซนัสของผู้ติดยาเสพติดทางอินเทอร์เน็ตในสภาวะทางอารมณ์เชิงบวกและเชิงบวกโดยใช้การกระตุ้นคลิปภาพยนตร์ (2016)
 115. การค้นพบทางประสาทวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติในการใช้อินเทอร์เน็ต (2016)
 116. การพึ่งพาการส่งข้อความการพึ่งพา iPod และการลดราคาล่าช้า (2016)
 117. เครื่องหมายทางสรีรวิทยาของการตัดสินใจลำเอียงในผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีปัญหา (2016)
 118. ความผิดปกติของการประมวลผลใบหน้าในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการติดอินเทอร์เน็ต: การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ (2016)
 119. การใช้อินเทอร์เน็ต: อิทธิพลระดับโมเลกุลของตัวแปรการทำงานของยีน OXTR แรงจูงใจเบื้องหลังการใช้อินเทอร์เน็ตและข้อมูลจำเพาะข้ามวัฒนธรรม (2016)
 120. รูปแบบการเลือกช่องทางสองขั้นตอนสำหรับการจำแนกกิจกรรม EEG ของคนหนุ่มสาวที่ติดอินเทอร์เน็ต (2016)
 121. กรอบประสาทวิทยาศาสตร์อารมณ์สำหรับการศึกษาระดับโมเลกุลของการติดอินเทอร์เน็ต (2016)
 122. การสั่นของสมอง, กลไกควบคุมการยับยั้งและการให้อคติในการติดอินเทอร์เน็ต (2016)
 123. ผลกระทบของการเล่นวิดีโอเกมต่อคุณสมบัติทางจุลภาคของสมอง: การวิเคราะห์แบบตัดขวางและตามยาว (2016)
 124. การเปิดใช้งานของ ventral และ dorsal striatum ระหว่างปฏิกิริยาคิวในการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2016)
 125. การเชื่อมต่อของสมองและความผิดปกติทางจิตเวชในวัยรุ่นที่มีปัญหาการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2016)
 126. วงจร Frontostriatal, การเชื่อมต่อการทำงานของรัฐพักผ่อนและการควบคุมความรู้ความเข้าใจในการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2016)
 127. การประมวลผลข้อมูลที่ผิดปกติในระหว่างงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หูในผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2016)
 128. Catecholamine อุปกรณ์ต่อพ่วงของรัฐพักผ่อนและระดับความวิตกกังวลในวัยรุ่นชายเกาหลีที่ติดเกมอินเทอร์เน็ต (2016)
 129. การวิเคราะห์บนเครือข่ายเผยการเชื่อมต่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการติดอินเทอร์เน็ต (2016)
 130. การเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อการทำงานของ Insula และนิวเคลียส Accumbens ในความผิดปกติของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ต: การศึกษาสถานะพักผ่อน fMRI (2016)
 131. เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในวิดีโอเกมอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อการทำงานในเครือข่ายสมองที่เปิดเผยโดย fMRI-ICA ในชายหนุ่ม (2016)
 132. อคติตั้งใจในเกมอินเทอร์เน็ตมากเกินไป: การตรวจสอบการทดลองโดยใช้การติดยาเสพติด Stroop และการสอบสวนด้วยภาพ (2016)
 133. การเชื่อมต่อที่ใช้งานได้ลดลงของเครือข่ายแบบ insula ในคนหนุ่มสาวที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2016)
 134. เครือข่ายโหมดเริ่มต้นผิดปกติและเครือข่ายการควบคุมผู้บริหารในผู้ที่มีปัญหาการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต: การวิเคราะห์องค์ประกอบอิสระภายใต้งานลดความน่าจะเป็น (2016)
 135. การเปิดใช้งาน insular anterior anterior ในระหว่างการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงในผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2016)
 136. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมีความสัมพันธ์กับแรงกระตุ้นในวัยรุ่นที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2016)
 137. การประมวลผลข้อมูลที่ผิดปกติในระหว่างงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หูในผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2016)
 138. ลักษณะการทำงานของสมองในนักศึกษาที่มีปัญหาการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2016)
 139. กิจกรรมสมองต่อการชี้นำที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมในความผิดปกติของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ตในระหว่างการทำงานของการเสพติด (2016)
 140. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและระบบประสาทในสมองของผู้เล่นเกมอินเทอร์เน็ตที่มากเกินไปและการประยุกต์ใช้การรักษาด้วยการเปิดรับสัญญาณคิวต่อการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตผิดปกติ (2016)
 141. ความสัมพันธ์ทางประสาทวิทยาของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ตในวัยรุ่นที่มีความผิดปกติสมาธิสั้น: การศึกษาโปรตอน Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS) (2016)
 142. การเปลี่ยนแปลงสถานะของระบบประสาทของการพักผ่อนและการเปลี่ยนแปลงหลังจากการแทรกแซงพฤติกรรมความอยากรู้สำหรับความผิดปกติของการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2016)
 143. การสำรวจพื้นฐานทางประสาทของการระบุตัวตนในผู้เล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตพยาธิวิทยาและการสะท้อนตนเองในผู้ใช้เครือข่ายสังคมพยาธิวิทยา (2016)
 144. เครือข่ายการทำงานของสมองที่ถูกเปลี่ยนแปลงในผู้ที่มีปัญหาการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต: หลักฐานจากการพักสถานะ fMRI (2016)
 145. การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของ bupropion และ escitalopram ต่อความผิดปกติของเกมบนอินเทอร์เน็ต (2016)
 146. การควบคุมผู้บริหารที่มีความบกพร่องและวงจรการให้รางวัลในการติดเกมบนอินเทอร์เน็ตภายใต้งานลดราคาล่าช้า: การวิเคราะห์องค์ประกอบอิสระ (2016)
 147. ผลของการแทรกแซงพฤติกรรมความอยากในพื้นผิวประสาทของความอยากรู้อยากเห็นคิวในความผิดปกติของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ต (2016)
 148. องค์กรทอพอโลยีของเครือข่ายสสารสีขาวในบุคคลที่เล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2016)
 149. เปลี่ยนแปลงฟังก์ชั่นอัตโนมัติและบุคลิกภาพที่ด้อยคุณภาพในวัยรุ่นชายที่ติดการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2016)
 150. ผลของผลลัพธ์ต่อความแปรปรวนร่วมระหว่างระดับความเสี่ยงและการทำงานของสมองในวัยรุ่นที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2016)
 151. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตและฟังก์ชั่นความรู้ในบุคคลที่มีความผิดปกติของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ต: การติดตามผลเดือน 6 (2016)
 152. ชดเชยการเพิ่มความหนาแน่นของการเชื่อมต่อการทำงานในวัยรุ่นที่มีความผิดปกติในการเล่นเกมอินเทอร์เน็ต (2016)
 153. ความแปรปรวนของอัตราการเต้นหัวใจของผู้ติดเกมอินเทอร์เน็ตในสภาวะอารมณ์ (2016)
 154. ลดความล่าช้าการลดความเสี่ยงและการปฏิเสธความไวในหมู่บุคคลที่มีความผิดปกติของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ตและวิดีโอ (2016)
 155. การศึกษาทางไฟฟ้าวิทยาในการติดอินเทอร์เน็ต: การตรวจสอบภายในกรอบการทำงานแบบคู่กระบวนการ (2017)
 156. โหมดเริ่มต้นที่ได้รับการแก้ไขเครือข่าย fronto-parietal และ salience ในวัยรุ่นที่มีการติดอินเทอร์เน็ต (2017)
 157. บทบาทของการควบคุมการยับยั้งอารมณ์ในการติดอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ - การศึกษา fMRI (2017)
 158. ความสัมพันธ์ทางประสาทของการใช้อินเทอร์เน็ตในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทางด้านจิตใจสำหรับการติดอินเทอร์เน็ต (2017)
 159. การเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคของสมองที่เกี่ยวข้องกับการติดเว็บไซต์เครือข่ายสังคม (2017)
 160. ผลของการฝังเข็มด้วยไฟฟ้ารวมกับการแทรกแซงทางจิตวิทยาต่ออาการทางจิตและ P50 ของหูปรากฏศักยภาพในผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดอินเทอร์เน็ต (2017)
 161. เวลาคือเงิน: การตัดสินใจของผู้ใช้สมาร์ทโฟนระดับสูงในทางเลือกระหว่างกัน (2017)
 162. ความผิดปกติทางสติปัญญาของการเสพติดอินเทอร์เน็ตและ neurobiological correlates (2017)
 163. การใช้ Facebook บนสมาร์ทโฟนและปริมาณสสารสีเทาของนิวเคลียส accumbens (2017)
 164. การขาดดุลในการรับรู้การแสดงออกทางสีหน้าและการเสพติดอินเทอร์เน็ต: การรับรู้ความเครียดในฐานะสื่อกลาง (2017)
 165. ปฏิกิริยาความน่ากลัวที่เกิดขึ้นเองในสื่อสังคมออนไลน์ (2017)
 166. การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่แตกต่างกันหลังจากได้รับอินเทอร์เน็ตในผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีปัญหาสูงและต่ำกว่า (2017)
 167. ความแตกต่างของรูปแบบอิเลคโทรนิคอิเลคทรอนิกส์ท่าเต้นเชิงปริมาณสำหรับการพักผ่อนในความผิดปกติของสมาธิสั้น / ขาดเลือดหรือมีอาการ Comorbid (2017)
 168. รางวัลที่ผิดปกติและความไวต่อการลงโทษที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดอินเทอร์เน็ต (2017)
 169. หลักฐานจากระบบการให้รางวัลผล FRN และ P300 ในการเสพติดอินเทอร์เน็ตในคนหนุ่มสาว (2017)
 170. การเสพติดเว็บในสมอง: การสั่นของเยื่อหุ้มสมอง, กิจกรรมอัตโนมัติและมาตรการด้านพฤติกรรม (2017)
 171. การแยกค่าของการพักผ่อน - สถานะการเชื่อมต่อการทำงานที่สัมพันธ์กับแนวโน้มของการติดอินเทอร์เน็ต (2017)
 172. ความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนทางสรีรวิทยาในการเห็นคุณค่าในตนเองหลงตัวเองและการเสพติดอินเทอร์เน็ต: การศึกษาภาคตัดขวาง (2017)
 173. ผลกระทบของการพึ่งพาอินเทอร์เน็ตในเครือข่ายความสนใจของนักศึกษาวิทยาลัย (2017)
 174. การรักษาด้วยการฝังเข็มด้วยไฟฟ้าสำหรับการติดอินเทอร์เน็ต: หลักฐานการฟื้นฟูความผิดปกติของการควบคุมแรงกระตุ้นในวัยรุ่น (2017)
 175. ความอยากรู้อยากเห็นที่เกิดขึ้นในความผิดปกติของการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้ตัวชี้นำการมองเห็นและการได้ยินในกระบวนทัศน์คิวปฏิกิริยา (2017)
 176. การลดความล่าช้าของผู้เล่นวิดีโอเกม: การเปรียบเทียบระยะเวลาระหว่างผู้เล่นเกม (2017)
 177. ช่องโหว่ความเครียดในเยาวชนชายที่มีความผิดปกติของการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2017)
 178. Neurophysiological correlates ของการยับยั้งการตอบสนองที่เปลี่ยนแปลงไปในความผิดปกติของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ตและความผิดปกติครอบงำ - บังคับ: มุมมองจากแรงกระตุ้นและ compulsivity (2017)
 179. การเล่นเกมเพิ่มความอยากในสิ่งเร้าที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมในบุคคลที่มีความผิดปกติของการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2017)
 180. การเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อการทำงานในเครือข่ายโหมดเริ่มต้นในการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต: อิทธิพลของเด็กสมาธิสั้น (2017)
 181. ความแตกต่างระหว่างบุคคลในความสามารถในการเรียนรู้โดยนัยและพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นในบริบทของการเสพติดอินเทอร์เน็ตและความผิดปกติของการพนันทางอินเทอร์เน็ตภายใต้การพิจารณาของเพศ (2017)
 182. การพัฒนาใหม่ในการวิจัยสมองของอินเทอร์เน็ตและการเล่นเกมผิดปกติ (2017)
 183. ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงอาการที่คาดหวังและกิจกรรมคลื่นช้าในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ต: การศึกษา EEG พักผ่อน (2017)
 184. การยับยั้งการตอบสนองและความผิดปกติของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ต: การวิเคราะห์เมตา (2017)
 185. กระบวนการทางประสาทแบบแยกส่วนได้ในระหว่างการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงในบุคคลที่มีความผิดปกติของการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2017)
 186. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะอารมณ์และการเชื่อมต่อการทำงานภายในเครือข่ายโหมดเริ่มต้นสามารถแยกแยะความผิดปกติในการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตจากการควบคุมที่ดี (2017)
 187. การเชื่อมต่อระบบประสาทในความผิดปกติของการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตและความผิดปกติในการใช้แอลกอฮอล์: การศึกษาการเชื่อมโยงกันของ EEG (2017)
 188. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในเยื่อหุ้มสมอง prefrontal ไกล่เกลี่ยความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ตและอารมณ์หดหู่ (2017)
 189. เมตาบอลิซึมแบบสำรวจของการจำแนกตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับความผิดปกติในการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตในเพศชายเกาหลี (2017)
 190. การควบคุมความรู้ความเข้าใจและการประมวลผลการสูญเสียผลตอบแทนในความผิดปกติของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ต: ผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเกมเพื่อสันทนาการ (2017)
 191. การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอิเลคโตรโฟกาโลฟีฟีลิกซ์ (EEG) ระหว่างโรคซึมเศร้า (MDD) ที่ไม่มี Comorbidity และ MDD Comorbid กับความผิดปกติของการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต
 192. การตัดสินใจแบบปรับตัว, การตัดสินใจที่มีความเสี่ยง, และรูปแบบการตัดสินใจของโรคเกมทางอินเทอร์เน็ต (2017)
 193. การประมวลผลการแสดงออกทางสีหน้าโดยไม่รู้ตัวในบุคคลที่มีความผิดปกติในการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2017)
 194. ปริมาณ hippocampal ที่เปลี่ยนแปลงและการเชื่อมต่อการทำงานในเพศชายที่มีความผิดปกติในการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตเปรียบเทียบกับผู้ที่มีความผิดปกติในการใช้แอลกอฮอล์ (2017)
 195. เปลี่ยนแปลงการมีเพศสัมพันธ์ของเครือข่ายโหมดเริ่มต้นการควบคุมและการควบคุมผู้บริหารใน Internet Gaming Disorder (2017)
 196. ความแตกต่างในการเชื่อมต่อการทำงานของ dorsolateral prefrontal cortex ระหว่างผู้สูบบุหรี่ที่มีการพึ่งพานิโคตินและผู้ที่มีความผิดปกติในการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2017)
 197. กิจกรรมสมองเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับความอยากและปฏิกิริยาคิวในผู้ที่มีความผิดปกติของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ต: หลักฐานจากการเปรียบเทียบกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเกมสันทนาการ (2017)
 198. ผลกระทบของวิดีโอเกมที่มีความเป็นพลาสติกของฮิบโปแคมปัส (2017)
 199. ความสัมพันธ์ของการประมวลผลข้อมูล neurophysiological ที่แตกต่างกันในความผิดปกติของการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตและความผิดปกติในการใช้แอลกอฮอล์ที่วัดโดยศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ (2017)
 200. การเสพติดวิดีโอเกมในวัยที่เกิดขึ้นใหม่: หลักฐานข้ามภาควิชาพยาธิวิทยาในผู้ติดเกมวิดีโอเมื่อเปรียบเทียบกับการควบคุมสุขภาพที่ตรงกัน (2017)
 201. การแพร่ภาพเทนเซอร์ของความสมบูรณ์ของโครงสร้างของสสารสีขาวสัมพันธ์กับความหุนหันพลันแล่นในวัยรุ่นที่มีความผิดปกติในการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2017)
 202. ภาพรวมของลักษณะโครงสร้างในการเล่นวิดีโอเกมที่มีปัญหา (2017)
 203. การวิเคราะห์องค์ประกอบกลุ่มอิสระเผยให้เห็นการสลับของเครือข่ายการควบคุมผู้บริหารที่เหมาะสมในความผิดปกติของเกมบนอินเทอร์เน็ต (2017)
 204. การประมวลผลข้อมูลที่ผิดปกติอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต: การศึกษาติดตามผล 6- เดือน ERP (2017)
 205. ปริมาณสสารสีเทาผิดปกติและแรงกระตุ้นในคนหนุ่มสาวที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2017)
 206. ภาพรวมการอัปเดตเกี่ยวกับการศึกษาการสร้างภาพสมองของความผิดปกติในการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2017)
 207. การเปรียบเทียบการเชื่อมต่อของสมองระหว่างการพนันทางอินเทอร์เน็ตกับการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต: การศึกษาเบื้องต้น (2017)
 208. Impulsivity และ compulsivity ในความผิดปกติของการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต: การเปรียบเทียบกับความผิดปกติที่ครอบงำและการใช้แอลกอฮอล์ (2017)
 209. การประมวลผลคำติชมบกพร่องสำหรับรางวัลสัญลักษณ์ในบุคคลที่มีมากเกินไปเกมอินเทอร์เน็ต (2017)
 210. การขาดดุลของสสารสีเทา Orbitofrontal เป็นเครื่องหมายของความผิดปกติในการเล่นเกมอินเทอร์เน็ต: การรวบรวมหลักฐานจากการออกแบบตามยาวและในอนาคต (2017)
 211. เปรียบเทียบผลของ Bupropion และ Escitalopram ต่อการเล่นเกมอินเทอร์เน็ตมากเกินไปในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (2017)
 212. การประมวลผลร่วมที่บกพร่องในบุคคลที่มีความผิดปกติในการเสพติดอินเทอร์เน็ต: การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ (2017)
 213. โครงสร้างเครือข่ายสมองผิดปกติในวิชาที่มีการติดอินเทอร์เน็ต (2017)
 214. ความสัมพันธ์ระหว่างการติดอินเทอร์เน็ตกับสมรรถภาพทางกายระดับเฮโมโกลบินและระดับเม็ดเลือดขาวกับนักเรียน (2017)
 215. การวิเคราะห์การรับรู้มากเกินไปของสมาร์ทโฟนในแง่ของอารมณ์โดยใช้คลื่นสมองและการเรียนรู้ลึก (2017)
 216. การปรับเปลี่ยนการทำงานและโครงสร้างประสาทในความผิดปกติของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ต: การทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน (2017)
 217. การประมวลผลทางประสาทของ Stimuli เชิงลบเปลี่ยนแปลงในการติดยาเสพติดเป็นอิสระจากผลกระทบของยาเสพติด? ผลการวิจัยจากเยาวชนด้านยาเสพติดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2017)
 218. การติดอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดความไม่สมดุลในสมอง (2017)
 219. ผลเฉียบพลันของการเล่นวิดีโอเกมกับการดูโทรทัศน์ต่อเครื่องหมายความเครียดและการรับประทานอาหารในชายหนุ่มที่มีน้ำหนักเกินและอ้วน: การทดลองแบบสุ่มควบคุม (2018)
 220. ฟังก์ชั่น Prefrontal ผิดปกตินั้นเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นในคนที่มีความผิดปกติของการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตในระหว่างการลดภาระงานล่าช้า (2017)
 221. สาย: ผลกระทบของสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้กับความเครียด (คอร์ติซอล) และการอักเสบ (interleukin IL-6) ในครอบครัวที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (2018)
 222. การตรวจจับความอยากสำหรับการเล่นเกมในวัยรุ่นที่มีความผิดปกติในการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้สัญลักษณ์ทาง Multimodal (2018)
 223. แบบจำลองประสาทสัมผัสไตรภาคีของความผิดปกติในการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2017)
 224. การบิดเบือนความรู้ความเข้าใจและการพนันใกล้คิดถึงความผิดปกติในการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต: การศึกษาเบื้องต้น (2018)
 225. ปฏิกิริยาความเครียดแบบอัตโนมัติและความอยากในบุคคลที่ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีปัญหา (2018)
 226. ความผิดปกติของการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตและโครงสร้างของสมองมนุษย์: ข้อมูลเชิงลึกเบื้องต้นเกี่ยวกับการติด WeChat (2018)
 227. การเปลี่ยนแปลงสถานะการพัก - สถานะคงที่และการเชื่อมต่อการทำงานแบบไดนามิกของ Cortex Dorsolateral Prefrontal Cortex ในหัวเรื่องที่มีความผิดปกติของการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2018)
 228. การถ่ายโอนพาฟลอฟ - to - เครื่องมือ: กระบวนทัศน์ใหม่ในการประเมินกลไกทางพยาธิวิทยาเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชั่นอินเทอร์เน็ต (2018)
 229. ความแตกต่างของสารสีเทาในเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าและส่วนหน้าของวงโคจรของผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวที่มีความผิดปกติของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ต: morphometry บนพื้นผิว (2018)
 230. โครงสร้างสมองที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการติดอินเทอร์เน็ตในผู้เล่นเกมออนไลน์วัยรุ่น (2018)
 231. ระดับการแสดงออกของ MicroRNA ในระดับที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2018)
 232. ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจในระหว่างการเล่นเกมในการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตผิดปกติ (2018)
 233. เปลี่ยนแปลงปริมาณสสารสีเทาและการเชื่อมต่อสถานะพักในบุคคลที่มีความผิดปกติของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ต: Morphometry ที่อิง Voxel และที่พำนัก - สถานะการทำงานของสนามแม่เหล็กด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (2018)
 234. ความหนาของคอร์คอลิคัลอินซูลินเพิ่มขึ้นซึ่งสัมพันธ์กับความรุนแรงของอาการในวัยรุ่นชายที่มีความผิดปกติในการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต: การศึกษา Morphometric บนพื้นผิว (2018)
 235. การเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องกับเพศสภาพและความอยากในระหว่างการเล่นเกมและการงดเว้นทันทีในช่วงพักการบังคับ: ผลกระทบสำหรับการพัฒนาและความก้าวหน้าของความผิดปกติในการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2018)
 236. บูพาเปออนแสดงผลที่แตกต่างกันในการเชื่อมต่อการทำงานของสมองในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการพนันทางอินเทอร์เน็ตและความผิดปกติในการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2018)
 237. การเล่นเกมอินเทอร์เน็ตห่ามเชื่อมโยงกับการเชื่อมต่อการทำงานที่เพิ่มขึ้นระหว่างโหมดเริ่มต้นและเครือข่ายความรู้ในผู้ป่วยซึมเศร้าที่มียีน Serotonin Transporter Gene สั้น (2018)
 238. Comorbidity ระหว่างความผิดปกติของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ตและภาวะซึมเศร้า: ความสัมพันธ์และกลไกประสาท (2018)
 239. หลักฐานเบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลงปริมาณสสารสีเทาในอาสาสมัครที่มีความผิดปกติในการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต: ความสัมพันธ์กับประวัติของอาการผิดปกติในเด็กสมาธิสั้น / อาการสมาธิสั้น (2018)
 240. ข้อได้เปรียบการตรวจจับอัตโนมัติของข้อมูลเครือข่ายในหมู่ผู้ติดอินเทอร์เน็ต: หลักฐานพฤติกรรมและ ERP (2018)
 241. ความหนาและปริมาตรของเยื่อหุ้มสมองในความผิดปกติของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ต: หลักฐานจากการเปรียบเทียบผู้ใช้งานเกมอินเทอร์เน็ตเพื่อการสันทนาการ (2018)
 242. วัยรุ่นที่ติดการเล่นเกมระบุตัวตนของไซเบอร์มากกว่าตน: หลักฐานทางประสาท (2018)
 243. ความสัมพันธ์ทางระบบประสาทในความผิดปกติของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ต: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (2018)
 244. ความบกพร่องในการปรับทิศทางในเยาวชนด้วยการติดอินเทอร์เน็ต: หลักฐานจาก Attention Network Task (2018)
 245. ฟังก์ชั่นทางสังคมของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ตที่มีสุขภาพดีและไม่เป็นระเบียบ (2018)
 246. การเปลี่ยนแปลงตามยาวในการเชื่อมต่อของระบบประสาทในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต: การศึกษาการเชื่อมโยงกันของ EEG ในรัฐ
 247. กิจกรรม electrophysiological เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของการติดอินเทอร์เน็ตในประชากรที่ไม่ใช่คลินิก (2018)
 248. การแทรกแซงกับการประมวลผลการกระตุ้นเชิงลบในผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีปัญหา: หลักฐานเบื้องต้นจากงานอารมณ์ Stroop (2018)
 249. ระดับกลูตาเมตเซรั่มลดลงในผู้ใหญ่ชายที่มีความผิดปกติของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ต: การศึกษานำร่อง (2018)
 250. กิจกรรมพักผ่อน - สถานะของวงจร Prefrontal-Striatal ในความผิดปกติของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ต: การเปลี่ยนแปลงด้วยการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญาและการทำนายการตอบสนองการรักษา (2018)
 251. ระบบประสาทมีความสัมพันธ์กับแนวคิดรวบยอดตนเองในบุคคลที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการเล่นเกมอินเทอร์เน็ต: การศึกษา MRI เชิงหน้าที่ (2018)
 252. จำแนกผู้เล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่ใช่พยาธิวิทยาและพยาธิวิทยาโดยใช้คุณสมบัติทางประสาทวิทยาแบบกระจัดกระจาย (2018)
 253. ความแตกต่างระหว่างบุคคลในความสามารถในการเรียนรู้โดยนัยและพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นในบริบทของการเสพติดอินเทอร์เน็ตและความผิดปกติของการพนันทางอินเทอร์เน็ตภายใต้การพิจารณาของเพศ (2018)
 254. หยุดผลักฉันออกไป: ระดับสัมพัทธ์ของการเสพติด Facebook เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการเข้าหาโดยนัยสำหรับ Facebook Stimuli (2018)
 255. “ การงดเว้นการบังคับ” จากการเล่นเกมนำไปสู่การใช้สื่อลามกหรือไม่? ข้อมูลเชิงลึกจากความผิดพลาดในเดือนเมษายน 2018 ของเซิร์ฟเวอร์ของ Fortnite (2018)
 256. เกมอินเทอร์เน็ตมากเกินไปมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของการเชื่อมต่อฟังก์ชัน Fronto-Striatal ระหว่างการประมวลผลคำติชมของรางวัล (2018)
 257. บทบรรณาธิการ: กลไกทางประสาทที่เกี่ยวกับความผิดปกติของการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2018)
 258. ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจในระหว่างการเล่นเกมในการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต: ผลกระทบของสถานการณ์ในระหว่างเกม (2018)
 259. ความสัมพันธ์ทางประสาทของอคติทางปัญญาโดยนัยต่อการชี้นำทางอินเทอร์เน็ตในการติดอินเทอร์เน็ต: การศึกษา ERP (2018)
 260. อนุภูมิภาคของเยื่อหุ้มสมองด้านหน้า Cingulate รูปแบบการเชื่อมต่อการทำงานที่แตกต่างในรูปแบบหนุ่มสาวที่มีความผิดปกติของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ตที่มีอาการซึมเศร้า Comorbid
 261. ความแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเพศในการตอบสนองต่อระบบประสาทของเกมก่อนและหลังการเล่นเกม: ผลกระทบสำหรับช่องโหว่เฉพาะทางเพศต่อความผิดปกติของการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2018)

Slide 20 ยังระบุด้วยว่าการศึกษาการติดอินเทอร์เน็ตได้บันทึกการกลับรายการของอาการและการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกี่ยวข้องกับการเสพติด สามสิบการศึกษาดังกล่าวมีให้ใน ส่วนการสนับสนุนที่อัปเดตของ Slide 11.


เลื่อน 21

ในที่สุดเรามีกลุ่มคนที่ไม่ได้ใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตอีกต่อไป ถูกตัอง. ผู้ใช้งานจำนวนมากยอมแพ้โดยสมัครใจ พวกเหล่านี้เป็น "กลุ่มควบคุม" ที่ขาดหายไปในการทดลองสื่อลามกที่ยอดเยี่ยม พวกเขากำลังแสดงให้ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงตัวแปรใดสามารถทำได้

การสนับสนุนเดิม:

เราได้เห็นการสนทนาเกี่ยวกับการรักษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกโดยการกำจัดตัวแปรเดียว: สื่อลามก

เกี่ยวกับ 5,000 บันทึกเรื่องราวที่ผู้ชาย (และผู้หญิงไม่กี่คน) กำจัดการใช้สื่อลามกและรักษาอาการรุนแรงรวมถึงความผิดปกติทางเพศเรื้อรังปัญหาจิตใจและอารมณ์:

ผู้ใช้สื่อลามกที่มีอายุน้อยที่รายงานอาการและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้รับการดูแลรักษาตนเองนับร้อยที่รายงานหลังจากที่กำจัดสื่อลามก:

ปรับปรุงการสนับสนุน:

วิธีที่ดีที่สุดในการประเมินผลกระทบของสื่อลามกคือให้ผู้ใช้หยุดพัก ในปี 2011 การศึกษาดังกล่าวยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ ก็เลยอาศัยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย อย่างไรก็ตามในปี 2016 ฉันได้ตีพิมพ์บทความที่ผ่านการตรวจสอบโดยเพื่อนนี้ในวารสาร Addicta: กำจัดภาพอนาจารอินเทอร์เน็ตเรื้อรังที่ใช้เพื่อเปิดเผยผลกระทบ (2016)  ในบทความฉันอธิบายการศึกษาจำนวนหนึ่งที่มีผู้ใช้สื่อลามกลบตัวแปรเดียว - สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต ในฐานะของ 2017 มีเพียงการศึกษา 8 ที่ผู้ใช้สื่อลามกพยายามที่จะละเว้นจากสื่อลามก การศึกษา 8 ทั้งหมดรายงานผลลัพธ์ที่สำคัญ ห้าในแปดของการศึกษามีผู้ใช้สื่อลามกซึ่งมีอาการผิดปกติทางเพศอย่างรุนแรงละเว้นจากสื่อลามก การศึกษา 5 เหล่านั้นแสดงให้เห็นถึงสาเหตุในฐานะผู้ป่วยที่รักษาความผิดปกติทางเพศเรื้อรังโดยการลบตัวแปรเดียว (ภาพอนาจาร):

 1. นิสัยการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองของผู้ชายและความผิดปกติทางเพศ (2016)
 2. สื่อลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดความพิการทางเพศหรือไม่? รีวิวด้วยรายงานทางคลินิก (2016)
 3. การปฏิบัติด้วยตนเองแบบผิดปกติเป็นปัจจัยสาเหตุในการวินิจฉัยและการรักษาความผิดปกติทางเพศในชายหนุ่ม (2014)
 4. การแพร่กระจายของโรคจิตจากสถานการณ์: กรณีศึกษา (2014)
 5. มันยากแค่ไหนที่จะรักษาอาการหลั่งเร็วภายในแบบจำลองพฤติกรรมรักร่วมเพศระยะสั้น การเปรียบเทียบกรณีศึกษา (2017)

อีกสามการศึกษา:

6) การแลกเงินรางวัลสำหรับความสุขในปัจจุบัน: การบริโภคภาพอนาจารและการลดเวลาล่าช้า (2015) - ยิ่งภาพอนาจารที่ผู้เข้าร่วมบริโภคบริโภคมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถชะลอความพอใจได้ การศึกษาที่ไม่เหมือนใครนี้ยังทำให้ผู้ใช้สื่อลามกลดการใช้สื่อลามกเป็นเวลา 3 สัปดาห์ การศึกษาพบว่าการใช้สื่อลามกอย่างต่อเนื่องคือ เหตุผล เกี่ยวข้องกับการไม่สามารถชะลอความพึงพอใจได้มากขึ้น (โปรดทราบว่าความสามารถในการชะลอความพึงพอใจเป็นหน้าที่ของเปลือกนอกส่วนหน้า) การศึกษาครั้งแรก (อายุเฉลี่ย 20 ปี) ที่มีความสัมพันธ์กับสื่อลามกใช้กับคะแนนของพวกเขาในภารกิจที่ล่าช้า ข้อความที่ตัดตอนมา:

ยิ่งภาพลามกที่ผู้เข้าร่วมบริโภคบริโภคมากขึ้นเท่าไหร่พวกเขาก็เห็นว่ารางวัลในอนาคตมีค่าน้อยกว่าของรางวัลทันทีแม้ว่ารางวัลในอนาคตจะมีค่ามากกว่า

มีการศึกษาครั้งที่สอง (ค่ามัธยฐานอายุ 19) เพื่อประเมินว่ามีการใช้สื่อลามกหรือไม่ สาเหตุที่ การลดราคาล่าช้าหรือไม่สามารถชะลอความพึงพอใจได้ นักวิจัยแบ่งออกเป็น ผู้ใช้สื่อลามกในปัจจุบัน ออกเป็นสองกลุ่ม:

 1. กลุ่มหนึ่งงดใช้สื่อลามกเป็นเวลา 3 สัปดาห์
 2. กลุ่มที่สองงดอาหารที่พวกเขาโปรดปรานเป็นเวลา 3 สัปดาห์

ผู้เข้าร่วมทุกคนบอกว่าการศึกษานี้เกี่ยวกับการควบคุมตนเองและพวกเขาถูกสุ่มเลือกให้ละเว้นจากกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ส่วนที่ฉลาดก็คือนักวิจัยให้กลุ่มที่สองของผู้ใช้สื่อลามกละเว้นจากการกินอาหารโปรดของพวกเขา สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่า 1) ทุกวิชาที่มีส่วนร่วมในภารกิจการควบคุมตนเองและ 2) การใช้สื่อลามกของกลุ่มที่สองไม่ได้รับผลกระทบ ในตอนท้ายของ 3 สัปดาห์ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในภารกิจเพื่อประเมินการลดราคาล่าช้า หมายเหตุสำคัญ: ในขณะที่ "กลุ่มเลิกใช้สื่อลามก" ดูมีความสำคัญ น้อยลง สื่อลามกมากกว่า "ผู้งดอาหารโปรด" ส่วนใหญ่ไม่ได้ละเว้นจากการดูสื่อลามกโดยสิ้นเชิง ผลลัพธ์:

ตามที่คาดการณ์ไว้ผู้เข้าร่วมที่ออกแรงควบคุมตัวเองมากกว่าความปรารถนาที่จะบริโภคสื่อลามกเลือกเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นของรางวัลที่ใหญ่กว่าในภายหลังเมื่อเทียบกับผู้เข้าร่วมที่ออกแรงควบคุมตนเองมากกว่าการบริโภคอาหาร

กลุ่มที่ลดการดูสื่อลามกเป็นเวลา 3 สัปดาห์มีการลดราคาล่าช้าน้อยกว่ากลุ่มที่งดอาหารโปรด พูดง่ายๆการละเว้นจากสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตช่วยเพิ่มความสามารถของผู้ใช้สื่อลามกในการชะลอความพึงพอใจ จากการศึกษา:

ดังนั้นการสร้างผลการศึกษาระยะยาวของการศึกษา 1 เราแสดงให้เห็นว่าการบริโภคสื่อลามกอย่างต่อเนื่องมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับอัตราการลดความล่าช้าที่สูงขึ้น การออกกำลังกายควบคุมตนเองในโดเมนทางเพศมีผลต่อการลดความล่าช้าในการออกกำลังกายมากกว่าการควบคุมตนเองเหนือความอยากอาหารที่ให้ผลตอบแทนทางร่างกายอื่น ๆ (เช่นการรับประทานอาหารที่ชื่นชอบ)

7) การเลิกบุหรี่มีผลต่อการตั้งค่าอย่างไร (2016) [ผลการศึกษาเบื้องต้น] - ข้อความที่ตัดตอนมาจากบทความ:

ผลลัพธ์ของคลื่นลูกแรก - การค้นพบหลัก

 1. ความยาวของผู้เข้าร่วมแนวยาวที่สุดที่ดำเนินการก่อนที่จะมีส่วนร่วมในการสำรวจมีความสัมพันธ์กับการตั้งค่าเวลา การสำรวจครั้งที่สองจะตอบคำถามหากการงดออกเสียงนานขึ้นทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถชะลอการให้รางวัลได้มากขึ้นหรือหากผู้ป่วยที่เข้าร่วมมีแนวโน้มที่จะทำงานเป็นเส้นยาวขึ้น
 2. การเลิกบุหรี่เป็นเวลานานอาจทำให้เกิดความเกลียดชังน้อยลง (ซึ่งเป็นเรื่องดี) การสำรวจครั้งที่สองจะให้หลักฐานสุดท้าย
 3. บุคลิกภาพมีความสัมพันธ์กับความยาวของเส้น คลื่นลูกที่สองจะเปิดเผยว่าการเลิกบุหรี่มีผลต่อบุคลิกภาพหรือหากบุคลิกภาพสามารถอธิบายความผันแปรของความยาวของริ้วรอยได้

ผลลัพธ์ของคลื่นลูกที่สอง - การค้นพบหลัก

 1. การละเว้นจากสื่อลามกและการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองช่วยเพิ่มความสามารถในการชะลอการให้รางวัล
 2. การมีส่วนร่วมในช่วงเวลาของการเลิกบุหรี่ทำให้คนเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงมากขึ้น
 3. การเลิกบุหรี่ทำให้ผู้คนเห็นแก่ผู้อื่นมากขึ้น
 4. การเลิกบุหรี่ทำให้ผู้คนที่มีความเป็นคนนอกคอกมากขึ้นมีความขยันขันแข็งและมีอาการทางประสาทน้อยลง

8) ความรักที่ไม่สามารถคงอยู่ได้: การใช้สื่อลามกและความมุ่งมั่นที่อ่อนแอต่อคู่รักที่รัก (2012) - การศึกษามีอาสาสมัครพยายามที่จะละเว้นจากการใช้สื่อลามกเป็นเวลา 3 สัปดาห์ จากการเปรียบเทียบทั้งสองกลุ่มผู้ที่ใช้สื่อลามกรายงานความมุ่งมั่นในระดับที่ต่ำกว่าผู้ที่พยายามละเว้น ข้อความที่ตัดตอนมา:

การแทรกแซงได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการลดหรือกำจัดการบริโภคสื่อลามกในช่วงระยะเวลาของการศึกษาสามสัปดาห์ แต่ก็ไม่ได้ขัดขวางผู้เข้าร่วมที่ควบคุมการบริโภคต่อไป สมมติฐานของเราได้รับการสนับสนุนเนื่องจากผู้เข้าร่วมในสภาพการบริโภคสื่อลามกรายงานว่ามีความมุ่งมั่นลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับผู้เข้าร่วมในการงดใช้สื่อลามก

นอกจากนี้ผลกระทบของการบริโภคสื่อลามกอย่างต่อเนื่องที่มีต่อความมุ่งมั่นไม่สามารถอธิบายได้โดยความแตกต่างในการลดลงของทรัพยากรการกำกับดูแลตนเองจากการใช้การควบคุมตนเองที่มากขึ้นเนื่องจากผู้เข้าร่วมในทั้งสองเงื่อนไขงดเว้นจากสิ่งที่ถูกใจ (เช่นสื่อลามกหรืออาหารจานโปรด)

การศึกษาที่เชื่อมโยงการใช้สื่อลามกกับอาการที่อธิบายไว้ใน การทดลองเรื่องหนังโป๊มาก:


เลื่อน 22

มันคือ“ การฟื้นคืนชีพของผู้ชาย” ก่อนที่ฉันจะดำเนินการต่อคุณอาจต้องการทราบว่าทำไมผู้ชายที่รักสื่อลามกใด ๆ ในจิตใจที่ถูกต้องของเขาจะยอมแพ้ สองคำ:

การสนับสนุนเดิม:

ดูสไลด์ก่อนหน้า


เลื่อน 23

หย่อนสมรรถภาพทางเพศ “ สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตกำลังฆ่าสมรรถภาพทางเพศของชายหนุ่ม” ดังที่ Zimbardo กล่าว“ ชายหนุ่มลุกเป็นไฟกับผู้หญิง” การสำรวจโดยนักประสาทวิทยาชาวอิตาเลี่ยนได้ยืนยันสิ่งที่เราได้เห็นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

การสนับสนุนเดิม:

Philip Zimbardo ของ“อนิจกรรมของพวก"TED talk ที่เขาพูด"ชายหนุ่มกำลังลุกไหม้กับผู้หญิง".

ดร. คาร์โลฟอเรสต้าเป็นศาสตราจารย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะประธานสมาคมพยาธิสรีรวิทยาของอิตาลีและผู้เขียนการศึกษาทางวิชาการของ 300 บทความที่ดร. ฟอเรสต้ากล่าวว่า“สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตกำลังฆ่าสมรรถภาพทางเพศของชายหนุ่ม".

เกี่ยวกับ 5,000 บันทึกเรื่องราวที่ผู้ชาย (และผู้หญิงไม่กี่คน) กำจัดการใช้สื่อลามกและแก้ไขการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเรื้อรัง

ฟอรัมการกู้คืนสื่อลามก - ส่วนที่อุทิศให้กับความผิดปกติทางเพศที่เกิดจากสื่อลามก:

อย่างกว้างขวาง นิตยสารนิวยอร์ก บทความเกี่ยวกับปรากฏการณ์ใหม่: ปัญหาทางเพศที่เกิดจากสื่อลามก:

ปรับปรุงการสนับสนุน:

Dr. Philip Zimbardo: ในการสนับสนุนการพูดคุย TED ของเขา Dr. Zimbardo ตีพิมพ์หนังสือสองเล่ม (อธิบายความผิดปกติทางเพศที่เกิดจากสื่อลามก):

Dr. Carlo Foresta ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ 2011 ของเขาด้วย:

 • การบรรยาย 2014 อธิบายการศึกษาที่จะเกิดขึ้น - การบรรยายประกอบด้วยผลการศึกษาตามยาวและภาคตัดขวาง การศึกษาชิ้นหนึ่งเกี่ยวข้องกับการสำรวจวัยรุ่นมัธยมปลาย (หน้า 52-53) การศึกษารายงานว่าความผิดปกติทางเพศเพิ่มขึ้นสองเท่าระหว่างปี 2005 ถึง 2013 โดยความต้องการทางเพศต่ำเพิ่มขึ้น 600% เปอร์เซ็นต์ของวัยรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเพศ: 2004/05: 7.2%, 2012/13: 14.5% เปอร์เซ็นต์ของวัยรุ่นที่มีความต้องการทางเพศต่ำ: 2004/05: 1.7%, 2012/13: 10.3% (นั่นคือ 600 % เพิ่มขึ้นใน 8 ปี) ดร. ฟอเรสต้ายังอธิบายถึงการศึกษาที่จะเกิดขึ้นของเขาว่า“สื่อเกี่ยวกับเรื่องเพศและรูปแบบใหม่ของตัวอย่างทางพยาธิวิทยาทางเพศ 125 เพศชายอายุ 19-25 ปี” (ชื่อภาษาอิตาลี -“Sessualità mediatica e nuove forme di patologia sessuale Campione 125 giovani maschi“). ผลจากการศึกษา (หน้า 77-78) ซึ่งใช้ ดัชนีระหว่างประเทศของแบบสอบถามสมรรถภาพทางเพศ พบว่าผู้ใช้สื่อลามกปกติคะแนน 50% ลดลงในโดเมนความต้องการทางเพศและ 30% ลดลงของโดเมนการทำงานของอวัยวะเพศชาย
 • การศึกษาที่ทบทวน วัยรุ่นและสื่อลามกทางเว็บ: ยุคใหม่ของเรื่องเพศ (2015) - การศึกษาในอิตาลีนี้วิเคราะห์ผลกระทบของสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่มีต่อผู้อาวุโสในโรงเรียนมัธยมซึ่งร่วมเขียนโดย คาร์โลฟอเรสต้าประธานสมาคมพยาธิสรีรวิทยาการเจริญพันธุ์ของอิตาลี การค้นพบที่น่าสนใจที่สุดคือ 16% ของผู้ที่บริโภคสื่อลามกมากกว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์รายงานถึงความต้องการทางเพศที่ต่ำผิดปกติเมื่อเทียบกับ 0% ในผู้ที่ไม่ใช่ผู้บริโภค (และ 6% สำหรับผู้ที่บริโภคน้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง)

ตั้งแต่ 2011 มากกว่าผู้เชี่ยวชาญทางเพศ 100 (ศาสตราจารย์ระบบทางเดินปัสสาวะ, ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปัสสาวะ, จิตแพทย์, นักจิตวิทยา, นักจิตวิทยา, นักเพศศาสตร์, MD) ที่รับทราบและรักษาปัญหาทางเพศที่เกิดจากสื่อลามกได้ตีพิมพ์บทความหรือปรากฏทางวิทยุและโทรทัศน์ หมายเหตุ: ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปัสสาวะได้แสดงหลักฐานการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในการประชุมประจำปีของสมาคมระบบทางเดินปัสสาวะอเมริกันเป็นครั้งที่สอง

 1. วิดีโอการบรรยาย: การนำเสนอสื่อลามก (ส่วน 1-4) ที่นำเสนอในการประชุมสมาคมระบบทางเดินปัสสาวะของอเมริกา, พฤษภาคม 6-10, 2016 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปัสสาวะ Tarek Pacha
 2. การค้นพบใหม่: การศึกษาเห็นการเชื่อมโยงระหว่างสื่อลามกและเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (2017) - ข้อมูลจากการศึกษาที่กำลังจะนำเสนอในการประชุมสมาคมระบบทางเดินปัสสาวะอเมริกันปี 2017

รายการบทความออกอากาศรายการวิทยุและพอดคาสต์ที่เกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญทางเพศที่ยืนยันการมีอยู่ของความผิดปกติทางเพศที่เกิดจากสื่อลามก:

 1. อินเทอร์เน็ตมากเกินไปอาจทำให้เกิดความอ่อนแอ, ระบบทางเดินปัสสาวะศาสตราจารย์คาร์โลฟอเรสต้า (2011)
 2. Porning มากเกินไป? โดย Robert Taibbi, LCSW (2012)
 3. สื่อลามกมีส่วนร่วมกับ ED หรือไม่? โดย Tyger Latham, Psy.D. ในเรื่องการบำบัด (2012)
 4. ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะ Lim Huat Chye: ภาพอนาจารอาจทำให้เกิดปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย (2012)
 5. ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพของวิทยาลัยมิดเดิลเบอรี่ดร. มาร์คเปลูโซ่มองว่า ED: blames porn (2012) เพิ่มขึ้น
 6. เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ: ราคาที่เพิ่มขึ้นของการล่วงละเมิดพร (2012)
 7. “ ติดยาเสพติดให้ไวอากร้า: พวกเขาควรเป็นคนที่ดื้อรั้นที่สุด แต่เยาวชนชายจำนวนมากขึ้นไม่สามารถรับมือได้หากปราศจากยาเม็ดสีฟ้าเล็ก ๆ เหล่านั้น” (2012)
 8. ความเสียหายของฮาร์ดไดรฟ์ของมนุษย์ (2012) ไม่ยอมใครง่ายๆ
 9. ดร. ออซโชว์ที่อยู่เรื่องสื่อลามกที่ชักนำ (2013)
 10. สมรรถภาพทางเพศเพิ่มขึ้นในหมู่ชายหนุ่มนักบำบัดทางเพศ Brandy Engler, PhD (2013)
 11. พรอินเทอร์เน็ตและหย่อนสมรรถภาพทางเพศโดย Urologist James Elist, FACS, FICS (2013)
 12. สื่อลามกทำลายชีวิตเพศยุคใหม่อย่างไร: นักเขียนสตรีนาโอมิ Wolf มีคำอธิบายที่ไม่มั่นคงว่าทำไมชาวอังกฤษถึงมีเพศสัมพันธ์น้อยลง (2013)
 13. ภาพอนาจารและสมรรถภาพทางเพศโดย Lawrence A. Smiley MD (2013)
 14. Andrew Kramer ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปัสสาวะกล่าวถึง ED - รวมถึง porn-induced ED (2013)
 15. หนังโป๊กำลังทำลายชีวิตเพศของคุณหรือไม่ โดย Robert Weiss LCSW, CSAT-S (2013)
 16. Too Internet Internet Porn: The SADD Effect โดย Ian Kerner PhD (2013)
 17. โซลูชั่นสำหรับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่เกิดจากสื่อลามก, โดย Sudeepta Varma, MD, จิตเวชศาสตร์ (2013)
 18. ดร. Rosalyn Dischiavo กับสื่อลามกที่ชักนำ (2013)
 19. สื่อลามกทำให้ฉันบิดเบือนตลอดกาลหรือไม่? Salon.com (2013)
 20. รายการวิทยุ: จิตแพทย์หนุ่มพูดคุยเรื่อง ED ที่เกิดจากสื่อลามกของเขา (2013)
 21. วิดีโอโดยแพทย์: สาเหตุของ ED ในชายหนุ่ม - รวมสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต (2013)
 22. Chris Kraft, Ph.D. - นักเพศศาสตร์ Johns Hopkins กล่าวถึงความผิดปกติทางเพศจากสื่อลามก (2013)
 23. เหตุใดนักบำบัดทางเพศจึงกังวลเกี่ยวกับวัยรุ่นที่ดูอินเทอร์เน็ตพรโดยดร. อลีนโซลด์บรูด (2013)
 24. การดูหนังโป๊ "ปกติ" มีผลกระทบต่อความเป็นลูกผู้ชายของคุณหรือไม่? โดยนักเพศศาสตร์ Maryline Décarie, MA (2013)
 25. 'พร' ทำให้ผู้ชายสิ้นหวังอยู่บนเตียง: ดร Deepak Jumani, นักเพศศาสตร์ Dhananjay Gambhire (2013)
 26. ต้องการอาหารโป๊เป็นเวลาสามถึงห้าเดือนเพื่อให้ลุกอีกครั้ง Alexandra Katehakis MFT, CSAT-S (2013)
 27. ไม่สามารถทำได้: ZDoggMD.com (2013)
 28. หมดเวลารักษาคนติดสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต & ED: วิดีโอ CBS, ดร. อีเลนเบรดี้ (2013)
 29. Seven Sharp with Caroline Cranshaw - ความเสียหายที่เกิดจากการติดสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต (2013)
 30. ความเป็นจริงไม่น่าตื่นเต้นเพียงพอ (สวีเดน) จิตแพทย์ Goran Sedvallson ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปัสสาวะ Stefan Arver นักจิตอายุรเวท Inger Björklund (2013)
 31. ทำไมสื่อลามกและการสำเร็จความใคร่จึงเป็นสิ่งที่ดีเกินไปดร. เอลิซาเบ ธ วอเตอร์แมน (2013)
 32. Dan Savage ตอบคำถามเกี่ยวกับ ED ที่กระตุ้นด้วยสื่อลามก (12-2013)
 33. Irish Times: 'ฉันไม่สามารถถูกกระตุ้นได้เว้นแต่ฉันจะดูหนังโป๊กับแฟนของฉัน' (2016)
 34. ปัญหาการติดตั้งจากสื่อลามกมากเกินไป - Swedish (2013)
 35. สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตทำลายความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสในอินเดีย (ดร. นฤนานาเรดดี้ (2013)
 36. ภาพอนาจารเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้โดนัลด์กระตุ้น: สวีดิช (2013)
 37. ผู้ชายที่ดูหนังโป๊มากเกินไปไม่สามารถลุกขึ้นได้เตือนนักบำบัดโรคทางเพศของแมนเชสเตอร์ (2014)
 38. อะไรคือสาเหตุของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ, ดร. โลฮิท K, MD (2014)
 39. หนังโป๊ทำลายชีวิตเพศของเราไปตลอดกาล? ปริมาณรายวัน (2014)
 40. ทุกข์ทรมานจาก ED เหตุผลนี้อาจทำให้คุณประหลาดใจโดย Michael S Kaplan, MD (2014)
 41. การติดสื่อลามกเป็นการเพิ่มขึ้นของบังกาลอร์หรือไม่? (2014)
 42. รีวิว YBOP ของ“ The New Naked” โดย urologist Harry Fisch, MD (2014)
 43. เบื้องหลังสารคดี: ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศของสื่อลามก, Global News Canada (2014)
 44. 'Generation X-Rated' (สื่อลามกที่ชักนำให้เกิด ED) - ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปัสสาวะ Abraham Morgentaler (2014)
 45. ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่เกิดจากหนังโป๊ในชายหนุ่มที่มีสุขภาพดี, Andrew Doan MD, PhD (2014)
 46. ผลร้ายของการติดสื่อลามกวัยรุ่น Wrishi Raphael, MD (2014)
 47. สื่อลามกทำให้สมรรถภาพทางเพศในชายหนุ่มโดย Global News Canada (2014)
 48. บล็อกสด: ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่เกิดจากสื่อลามก ดร. Abraham Morgentaler, Gabe Deem (2014)
 49. การดูหนังโป๊อาจทำให้ผู้ชายเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะ David B. Samadi & Muhammed Mirza (2014)
 50. การดูสื่อลามกบนอินเทอร์เน็ตอาจทำลายชีวิตทางเพศของคุณได้หมอกล่าว Harry Fisch, แมริแลนด์ (2014)
 51. วิดีโอออนไลน์ที่ทำให้เกิดปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ IRL? โดย Andrew Smiler PhD (2014)
 52. คุณช่วยตัวเองมากเกินไปไหม? ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปัสสาวะโทเบียสโคห์เลอร์นักบำบัดแดนเดรก (2014)
 53. วิธีการกระตุ้นทางเพศออนไลน์สามารถนำไปสู่การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในชีวิตจริงโดย Jed Diamond PhD (2014)
 54. สื่อลามกมากเกินไปที่ส่งผลให้ ED: ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปัสสาวะ Fawad Zafar (2014)
 55. ความจริงเรื่องเพศหนังโป๊หย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือไม่? โดย Kurt Smith, LMFT, LPCC, AFC (2015)
 56. เมื่อสื่อลามกกลายเป็นปัญหา (Irish Times) นักบำบัดทางเพศ Trish Murphy, Teresa Bergin, Tony Duffy (2015)
 57. ติดยาเสพติดโป๊คืบคลานและหย่อนสมรรถภาพทางเพศโดย Billi Caine, B.Sc Psych, RN (2015)
 58. สื่อลามกออนไลน์และการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองทำให้เด็กอ่อนแอ Emilio Loiacono MD (2015)
 59. ที่ปรึกษาต่อสู้ 'ภัยพิบัติของสื่อลามก' นักจิตวิทยา Seema Hingorrany & Yolande Pereira กุมารแพทย์ Samir Dalwai (2015)
 60. Tinder และรุ่งอรุณแห่ง“ Dating คติ” Vanity Fair (2015)
 61. TEDX พูดคุยเกี่ยวกับ ED ที่เกิดจากสื่อลามกและการเรียกคืนเรื่องเพศของตนเอง:“ How to become a Sex God” โดย Gregor Schmidinger (2015)
 62. ฉีกขาดสื่อลามก: ดูการเสพติดและสื่อลามก Charlotte Loppie ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยวิกตอเรียในคณะสาธารณสุขศาสตร์ (2016)
 63. พยาบาลต้องการให้ผู้อยู่อาศัยพูดคุยเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศ Lesley Mills พยาบาลที่ปรึกษาด้านสมรรถภาพทางเพศ (2016)
 64. สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตกำลังสร้างคนรุ่นหนึ่งที่มีเพศสัมพันธ์กับชีวิตจริงได้อย่างไร Dr Andrew Smiler, Dr Angela Gregory (2016)
 65. BBC: การเข้าถึงสื่อลามกออนไลน์อย่างง่ายดายคือสุขภาพของผู้ชายที่ 'สร้างความเสียหาย' นักบำบัดโรค NHS กล่าว นักบำบัดโรคจิตแองเจลาเกรกอรี่ (2016)
 66. จะทำอย่างไรเมื่อคุณออกเดทกับคนที่มีปัญหาด้านล่างเข็มขัด นักเพศศาสตร์เอมิลี่มอร์ส, Ph.D. (2016)
 67. ไวอากร้าที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ได้แทรกซึมเข้าไปในห้องนอนของชายหนุ่มผิวดำในปัจจุบัน ศาสตราจารย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะ David B. Samadi & Muhammed Mirza ผู้ก่อตั้ง ErectileDoctor.com (2016)
 68. ผลกระทบร้ายแรงจากสื่อลามก ดร. เออซูล่า Ofman (2016)
 69. “ การเสพติดสื่อลามกอาจทำลายชีวิตเพศของคุณและนี่คือสาเหตุ” ผู้เชี่ยวชาญด้านฟังก์ชันทางเพศ Anand Patel MD, นักบำบัดโรคทางเพศ Janet Eccles, นักประสาทวิทยา Dr Nicola Ray (2016)
 70. Podcast: ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่เกิดจากสื่อลามก (PIED) โดย Dudley Danoff ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะชื่อดังระดับโลกและ Dr. Diana Wiley (2016)
 71. เหตุผลที่แท้จริงที่ชายหนุ่มประสบจากภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศโดย Anand Patel, MD (2016)
 72. หันหลังให้! เหตุใดภาพอนาจารจึงเป็นอันตรายต่อชีวิตเพศของคุณ โดยระบบทางเดินปัสสาวะศาสตราจารย์ดร. เดวิดซามาดี (2016)
 73. ระบบทางเดินปัสสาวะถาม: "อะไรจะขับชายหนุ่มไปรักษา ED?" Jason Hedges, MD, PhD (2016)
 74. ทำไม ผู้ชายกำลังเลิกอินเทอร์เน็ตพร (สื่อลามกที่ชักนำ), Andrew Doan, MD, PhD (2016)
 75. การแพร่ขยายของสื่อลามกทำลายความรักของผู้ชายอย่างไร โดย Angela Gregory Lead สำหรับการบำบัดทางจิต, Chandos Clinic, Nottingham U. Secretary สังคมอังกฤษของการแพทย์ทางเพศ (2016)
 76. มีหลายกรณีที่เกี่ยวข้องกับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่เกี่ยวข้องกับการเสพติดและการใช้สื่อลามก โซอี้ฮาร์กรีฟเวสนักจิตวิทยาบำบัด (2016)
 77. ผลกระทบร้ายกาจของสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต โดย Rose Laing MD (2016)
 78. กู้ชีวิตเพศจากสมรรถภาพทางเพศ, Dalal Akoury MD (2016)
 79. ไวอากร้าที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ได้แทรกซึมเข้าไปในห้องนอนของชายหนุ่มผิวดำในปัจจุบัน ศาสตราจารย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะ David B. Samadi & Muhammed Mirza ผู้ก่อตั้ง ErectileDoctor.com (2016)
 80. สื่อลามกมากเกินไปอาจนำไปสู่ภาวะ ED ผู้ชายมาเลเซียเตือน ผู้ชำนาญการคลินิกและนักจิตวิทยาดร Mohd Ismail Mohd Tambi (2016)
 81. หนังสีฟ้าดำและขาว: การเสพติดสื่อลามกทำลายความสัมพันธ์อย่างไร โดย Sandip Deshpande, MD (2016)
 82. ครูใหญ่โรงเรียนเอกชนได้รับบทเรียนในสื่อลามก นักการศึกษาเรื่องเพศ Liz Walker (2016)
 83. สัญญาณหกประการที่บ่งบอกว่าคู่ของคุณติดภาพอนาจารและคุณสามารถทำอะไรได้บ้าง โดย Diana Baldwin LCSW (2016)
 84. หนังโป๊ดีสำหรับเราหรือแย่สำหรับเรา? โดย Philip Zimbardo PhD (2016)
 85. สื่อลามกกำลังแย่งชิงชีวิตทางเพศของชายหนุ่มของเราอย่างไร โดย Dr. Barbara Winter (2016)
 86. รายการทีวีใหม่ที่น่าตกตะลึงออกอากาศเมื่อคืนที่ผ่านมาและเห็นคนหนุ่มสาวสนับสนุนให้ออกอากาศปัญหาทางเพศและความทุกข์ยาก Dr. Vena Ramphal (2016)
 87. วิธีการแก้ปัญหาทางเพศที่พบบ่อยเพราะพวกเขาอาจเป็นจิตทางร่างกายหรือทั้งสองอย่าง Eyal Matsliah ผู้แต่ง“ Orgasm Unleashed” (2016)
 88. นักบำบัดชาวแอฟริกาใต้และนักการสอนเรื่องเพศศึกษากล่าวว่าการแทรกแซงเป็นสิ่งจำเป็นในการหยุดเด็กในปัจจุบันที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงในชีวิตต่อมาเนื่องจากติดยาเสพติดสื่อลามก
 89. การติดไซเบอร์เท็กซ์: กรณีศึกษา โดโรธีเฮย์เดน, LCSW (2016)
 90. ความสัมพันธ์ของ Porn Wrecks, Barbara Winter, Ph.D. (2016)
 91. สื่อลามกสามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์ แต่ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง อแมนดา Pasciucco LMFT, CST; เวนดี้ Haggerty LMFT, CST (2016)
 92. พรอินเทอร์เน็ตกำลังทำให้ชายหนุ่มไร้สมรรถภาพ นักบำบัดทางเพศและผู้ร่วมงานของ Impotence Australia, Alinda Small (2016)
 93. วิดีโอ - ผู้ก่อตั้ง Guyology Melisa Holmes MD พูดถึงวิธีที่เด็กผู้ชายพัฒนาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่เกิดจากสื่อลามกที่ต้องใช้ไวอากร้าจำนวนมาก (2017)
 94. วิดีโอ: ผู้เชี่ยวชาญด้านฮอร์โมนดร. แค ธ รีนเรตซ์เลอร์กล่าวถึงภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่เกิดจากสื่อลามก (2017)
 95. วิดีโอ: การหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่เกิดขึ้นโดยแบรดซัลแมน, LCSW, CSAT (2017)
 96. เด็กไอริชที่อายุน้อยกว่าเจ็ดขวบกำลังถูกสื่อลามก ดรเฟอร์กัลรูนีย์ (2017)
 97. นี่คือสิ่งที่สื่อลามกส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของไอริช นักบำบัดทางเพศ Teresa Bergin (2017)
 98. เทคโนโลยีกำลังทำลายสมองของเราหรือไม่? (รายการ Comedy Central) Alexandra Katehakis, MFT, CSAT-S, CST-S (2017)
 99. วิธีการให้ความรู้เยาวชนของเราเกี่ยวกับการเสพติดสื่อลามกและอันตราย นักบำบัดทางจิตเวช Nuala Deering & Dr. June Clyne (2017)
 100. วิดีโอ - Porn สามารถชักนำให้หย่อนสมรรถภาพทางเพศและความอ่อนแอได้หรือไม่? โดย Paul Kattupalli MD (2016)
 101. 'สื่อลามกเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุข': ผู้เชี่ยวชาญเรียกร้องให้รัฐบาลสอบสวนเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพของสื่อลามก นักบำบัดทางเพศ Mary Hodson (2017)
 102. ทุกสิ่งที่คุณต้องการรู้เกี่ยวกับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ดร. Ralph Esposito; Pssa Elsa Orlandini (2017)
 103. อย่าปล่อยให้หย่อนสมรรถภาพทางเพศทำให้คุณผิดหวัง นักจิตบำบัด Nuala Deering (2017)
 104. การดูสื่อลามกอาจทำให้หย่อนสมรรถภาพทางเพศได้อย่างไร Dr Lubda Nadvi (2017)
 105. นี่คือวิธีที่นักบำบัดปฏิบัติต่อชายหนุ่มด้วย“ ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่เกิดจากสื่อลามก” นักบำบัดทางเพศ Alinda Small นักบำบัดโรคทางคลินิก Tanya Koens นักจิตอายุรเวท Dan Auerbach (2017)
 106. TEDx Talk เรื่อง“ Sex, Porn & Manhood” (ศาสตราจารย์วอร์เรนบินฟอร์ด 2017)
 107. สื่อลามกออนไลน์: ติดยาเสพติดที่เติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐอเมริกา Chris Chris (2017)
 108. การดูหนังโป๊มากเกินไปส่งผลกระทบต่อชีวิตเพศของคุณหรือไม่ Jenner Bishop, LMFT; นักกายภาพบำบัด Shirani M. Pathak (2017)
 109. คนหนุ่มสาวรายงานปัญหา 'ถาวรและน่าวิตก' เกี่ยวกับชีวิตเพศ: การศึกษา (2017)
 110. 'Tidal wave' ของการเสพติดสื่อลามกเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญเตือนถึงความจำเป็นที่ต้องดำเนินการเพื่อบันทึก 'รุ่นที่หายไป' ถัดไป นักบำบัดโรคจิต พอลลีนบราวน์ (2017)
 111. ชายหนุ่มที่ดูสื่อลามกมากขึ้นประสบปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (นักบำบัดทางเพศดร. มอร์แกนฟรานซิส 2017)
 112. ยาหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นยาอันดับต้น ๆ ของคนอังกฤษ นักบำบัดโรคทางเพศสัมพันธ์เรย์มอนด์ฟรานซิส (2017)
 113. หากคุณมีปัญหาในการ“ ลุกขึ้น” คุณอยู่ไกลจากตัวคนเดียวและมีความช่วยเหลือมากมาย Dr Joseph Alukal (2018)
 114. กระทรวงสาธารณสุขต้องการการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของสื่อลามก นักบำบัดทางเพศ Jo Robertson (2018)
 115. เราต้องเป็นเจ้าของสิ่งที่สื่อลามกกำลังทำกับเด็กชาวนิวซีแลนด์ ดร. มาร์คทอร์ป (2018)
 116. ปัญหาด้านประสิทธิภาพในห้องนอนไม่ใช่แค่ปัญหาของชายชรา นักบำบัดทางเพศ Aoife Drury (2018)
 117. Porn คือ 'การตัดอัณฑะเฉลี่ยของประชากรชาย' - Evgeny Kulgavchuk นักเพศศาสตร์ชาวรัสเซียจิตแพทย์และนักบำบัดโรค (2018)
 118. หย่อนสมรรถภาพทางเพศ: สื่อลามก, การขี่จักรยาน, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสุขภาพไม่ดีมีส่วนร่วมอย่างไรและหกวิธีในการรักษาประสิทธิภาพสูงสุด ศาสตราจารย์ระบบทางเดินปัสสาวะ Amin Herati (2018)
 119. วิทยาศาสตร์ฮาร์ด: วิธีทำให้การแข็งตัวของคุณแข็งแรงขึ้น โดย Nick Knight, MD (2018)
 120. 9 วิธีรักษาหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่ไม่ได้เป็นไวอากร้า ดร. Morgentaler ศาสตราจารย์คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะที่ Harvard (2018)

ส่วนที่ตัดตอนมาจาก Park et al., 2016 ให้การสนับสนุนเชิงประจักษ์สำหรับการมีอยู่ของความผิดปกติทางเพศที่เกิดจากสื่อลามก ส่วนนี้ยังกล่าวถึงเอกสาร 2015 สองฉบับ (ไม่ใช่การศึกษาจริง) ซึ่งอ้างว่าพบความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่อลามกและความผิดปกติทางเพศเล็กน้อย

1.2. สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตใช้ปัจจัยในความผิดปกติทางเพศในปัจจุบันหรือไม่?

นักวิจัยสถาบัน Kinsey เป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกที่รายงานภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่เกิดจากสื่อลามก (PIED) และความใคร่ต่ำที่ผิดปกติจากสื่อลามกใน 2007 [27] ครึ่งหนึ่งของอาสาสมัครคัดเลือกมาจากบาร์และโรงอาบน้ำที่สื่อลามกวิดีโอเป็น“ อยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง” ไม่สามารถรับการแข็งตัวในห้องปฏิบัติการเพื่อตอบสนองต่อสื่อลามกวิดีโอ ในการพูดคุยกับอาสาสมัครนักวิจัยค้นพบว่าการได้รับวิดีโอลามกอนาจารสูงนั้นส่งผลให้การตอบสนองลดลงและความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับวัสดุที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษหรือ“ ประหลาด” มากขึ้นจะกลายเป็นถูกกระตุ้น นักวิจัยออกแบบการศึกษาของพวกเขาใหม่เพื่อรวมคลิปที่หลากหลายมากขึ้นและอนุญาตให้มีการเลือกด้วยตนเอง หนึ่งในสี่ของอวัยวะเพศของผู้เข้าร่วมยังไม่ตอบสนองตามปกติ [27].

ตั้งแต่นั้นมามีหลักฐานว่าสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตอาจเป็นปัจจัยในการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอัตราความผิดปกติทางเพศ เกือบหกจาก 10 ของผู้เข้าชม 3962 ที่กำลังมองหาความช่วยเหลือเกี่ยวกับ“ MedHelp.org ED Forum” ที่โดดเด่นซึ่งกล่าวถึงอายุของพวกเขามีอายุน้อยกว่า 25 ในการวิเคราะห์โพสต์และความคิดเห็นแปดปีในบรรดาคำที่เชื่อมโยงกันโดยทั่วไปกับด้านจิตใจของ ED (ไม่ใช่อินทรีย์ ED) "สื่อลามก" ปรากฏบ่อยที่สุดโดยไกล [28] การศึกษา 2015 เกี่ยวกับผู้อาวุโสในโรงเรียนมัธยมพบว่าสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตใช้ความถี่มีความสัมพันธ์กับความต้องการทางเพศต่ำ29] ในบรรดาผู้ที่ใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตมากกว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ 16% รายงานความต้องการทางเพศต่ำเมื่อเทียบกับ 0% ในผู้ที่ไม่ใช่ผู้บริโภค (และ 6% สำหรับผู้ที่บริโภคน้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง) อีกการศึกษา 2015 ของผู้ชาย (อายุ 41.5 เฉลี่ย) ที่กำลังมองหาการรักษาสำหรับ hypersexuality ที่ masturbated ("มักจะมีการใช้สื่อลามกบ่อยมาก") เจ็ดหรือมากกว่าต่อสัปดาห์พบว่า 71% มีความผิดปกติทางเพศกับ 33% รายงานความยากลำบาก30] ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อาจผลักดันให้เกิดการพึ่งพาสื่อลามกเป็นทางออกทางเพศต่อไป ในการศึกษาการถ่ายภาพด้วยคลื่นวิทยุ 2014 เชิงฟังก์ชัน (fMRI) 11 ของผู้ใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต 19 ที่บังคับ (อายุ 25 เฉลี่ย) ซึ่งสแกนสมองสำหรับหลักฐานการติดยาเสพติดรายงานว่าเป็นผลมาจากการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่มากเกินไป ความใคร่หรือสมรรถภาพทางเพศลดลงโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ทางกายภาพกับผู้หญิง (แม้ว่าจะไม่สัมพันธ์กับเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง)” [31] แพทย์ยังอธิบายความผิดปกติทางเพศที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกรวมถึง PIED ตัวอย่างเช่นในหนังสือของเขา The New Naked ศาสตราจารย์ระบบทางเดินปัสสาวะ Harry Fisch รายงานว่าการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่มากเกินไปทำให้การทำงานทางเพศของผู้ป่วยลดลง32] และศาสตราจารย์ด้านจิตเวชนอร์แมนโดดอนรายงานในหนังสือของเขาสมองว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองว่าการลบภาพลามกอนาจารของอินเทอร์เน็ตใช้การย้อนกลับของความอ่อนแอและปัญหาความเร้าอารมณ์ทางเพศในผู้ป่วยของเขา [33] ใน 2014, Bronner และ Ben-Zion รายงานว่าผู้ใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตซึ่งมีรสนิยมเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นสื่อลามกที่ไม่ยอมใครง่ายๆได้ขอความช่วยเหลือจากความต้องการทางเพศในระดับต่ำในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ แปดเดือนหลังจากหยุดรับสื่อลามกผู้ป่วยรายงานว่าประสบความสำเร็จในการสำเร็จความใคร่และการหลั่งและประสบความสำเร็จในการมีเพศสัมพันธ์ที่ดี [34] จนถึงปัจจุบันไม่มีนักวิจัยคนอื่น ๆ ถามผู้ชายที่มีปัญหาทางเพศในการลบตัวแปรของการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบว่ามีส่วนทำให้เกิดปัญหาทางเพศหรือไม่

ในขณะที่การศึกษาเรื่องการแทรกแซงดังกล่าวน่าจะเป็นการให้ความกระจ่างที่สุด แต่การทบทวนวรรณกรรมของเราพบว่ามีการศึกษาจำนวนมากที่มีภาพลามกอนาจารที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความเร้าอารมณ์แรงดึงดูดและปัญหาสมรรถภาพทางเพศ [27,31,35,36,37,38,39,40,41,42,43] รวมถึงความยากลำบากในการสำเร็จความใคร่ลดลงความใคร่หรือฟังก์ชั่นสมรรถภาพทางเพศ [27,30,31,35,43,44], ผลเสียต่อการมีเพศสัมพันธ์37] ลดความเพลิดเพลินของความใกล้ชิดทางเพศ [37,41,45] ความพึงพอใจทางเพศและความสัมพันธ์น้อยลง [38,39,40,43,44,45,46,47] ความพึงพอใจในการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บรรลุและคงไว้ซึ่งความเร้าอารมณ์มากกว่าการมีเพศสัมพันธ์กับพันธมิตร [42] และเปิดใช้งานสมองมากขึ้นในการตอบสนองต่อสื่อลามกในผู้ที่รายงานความต้องการน้อยกว่าสำหรับการมีเซ็กซ์กับพันธมิตร [48] อีกครั้งความถี่การใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กับความต้องการทางเพศต่ำในรุ่นพี่29] การศึกษา 2016 สองรายการควรได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดที่นี่ การศึกษาครั้งแรกอ้างว่าเป็นการศึกษาระดับประเทศครั้งแรกที่เป็นตัวแทนของคู่สมรสเพื่อประเมินผลกระทบของการใช้สื่อลามกกับข้อมูลตามยาว มีรายงานว่าการบริโภคสื่อลามกบ่อยครั้งที่ Wave 1 (2006) นั้นเกี่ยวข้องอย่างมากและมีความสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพชีวิตสมรสและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกับชีวิตทางเพศของพวกเขาที่ Wave 2 (2012) การแต่งงานที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือผู้ชายที่กำลังดูสื่อลามกที่ความถี่สูงสุด (วันละครั้งหรือมากกว่า) การประเมินตัวแปรหลายตัวความถี่ของสื่อลามกที่ใช้ใน 2006 เป็นตัวทำนายที่แข็งแกร่งอันดับสองของคุณภาพสมรสที่ไม่ดีใน 201247] การศึกษาที่สองอ้างว่าเป็นเพียงการศึกษาโดยตรงเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติทางเพศในผู้ชายและการมีส่วนร่วมที่มีปัญหาใน OSAs (กิจกรรมทางเพศออนไลน์) การสำรวจของผู้ชาย 434 รายงานว่าความพึงพอใจโดยรวมทางเพศที่ลดลงและฟังก์ชั่นการหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่ลดลงมีความสัมพันธ์กับการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่มีปัญหา [44] นอกจากนี้ 20.3% ของผู้ชายบอกว่าแรงจูงใจหนึ่งสำหรับการใช้สื่อลามกของพวกเขาคือ“ เพื่อรักษาความเร้าอารมณ์กับคู่ของฉัน” [44] ในการค้นพบที่อาจบ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นของการใช้สื่อลามก 49% อธิบายบางครั้ง“ ค้นหาเนื้อหาทางเพศหรือมีส่วนร่วมใน OSAs ที่ไม่เคยสนใจพวกเขาหรือพวกเขาคิดว่าน่ารังเกียจ”44] (p.260) ในที่สุดร้อยละที่สำคัญของผู้เข้าร่วม (27.6%) ประเมินตนเองว่าการใช้ OSAs ของพวกเขาเป็นปัญหา ในขณะที่อัตราการใช้สื่อลามกที่เป็นปัญหาอาจดูเหมือนจะสูง แต่การศึกษา 2016 อีกครั้งสำหรับผู้ชาย 1298 ที่ดูสื่อลามกในช่วงหกเดือนที่ผ่านมารายงานว่า 28% ของผู้เข้าร่วมทำคะแนนหรือสูงกว่าการตัดเพราะ hypersexuality49].

การตรวจสอบของเรายังรวมถึงเอกสาร 2015 สองฉบับที่อ้างว่าการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตนั้นไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางเพศที่เพิ่มขึ้นในชายหนุ่ม อย่างไรก็ตามการเรียกร้องดังกล่าวดูเหมือนว่าจะคลอดก่อนกำหนดในการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดของเอกสารเหล่านี้และการวิจารณ์อย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้อง กระดาษแผ่นแรกมีข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับบทบาทที่เป็นไปได้ของการปรับสภาพทางเพศในอ่อนเยาว์ ED [50] อย่างไรก็ตามเอกสารนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากความแตกต่างการละเว้นและข้อบกพร่องด้านระเบียบวิธี ตัวอย่างเช่นไม่มีผลทางสถิติสำหรับการวัดผลลัพธ์สมรรถภาพทางเพศที่สัมพันธ์กับการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ในฐานะที่เป็นแพทย์วิจัยชี้ให้เห็นในการวิจารณ์อย่างเป็นทางการของกระดาษผู้เขียนเอกสาร“ ยังไม่ได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอแก่ผู้อ่านเกี่ยวกับประชากรที่ศึกษาหรือการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อพิสูจน์ข้อสรุปของพวกเขา”51] นอกจากนี้นักวิจัยยังตรวจสอบการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตเพียงไม่กี่ชั่วโมงในเดือนที่ผ่านมา การศึกษาเรื่องการติดภาพลามกอนาจารของอินเทอร์เน็ตพบว่าชั่วโมงการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เกี่ยวข้องกับ“ ปัญหาในชีวิตประจำวัน” อย่างกว้างขวางคะแนนจาก SAST-R (การทดสอบคัดกรองทางเพศ) และคะแนนของ IATsex ประเมินการเสพติดกิจกรรมทางเพศออนไลน์) [52,53,54,55,56] ตัวทำนายที่ดีกว่าคือการให้คะแนนความเร้าอารมณ์ทางอัตนัยขณะที่ดูสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต (ปฏิกิริยาทางคิว) ซึ่งสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสพติดในการเสพติดทั้งหมด52,53,54] นอกจากนี้ยังมีหลักฐานเพิ่มเติมว่าจำนวนเวลาที่ใช้ในการเล่นวิดีโอเกมทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้ทำนายพฤติกรรมที่ทำให้ติดได้ “ การติดยาเสพติดสามารถประเมินได้อย่างถูกต้องหากแรงจูงใจผลที่ตามมาและลักษณะบริบทของพฤติกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินด้วย” [57] อีกสามทีมวิจัยที่ใช้เกณฑ์ต่าง ๆ สำหรับ "hypersexuality" (นอกเหนือจากการใช้ชั่วโมง) มีความสัมพันธ์อย่างมากกับปัญหาทางเพศ [15,30,31] เมื่อนำมารวมกันการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าแทนที่จะใช้“ ชั่วโมงการใช้งาน” หลายตัวแปรมีความเกี่ยวข้องอย่างมากในการประเมินการติดยาเสพติด / hypersexuality และน่าจะเกี่ยวข้องกับการประเมินความผิดปกติทางเพศที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามก

รายงานฉบับที่สองรายงานความสัมพันธ์เล็กน้อยระหว่างความถี่ของการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตในปีที่ผ่านมาและอัตราการเสียชีวิตในผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์จากนอร์เวย์โปรตุเกสและโครเอเชีย [6] ผู้เขียนเหล่านี้ซึ่งแตกต่างจากบทความก่อนหน้านี้รับทราบความชุกของ ED ในผู้ชาย 40 และต่ำกว่าและพบว่า ED และอัตราความต้องการทางเพศต่ำมากถึง 31% และ 37% ตามลำดับ ในทางตรงกันข้ามการวิจัยสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตก่อนการสตรีมที่ทำใน 2004 โดยหนึ่งในผู้เขียนรายงานอัตรา ED เพียง 5.8% ในผู้ชาย 35 – 39 [58] แต่จากการเปรียบเทียบทางสถิติผู้เขียนสรุปว่าการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตนั้นดูเหมือนจะไม่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญสำหรับ ED ที่อ่อนเยาว์ ดูเหมือนว่าจะชัดเจนเกินไปเพราะผู้ชายชาวโปรตุเกสที่พวกเขาสำรวจรายงานว่าอัตราความผิดปกติทางเพศต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับชาวนอร์เวย์และโครเอเชียและ 40%% ของชาวโปรตุเกสรายงานว่าใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตทางอินเทอร์เน็ต“ จากสัปดาห์ละหลายครั้งจนถึงทุกวัน” , 57% และโครเอเชีย, 59% บทความนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นทางการสำหรับความล้มเหลวในการใช้แบบจำลองที่ครอบคลุมสามารถครอบคลุมทั้งความสัมพันธ์โดยตรงและโดยอ้อมระหว่างตัวแปรที่รู้จักหรือตั้งสมมติฐานให้เป็นที่ทำงาน [59] โดยบังเอิญในบทความที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความต้องการทางเพศในระดับต่ำที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมการสำรวจหลายคนจากโปรตุเกสโครเอเชียและนอร์เวย์พวกเขาถูกถามว่าปัจจัยใดที่พวกเขาเชื่อว่ามีส่วนทำให้พวกเขาขาดความสนใจเรื่องเพศ ท่ามกลางปัจจัยอื่น ๆ ประมาณ 11% –22% เลือก“ ฉันใช้สื่อลามกมากเกินไป” และ 16% –26% เลือก“ ฉันช่วยตัวเองบ่อยเกินไป” [60].

อีกครั้งการศึกษาการแทรกแซงจะให้คำแนะนำมากที่สุด อย่างไรก็ตามจากการศึกษาความสัมพันธ์มีความเป็นไปได้ที่จะต้องมีการตรวจสอบชุดตัวแปรที่ซับซ้อนเพื่ออธิบายปัจจัยเสี่ยงในการทำงานที่ประสบปัญหาทางเพศที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประการแรกอาจเป็นเพราะความต้องการทางเพศในระดับต่ำความยากลำบากในการถึงจุดสุดยอดกับคู่ค้าและปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศเป็นส่วนหนึ่งของเอฟเฟกต์ที่เกี่ยวข้องกับภาพลามกอนาจารของอินเทอร์เน็ตและสิ่งเหล่านี้ควรรวมเข้าด้วยกัน

ประการที่สองแม้ว่าจะไม่มีความชัดเจนว่าปัจจัยใดที่อาจก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวได้ดีที่สุด แต่ตัวแปรที่มีแนวโน้มว่าจะตรวจสอบร่วมกับความถี่ของการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตอาจรวมถึง (1) ปีของการช่วยเหลือสื่อลามก (2) อัตราส่วนของการพุ่งออกมากับพันธมิตรเพื่ออุทานด้วยสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต (3) การปรากฏตัวของการติดยาเสพติดสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต / hypersexuality; (4) จำนวนปีที่สตรีมมิ่งใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต (5) ในช่วงอายุใดที่มีการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตเป็นประจำเริ่มต้นและไม่ว่าจะเริ่มก่อนวัยแรกรุ่นหรือไม่ แนวโน้ม (6) ของการเพิ่มการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต (7) การเพิ่มประเภทของสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ

Park et al., 2016 ยังคงมีการสนับสนุนทางคลินิกสำหรับความผิดปกติทางเพศที่เกิดจากสื่อลามก

2 รายงานทางคลินิก

ในขณะที่การศึกษาความสัมพันธ์เป็นเรื่องง่ายที่จะดำเนินการความยากลำบากในการแยกตัวแปรที่แม่นยำในการทำงานในการเพิ่มขึ้นของความผิดปกติทางเพศในผู้ชายภายใต้ 40 แสดงให้เห็นว่าการศึกษาการแทรกแซง (ในวิชาที่ลบตัวแปรของการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อระหว่างการใช้งานและปัญหาทางเพศ รายงานทางคลินิกต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าการขอให้ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติหลากหลายและไม่ได้อธิบายเพื่อกำจัดการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตนั้นช่วยแยกผลกระทบต่อปัญหาทางเพศได้อย่างไร ด้านล่างเราจะรายงานเกี่ยวกับ servicemen ประจำการสามคน สองเห็นหมอสำหรับความผิดปกติของอวัยวะเพศชายที่ไม่ใช่อินทรีย์ของพวกเขาต้องการทางเพศต่ำและความยากลำบากที่ไม่ได้อธิบายในการบรรลุการสำเร็จความใคร่กับคู่ค้า ตัวแปรที่กล่าวถึงครั้งแรก (1), (6) และ (7) แสดงอยู่ในย่อหน้าก่อนหน้า วินาทีที่กล่าวถึง (6) และ (7) ทั้งสองเป็นอิสระจากการวินิจฉัยสุขภาพจิต นอกจากนี้เรายังรายงานเจ้าหน้าที่บริการประจำที่สามที่พบแพทย์ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพจิต เขาพูดถึงตัวแปร (6)

2.1 รายงานทางคลินิกครั้งแรก

หน้าที่ประจำอายุ 20 ปีเกณฑ์ทหารคอเคเชียนนำเสนอด้วยความยากลำบากในการสำเร็จความใคร่สำเร็จความใคร่ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงหกเดือนก่อนหน้า มันเกิดขึ้นครั้งแรกในขณะที่เขาถูกนำไปใช้ในต่างประเทศ เขาสำเร็จความใคร่เป็นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยไม่มีการสำเร็จความใคร่และอวัยวะเพศชายของเขาอ่อนแอลง ความยากลำบากของเขาในการรักษาการแข็งตัวและการสำเร็จความใคร่ยังคงดำเนินต่อไปตลอดการใช้งาน ตั้งแต่เขากลับมาเขาไม่สามารถอุทานได้ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์กับคู่หมั้นของเขา เขาสามารถบรรลุการก่อสร้าง แต่ไม่สามารถสำเร็จความใคร่และหลังจาก 10 – 15 ขั้นต่ำเขาจะสูญเสียการแข็งตัวของเขาซึ่งไม่ใช่กรณีก่อนที่เขาจะมีปัญหา ED สิ่งนี้ทำให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ของเขากับคู่หมั้นของเขา

ผู้ป่วยรับรองการใคร่ครวญบ่อยครั้งเป็นเวลา“ ปี” และเกือบสองครั้งต่อวันในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา เขารับรองการดูสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตเพื่อการกระตุ้น เนื่องจากเขาสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเขาจึงพึ่งพิงสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น เริ่มแรก“ สื่อลามกที่อ่อนนุ่ม” ซึ่งเนื้อหาไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์จริง ๆ “ ทำกลอุบาย” อย่างไรก็ตามเขาจำเป็นต้องใช้วัสดุกราฟิกหรือเครื่องรางเพิ่มเติมเพื่อสำเร็จความใคร่ เขารายงานการเปิดวิดีโอหลายรายการพร้อมกันและดูส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุด เมื่อเตรียมการติดตั้งเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วเขากังวลว่าจะห่างไกลจากการมีเพศสัมพันธ์ ดังนั้นเขาซื้อของเล่นทางเพศซึ่งเขาอธิบายว่าเป็น "ช่องคลอดปลอม" อุปกรณ์นี้เริ่มกระตุ้นให้เขาถึงจุดสุดยอดได้ภายในไม่กี่นาที อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับกรณีของสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่มีการใช้งานเพิ่มขึ้นเขาต้องการอุทานอีกต่อไปและนานกว่านั้นและในที่สุดเขาก็ไม่สามารถสำเร็จความใคร่ได้เลย นับตั้งแต่กลับมาจากการใช้งานเขารายงานว่าหมกมุ่นต่อเนื่องอย่างน้อยวันละครั้งโดยใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตและของเล่น แม้ว่าร่างกายและจิตใจของเขาจะดึงดูดคู่หมั้นของเขา แต่ผู้ป่วยรายงานว่าเขาชอบอุปกรณ์เพื่อการมีเพศสัมพันธ์จริงเพราะเขาพบว่ามันกระตุ้นมากขึ้น เขาปฏิเสธปัญหาความสัมพันธ์อื่น ๆ นอกจากนี้เขายังปฏิเสธแรงกดดันส่วนตัวและ / หรืออาชีพใด ๆ เขาอธิบายอารมณ์ของเขาว่า“ กังวล” เพราะเขากังวลว่ามีบางอย่างผิดปกติกับอวัยวะเพศของเขาและเขาต้องการความสัมพันธ์ของเขากับคู่หมั้นของเขาเพื่อทำงาน เธอเริ่มคิดว่าเขาไม่ได้สนใจเธออีกแล้ว

ในทางการแพทย์เขาไม่มีประวัติการเจ็บป่วยที่สำคัญการผ่าตัดหรือการวินิจฉัยสุขภาพจิต เขาไม่ได้ทานยาหรืออาหารเสริมใด ๆ เขาปฏิเสธการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ แต่ดื่มไม่กี่เครื่องดื่มที่งานปาร์ตี้ครั้งเดียวหรือสองครั้งต่อเดือน เขาไม่เคยดับพิษจากแอลกอฮอล์ เขารายงานว่ามีคู่นอนหลายคนในอดีต แต่เมื่อเขาหมั้นเมื่อหนึ่งปีก่อนคู่หมั้นของเขาเป็นคู่นอนของเขา แต่เพียงผู้เดียว เขาปฏิเสธประวัติของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในการตรวจร่างกายอาการสำคัญของเขานั้นเป็นเรื่องปกติและการตรวจอวัยวะเพศของเขาก็เป็นปกติโดยไม่มีรอยโรคหรือเป็นก้อน

ในช่วงท้ายของการเยี่ยมชมเขาอธิบายว่าการใช้ของเล่นทางเพศอาจทำให้เส้นประสาทอวัยวะเพศชายของเขาอ่อนแอลงและการดูสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่ยอมใครง่ายๆได้เปลี่ยนเกณฑ์การกระตุ้นทางเพศของเขา เขาแนะนำให้หยุดใช้ของเล่นและดูสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่ยอมใครง่ายๆ เขาถูกส่งไปยังระบบทางเดินปัสสาวะสำหรับการประเมินผลเพิ่มเติม เมื่อถึงเวลาที่นักประสาทวิทยาเห็นเขาในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเขาได้ลดการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตลงอย่างมากแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาหยุดไม่ได้เลย เขาหยุดใช้ของเล่น เขาถึงจุดสุดยอดอีกครั้งผ่านการมีเพศสัมพันธ์กับคู่หมั้นของเขาและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ดีขึ้น การประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปัสสาวะเป็นเรื่องปกติ

2.2 รายงานทางคลินิกที่สอง

ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันอายุ 40 ปีกับหน้าที่ประจำอย่างต่อเนื่อง 17 ปีที่นำเสนอด้วยความยากลำบากในการบรรลุการแข็งตัวในช่วงสามเดือนก่อนหน้า เขารายงานว่าเมื่อเขาพยายามที่จะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเขาเขามีความยากลำบากในการบรรลุการสร้างและความยากลำบากในการรักษามันนานพอที่จะสำเร็จความใคร่ นับตั้งแต่ลูกคนสุดท้องของพวกเขาออกจากโรงเรียนเมื่อหกเดือนก่อนเขาพบว่าตัวเองใคร่บ่อยขึ้นเนื่องจากความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มขึ้น เขาเคยช่วยตัวเองทุก ๆ สัปดาห์โดยเฉลี่ย แต่มันเพิ่มขึ้นเป็นสองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์ เขามักใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตอยู่เสมอ แต่ยิ่งใช้บ่อยเท่าไรก็ยิ่งใช้เวลาในการสำเร็จความใคร่ด้วยวัสดุตามปกติของเขามากขึ้นเท่านั้น สิ่งนี้ทำให้เขาใช้วัสดุกราฟิกมากขึ้น หลังจากนั้นไม่นานการมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเขาก็คือ“ ไม่น่าเร้าใจ” เหมือนเมื่อก่อนและในบางครั้งเขาก็พบว่าภรรยาของเขา“ ไม่น่าดึงดูดเท่า” เขาปฏิเสธว่าเคยมีปัญหาเหล่านี้มาก่อนหน้านี้ในช่วงเจ็ดปีของการแต่งงาน เขามีปัญหาเกี่ยวกับการแต่งงานเพราะภรรยาของเขาสงสัยว่าเขามีความสัมพันธ์ซึ่งเขาปฏิเสธอย่างแน่วแน่

ประวัติทางการแพทย์ของเขามีความสำคัญเฉพาะกับความดันโลหิตสูงซึ่งได้รับการวินิจฉัยมานานกว่าสองปีและได้รับการควบคุมอย่างดีด้วยยาขับปัสสาวะ: 25mg ของ chlorthalidone ทุกวัน เขาไม่ทานยาหรืออาหารเสริมอื่น ๆ การผ่าตัดเพียงอย่างเดียวของเขาคือการผ่าตัดไส้ติ่งดำเนินการเมื่อสามปีก่อน เขาไม่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือการวินิจฉัยสุขภาพจิต เขารับรองการสูบบุหรี่สามซองต่อสัปดาห์นานกว่าสิบปีและดื่ม 1-2 แก้วต่อสัปดาห์ การตรวจร่างกายเผยให้เห็นสัญญาณชีพภายในช่วงปกติ, การตรวจหัวใจและหลอดเลือดปกติและอวัยวะเพศที่ปรากฏตามปกติโดยไม่มีแผลหรือมวลชน

ในตอนท้ายของการสอบปัญหาของเขามีสาเหตุมาจากเกณฑ์การกระตุ้นทางเพศที่เพิ่มสูงขึ้นจากการสัมผัสกับสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่ยอมใครง่ายๆและการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองบ่อยๆ เขาได้รับคำแนะนำให้หยุดดูสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่ยอมใครง่ายๆและลดความถี่การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง สามเดือนต่อมาผู้ป่วยรายงานว่าเขาพยายาม“ ยากจริงๆ” เพื่อหลีกเลี่ยงสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่ยอมใครง่ายๆและช่วยตัวเองให้น้อยลง แต่เขา“ ทำไม่ได้” เขาบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่เขาอยู่บ้านคนเดียวเขาพบว่าตัวเองกำลังดูสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง การไม่ดูเขาทำให้เขารู้สึกว่า“ พลาด” ซึ่งทำให้เขาหงุดหงิดและทำให้เขาอยากทำมากกว่านี้จนถึงจุดที่เขาหวังว่าภรรยาของเขาจะออกจากบ้าน เขาเสนอการอ้างอิงถึงการบำบัดพฤติกรรมทางเพศ แต่เขาปฏิเสธ เขาต้องการที่จะพยายามทำงานกับพฤติกรรมของเขาด้วยตัวเอง

2.3 รายงานทางคลินิกที่สาม

ทหารเกณฑ์อายุ 24 ปีที่ถูกเกณฑ์ทหารเข้ารับการรักษาที่หน่วยสุขภาพจิตผู้ป่วยหลังจากพยายามฆ่าตัวตายโดยใช้ยาเกินขนาด ในระหว่างการประเมินผลและการรักษาของเขาเขายอมรับว่าดื่มแอลกอฮอล์แม้ว่าเขาจะได้รับคำแนะนำให้ไม่ใช้แอลกอฮอล์ในขณะที่รับการรักษาด้วยยาแก้ซึมเศร้า ประวัติและความอดทนที่เพิ่มขึ้นของเขาสอดคล้องกับความผิดปกติในการใช้แอลกอฮอล์เล็กน้อยเนื่องจากการใช้งานของเขาในขณะที่รับยาแก้ซึมเศร้า ในส่วนของการเสพติดในประวัติศาสตร์ของเขาเขาถูกถามเกี่ยวกับการพนันการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตและการเสพติดสื่อลามก เขาเปิดเผยว่าเขากังวลเกี่ยวกับการใช้สื่อลามกโดยใช้เวลามากเกินไป (5 + ฮ่าวัน) ในการดูสื่อลามกออนไลน์เป็นเวลาประมาณหกเดือน นอกจากนี้เขายังตระหนักว่าเขามีความสนใจทางเพศลดลงในภรรยาของเขาประจักษ์โดยเขาไม่สามารถที่จะรักษาความมั่นคงทางเพศอย่างยั่งยืนเลือกที่จะดูภาพอนาจารที่เขาไม่มีปัญหาเรื่องเพศ เมื่อเขาเริ่มตระหนักถึงการใช้สื่อลามกมากเกินไปเขาหยุดดูมันอย่างสมบูรณ์บอกผู้สัมภาษณ์ของเขาว่าเขากลัวว่าถ้าเขาดูมันในระดับใดเขาจะพบว่าตัวเองใช้มันมากเกินไปอีกครั้ง เขารายงานว่าหลังจากหยุดใช้สื่อลามกทำให้หย่อนสมรรถภาพทางเพศของเขาหายไป

โดยสรุปการศึกษาเรื่องการแทรกแซงได้รับการออกแบบมาเพื่อเปิดเผยสาเหตุโดยการลบตัวแปรของการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตมีความจำเป็นอย่างมากในการตรวจสอบปัญหาทางเพศที่ไม่สามารถอธิบายได้ในผู้ใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต ตามที่แนะนำโดยรายงานทางคลินิกของเราเช่นเดียวกับความสำเร็จของแพทย์ Doidge [33] และ Bronner และ Ben-Zion [34] ด้านบนการวิจัยดังกล่าวอาจขอให้ผู้เข้าร่วมการศึกษาด้วย PIED ที่เป็นไปได้ความยากลำบากในการสำเร็จความใคร่กับพันธมิตรและ / หรือความปรารถนา / ความพึงพอใจทางเพศต่ำเพื่อกำจัดสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต


เลื่อน 24

ยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศมักหยุดทำงานสำหรับคนเหล่านี้ (ถ้าเคยทำ) - เนื่องจากปัญหาของพวกเขาไม่ได้อยู่ใต้เข็มขัดที่ไวอากร้าทำงาน ไม่ใช่ปัญหาทางจิตใจ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางชีวเคมีในสมอง - การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการเสพติด สมองที่มึนงงของพวกเขากำลังส่งสัญญาณที่อ่อนแอและอ่อนแอไปยังกล้วยของพวกเขา

การสนับสนุนเดิม:

การสนับสนุนดั้งเดิมสำหรับ ED ที่เกิดจากสื่อลามกสามารถพบได้ในสไลด์ 21, 22, 23 และ 24 โดยสรุปชายหนุ่มที่มีสุขภาพดีหลายพันคน (อายุ 16-40) มีเพียงตัวแปรเดียวที่เหมือนกัน หลายปีของการช่วยตัวเองกับสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต , พัฒนา ED ที่ไม่สามารถอธิบายได้, การหลั่งล่าช้า, การสูญเสียการดึงดูดต่อคู่ค้าที่แท้จริงและ anorgasmia เยาวชนชายเหล่านี้แตกต่างกันในด้านภูมิหลัง เชื้อชาติ อาหาร วิธีออกกำลังกาย ความเชื่อทางศาสนา ความเชื่อทางศีลธรรม ประเทศต้นกำเนิด การศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจ

ชายหนุ่มเหล่านี้ไม่สามารถสร้างอารมณ์ได้โดยไม่ต้องใช้สื่อลามกและบางคนก็ไม่สามารถแข็งตัวได้อีกแล้ว กับ การใช้สื่อลามก หลายคนเคยเห็นผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพหลายคนและทุกคนได้ลองวิธีการหลายวิธีในการรักษาภาวะ ED ที่ไม่มีผล ส่วนใหญ่สงสัยมากก่อนที่จะรักษาปัญหาทางเพศของพวกเขาที่โป๊เป็นสาเหตุ สาเหตุของภาวะ ED ของพวกเขาไม่ใช่ความวิตกกังวลด้านประสิทธิภาพเนื่องจากพวกเขาล้มเหลวในการแข็งตัวเต็มที่ในขณะที่พยายามช่วยตัวเองโดยไม่มีสื่อลามก (ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่า ED เกี่ยวข้องกับสื่อลามกหรือไม่ (ทดสอบ).

การกล่าวอ้างว่า ED ที่เกิดจากสื่อลามกนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกี่ยวข้องกับการเสพติดได้รับการสนับสนุนจากประสบการณ์ของผู้ชายหลายพันคนที่เลิกใช้สื่อลามกและรักษาความผิดปกติทางเพศเรื้อรัง เกือบทุกคนที่เลิกสูบบุหรี่รายงานกลุ่มอาการทางร่างกายและจิตใจที่คล้ายกันและกรอบเวลาที่คล้ายกันสำหรับการปรากฏตัวของอาการเช่นความตื่นเต้น, ความอยาก, การสูญเสียความใคร่ที่สมบูรณ์ อาการถอนหลายอย่างที่มีการถอนยา / แอลกอฮอล์แบบขนานเช่นความอยาก, ความวิตกกังวล, ความง่วง, ซึมเศร้า, หมอกสมอง, ความผิดปกติของการนอนหลับ, กระสับกระส่าย, กระสับกระส่าย, กระสับกระส่าย, ปวดเมื่อย, เจ็บปวด ฯลฯ (ดู: สิ่งที่ถอนตัวออกจากการเสพติดสื่อลามกมีลักษณะอย่างไร). ภายใน 1-2 สัปดาห์ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะสัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่า "แฟลตไลน์": ความใคร่ต่ำการรับรู้ความรู้สึกหรือขนาดของอวัยวะเพศเปลี่ยนแปลง (ดู: ช่วยด้วย! ฉันออกจากสื่อลามก แต่ความแรงขนาดอวัยวะเพศและ / หรือความใคร่ของฉันลดลง (Flatline)). เวลาในการฟื้นตัวแตกต่างกันไป: ระหว่างปี 2006-2010 ส่วนใหญ่ใช้เวลาเพียง 2-3 เดือน แต่ระยะเวลาในการฟื้นตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บางคนต้องใช้เวลา 6-12 เดือนหรือนานกว่านั้น ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงชุดของการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของสมองที่เฉพาะเจาะจงมากไม่ใช่“ ปัญหา” ทางจิตใจ

ปรับปรุงการสนับสนุน:

อัปเดตการสนับสนุนการอ้างสิทธิ์บนสไลด์ 24 เกี่ยวข้องกับสองส่วน:

 1. ข้อความที่ตัดตอนมาจาก สื่อลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดความพิการทางเพศหรือไม่? รีวิวด้วยรายงานทางคลินิก (2016) สรุปวรรณกรรมที่สนับสนุนสมมติฐานที่ว่าการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกี่ยวข้องกับการเสพติดอยู่เบื้องหลังความผิดปกติทางเพศที่เกิดจากสื่อลามก
 2. รายการศึกษาปัจจุบันที่เชื่อมโยงการใช้สื่อลามกกับความผิดปกติทางเพศ

1 ตัดตอนมาจาก สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดความผิดปกติทางเพศหรือไม่? ตรวจสอบกับรายงานทางคลินิก (2016):

3.4 Neuroadaptations ที่เกี่ยวข้องกับความยากลำบากทางเพศที่เกิดจากสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต

เราตั้งสมมติฐานว่าความยากลำบากทางเพศที่เกิดจากสื่อลามกเกี่ยวข้องกับทั้งสมาธิสั้นเกินปกติและภาวะขาดออกซิเจนในระบบแรงจูงใจของสมอง [72, 129] และความสัมพันธ์ทางประสาทของแต่ละคนหรือทั้งสองอย่างได้รับการระบุในการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับผู้ใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต [31, 48, 52, 53, 54, 86, 113, 114, 115, 120, 121, 130, 131, 132, 133, 134] เราแบ่งการสนทนาของเราในส่วนนี้ออกเป็นสามส่วนที่ค่อนข้างสัมพันธ์กัน

3.4.1 แรงจูงใจที่เพิ่มขึ้นสำหรับสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต (Hyperactivity)

สมาธิสั้นหมายถึงการตอบสนองที่ไวต่อการตอบสนองต่อสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน การเรียนรู้ที่ไวต่อความรู้สึกเกี่ยวข้องกับการเพิ่มการตอบสนองของระบบโดปามีน mesolimbic ซึ่งส่งผลให้เกิดการระบุระดับทางพยาธิวิทยาของการกระตุ้นเพื่อกระตุ้นการแสวงหายาและผลตอบแทนตามธรรมชาติ135, 136, 137] ระบบโดปามีน mesolimbic ได้รับปัจจัยการผลิตกลูตาเมตจากภูมิภาคเยื่อหุ้มสมองและ limbic ต่างๆ ทฤษฎีปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของ glutamatergic synapses ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาและการได้รับรางวัลพิเศษโดยผ่านการดัดแปลงซึ่งเพิ่มการตอบสนองของระบบโดปามีน mesolimbic เพื่อรางวัลเดียวกัน100, 138] สมาคมที่เรียนรู้ใหม่ที่ทรงพลังเหล่านี้อยู่ภายใต้ทฤษฎี "แรงจูงใจ - ความกระตือรือร้น" (หรือ "แรงจูงใจจูงใจ")

ด้วยความเคารพจากการติดต่อของ servicemen ของเรากับคู่ค้าเป็นไปได้ว่าเมื่อพวกเขาไวต่อความรู้สึกทางเพศต่อสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตการมีเพศสัมพันธ์จะไม่ตรงตามความคาดหวังของพวกเขาอีกต่อไปและไม่กระตุ้นการปล่อยโดปามีนอย่างเพียงพออีกต่อไป50, 62, 139] ดังที่ Prause และ Pfaus กล่าว“ ปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศอาจเกิดขึ้นเมื่อการกระตุ้นทางเพศในชีวิตจริงไม่ตรงกับเนื้อหาในวงกว้าง [เข้าถึงได้ทางออนไลน์]” [50] การศึกษาของมนุษย์และสัตว์แนะนำว่าเมื่อความคาดหวังไม่แน่นอน (ข้อผิดพลาดในการทำนายเชิงลบ) กิจกรรมในเส้นทางโดปามีน mesolimbic จะถูกยับยั้ง [140, 141, 142, 143] การศึกษาติดยาเสพติดได้รายงานว่าตัวชี้นำจับคู่อย่างชัดเจนกับการขาดรางวัลยาสามารถมีผลยับยั้งการปล่อยโดปามีน [72] สอดคล้องกับข้อผิดพลาดการคาดการณ์เชิงลบ Banca และคณะ รายงานการลดลงของกิจกรรมการเต้นของหัวใจในช่องท้องเพื่อตอบสนองต่อการละเว้นภาพทางเพศที่คาดหวัง86] Banca และคณะ ยังรายงานว่าเมื่อเทียบกับการควบคุมที่ดีผู้ใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้เพิ่มความพึงพอใจในการกำหนดเงื่อนไข (รูปแบบนามธรรม) ที่เกี่ยวข้องกับภาพทางเพศ [86] การค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตสามารถไวต่อสัญญาณที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางเพศสมาคมที่สามารถท้าทายอย่างมากในการดับ [87].

การศึกษา 2014 fMRI โดย Voon และคณะ ให้การสนับสนุนรูปแบบสิ่งกระตุ้น (การแพ้) ด้วยความเคารพต่อผู้ใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่ต้องกระทำ31] เมื่อเปรียบเทียบกับการควบคุมที่ดีผู้ใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้เพิ่มกิจกรรมให้กับภาพยนตร์ที่มีเพศสัมพันธ์อย่างชัดเจนในช่องท้อง striatum, amygdala และด้านหน้า cingulate cortex เครือข่ายหลักเดียวกันนี้จะเปิดใช้งานในระหว่างการทำปฏิกิริยาคิวและความอยากยาในผู้ใช้สารเสพติด [144] Voon และคณะ รายงานว่า“ เมื่อเปรียบเทียบกับอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี [ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตลามกอนาจาร] มีความต้องการทางเพศส่วนตัวมากกว่าหรือต้องการแสดงนัยและต้องการคะแนนความรักมากกว่า [ชี้นำน้อยกว่า] จึงแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความต้องการและความชอบ”31] (หน้า 2) ในรูปแบบการกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ของการเสพติดการแยกความแตกต่างระหว่าง "ความต้องการ" และ "ความชอบ" ถือเป็นข้อบ่งชี้ของการเรียนรู้ทางพยาธิวิทยา [106] เมื่อติดยาเสพติดสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่ชัดเจนดำเนินไปแรงจูงใจและความอยากที่จะใช้ ("ต้องการ") เพิ่มขึ้นในขณะที่ความสุขจากการใช้งาน ("ความชอบ") ลดลง ที่นี่ผู้ชมสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต“ ชอบ” สิ่งเร้าอารมณ์กามารมณ์ของครูบาอาจารย์ แต่“ ต้องการ” ตัวชี้นำที่ชัดเจนอย่างไม่สมส่วน คล้ายกับ servicemen ของเราอาสาสมัครส่วนใหญ่ของ Voon et al. (หมายถึงอายุ 25)“ มีความบกพร่องทางอารมณ์และความตื่นตัวทางเพศที่มากขึ้นในความสัมพันธ์ใกล้ชิด แต่ไม่ใช่ด้วยวัสดุทางเพศที่เน้นความชัดเจนว่าคะแนนความปรารถนาขั้นสูง ตัวชี้นำและไม่ใช่ความต้องการทางเพศที่ทำเป็นทั่วไป” [31] (หน้า 5) การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเดียวกันส่วนใหญ่พบว่ามีอคติเพิ่มขึ้นในผู้ใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตซึ่งคล้ายกับที่สังเกตในการศึกษาของตัวชี้นำยาเสพติดในความผิดปกติของการเสพติด111] ทีมวิจัยสรุปว่า“ การศึกษาเหล่านี้ร่วมกันให้การสนับสนุนทฤษฎีแรงจูงใจจูงใจในการติดยาเสพติดซึ่งเป็นการตอบสนองที่ผิดปกติต่อการชี้นำทางเพศใน CSB [พฤติกรรมทางเพศที่ต้องกระทำ]” [111].

การศึกษา 2015 fMRI เกี่ยวกับภาวะ hypersexuals โดย Seok และ Sohn ได้ทำซ้ำและขยายไปตามการค้นพบของ Voon และคณะ [31] และ Mechelmans และคณะ [111] เพิ่งอธิบาย [120] Seok และ Sohn รายงานว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการควบคุมภาวะ hypersexuals มีการกระตุ้นสมองที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อสัมผัสกับภาพทางเพศสำหรับ 5 s ในขณะที่ Voon et al [31] ตรวจสอบกิจกรรมคิวที่เกิดขึ้นในเครือข่ายการทำงาน dACC-ventral striatal-amygdala, Seok และ Sohn ประเมินกิจกรรมใน dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC), นิวเคลียสหางที่ต่ำกว่า, กลีบกลีบข้างหน้าต่ำ Seok และ Sohn กล่าวเสริมว่าความรุนแรงของการเสพติดทางเพศสัมพันธ์โดยตรงกับการเปิดใช้งานคิวคิวที่เกิดขึ้นจาก DLPFC และฐานดอก การค้นพบครั้งที่สามคือเมื่อเปรียบเทียบกับการควบคุมภาวะภูมิไวเกินนั้นมีการเปิดใช้งาน DLPFC มากกว่าการชี้นำทางเพศมากขึ้น แต่การเปิดใช้งาน DLPFC ต่ำกว่าสิ่งกระตุ้นที่เป็นกลาง นี่สะท้อนให้เห็นถึงความผิดปกติในการทำงานของบุคคลที่ติดยาเสพติด prefrontal นอกเยื่อหุ้มสมองไวเพิ่มความไวต่อการติดยาเสพติดควบคู่กับความสนใจในกิจกรรมปกติรางวัลน้อย [145] การค้นพบนี้สอดคล้องกับสมมุติฐานของเราว่าทั้งระบบสมาธิสั้นและแรงกระตุ้นระบบประสาทของสมองมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้สื่อลามกบังคับและอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางเพศที่เกิดจากสื่อลามก

การศึกษาปฏิกิริยาแบบ 2016 fMRI กับผู้ใช้สื่อลามกอนาจารเพศชายที่ขยายตัวจากการค้นพบครั้งก่อน [54] ยี่ห้อและคณะ รายงานว่ากิจกรรม ventral striatum นั้นดีกว่าสำหรับสื่อลามกที่ต้องการมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อลามกที่ไม่ต้องการ นอกจากนี้กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นของ ventral striatum สำหรับสื่อลามกที่ต้องการนั้นเกี่ยวข้องกับอาการที่รายงานด้วยตนเองว่ามีการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตอย่างเสพติด ในความเป็นจริงอาการของการเสพติดสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต (ตามการประเมินโดย s-IATsex) เป็นเพียงตัวทำนายที่สำคัญของการตอบสนองท้อง striatum เพื่อตอบสนองความต้องการเมื่อเทียบกับภาพลามกอนาจารที่ไม่ต้องการ ตัวแปรอื่น ๆ เช่นจำนวนไซเบอร์เท็กซ์รายสัปดาห์ความตื่นเต้นง่ายทางเพศพฤติกรรม hypersexual โดยทั่วไปอาการของภาวะซึมเศร้าและความไวระหว่างบุคคลและตัวบ่งชี้ความรุนแรงของพฤติกรรมทางเพศในปัจจุบัน พูดง่ายๆคือมันเป็นอาการแพ้ที่ทำนายอาการติดสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตได้ดีที่สุด ยี่ห้อและคณะ สรุปว่า“ การค้นพบนี้เน้นย้ำความคล้ายคลึงกันระหว่าง IPA [การติดภาพลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ต] และการเสพติดพฤติกรรมอื่น ๆ และความผิดปกติเกี่ยวกับสาร”54].

การศึกษา 2016 fMRI (Klucken et al.) [121] เปรียบเทียบกลุ่มชายรักต่างเพศสองกลุ่ม: กลุ่มที่มีพฤติกรรมทางเพศแบบบังคับ (CSB) และกลุ่มควบคุมที่มีสุขภาพดี เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการดูเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้งทุกสัปดาห์คือ 1187 min สำหรับกลุ่ม CSB และ 29 min สำหรับกลุ่มควบคุม นักวิจัยเปิดเผยทุกวิชาไปยังขั้นตอนการปรับสภาพซึ่งสิ่งเร้าที่เป็นกลางก่อนหน้านี้ (สี่เหลี่ยมสี) ทำนายการนำเสนอภาพที่เร้าอารมณ์ เมื่อเปรียบเทียบกับการควบคุมวัตถุที่มี CSB แสดงการเปิดใช้งานของ amygdala เพิ่มขึ้นในระหว่างการนำเสนอคิวปรับอากาศที่ทำนายภาพที่เร้าอารมณ์ การค้นพบนี้สอดคล้องกับการศึกษาที่รายงานการกระตุ้น amygdala ที่เพิ่มขึ้นเมื่อผู้ใช้สารถูกสัมผัสกับตัวชี้นำที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา [146] Voon และคณะ นอกจากนี้ยังรายงานว่าวิดีโอที่ชัดเจนทำให้เกิดการเปิดใช้งาน amygdala มากขึ้นในวิชา CSB มากกว่าในการควบคุมที่ดี การวิจัยครั้งนี้มาบรรจบกับการวิจัยสัตว์ที่เชื่อมโยง amygdala กับการปรับเงื่อนไขที่น่ารับประทาน ตัวอย่างเช่นการกระตุ้นวงจร opioid ใน amygdala ขยายความเข้มของแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นไปยังคิวปรับอากาศพร้อมด้วยการลดความน่าดึงดูดใจของเป้าหมายทางเลือก [พร้อมกัน]147] ในขณะที่กลุ่ม CSB ใน Klucken และคณะ [121] มีการเปิดใช้งาน amygdala มากขึ้นในการคาดคะเนภาพทางเพศความเร้าอารมณ์ทางเพศของพวกเขาไม่สูงกว่าการควบคุม ที่น่าสนใจวิชา CSB สามในยี่สิบคนรายงานว่า“ ความผิดปกติเกี่ยวกับอวัยวะเพศแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย” เมื่อถูกสัมภาษณ์ที่หน้าจอสำหรับการวินิจฉัยในแนวแกน I และ Axis II ในขณะที่ไม่มีกลุ่มควบคุมที่รายงานปัญหาทางเพศ การค้นพบนี้จำได้ว่า Voon et al. ซึ่งอาสาสมัคร CSB มีการเปิดใช้งาน amygdala-ventral striatum-dACC มากขึ้นในการเปิดวิดีโอทางเพศที่ชัดเจน Klucken และคณะ นอกจากนี้ยังพบการมีเพศสัมพันธ์ลดลงระหว่าง ventral striatum และ prefrontal cortex ในอาสาสมัครที่มี CSB เมื่อเทียบกับการควบคุม การมีเพศสัมพันธ์ทางช่องท้องลดลง - PFC ลดลงได้รับรายงานในความผิดปกติของสารและเชื่อว่าจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมแรงกระตุ้นบกพร่อง [145].

การศึกษา EEG ของ 2013 โดย Steele และคณะ รายงานแอมพลิจูด P300 ที่สูงขึ้นต่อภาพทางเพศสัมพันธ์กับภาพที่เป็นกลางในบุคคลที่บ่นว่ามีปัญหาในการควบคุมการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต48] ผู้ใช้สารเสพติดก็แสดงแอมพลิจูดของ P300 มากขึ้นเมื่อสัมผัสกับสัญญาณภาพที่เกี่ยวข้องกับการติดยา [148] นอกจากนี้ Steele และคณะ รายงานความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างแอมพลิจูด P300 และความต้องการทางเพศกับคู่ค้า [48] ปฏิกิริยาคิวที่มากขึ้นต่อสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่จับคู่กับความต้องการทางเพศน้อยลงสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ตามรายงานของ Steele และคณะสอดคล้องกับ Voon et al การค้นหา“ ความใคร่หรือฟังก์ชั่นสมรรถภาพทางเพศลดลงโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ทางกายภาพกับผู้หญิง” ในผู้ใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่ต้องกระทำ31] สนับสนุนการค้นพบนี้สองการศึกษาประเมินความต้องการทางเพศและการทำงานของอวัยวะเพศใน "hypersexuals" และผู้ใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่ต้องทำรายงานความสัมพันธ์ระหว่างมาตรการของ hypersexuality และลดความต้องการสำหรับเพศสัมพันธ์และปัญหาทางเพศ [15, 30] นอกจากนี้การสำรวจ 2016 ของผู้ชาย 434 ที่ดูสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมารายงานว่าการใช้งานที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับระดับความตื่นตัวที่สูงขึ้น แต่ความพึงพอใจทางเพศลดลงและสมรรถภาพทางเพศต่ำ44] ผลลัพธ์เหล่านี้ควรได้รับการพิจารณาจากการศึกษาทางด้านประสาทวิทยาหลายครั้งที่พบว่าการกระตุ้นความต้องการทางเพศต่อสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตและความอยากดูสื่อลามกมีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของอาการติดยาเสพติดไซเบอร์และปัญหาที่รายงานด้วยตนเองในชีวิตประจำวัน52, 53, 54, 113, 115, 149, 150] นำมารวมกันการศึกษาที่หลากหลายและหลากหลายเกี่ยวกับผู้ใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตนั้นสอดคล้องกับทฤษฎีการกระตุ้นการติดยาเสพติดซึ่งการเปลี่ยนแปลงในค่าความดึงดูดของสิ่งจูงใจนั้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในการกระตุ้นการทำงานของส่วนต่างๆของสมอง31, 106] ในการสรุปให้สอดคล้องกับสมมติฐานของเราการศึกษาต่างๆรายงานว่าปฏิกิริยาที่ยิ่งใหญ่กว่าต่อตัวชี้นำลามกความอยากดูและการใช้สื่อลามกบังคับซึ่งเกี่ยวข้องกับความยากลำบากทางเพศและความต้องการทางเพศลดลงสำหรับคู่ค้า

3.4.2 ความไวต่อการให้รางวัลลดลง (Hypoactivity)

ตรงกันข้ามกับการตอบโต้ที่รวดเร็วเกินจริงต่อสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่อธิบายไว้การ hypoactivity เป็นการลดลงของความไวในการรับรางวัลต่อสิ่งเร้าปกติ70, 151, 152, 153] เช่นเพศสัมพันธ์ [31, 48] การลดลงนี้ยังอยู่เบื้องหลังความอดทน [70] และมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในการเสพติดและพฤติกรรม [153, 154, 155, 156] รวมถึงการเสพติดอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ [157, 158, 159]. ความอดทนของเราต่อสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนำไปสู่การดูเนื้อหาที่รุนแรงยิ่งขึ้น ความจริงที่ว่าวิดีโอลามกที่เลือกด้วยตนเองนั้นมีความเร้าใจมากกว่าสื่อลามกอนาจารอื่น ๆ อาจนำไปสู่ความเคยชินหรือความอดทน [27, 75, 79, 81, 160] ตัวอย่างเช่นผู้ชายที่ดูภาพยนตร์เรื่องเพศมากกว่าที่จะเป็นภาพยนตร์ที่เป็นกลางในภายหลังแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองต่อภาพทางเพศน้อยลงซึ่งบ่งบอกถึงความเคยชิน [161] ไม่นานหลังจากวิดีโอเทปลามกกลายเป็นใช้ได้นักวิจัยยังค้นพบว่าเมื่อผู้ชมได้รับสิทธิ์การเข้าถึงสื่อลามกวิดีโอของชุดรูปแบบที่แตกต่างพวกเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไปสู่สื่อลามกที่รุนแรงมากขึ้น [162] ยิ่งภาพลามกอนาจารของวิดีโอดูมากขึ้นเท่านั้น27, 43, 162] บ่งบอกถึงการลดลงของการตอบสนองทางเพศ (อีกครั้งครึ่งหนึ่งของอาสาสมัครของ Kinsey Institute ที่บริโภคสื่อลามกวิดีโอเป็นประจำแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองทางเพศเล็กน้อยในห้องแล็บและรายงานถึงความต้องการความแปลกใหม่และความหลากหลายมากขึ้น27] และอีกครึ่งหนึ่งของผู้ใช้สื่อลามกที่สำรวจเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ย้ายไปยังเนื้อหาที่ไม่ได้สนใจก่อนหน้านี้หรือสิ่งที่พวกเขาพบว่าน่ารังเกียจ44] (p. 260).) ในการศึกษาอื่นความพึงพอใจทางเพศกับคู่ค้าซึ่งวัดจากความรักลักษณะทางกายความอยากรู้ทางเพศและประสิทธิภาพทางเพศสัมพันธ์กับการใช้ภาพลามกอนาจาร [43] ในการเลี้ยงลูกด้วยนมคู่พันธะการกระตุ้นอย่างมากกับแอมเฟตามีนบั่นทอนคู่พันธะผ่านการเปิดใช้งานตัวรับโดปามีน mesolimbic [163] และเป็นไปได้ว่าทุกวันนี้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่กระตุ้นอย่างเหนือปกติทำให้เกิดผลกระทบที่คล้ายคลึงกันกับผู้ใช้บางราย

ตามคำแนะนำว่าระบบการให้รางวัลผู้ใช้ภาพอนาจารทางอินเทอร์เน็ตบางระบบอาจไม่ตอบสนองต่อการมีเพศสัมพันธ์ (รวมถึงการตอบโต้การชี้นำการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต) การศึกษา 2014 fMRI ของผู้ใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่บังคับ Gallinat พบว่าหางที่ถูกต้องของ striatum นั้นมีขนาดเล็กลงซึ่งมีชั่วโมงและปีที่ดูสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น [134] ดูเหมือนว่า caudate จะมีส่วนร่วมในพฤติกรรมการเข้าใกล้และมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากในรัฐที่สร้างแรงบันดาลใจที่เกี่ยวข้องกับความรักโรแมนติก164, 165] ยิ่งมีการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตของผู้เข้าร่วมมากเท่าใดการเปิดใช้งาน putamen ด้านซ้ายก็จะยิ่งลดลงเมื่อดูภาพนิ่งที่มีเพศสัมพันธ์อย่างเปิดเผย (0.530's exposure) การเปิดใช้งานของ putamen มีความเกี่ยวข้องกับความเร้าอารมณ์ทางเพศและอวัยวะเพศชาย tumescence [67, 166] ผู้เขียนเสนอแนะว่าการค้นพบทั้งสองนี้“ สอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่าการได้รับสิ่งเร้าทางเพศสัมพันธ์อย่างรุนแรงส่งผลให้เกิดการลดลงของการตอบสนองต่อระบบประสาทตามธรรมชาติต่อสิ่งเร้าทางเพศ”134] น่าสนใจผู้ชายที่มี“ ความสนใจในสื่อลามกอนาจารที่เสื่อมโทรมหรือรุนแรงที่สุด” รายงานความกังวลที่มากขึ้นเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศขนาดอวัยวะเพศชายและความสามารถในการเสริมสร้างการแข็งตัวของอวัยวะเพศมากกว่าผู้ใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตรายอื่น42] ตามการตั้งสมมติฐานการดูภาพอนาจารสุดโต่งอาจลดการตอบสนองทางเพศในผู้ใช้งานบางคนดังนั้นการขับรถจึงจำเป็นต้องมีการวนซ้ำสำหรับเนื้อหาที่รุนแรงหรือแปลกใหม่เพื่อแสดง [27] การศึกษา 2016 อีกครั้งรายงานว่าชายครึ่งหนึ่งที่ทำการสำรวจได้ย้ายไปที่เนื้อหา“ ก่อนหน้านี้ไม่น่าสนใจสำหรับพวกเขาหรือพวกเขาคิดว่าน่ารังเกียจ”44].

การศึกษา EEG ของ 2015 โดย Prause และคณะ เปรียบเทียบผู้ชมภาพลามกทางอินเทอร์เน็ตบ่อยครั้ง (หมายถึง 3.8 ชั่วโมง / สัปดาห์) ที่รู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับการดูการควบคุม (หมายถึง 0.6 ชั่วโมง / สัปดาห์) ขณะดูภาพทางเพศ (1.0 s)130] ในการค้นพบที่คล้ายคลึงกันKühnและ Gallinat ผู้ชมสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่ใช้บ่อยแสดงการกระตุ้นประสาท (LPP) น้อยกว่าภาพทางเพศมากกว่าการควบคุม [130] ผลการศึกษาทั้งสองฉบับชี้ให้เห็นว่าผู้ชมสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตบ่อยครั้งต้องการการกระตุ้นด้วยสายตาเพื่อกระตุ้นการตอบสนองของสมองเมื่อเปรียบเทียบกับการควบคุมที่ดีต่อสุขภาพหรือผู้ใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตระดับปานกลาง [167, 168] นอกจากนี้Kühnและ Gallinat รายงานว่าการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้นมีความสัมพันธ์กับการเชื่อมต่อการทำงานที่ลดลงระหว่าง striatum และ prefrontal cortex ความผิดปกติในวงจรนี้เกี่ยวข้องกับการเลือกพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์เชิงลบที่อาจเกิดขึ้น169] สอดคล้องกับKühnและ Gallinat รายงานการศึกษาทางประสาทวิทยาว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อการติดยาเสพติดไซเบอร์เท็กซ์ได้ลดฟังก์ชันการควบคุมผู้บริหารเมื่อเผชิญหน้ากับสื่อลามก [53, 114].

การศึกษา 2015 fMRI โดย Banca et al. รายงานว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่มีสุขภาพดีอาสาสมัครสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่มีความต้องการตัวเลือกที่มากกว่าสำหรับภาพทางเพศที่แปลกใหม่86] ในขณะที่การแสวงหาความแปลกใหม่และการแสวงหาความรู้สึกเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่มากขึ้นสำหรับการเสพติดหลายประเภท [170], Banca et al. ไม่พบความแตกต่างของคะแนนการแสวงหาความรู้สึกระหว่างผู้ใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่ต้องกระทำกับการควบคุมที่ดีต่อสุขภาพ ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าการตั้งค่าสำหรับความแปลกใหม่มีความเฉพาะเจาะจงกับการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตและไม่ใช่ความแปลกใหม่หรือการแสวงหาความรู้สึก86] ผลลัพธ์เหล่านี้สอดคล้องกับยี่ห้อและอัล (2011) ซึ่งพบว่า“ จำนวนแอพพลิเคชั่นทางเพศที่ใช้” เป็นตัวทำนายที่สำคัญของการเสพติดโดยใช้แบบสอบถาม IATsex ในขณะที่บุคลิกภาพแง่มุมไม่เกี่ยวข้องกับการติดไซเบอร์ [53] Banca และคณะ นอกจากนี้ยังรายงานว่าผู้ใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่แสดงอาการบีบบังคับแสดงความเคยชินกับการใช้เยื่อหุ้มสมองด้านหลังส่วนหน้า (cingulate cortex (dACC)) เพื่อดูภาพเพศเดียวกันซ้ำ ๆ86] โดยทั่วไปแล้วระดับความคุ้นเคยกับภาพทางเพศสัมพันธ์ของ DACC นั้นมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการทางเพศแบบแปลก ๆ มากกว่า86] dACC นั้นเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาและความอยากของยารวมถึงการประเมินผลที่คาดหวังและผลตอบแทนที่ไม่คาดคิด [144, 171] Voon และคณะ รายงานกิจกรรม dACC ที่ปรับปรุงแล้วในวิชาสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่ต้องกระทำเพื่อตอบสนองต่อวิดีโอทางเพศที่โจ่งแจ้ง [31] การค้นพบของ Banca et al. ขอแนะนำว่าการค้นหาสิ่งแปลกใหม่ในผู้ใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่บังคับใช้นั้นมีแรงผลักดันจากความเคยชินในการกระตุ้นทางเพศ นักวิจัยสรุปว่า“ เราแสดงให้เห็นถึงการทดลองทางคลินิกว่า [การใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตบังคับ] มีลักษณะเฉพาะด้วยการแสวงหาความแปลกใหม่การปรับสภาพและการทำให้คุ้นเคยกับสิ่งเร้าทางเพศในเพศชาย” [86] ในการศึกษาที่เกี่ยวข้องอาสาสมัครหลายคนเหล่านี้ได้รายงานความตื่นตัวทางเพศและการแข็งตัวของอวัยวะเพศในกิจกรรมทางเพศที่เป็นพันธมิตร แต่ไม่ได้ใช้ระหว่างสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต31] นี่ก็หมายความว่าปัญหาทางเพศที่เกิดจากสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตอาจเป็นส่วนหนึ่งเนื่องจากความคาดหวังที่แปลกใหม่ซึ่งไม่ตรงกับกิจกรรมทางเพศที่เป็นพันธมิตร เมื่อนำมารวมกันKühnและ Gallinat [134], Prause และคณะ [130] และ Banca et al. [86] แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตบ่อยครั้งมีการเปิดใช้งานสมองน้อยกว่า (1) เพื่อตอบสนองต่อการเปิดรับภาพทางเพศสั้น ๆ ; (2) ชอบมากกว่าสำหรับสิ่งเร้าทางเพศใหม่; (3) ทำให้คุ้นเคยกับการกระตุ้นทางเพศ dACC เร็วขึ้น และ (4) ปริมาณสสารสีเทาน้อยลงในหาง การค้นพบนี้สนับสนุนสมมติฐานที่ว่าการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตอาจลดความไวของรางวัลซึ่งนำไปสู่ความเคยชินและความอดทนที่เพิ่มขึ้นรวมถึงความจำเป็นในการกระตุ้นให้เกิดการกระตุ้นทางเพศมากขึ้น

การศึกษาการตรวจสอบ psychogenic ED ให้การสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับบทบาทของระบบ hypoactivity รางวัลในการหย่อนสมรรถภาพทางเพศและความใคร่ต่ำ โดปามีน agonist apomorphine elicits อวัยวะเพศชายแข็งตัวในผู้ชายที่มี psychogenic ED172] เมื่อการศึกษา 2003 fMRI ตรวจสอบรูปแบบสมองในขณะที่ผู้ชายที่มี psychogenic ED และผู้มีอำนาจควบคุมดูภาพยนตร์เรื่องเพศผู้ที่มี psychogenic ED แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการควบคุมที่มีศักยภาพในระดับของการเปิดใช้งานของภูมิภาคเยื่อหุ้มสมองและ subcortical เมื่อโดปามีน apomorphine agonist เป็นยาสำหรับผู้ชายที่มี psychogenic ED มันผลิตรูปแบบการเปิดใช้งานสมองคล้ายกับที่เห็นในการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ: เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญกิจกรรม striatal และ hypothalamic รวมกับการปิดใช้งานเยื่อหุ้มสมอง [173] ยิ่งไปกว่านั้นการศึกษา 2012 MRI พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมากระหว่างการลดลงของสสารที่เกิดจาก striatal และ hypothalamic grey และ psychogenic ED174] การศึกษา 2008 รายงานว่าผู้ชายที่มี psychogenic ED แสดงกิจกรรม hypothalamic ทื่อเพื่อตอบสนองต่อภาพยนตร์เรื่องเพศ175].

2 การศึกษาที่เชื่อมโยงการใช้สื่อลามกหรือการเสพติดสื่อลามกกับ ED, anorgasmia, ความต้องการทางเพศต่ำ, การหลั่งช้า, และความเร้าอารมณ์ต่ำเพื่อกระตุ้นทางเพศ

หมายเหตุ: การอภิปรายเกี่ยวกับการมีอยู่ของความผิดปกติทางเพศที่เกิดจากสื่อลามกสิ้นสุดลงแล้ว การศึกษา 5 ครั้งแรกแสดงให้เห็นถึงสาเหตุ ในฐานะผู้เข้าร่วมกำจัดการใช้สื่อลามกและรักษาความผิดปกติทางเพศเรื้อรัง

1) สื่อลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดความพิการทางเพศหรือไม่? รีวิวด้วยรายงานทางคลินิก (2016) - การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางเพศที่เกิดจากสื่อลามก การตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ของกองทัพเรือสหรัฐฯ 7 คน (ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะจิตแพทย์และปริญญาเอกสาขาประสาทวิทยา) การตรวจสอบนี้ให้ข้อมูลล่าสุดที่เผยให้เห็นปัญหาทางเพศที่อ่อนเยาว์เพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ยังทบทวนการศึกษาทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการติดสื่อลามกและการปรับสภาพทางเพศผ่านสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต แพทย์ให้รายงานทางคลินิก 3 ฉบับเกี่ยวกับผู้ชายที่มีอาการผิดปกติทางเพศที่เกิดจากสื่อลามก ชายสองในสามคนรักษาความผิดปกติทางเพศด้วยการเลิกใช้สื่อลามก ชายคนที่สามมีอาการดีขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากเขาไม่สามารถละเว้นจากการใช้สื่อลามกได้ ข้อความที่ตัดตอนมา:

ปัจจัยดั้งเดิมที่ครั้งหนึ่งเคยอธิบายความยากลำบากทางเพศของผู้ชายปรากฏว่าไม่เพียงพอต่อการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสมรรถภาพทางเพศ, การหลั่งช้า, ความพึงพอใจทางเพศลดลงและความใคร่ลดลงในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ในผู้ชายภายใต้ 40 รีวิวนี้ (1) พิจารณาข้อมูลจากหลายโดเมนเช่นคลินิกชีววิทยา (ติดยาเสพติด / ระบบทางเดินปัสสาวะ) จิตวิทยา (ปรับสภาพทางเพศ) สังคมวิทยา; และ (2) นำเสนอชุดของรายงานทางคลินิกทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอทิศทางที่เป็นไปได้สำหรับการวิจัยในอนาคตของปรากฏการณ์นี้ การเปลี่ยนแปลงระบบแรงจูงใจของสมองนั้นได้รับการสำรวจว่าเป็นสาเหตุที่เป็นไปได้เกี่ยวกับความผิดปกติทางเพศที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามก บทวิจารณ์นี้ยังพิจารณาถึงหลักฐานว่าคุณสมบัติเฉพาะของสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต (ความแปลกใหม่ไม่ จำกัด ศักยภาพในการเพิ่มเนื้อหาที่รุนแรงมากขึ้นรูปแบบวิดีโอ ฯลฯ ) อาจมีศักยภาพเพียงพอที่จะทำให้เกิดความเร้าอารมณ์ทางเพศต่อการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต - คู่ค้าในชีวิตเช่นการมีเพศสัมพันธ์กับพันธมิตรที่ต้องการอาจไม่ได้ลงทะเบียนตามความคาดหวังของการประชุมและการลดลงของความเร้าอารมณ์ รายงานทางคลินิกชี้ให้เห็นว่าการยุติการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตบางครั้งก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดผลกระทบในทางลบได้โดยเน้นถึงความจำเป็นในการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยใช้วิธีการที่มีอาสาสมัครลบตัวแปรของการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต

2) นิสัยการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองของผู้ชายและความผิดปกติทางเพศ (2016) - โดยจิตแพทย์ชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันของ สหพันธ์ยุโรปทางเพศศาสตร์. กระดาษหมุนรอบประสบการณ์ทางคลินิกของเขากับผู้ชาย 35 ที่พัฒนาสมรรถภาพทางเพศและ / หรือ anorgasmia และวิธีการรักษาของเขาเพื่อช่วยให้พวกเขา ผู้เขียนกล่าวว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ของเขาใช้สื่อลามกโดยหลายคนติดสื่อลามก นามธรรมชี้ไปที่สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตเป็นสาเหตุหลักของปัญหา 19 ของผู้ชาย 35 เห็นการปรับปรุงที่สำคัญในการทำงานทางเพศ ชายอีกคนหนึ่งหลุดออกจากการรักษาหรือยังคงพยายามกู้คืน ข้อความที่ตัดตอนมา:

Intro: ไม่เป็นอันตรายและเป็นประโยชน์แม้ในรูปแบบปกติของเขาที่ฝึกฝนกันอย่างแพร่หลายการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองในรูปแบบที่มากเกินไปและโดดเด่นซึ่งเกี่ยวข้องโดยทั่วไปในปัจจุบันเกี่ยวกับการติดยาเสพติดลามกอนาจาร

ผลลัพธ์: ผลลัพธ์เริ่มต้นสำหรับผู้ป่วยเหล่านี้หลังจากการรักษาเพื่อ "ไม่เรียนรู้" นิสัยการใคร่ครวญของพวกเขาและการเสพติดสื่อลามกที่มักเกี่ยวข้องกับพวกเขาเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจและมีแนวโน้ม สามารถลดอาการได้ในผู้ป่วย 19 รายจาก 35 รายความผิดปกติลดลงและผู้ป่วยเหล่านี้สามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางเพศที่น่าพอใจ

บทสรุป: หมกมุ่นติดยาเสพติดมักจะมาพร้อมกับการพึ่งพาสื่อลามกออนไลน์ได้รับการเห็นว่ามีบทบาทในสาเหตุของความผิดปกติของอวัยวะเพศแข็งตัวบางชนิดหรือการแข็งตัวของอวัยวะเพศ มันเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องระบุการปรากฏตัวของนิสัยเหล่านี้อย่างเป็นระบบแทนที่จะทำการวินิจฉัยโดยการกำจัดเพื่อที่จะรวมถึงเทคนิคการทำลายสภาพนิสัยในการจัดการความผิดปกติเหล่านี้

3) การปฏิบัติด้วยตนเองแบบผิดปกติเป็นปัจจัยสาเหตุในการวินิจฉัยและการรักษาความผิดปกติทางเพศในชายหนุ่ม (2014) - หนึ่งในกรณีศึกษาของ 4 ในบทความนี้รายงานเกี่ยวกับผู้ชายที่มีปัญหาทางเพศเนื่องจากสื่อลามก (ความใคร่ต่ำ, Fetishes, anorgasmia) การแทรกแซงทางเพศเรียกร้องให้มีการงดเว้น 6- สัปดาห์จากสื่อลามกและการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง หลังจาก 8 หลายเดือนชายคนนั้นรายงานความต้องการทางเพศที่เพิ่มขึ้นเพศที่ประสบความสำเร็จและสำเร็จความใคร่และเพลิดเพลินกับ“ การปฏิบัติทางเพศที่ดี นี่เป็นครั้งแรกที่มีการทบทวนการบันทึกจากการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจากสื่อลามก ข้อความที่ตัดตอนมาจากกระดาษ:

“ เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการฝึกฝนด้วยตนเองเขารายงานว่าในอดีตเขามีความใคร่อย่างแรงและรวดเร็วในขณะที่ดูสื่อลามกมาตั้งแต่วัยรุ่น ภาพลามกอนาจารในขั้นต้นประกอบไปด้วยส่วนใหญ่ของโซอี้, และทาส, การครอบงำ, ซาดิสม์, และโซคิสต์, แต่ในที่สุดเขาก็เคยชินกับวัสดุเหล่านี้และต้องการฉากลามกอนาจารที่ไม่ยอมใครง่ายๆมากขึ้น, เขาเคยซื้อภาพยนตร์ลามกอนาจารที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำทางเพศที่รุนแรงและการข่มขืนและทำให้มองเห็นฉากเหล่านั้นในจินตนาการของเขาที่จะทำงานทางเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง เขาค่อยๆสูญเสียความปรารถนาและความสามารถในการจินตนาการและความถี่ในการสำเร็จความใคร่ของเขาลดลง”

เมื่อใช้ร่วมกับนักบำบัดทางเพศทุกสัปดาห์ผู้ป่วยได้รับคำสั่งให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้งรวมถึงวิดีโอหนังสือพิมพ์หนังสือและสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต

หลังจาก 8 เดือนผู้ป่วยรายงานว่าประสบความสำเร็จในการสำเร็จความใคร่และการหลั่งที่ประสบความสำเร็จ เขาต่ออายุความสัมพันธ์ของเขากับผู้หญิงคนนั้นและพวกเขาก็ประสบความสำเร็จในการมีเพศสัมพันธ์ที่ดี

4) มันยากแค่ไหนที่จะรักษาอาการหลั่งเร็วภายในแบบจำลองพฤติกรรมรักร่วมเพศระยะสั้น การเปรียบเทียบกรณีศึกษา (2017) - นี่คือรายงานเกี่ยวกับ "กรณีประกอบ" สองกรณีที่แสดงสาเหตุและการรักษาสำหรับการหลั่งล่าช้า (anorgasmia) “ ผู้ป่วย B” เป็นตัวแทนของชายหนุ่มหลายคนที่ได้รับการบำบัดโดยนักบำบัด ที่น่าสนใจคือกระดาษระบุว่า“ การใช้สื่อลามกเพิ่มขึ้นเป็นเนื้อหาที่ยากขึ้น” ของผู้ป่วย B“ ตามที่มักเป็นอยู่” เอกสารระบุว่าการหลั่งล่าช้าเกี่ยวกับสื่อลามกไม่ใช่เรื่องแปลกและกำลังเพิ่มขึ้น ผู้เขียนเรียกร้องให้มีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของสื่อลามกต่อการมีเพศสัมพันธ์ การหลั่งเร็วของผู้ป่วย B หายเป็นปกติหลังจากไม่มีสื่อลามกเป็นเวลา 10 สัปดาห์ ข้อความที่ตัดตอนมา:

กรณีเหล่านี้เป็นกรณีประกอบจากงานของฉันภายในบริการสุขภาพแห่งชาติในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยครอยดอนลอนดอน ด้วยกรณีหลัง (ผู้ป่วย B) เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่างานนำเสนอสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนของชายหนุ่มที่ได้รับการอ้างอิงโดยจีพีเอสของพวกเขาด้วยการวินิจฉัยที่คล้ายกัน ผู้ป่วย B เป็น 19 ปีที่นำเสนอเพราะเขาไม่สามารถอุทานผ่านการเจาะ เมื่อเขาเป็น 13 เขาเข้าถึงเว็บไซต์ลามกอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะด้วยตนเองผ่านการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตหรือผ่านลิงก์ที่เพื่อนของเขาส่งมาให้เขา เขาเริ่มใคร่ครวญทุกคืนในขณะที่ค้นหาโทรศัพท์เพื่อหาภาพ…ถ้าเขาไม่ช่วยตัวเองเขาก็นอนไม่หลับ ภาพอนาจารที่เขาใช้เพิ่มขึ้นอย่างที่เคยเป็นมา (ดู Hudson-Allez, 2010) เป็นวัสดุที่แข็งกว่า (ไม่มีอะไรผิดกฎหมาย) ...

ผู้ป่วย B ได้สัมผัสกับภาพทางเพศผ่านสื่อลามกตั้งแต่อายุ 12 และภาพอนาจารที่เขาใช้นั้นเพิ่มขึ้นจากการถูกจับเป็นทาสและครอบงำโดยอายุ 15

เราตกลงกันว่าเขาจะไม่ใช้สื่อลามกเพื่อช่วยตัวเองอีกต่อไป นี่หมายถึงการทิ้งโทรศัพท์ไว้ในห้องอื่นในตอนกลางคืน เราตกลงกันว่าเขาจะช่วยตัวเองในวิธีที่แตกต่างกัน….

ผู้ป่วย B สามารถบรรลุการสำเร็จความใคร่ผ่านการเจาะโดยเซสชั่นที่ห้า; การประชุมจะนำเสนอรายปักษ์ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยครอยดอนดังนั้นเซสชั่นห้าเท่ากับประมาณ 10 สัปดาห์จากการให้คำปรึกษา เขามีความสุขและโล่งใจอย่างมาก ในการติดตามผลสามเดือนกับผู้ป่วย B สิ่งต่าง ๆ ก็ยังคงดีอยู่

ผู้ป่วย B ไม่ได้เป็นกรณีที่โดดเดี่ยวภายในบริการสุขภาพแห่งชาติ (NHS) และในความเป็นจริงชายหนุ่มในการเข้าถึงการบำบัดทางจิตโดยไม่ต้องมีคู่ของพวกเขาพูดในตัวเองเพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง

บทความนี้จึงสนับสนุนการวิจัยก่อนหน้าซึ่งเชื่อมโยงสไตล์การช่วยตัวเองกับความผิดปกติทางเพศและสื่อลามกกับสไตล์การช่วยตัวเอง บทความสรุปโดยชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จของนักบำบัดโรคจิตในการทำงานกับ DE นั้นไม่ค่อยได้รับการบันทึกไว้ในวรรณคดีเชิงวิชาการซึ่งทำให้มุมมองของ DE เป็นความผิดปกติที่ยากในการรักษายังคงไม่มีใครทักท้วง บทความเรียกร้องให้มีการวิจัยเกี่ยวกับการใช้สื่อลามกและผลกระทบต่อการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองและการกำจัดอวัยวะเพศ

5) การแพร่กระจายของโรคจิตจากสถานการณ์: กรณีศึกษา (2014) - รายละเอียดเปิดเผยกรณีของการหลั่งน้ำอสุจิที่เกิดขึ้น ประสบการณ์ทางเพศเพียงอย่างเดียวของสามีก่อนแต่งงานคือการหมกมุ่นกับสื่อลามกบ่อยครั้ง - ซึ่งเขาสามารถอุทานได้ นอกจากนี้เขายังรายงานว่ามีเพศสัมพันธ์น้อยกว่าการกระตุ้นให้หมกมุ่นกับสื่อลามก ข้อมูลสำคัญคือ“ การฝึกอบรมใหม่” และจิตบำบัดล้มเหลวในการรักษาอาการหลั่งของเขา เมื่อการแทรกแซงเหล่านั้นล้มเหลวนักบำบัดแนะนำว่าห้ามหมกมุ่นกับสื่อลามกอย่างสมบูรณ์ ในที่สุดการห้ามครั้งนี้ส่งผลให้การมีเพศสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จและพุ่งออกมากับพันธมิตรเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขา ข้อความที่ตัดตอนมาไม่กี่:

A เป็นชายที่แต่งงานแล้วอายุ 33 ปีที่มีการปฐมนิเทศต่างเพศซึ่งเป็นมืออาชีพจากภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับกลาง เขาไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน เขาดูสื่อลามกและช่วยตัวเองบ่อยๆ ความรู้เรื่องเพศและเรื่องเพศของเขาเพียงพอแล้ว หลังจากการแต่งงานของเขานาย A อธิบายความใคร่ของเขาเป็นปกติในขั้นต้น แต่ต่อมาก็ลดลงรองกับปัญหาอุทานของเขา แม้จะมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา 30-45 นาที แต่เขาก็ไม่เคยอุทานหรือสำเร็จความใคร่ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเขา

สิ่งที่ไม่ทำงาน:

ยาของนาย A นั้นมีเหตุผล clomipramine และ bupropion ถูกยกเลิกและ sertraline ได้รับการรักษาในขนาด 150 mg ต่อวัน การบำบัดด้วยการประชุมทั้งคู่จัดขึ้นทุกสัปดาห์ในช่วงสองสามเดือนแรกหลังจากนั้นพวกเขาก็เว้นระยะห่างเป็นรายปักษ์และรายเดือน คำแนะนำเฉพาะรวมถึงการมุ่งเน้นไปที่ความรู้สึกทางเพศและมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ทางเพศมากกว่าการหลั่งถูกนำมาใช้เพื่อช่วยลดความวิตกกังวลในการปฏิบัติงานและผู้ชม เนื่องจากปัญหายังคงมีอยู่แม้จะมีการแทรกแซงเหล่านี้การบำบัดทางเพศอย่างเข้มข้นได้รับการพิจารณา

ในที่สุดพวกเขาก็ทำการห้ามไม่ให้สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง (ซึ่งหมายความว่าเขายังคงช่วยตัวเองให้สื่อลามกในระหว่างการแทรกแซงที่ล้มเหลวด้านบน):

แนะนำให้มีการห้ามกิจกรรมทางเพศทุกรูปแบบ แบบฝึกหัดการมุ่งเน้นแบบละเอียดอ่อน (เริ่มแรกไม่ใช่อวัยวะเพศและอวัยวะเพศในภายหลัง) ได้ริเริ่มขึ้น นายเออธิบายถึงการไร้ความสามารถที่จะสัมผัสกับการกระตุ้นในระดับเดียวกันในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์แบบเจาะทะลุเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เขาประสบในระหว่างการช่วยตัวเอง เมื่อมีการบังคับใช้การห้ามสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเขาได้รายงานความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้นกับคู่ของเขา

หลังจากไม่ได้ระบุระยะเวลาการห้ามสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองสู่สื่อลามกนำไปสู่ความสำเร็จ:

ในขณะเดียวกันนาย A และภรรยาของเขาตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยเทคนิคการช่วยการเจริญพันธุ์ (ART) และได้รับการผสมเทียมสองรอบ ในระหว่างการฝึกซ้อมนาย A พุ่งออกมาเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นเขาก็สามารถอุทานได้อย่างน่าพอใจในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่ของทั้งคู่

6) แบบจำลองการควบคุมแบบคู่ - บทบาทของการยับยั้งและการกระตุ้นทางเพศในการกระตุ้นอารมณ์และพฤติกรรมทางเพศ (2007) - ค้นพบใหม่และน่าเชื่อถือมาก ในการทดลองใช้สื่อลามกวิดีโอ 50% ของชายหนุ่มไม่สามารถถูกกระตุ้นหรือบรรลุการแข็งตัว กับ ภาพอนาจาร (อายุเฉลี่ยคือ 29) นักวิจัยที่ตกใจพบว่าสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายคือ

เกี่ยวข้องกับการได้รับสารและประสบการณ์ในระดับสูงจากวัสดุทางเพศที่โจ่งแจ้ง

ผู้ชายที่มีปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศใช้เวลาในบาร์และโรงอาบน้ำเป็นจำนวนมากซึ่งสื่อลามก“อยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง, "และ"เล่นอย่างต่อเนื่อง” นักวิจัยระบุว่า:

การสนทนากับอาสาสมัครเสริมความคิดของเราว่าในบางส่วนของพวกเขาสัมผัสกับความสุขสูงดูเหมือนจะส่งผลให้การตอบสนองต่อความสุขทางเพศ "วานิลลา" ต่ำและความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับความแปลกใหม่และการเปลี่ยนแปลงในบางกรณีรวมกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงมาก ประเภทของสิ่งเร้าเพื่อที่จะได้รับการกระตุ้น

7) การสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างการหยุดชะงักทางเพศในช่วงเวลาแฝงและการใช้เนื้อหาทางเพศที่ชัดเจนพฤติกรรมทางเพศออนไลน์และความผิดปกติทางเพศในวัยหนุ่มสาว (2009) - การศึกษานี้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่อลามกในปัจจุบัน (เนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง - SEM) และความผิดปกติทางเพศและการใช้สื่อลามกในช่วง "ช่วงเวลาแฝง" (อายุ 6-12 ปี) และความผิดปกติทางเพศ อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมคือ 22 ปีในขณะที่การใช้สื่อลามกในปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับความผิดปกติทางเพศ การใช้สื่อลามกในระหว่างเวลาแฝง (อายุ 6-12) มีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับความผิดปกติทางเพศ. ข้อความที่ตัดตอนมาบางส่วน:

ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าความล่าช้าในการเร้าอารมณ์ทางเพศแฝงด้วยวัสดุทางเพศที่ชัดเจน (SEM) และ / หรือการล่วงละเมิดทางเพศเด็กอาจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศออนไลน์ของผู้ใหญ่

นอกจากนี้ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าการเปิดรับ SEM แฝงเป็นตัวทำนายที่สำคัญของความผิดปกติทางเพศสำหรับผู้ใหญ่

เราตั้งสมมติฐานว่าการสัมผัสกับความหน่วงของการเปิดรับ SEM จะทำนายการใช้งาน SEM สำหรับผู้ใหญ่ ผลการศึกษาสนับสนุนสมมติฐานของเราและแสดงให้เห็นว่าการเปิดรับ SEM แฝงเป็นตัวทำนายที่สำคัญทางสถิติของการใช้ SEM สำหรับผู้ใหญ่ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่สัมผัสกับ SEM ในช่วงเวลาแฝงอาจทำให้พฤติกรรมนี้ดำเนินต่อไปได้อย่างเต็มที่ ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นว่าการเปิดรับ SEM แฝงเป็นตัวทำนายที่สำคัญของพฤติกรรมทางเพศออนไลน์สำหรับผู้ใหญ่

8) การตอบสนองทางประสาทของปฏิกิริยาตอบสนองทางเพศสัมพันธ์ในบุคคลที่มีพฤติกรรมทางเพศบังคับ (2014) - การศึกษา fMRI โดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์พบว่ามีอาการแพ้ในผู้ติดสื่อลามกซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอาการแพ้ในผู้ติดยา นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ติดสื่อลามกเข้ากับรูปแบบการเสพติดที่ยอมรับว่าต้องการ "มัน" มากขึ้น แต่ ไม่ ความชอบ“ มัน” มากขึ้น นักวิจัยยังรายงานว่า 60% ของอาสาสมัคร (อายุเฉลี่ย: 25) มีปัญหาในการบรรลุการแข็งตัวของอวัยวะเพศ / กับคู่นอนที่แท้จริง เป็นผลมาจากการใช้สื่อลามกแต่สามารถบรรลุการแข็งตัวของสื่อลามก จากการศึกษา (“ CSB” เป็นพฤติกรรมทางเพศซึ่งบีบบังคับ):

อาสาสมัคร CSB รายงานว่าเป็นผลมาจากการใช้วัสดุทางเพศที่โจ่งแจ้งมากเกินไป… .. [พวกเขา] พบความใคร่หรือสมรรถภาพทางเพศลดลงโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ทางกายกับผู้หญิง (แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้งก็ตาม) …

เมื่อเปรียบเทียบกับอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีอาสาสมัคร CSB มีความต้องการทางเพศส่วนตัวมากกว่าหรือต้องการที่จะชี้นำอย่างชัดเจนและมีคะแนนความชอบมากกว่าในการชี้นำทางเพศดังนั้นจึงแสดงให้เห็นถึงการแยกตัวระหว่างความต้องการและความชอบ อาสาสมัคร CSB มีความบกพร่องทางเพศมากขึ้นและความตื่นตัวทางเพศในความสัมพันธ์ใกล้ชิด แต่ไม่ใช่ด้วยเนื้อหาทางเพศที่เน้นความชัดเจนว่าคะแนนความปรารถนาขั้นสูงนั้นมีความเฉพาะเจาะจงกับความหมายที่ชัดเจนและไม่ใช่ความต้องการทางเพศทั่วไป

9) กิจกรรมทางเพศออนไลน์: การศึกษาเชิงสำรวจเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาในตัวอย่างของผู้ชาย (2016) - การศึกษาในเบลเยียมจากมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำพบว่าการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่มีปัญหามีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางเพศที่ลดลงและความพึงพอใจทางเพศโดยรวมลดลง ผู้ใช้สื่อลามกที่มีปัญหากลับมีความอยากมากขึ้น (ตามรายงานในการศึกษาอื่น ๆ ) การศึกษาดูเหมือนจะรายงานการเพิ่มขึ้นเนื่องจาก 49% ของผู้ชายดูสื่อลามกที่“ก่อนหน้านี้ไม่เคยสนใจพวกเขาหรือพวกเขาคิดว่าน่ารังเกียจ.” (ดู การศึกษา การรายงานความเคยชิน / desensitization ต่อสื่อลามกและการเพิ่มการใช้สื่อลามก) ข้อความที่ตัดตอนมา:

การศึกษานี้เป็นครั้งแรกที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติทางเพศและการมีส่วนร่วมที่เป็นปัญหาใน OSAs โดยตรง ผลการศึกษาพบว่าความต้องการทางเพศที่สูงขึ้นความพึงพอใจทางเพศโดยรวมที่ลดลงและการทำงานของอวัยวะเพศที่ลดลงมีความสัมพันธ์กับ OSAs ที่มีปัญหา (กิจกรรมทางเพศออนไลน์) ผลลัพธ์เหล่านี้สามารถเชื่อมโยงกับการศึกษาก่อนหน้านี้ที่รายงานถึงความสามารถในการกระตุ้นอารมณ์ในระดับสูงที่สัมพันธ์กับอาการเสพติดทางเพศ (Bancroft & Vukadinovic, 2004; Laier et al., 2013; Muise et al., 2013)

ร้อยละสี่สิบเก้ากล่าวถึงอย่างน้อยบางครั้งการค้นหาเนื้อหาทางเพศหรือมีส่วนร่วมใน OSAs ที่ไม่เคยสนใจพวกเขาหรือพวกเขาคิดว่าน่าขยะแขยงและ 61.7% รายงานว่าอย่างน้อยบางครั้ง OSAs เกี่ยวข้องกับความรู้สึกอัปยศหรือความผิด

10) วัยรุ่นและสื่อลามกทางเว็บ: ยุคใหม่ของเรื่องเพศ (2015) - การศึกษาในอิตาลีนี้วิเคราะห์ผลกระทบของสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่มีต่อผู้อาวุโสในโรงเรียนมัธยม ร่วมเขียนโดยศาสตราจารย์ระบบทางเดินปัสสาวะ คาร์โลฟอเรสต้าประธานสมาคมพยาธิสรีรวิทยาการเจริญพันธุ์ของอิตาลี การค้นพบที่น่าสนใจที่สุดคือ 16% ของผู้ที่บริโภคสื่อลามกมากกว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์รายงานว่ามีความต้องการทางเพศในระดับต่ำผิดปกติเมื่อเทียบกับ 0% ในผู้ที่ไม่ใช่ผู้บริโภค (และ 6% สำหรับผู้ที่บริโภคสื่อลามกน้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง) จากการศึกษา:

21.9% กำหนดว่าเป็นนิสัย 10% รายงานว่าจะลดความสนใจทางเพศต่อคู่ชีวิตในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นและ 9.1% ที่เหลือรายงานการติดยา นอกจากนี้ 19% ของผู้บริโภคภาพอนาจารโดยรวมรายงานการตอบสนองทางเพศที่ผิดปกติในขณะที่เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเป็น 25.1% ในกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป

11) ลักษณะผู้ป่วยตามประเภทของการอ้างอิง Hypersexuality: การทบทวนแผนภูมิเชิงปริมาณของ 115 กรณีชายต่อเนื่อง (2015) - การศึกษาเกี่ยวกับผู้ชาย (อายุเฉลี่ย 41.5 ปี) ที่มีความผิดปกติของการมีเพศสัมพันธ์เช่นพาราฟิเลียการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเรื้อรังหรือการผิดประเวณี ผู้ชาย 27 คนถูกจัดอยู่ในประเภท“ หลีกเลี่ยงการช่วยตัวเอง” ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง (โดยทั่วไปจะใช้สื่อลามก) หนึ่งชั่วโมงต่อวันหรือมากกว่า 7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 71% ของผู้ชายที่สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองจากสื่อลามกรายงานปัญหาการทำงานทางเพศโดย 33% รายงานว่าการหลั่งล่าช้า (ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของ ED ที่เกิดจากสื่อลามก) 38% ของผู้ชายที่เหลือมีปัญหาทางเพศอะไรบ้าง? การศึกษาไม่ได้กล่าวไว้และผู้เขียนได้เพิกเฉยต่อการร้องขอรายละเอียดซ้ำ ๆ สองทางเลือกหลักสำหรับการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายคือสมรรถภาพทางเพศและความใคร่ต่ำ ควรสังเกตว่าผู้ชายไม่ได้ถูกถามเกี่ยวกับการแข็งตัวของอวัยวะเพศ โดยไม่มีสื่อลามก นี่ถ้ากิจกรรมทางเพศของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการใคร่สื่อลามกและไม่ใช่การมีเพศสัมพันธ์กับพันธมิตรพวกเขาอาจไม่เคยรู้เลยว่าพวกเขามีสื่อลามกที่ชักนำ (สำหรับเหตุผลที่รู้จักกันเฉพาะเธอเท่านั้น Prause อ้างถึงเอกสารนี้ว่าเป็นการทำลายการมีอยู่ของความผิดปกติทางเพศที่เกิดจากสื่อลามก)

12) ชีวิตทางเพศของผู้ชายและการเปิดรับสื่อลามกซ้ำ ๆ ปัญหาใหม่ (2015) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตควรคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการบริโภคสื่อลามกที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศของผู้ชายปัญหาทางเพศของผู้ชายและทัศนคติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ในสื่อลามกระยะยาวดูเหมือนว่าจะสร้างความผิดปกติทางเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงการสำเร็จความใคร่กับคู่ของเขา ใครบางคนที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตทางเพศของเขาสำเร็จความใคร่ในขณะที่ดูสื่อลามกเข้ามามีส่วนร่วมในสมองของเขาในการสร้างชุดทางเพศตามธรรมชาติ (Doidge, 2007) เพื่อที่จะได้รับการกระตุ้นด้วยตา

อาการที่แตกต่างกันของการบริโภคสื่อลามกเช่นความต้องการมีส่วนร่วมในการดูสื่อลามกความยากลำบากในการเข้าถึงการสำเร็จความใคร่ความต้องการภาพโป๊เพื่อที่จะหลั่งกลายเป็นปัญหาทางเพศ พฤติกรรมทางเพศเหล่านี้อาจดำเนินต่อไปเป็นเดือนหรือเป็นปีและอาจมีความสัมพันธ์ทางจิตใจและร่างกายกับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศแม้ว่าจะไม่ใช่ความผิดปกติทางอินทรีย์ก็ตาม เนื่องจากความสับสนนี้ซึ่งก่อให้เกิดความอับอายขายหน้าและปฏิเสธผู้คนจำนวนมากปฏิเสธที่จะพบผู้เชี่ยวชาญ

ภาพอนาจารนำเสนอทางเลือกที่ง่ายมากที่จะได้รับความสุขโดยไม่ต้องบอกถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศของมนุษย์ตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ สมองพัฒนาเส้นทางที่เป็นทางเลือกสำหรับเรื่องเพศซึ่งไม่รวมถึง "คนจริงอีกคน" จากสมการ นอกจากนี้การบริโภคภาพลามกอนาจารในระยะยาวทำให้ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาในการรับการแข็งตัวของอวัยวะเพศ

13) ผลของการใช้วัสดุทางเพศที่ชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์แบบโรแมนติก (2016) - เช่นเดียวกับการศึกษาอื่น ๆ ผู้ใช้สื่อลามกโดดเดี่ยวรายงานถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ดีและความพึงพอใจทางเพศ การจ้างงาน มาตรวัดผลการใช้สื่อลามก (PCES) จากการศึกษาพบว่าการใช้สื่อลามกที่สูงขึ้นเกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางเพศที่แย่ลงปัญหาทางเพศที่มากขึ้นและ“ ชีวิตทางเพศที่แย่ลง” ข้อความที่ตัดตอนมาที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง "ผลกระทบเชิงลบ" ของ PCES ต่อคำถาม "Sex Life" และความถี่ในการใช้สื่อลามก:

ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญสำหรับ PCES ผลกระทบเชิงลบผ่านความถี่ของการใช้วัสดุทางเพศที่โจ่งแจ้ง; อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับระดับย่อยชีวิตเพศที่ผู้ใช้สื่อลามกความถี่สูงรายงานว่ามีผลกระทบเชิงลบมากกว่าผู้ใช้สื่อลามกความถี่ต่ำ

14) การปรับสภาพที่แปรปรวนและการเชื่อมต่อประสาทกับบุคคลที่มีพฤติกรรมทางเพศบังคับ (2016) -“ พฤติกรรมทางเพศที่บีบบังคับ” (CSB) หมายถึงผู้ชายเป็นผู้ติดสื่อลามกเนื่องจากผู้เข้าร่วม CSB มีการใช้สื่อลามกเฉลี่ยเกือบ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การควบคุมเฉลี่ย 29 นาทีต่อสัปดาห์ ที่น่าสนใจคือ 3 ใน 20 คนของ CSB ที่กล่าวถึงผู้สัมภาษณ์ว่าพวกเขาได้รับความทุกข์ทรมานจาก“ โรคอวัยวะเพศถึงจุดสุดยอด” ในขณะที่ไม่มีกลุ่มใดที่ควบคุมรายงานปัญหาทางเพศ

15) โครงสร้างสมองและการเชื่อมต่อฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาพอนาจาร: The Brain on Porn (2014) - การศึกษาของ Max Planck นี้พบการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกี่ยวข้องกับการเสพติดอย่างมีนัยสำคัญ 3 ครั้งซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณสื่อลามกที่บริโภค นอกจากนี้ยังพบว่ายิ่งสื่อลามกใช้กิจกรรมวงจรรางวัลน้อยลงในการตอบสนองต่อการเปิดรับแสงสั้น ๆ (.530 วินาที) ต่อสื่อลามกวานิลลา ในผู้เขียนนำบทความปี 2014 Simone Kühnกล่าว:

เราสมมุติว่าอาสาสมัครที่มีการใช้สื่อลามสูงจำเป็นต้องมีการกระตุ้นที่เพิ่มขึ้นเพื่อรับรางวัลในจำนวนเดียวกัน นั่นอาจหมายความว่าการใช้สื่อลามกเป็นประจำจะทำให้ระบบรางวัลของคุณเสียหาย ที่จะพอดีกับสมมติฐานที่ว่าระบบรางวัลของพวกเขาต้องการการกระตุ้นที่กำลังเติบโต

คำอธิบายทางเทคนิคเพิ่มเติมของการศึกษานี้จากการทบทวนวรรณกรรมโดย Kuhn & Gallinat - พื้นฐานทางระบบประสาทของ Hypersexuality (2016):

ผู้เข้าร่วมชั่วโมงต่อชั่วโมงรายงานว่ามีภาพอนาจารที่บริโภคน้อยการตอบสนองของ BOLD ที่น้อยลงใน putamen ที่เหลือในการตอบสนองต่อภาพทางเพศ ยิ่งกว่านั้นเราพบว่าเวลาที่ใช้เวลาดูสื่อลามกมากขึ้นนั้นสัมพันธ์กับปริมาณสสารสีเทาขนาดเล็กใน striatum ซึ่งแม่นยำมากขึ้นในหางขวาที่ยื่นเข้าไปใน putamen หน้าท้อง เราคาดการณ์ว่าการขาดดุลโครงสร้างสมองอาจสะท้อนให้เห็นถึงผลของความอดทนหลังจาก desensitization เพื่อกระตุ้นทางเพศ

16) ความต้องการทางเพศไม่ใช่ Hypersexuality เกี่ยวข้องกับ Neurophysiological Responses Elicited โดย Sexual Images (2013) - การศึกษา EEG นี้ได้รับการขนานนาม ในสื่อ เป็นหลักฐาน กับ การมีอยู่ของสื่อลามกติดยาเสพติด ไม่เช่นนั้น สอดคล้องกับการศึกษาการสแกนสมองของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์การศึกษา EEG นี้รายงานการตอบสนองต่อปฏิกิริยาทางเพศที่มากกว่าสื่อลามก น้อยลง ความปรารถนาในการมีเพศสัมพันธ์ อีกวิธีหนึ่ง - บุคคลที่มีการกระตุ้นสมองและความอยากดูหนังโป๊มากกว่าจะสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองกับสื่อลามกมากกว่าการมีเซ็กส์กับคนจริงๆ Prause โฆษกการศึกษาของ Prause อ้างว่าผู้ใช้สื่อลามกเป็นเพียง "ความใคร่สูง" แต่ผลการศึกษาระบุว่า ตรงข้ามแน่นอน (ความปรารถนาของพวกเขาสำหรับการมีเพศสัมพันธ์เป็นพันธมิตรลดลงในความสัมพันธ์กับสัญญาณของการติดยาเสพติด) เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบหกคนอธิบายความจริง: 1, 2, 3, 4, 5, 6. (ดู คำวิจารณ์ที่กว้างขวางของ YBOP สำหรับรายละเอียด)

17) การปรับศักยภาพเชิงบวกในช่วงปลายโดยภาพทางเพศในผู้ใช้ที่มีปัญหาและการควบคุมที่ไม่สอดคล้องกับ "การติดสื่อลามก" (2015) - การศึกษาอื่น ๆ ของ Prause EEG คราวนี้เปรียบเทียบวิชา 2013 จากการศึกษาข้างต้นกับกลุ่มควบคุมจริง ผลลัพธ์: เมื่อเทียบกับการควบคุม "คนติดสื่อลามก" มี น้อยลง ตอบสนองต่อการเปิดรับหนึ่งวินาทีต่อภาพถ่ายของวนิลาพร ผู้เขียนหลัก Prause อ้างว่าผลลัพธ์เหล่านี้ติดยาเสพติดภาพลามกอนาจาร อย่างไรก็ตามการค้นพบเหล่านี้สอดคล้องกับ Kühn & Gallinat (2014)ซึ่งพบว่าการใช้สื่อลามกมากขึ้นมีความสัมพันธ์กับการกระตุ้นสมองน้อยลงในการตอบสนองต่อภาพโป๊วนิลา พูดง่ายๆว่าผู้ใช้สื่อลามกบ่อย ๆ รู้สึกไม่พอใจกับภาพนิ่งของสื่อลามกวานิลลา พวกเขาเบื่อ (เคยชินหรือหมดความรู้สึก) เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบโดยเพื่อนเจ็ดฉบับยอมรับว่าการศึกษานี้พบว่าการทำให้รู้สึกไม่สบายใจหรือความเคยชิน (หลักฐานของการเสพติดที่เป็นไปได้) ในผู้ใช้สื่อลามกบ่อยๆ: 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. (ดูที่นี่ด้วย YBOP วิจารณ์กว้างขวาง) ยังไงซะ, การศึกษา EEG อื่น นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้สื่อลามกที่มากขึ้นในผู้หญิงมีความสัมพันธ์กับการกระตุ้นสมองน้อยลงต่อสื่อลามก

18) การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองและภาพอนาจารใช้ในกลุ่มชายรักต่างเพศคู่ที่มีความต้องการทางเพศลดลง: บทบาทการสำเร็จความใคร่จำนวนเท่าไหร่? (2015) - การช่วยตัวเองกับสื่อลามกเกี่ยวข้องกับความต้องการทางเพศที่ลดลงและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดต่ำลง ข้อความที่ตัดตอนมา:

ในหมู่ผู้ชายที่สำเร็จความใคร่บ่อย 70% ใช้สื่อลามกอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง การประเมินหลายตัวแปรแสดงให้เห็นว่าความเบื่อหน่ายทางเพศการใช้สื่อลามกบ่อยๆและความสัมพันธ์ทางเพศสัมพันธ์ต่ำนั้นเพิ่มโอกาสในการรายงานการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองบ่อยครั้งในผู้ชายที่มีความต้องการทางเพศลดลง

ในบรรดาผู้ชาย [ด้วยความต้องการทางเพศลดลง] ที่ใช้สื่อลามกอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง [ใน 2011] 26.1% รายงานว่าพวกเขาไม่สามารถควบคุมการใช้สื่อลามกของพวกเขา นอกจากนี้ 26.7% ของผู้ชายรายงานว่าการใช้สื่อลามกส่งผลเสียต่อเพศสัมพันธ์ของพวกเขาและ 21.1% อ้างว่าได้พยายามหยุดใช้สื่อลามก

19) การใช้สื่อลามกในตัวอย่างสุ่มของคู่รักต่างเพศนอร์เวย์ (2009) - การใช้สื่อลามกมีความสัมพันธ์กับความผิดปกติทางเพศที่มากขึ้นในตัวผู้และการรับรู้ตนเองในแง่ลบในเพศหญิง คู่รักที่ไม่ได้ใช้สื่อลามกไม่มีความผิดปกติทางเพศ บางส่วนที่ตัดตอนมาจากการศึกษา:

ในคู่รักที่มีสื่อลามกเพียงคู่เดียวเราพบปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้อารมณ์ตนเอง (ชาย) และลบ (เพศหญิง)

ในคู่รักเหล่านั้นที่หนึ่งคู่ใช้สื่อลามกมีสภาพภูมิอากาศแบบเร้าอารมณ์ที่อนุญาต ในเวลาเดียวกันคู่เหล่านี้ดูเหมือนจะมีความผิดปกติมากขึ้น

คู่รักที่ไม่ได้ใช้สื่อลามก ... อาจถือได้ว่าเป็นแบบดั้งเดิมมากขึ้นเมื่อเทียบกับทฤษฎีสคริปต์เรื่องเพศ ในเวลาเดียวกันพวกเขาดูเหมือนจะไม่มีความผิดปกติใด ๆ

คู่ที่รายงานภาพลามกอนาจารใช้การจัดกลุ่มไปที่ขั้วบวกในฟังก์ชั่น '' บรรยากาศเร้าอารมณ์ '' และค่อนข้างจะเป็นขั้วลบในฟังก์ชั่น 'Dysfunctions'

20) หย่อนสมรรถภาพทางเพศ, เบื่อและ Hypersexuality ในหมู่ชายคู่จากสองประเทศในยุโรป (2015) - การสำรวจรายงานความสัมพันธ์อย่างมากระหว่างการหย่อนสมรรถภาพทางเพศและการวัดภาวะทางเพศต่ำ การศึกษาละเว้นข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานของอวัยวะเพศและการใช้สื่อลามก แต่สังเกตเห็นความสัมพันธ์ที่สำคัญ ข้อความที่ตัดตอนมา:

ในหมู่ผู้ชายโครเอเชียและเยอรมันความสัมพันธ์ระหว่าง hypersexuality อย่างมีนัยสำคัญกับความชัดเจนต่อความเบื่อหน่ายทางเพศและปัญหามากขึ้นกับการทำงานของอวัยวะเพศ

21) การประเมินแบบออนไลน์ของตัวแปรบุคลิกภาพ, จิตวิทยา, และเรื่องเพศที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของเพศที่รายงานโดยตนเอง (2015) - การสำรวจรายงานรูปแบบทั่วไปที่พบในการศึกษาอื่น ๆ ที่ระบุไว้ที่นี่: ผู้ใช้สื่อลามกบังคับให้รายงานความตื่นตัวมากขึ้น (ความอยากที่เกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติด) รวมกับฟังก์ชั่นทางเพศที่ไม่ดี

พฤติกรรม“ ไฮเปอร์เซ็กชวล” แสดงถึงการไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมทางเพศของตนเองได้ ในการตรวจสอบพฤติกรรมไฮเปอร์เซ็กชวลกลุ่มตัวอย่างระหว่างประเทศของชายและหญิงเพศตรงข้ามกะเทยและรักร่วมเพศที่ระบุตัวเองจำนวน 510 คนได้กรอกแบบสอบถามการรายงานตัวเองทางออนไลน์แบบไม่ระบุตัวตน

ดังนั้นข้อมูลบ่งชี้ว่าพฤติกรรม hypersexual เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้ชายและผู้ที่รายงานว่าอายุน้อยกว่าตื่นเต้นทางเพศง่ายขึ้นยับยั้งทางเพศมากขึ้นเนื่องจากการคุกคามของความล้มเหลวในการทำงานยับยั้งทางเพศน้อยลงเนื่องจากการคุกคามของผลการปฏิบัติงาน และหุนหันพลันแล่นวิตกกังวลและซึมเศร้า

22) การศึกษาเห็นการเชื่อมโยงระหว่างสื่อลามกและเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (2017) - ผลการศึกษาที่กำลังจะนำเสนอในการประชุมประจำปีของ American Urological Association ข้อความที่ตัดตอนมาบางส่วน:

ชายหนุ่มที่ชอบสื่อลามกจนถึงการเผชิญหน้าทางเพศในโลกแห่งความจริงอาจพบว่าตัวเองติดกับดักไม่สามารถแสดงทางเพศร่วมกับคนอื่นได้เมื่อมีโอกาสเกิดขึ้นเองรายงานการศึกษาใหม่ ผู้ชายที่ติดสื่อลามกมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศและมีโอกาสน้อยที่จะพึงพอใจกับการมีเพศสัมพันธ์ตามผลการสำรวจที่นำเสนอเมื่อวันศุกร์ที่การประชุมประจำปีของ American Urological Association ในบอสตัน

“ อัตราของสาเหตุอินทรีย์ของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในกลุ่มอายุนี้ต่ำมากดังนั้นการเพิ่มขึ้นของสมรรถภาพทางเพศที่เราได้เห็นเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับกลุ่มนี้จะต้องมีการอธิบาย” Christman กล่าว “ เราเชื่อว่าการใช้สื่อลามกอาจเป็นส่วนหนึ่งของปริศนาชิ้นนั้น”

23) เส้นทางเชื่อมโยงระหว่างการใช้สื่อลามกและความพึงพอใจทางเพศลดลง (2017) - แม้ว่ามันจะเชื่อมโยงการใช้สื่อลามกเพื่อลดความพึงพอใจทางเพศ แต่ก็มีรายงานด้วยว่าความถี่ของการใช้สื่อลามกนั้นเกี่ยวข้องกับความต้องการ (หรือความต้องการ?) สำหรับสื่อลามกมากกว่าคู่นอนเพื่อให้เกิดอารมณ์ทางเพศ ข้อความที่ตัดตอนมา:

ในที่สุดเราก็พบว่าความถี่ของการบริโภคสื่อลามกก็สัมพันธ์โดยตรงกับความพึงพอใจของสื่อลามกมากกว่าที่จะมีความตื่นเต้นทางเพศ ผู้เข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ใช้สื่อลามกเพื่อช่วยตัวเอง ดังนั้นการค้นพบนี้อาจบ่งบอกถึงผลกระทบที่เกิดจากการบังคับด้วยตนเอง (Cline, 1994; Malamuth, 1981; Wright, 2011) ยิ่งมีการใช้สื่อลามกบ่อยครั้งเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดการสำเร็จความใคร่บุคคลที่อาจกลายเป็นเงื่อนไขลามกอนาจารเมื่อเทียบกับแหล่งอื่น ๆ ของความเร้าอารมณ์ทางเพศ

24) “ ฉันคิดว่ามันมีอิทธิพลด้านลบในหลาย ๆ ด้าน แต่ในขณะเดียวกันฉันก็หยุดใช้ไม่ได้”: การใช้สื่อลามกที่มีปัญหาซึ่งระบุตนเองได้ในกลุ่มตัวอย่างของเยาวชนออสเตรเลีย - แบบสำรวจออนไลน์ของชาวออสเตรเลียอายุ 15-29 ปี ผู้ที่เคยดูสื่อลามก (n = 856) ถูกถามด้วยคำถามปลายเปิด: 'สื่อลามกมีอิทธิพลต่อชีวิตคุณอย่างไร?'

ในบรรดาผู้เข้าร่วมที่ตอบคำถามปลายเปิด (n = 718) การใช้งานที่มีปัญหาจะถูกระบุด้วยตนเองโดยผู้ตอบแบบสอบถาม 88 ผู้เข้าร่วมชายที่รายงานการใช้สื่อลามกที่มีปัญหาเน้นผลกระทบในสามด้าน: เกี่ยวกับหน้าที่ทางเพศ, ความเร้าอารมณ์และความสัมพันธ์ คำตอบรวมถึง“ ฉันคิดว่ามันมีอิทธิพลทางลบในหลาย ๆ ด้าน แต่ในขณะเดียวกันฉันก็หยุดใช้มันไม่ได้” (ชายอายุ 18 – 19) ผู้เข้าร่วมหญิงบางคนรายงานว่ามีการใช้งานที่มีปัญหาด้วยความรู้สึกเชิงลบหลายอย่างที่รายงานเช่นความรู้สึกผิดและความอับอายผลกระทบต่อความต้องการทางเพศและการบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อลามก ตัวอย่างเช่นผู้เข้าร่วมหญิงคนหนึ่งแนะนำ “ มันทำให้ฉันรู้สึกผิดและฉันก็พยายามหยุด ฉันไม่ชอบความรู้สึกที่ฉันต้องการเพื่อให้ตัวเองดำเนินต่อไปมันไม่ดีต่อสุขภาพ” (เพศหญิงอายุ 18 – 19)

25) การบรรยายบรรยายการศึกษาที่กำลังจะมีขึ้น - โดยศาสตราจารย์ทางด้านระบบทางเดินปัสสาวะ Carlo Foresta ประธานสมาคมพยาธิสรีรวิทยาการเจริญพันธุ์ของอิตาลี - การบรรยายประกอบด้วยผลการศึกษาตามยาวและภาคตัดขวาง การศึกษาชิ้นหนึ่งเกี่ยวข้องกับการสำรวจวัยรุ่นมัธยมปลาย (หน้า 52-53) การศึกษารายงานว่าความผิดปกติทางเพศเพิ่มขึ้นสองเท่าระหว่างปี 2005 ถึง 2013 โดยความต้องการทางเพศต่ำเพิ่มขึ้น 600%

 • เปอร์เซ็นต์ของวัยรุ่นที่พบว่ามีการเปลี่ยนเพศ: 2004 / 05: 7.2%, 2012 / 13: 14.5%
 • เปอร์เซ็นต์ของวัยรุ่นที่มีความต้องการทางเพศต่ำ: 2004/05: 1.7%, 2012/13: 10.3% (เพิ่มขึ้น 600% ใน 8 ปี)

Foresta ยังอธิบายถึงการศึกษาที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกด้วย“สื่อเกี่ยวกับเรื่องเพศและรูปแบบใหม่ของตัวอย่างทางพยาธิวิทยาทางเพศ 125 เพศชายอายุ 19-25 ปี” (ชื่อภาษาอิตาลี -“Sessualità mediatica e nuove forme di patologia sessuale Campione 125 giovani maschi“). ผลจากการศึกษา (หน้า 77-78) ซึ่งใช้ ดัชนีระหว่างประเทศของแบบสอบถามสมรรถภาพทางเพศ พบว่าผู้ใช้สื่อลามกปกติคะแนน 50% ลดลงในโดเมนความต้องการทางเพศและ 30% ลดลงของโดเมนการทำงานของอวัยวะเพศชาย

26) (ไม่ได้ตรวจสอบโดยเพื่อน) นี่คือไฟล์ บทความเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความคิดเห็นและคำถามที่โพสต์บน MedHelp เกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศ สิ่งที่น่าตกใจคือ 58% ของผู้ชายที่ขอความช่วยเหลือนั้นมี 24 หรือต่ำกว่า หลายคนสงสัยว่าสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตอาจเกี่ยวข้องกับ อธิบายไว้ในผลลัพธ์จากการศึกษา -

วลีที่พบบ่อยที่สุดคือ "หย่อนสมรรถภาพทางเพศ" - ซึ่งถูกกล่าวถึงบ่อยกว่าวลีอื่น ๆ สามเท่า - ตามด้วย "สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต" "ความวิตกกังวลเรื่องประสิทธิภาพ" และ "ดูสื่อลามก"

เห็นได้ชัดว่าสื่อลามกเป็นหัวข้อที่พูดถึงบ่อย:“ ฉันดูสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตบ่อยครั้ง (4 ถึง 5 สัปดาห์ละครั้ง) สำหรับ 6 ปีที่ผ่านมา” ชายคนหนึ่งเขียน “ ฉันอยู่ในช่วงกลาง 20s ของฉันและมีปัญหาในการรับและรักษาอารมณ์ทางเพศกับคู่นอนตั้งแต่วัยรุ่นตอนที่ฉันเริ่มมองดูสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตครั้งแรก”


เลื่อน 25

ดังที่ดร. ฟอเรสต้ากล่าวว่า“ มันเริ่มต้นด้วยปฏิกิริยาที่ลดลงต่อเว็บไซต์ลามก จากนั้นก็มีความใคร่ลดลงโดยทั่วไปและในที่สุดมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะแข็งตัว”

3 รับสิ่งนี้:

 1. ประการแรกฟอเรสต้ากำลังอธิบายกระบวนการติดยาเสพติดแบบคลาสสิกนั่นคือการทำให้วงจรการให้รางวัลเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป
 2. ประการที่สองสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตมีคุณภาพแตกต่างจาก เพลย์บอย. การแพร่กระจายของ ED ที่อ่อนเยาว์อย่างกว้างขวางไม่เคยมีมาก่อน
 3. สุดท้าย ED มักเป็นอาการเดียวที่ได้รับความสนใจจากคนเหล่านี้ คำถามคือ“ อาการที่ไม่ค่อยชัดเจนคืออะไรหายไป?” ส่วนใหญ่ไม่คิดออกจนกว่าจะเลิก

- นี่คือผู้ชายอายุยี่สิบปลาย ๆ :

การสนับสนุนเดิม:

ดร. คาร์โลฟอเรสต้าเป็นศาสตราจารย์ด้านระบบปัสสาวะซึ่งเป็นประธานล่าสุดของสมาคมพยาธิสรีรวิทยาการเจริญพันธุ์ของอิตาลีและเป็นผู้เขียนการศึกษาทางวิชาการของ 300 บทความต่อไปนี้รองรับข้อความข้างต้น:

อีกครั้งการค้นพบของ Dr. Foresta สอดคล้องกับหนังสือขายดีในปี 2007 ของจิตแพทย์ Norman Doidge สมองที่เปลี่ยนแปลงตัวมันเอง, ซึ่งยังอธิบายความอดทน (desensitization) และการเพิ่มขึ้นของ ED อ่อนเยาว์ ข้อความที่ตัดตอนมาที่เกี่ยวข้องจากบทที่ 5:

การเปลี่ยนแปลงที่ฉันสังเกตเห็นไม่ได้ จำกัด อยู่เพียงไม่กี่คนในการบำบัด การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกำลังเกิดขึ้น แม้ว่าโดยปกติแล้วจะเป็นเรื่องยากที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศแบบส่วนตัว แต่ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่กรณีของสื่อลามกเนื่องจากการใช้งานเป็นเรื่องสาธารณะมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนจากการเรียกสิ่งนี้ว่า "สื่อลามก" เป็นคำที่ไม่เป็นทางการมากขึ้น "สื่อลามก" สำหรับหนังสือของเขาเกี่ยวกับชีวิตในมหาวิทยาลัยของอเมริกา ฉันคือ Charlotte Simmonsทอมวูล์ฟใช้เวลาหลายปีในการสังเกตนักศึกษาในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ในหนังสือเด็กผู้ชายคนหนึ่งไอวี่ปีเตอร์สเข้ามาในบ้านของชายและพูดว่า“ มีใครโป๊ไหม”

วูล์ฟกล่าวต่อไป“ นี่ไม่ใช่คำขอที่ผิดปกติ เด็กผู้ชายหลายคนพูดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาช่วยตัวเองอย่างน้อยวันละครั้งราวกับว่านี่เป็นการดูแลระบบจิตเพศตรงข้ามอย่างรอบคอบ” เด็กผู้ชายคนหนึ่งบอก Ivy Peters ว่า“ ลองชั้นสามสิ พวกเขามีนิตยสารมือเดียวอยู่ที่นั่น” แต่ปีเตอร์สตอบว่า“ ฉันได้สร้าง ความอดทน ลงนิตยสาร…ฉันต้องการวิดีโอ” เด็กชายอีกคนพูดว่า "โอ้ F'r Chrissake IP ตอนกลางคืนสิบโมงแล้ว ในอีกชั่วโมงเศษขยะจะเริ่มมาที่นี่เพื่อค้างคืน ... และคุณกำลังมองหาวิดีโอโป๊และมีเพศสัมพันธ์กับสนับมือ” จากนั้นไอวี่“ ยักไหล่และหงายฝ่ามือขึ้นราวกับจะพูดว่า 'ฉันอยากโป๊ เรื่องใหญ่คืออะไร '”

เรื่องใหญ่ของเขาคือ ความอดทน. เขาตระหนักดีว่าเขาเป็นเหมือนคนติดยาที่ไม่สามารถมองภาพที่เคยเปิดตัวเขาได้อีกต่อไป และอันตรายคือความอดทนนี้จะนำไปสู่ความสัมพันธ์เช่นเดียวกับในผู้ป่วยที่ฉันพบเห็นซึ่งนำไปสู่ปัญหาความแรงและรสนิยมใหม่ ๆ ในบางครั้งที่ไม่เป็นที่พอใจ เมื่อนักถ่ายภาพอนาจารโอ้อวดว่าพวกเขากำลังผลักดันซองจดหมายด้วยการนำเสนอธีมใหม่ ๆ ที่ยากขึ้นสิ่งที่พวกเขาไม่ได้พูดก็คือสิ่งที่พวกเขาต้องทำเพราะลูกค้าของพวกเขากำลังสร้างความอดทนต่อเนื้อหา หน้าหลังของนิตยสาร Risque สำหรับผู้ชายและเว็บไซต์ลามกทางอินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยโฆษณายาประเภทไวอากร้าซึ่งเป็นยาที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการแข็งตัวของอวัยวะเพศที่เกี่ยวข้องกับอายุและหลอดเลือดในอวัยวะเพศถูกปิดกั้น ปัจจุบันชายหนุ่มที่เล่นสื่อลามกกลัวความอ่อนแอหรือ“ หย่อนสมรรถภาพทางเพศ” เป็นอย่างมากอย่างที่เรียกกันอย่างสละสลวย คำที่ทำให้เข้าใจผิดหมายความว่าผู้ชายเหล่านี้มีปัญหาในอวัยวะเพศชาย แต่ปัญหาอยู่ในหัวของพวกเขาในแผนที่สมองทางเพศของพวกเขา อวัยวะเพศทำงานได้ดีเมื่อพวกเขาใช้สื่อลามก ไม่ค่อยเกิดขึ้นกับพวกเขาที่อาจมีความสัมพันธ์ระหว่างสื่อลามกที่พวกเขาบริโภคและความอ่อนแอของพวกเขา (อย่างไรก็ตามมีผู้ชายสองสามคนอธิบายชั่วโมงของพวกเขาที่เว็บไซต์ลามกคอมพิวเตอร์อย่างชัดเจนว่าเป็นเวลาที่ใช้ไปกับการ "ช่วยตัวเองให้หมดสมอง")

ดังที่อธิบายไว้ใน Slide 23 YBOP ได้รวบรวมรายงานตนเองของ 5,000 ที่ผู้ชาย (และผู้หญิงไม่กี่คน) กำจัดการใช้สื่อลามกและรักษาความผิดปกติทางเพศเรื้อรัง

ฟอรัมการกู้คืนสื่อลามก - ส่วนที่อุทิศให้กับความผิดปกติทางเพศที่เกิดจากสื่อลามก:

ปรับปรุงการสนับสนุน:

ส่วน "อัปเดต" นี้กล่าวถึงการอ้างสิทธิ์สองรายการจากสไลด์ 25:

 1. การลดความรู้สึกหรือความเคยชินมีบทบาทในความผิดปกติทางเพศที่เกิดจากสื่อลามกและการเพิ่มระดับการใช้สื่อลามก (ความอดทน - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเสพติด)
 2. มีการเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในความผิดปกติของการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย (ในอดีตอัตรา ED ในชายหนุ่มต่ำมาก)

Desensitization (ทำให้เกิดความเคยชิน) ดูเหมือนว่าจะมีบทบาทในการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจากสื่อลามกและการเพิ่มขึ้นของการใช้สื่อลามก (ความอดทน).

ในสไลด์ก่อนหน้าข้อความที่ตัดตอนมาจาก Park et al., 2016 ให้การสนับสนุนสำหรับการอ้างว่า "การลดความไวของวงจรรางวัล" มีบทบาทในความผิดปกติทางเพศที่เกิดจากสื่อลามก การลดความรู้สึกหรือความเคยชินออกจากแต่ละบุคคล ไวต่อความสุขน้อยลงและบ่อยครั้งแสดงให้เห็นถึงความอดทนซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับปริมาณที่สูงขึ้นหรือการกระตุ้นที่มากขึ้นเพื่อให้ได้การตอบสนองแบบเดียวกัน นี่เป็นกระบวนการติดยาเสพติด Desensitization ยังสามารถอยู่ในรูปแบบของการเพิ่มประเภทใหม่บางครั้งยากและแปลกหน้าหรือแม้แต่รบกวน เนื่องจากความตกใจความประหลาดใจหรือความวิตกกังวลสามารถยกโดปามีนและความเร้าอารมณ์ทางเพศเสื่อมลงได้

นี่คือปี 2017 หลักฐานจาก PornHub เพศที่แท้จริงนั้นน่าสนใจสำหรับผู้ใช้สื่อลามกลดลง สื่อลามกไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้คนค้นพบรสนิยมที่ "แท้จริง" ของพวกเขา มันทำให้พวกเขาเกินกว่าปกติไปสู่ความแปลกใหม่และประเภทที่ "ไม่จริง":

ดูเหมือนว่ากระแสจะมุ่งไปสู่ความเพ้อฝันมากกว่าความเป็นจริง สื่อลามก 'ทั่วไป' จะถูกแทนที่ด้วยฉากแฟนตาซีเฉพาะหรือฉากเฉพาะ นี่เป็นผลมาจากความเบื่อหน่ายหรือความอยากรู้อยากเห็น? สิ่งหนึ่งที่แน่นอน 'เข้า - ออก, เข้า - ออก' ไม่เป็นที่พอใจของคนทั่วไปอีกต่อไปซึ่งมองหาสิ่งที่แตกต่างออกไปอย่างชัดเจน "ดร. ลอรีเบติโตกล่าว

ในฐานะของ 2017 หกการศึกษาทางระบบประสาทได้อธิบาย desensitization หรือทำให้เกิดความเคยชินที่เกิดขึ้นในผู้ใช้อินเทอร์เน็ตลามก:

1) “ โครงสร้างสมองและความเชื่อมโยงในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคสื่อลามก: The Brain on Porn” (Kuhn & Gallinat, 2014) - การศึกษา fMRI ของ Max Planck Institute พบว่ามีสสารสีเทาน้อยกว่าในระบบการให้รางวัล (dorsal striatum) ที่สัมพันธ์กับปริมาณสื่อลามกที่บริโภค นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้สื่อลามกมากขึ้นมีความสัมพันธ์กับการเปิดใช้งานวงจรรางวัลน้อยลงในขณะที่ดูภาพถ่ายทางเพศในช่วงสั้น ๆ นักวิจัยเชื่อว่าการค้นพบของพวกเขาบ่งบอกถึงการลดความรู้สึกและความอดทนซึ่งเป็นความจำเป็นในการกระตุ้นที่มากขึ้นเพื่อให้ได้รับความตื่นตัวในระดับเดียวกัน ผู้เขียนนำ Simone Kühnกล่าวต่อไปนี้เกี่ยวกับการศึกษาของเธอ:

นั่นอาจหมายถึงว่าการบริโภคสื่อลามกอย่างสม่ำเสมอมากขึ้นจะทำให้ระบบการให้รางวัลของคุณเสื่อมลง เราคิดว่าผู้ที่มีสื่อลามกสูงจำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นเพิ่มขึ้นเพื่อรับรางวัลจำนวนเท่ากัน นั่นจะสอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่าระบบการให้รางวัลของพวกเขาต้องการการกระตุ้นที่เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคม 2016 Kuhn & Gallinat ได้เผยแพร่บทวิจารณ์นี้: พื้นฐานทางระบบประสาทของ Hypersexuality. ในการทบทวน Kuhn & Gallinat อธิบายถึงการศึกษา fMRI ปี 2014 ของพวกเขา:

ในการศึกษาล่าสุดโดยกลุ่มของเราเราคัดเลือกผู้เข้าร่วมชายที่มีสุขภาพดีและเชื่อมโยงจำนวนชั่วโมงที่รายงานด้วยตนเองที่ใช้ไปกับสื่อลามกกับการตอบสนองของ fMRI ต่อภาพทางเพศและสัณฐานวิทยาของสมอง (Kuhn & Gallinat, 2014) ยิ่งมีผู้เข้าร่วมหลายชั่วโมงรายงานว่ามีการบริโภคสื่อลามกมากขึ้นการตอบสนองของ BOLD ในด้านซ้ายจะมีขนาดเล็กลงเพื่อตอบสนองต่อภาพทางเพศ ยิ่งไปกว่านั้นเราพบว่าชั่วโมงที่ใช้ในการดูสื่อลามกมากขึ้นมีความสัมพันธ์กับปริมาณสสารสีเทาที่เล็กลงใน striatum ซึ่งแม่นยำกว่าในส่วนหางด้านขวาที่ไปถึงโพรงในช่องท้อง เราคาดเดาว่าการขาดดุลปริมาณโครงสร้างของสมองอาจสะท้อนถึงผลของความอดทนหลังจากการลดความไวต่อสิ่งเร้าทางเพศ

2) "ความแปลกใหม่การปรับสภาพและความตั้งใจในการให้รางวัลทางเพศ” (2015). การศึกษา fMRI ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์รายงานว่ามีความเคยชินต่อสิ่งเร้าทางเพศมากขึ้นในผู้ใช้สื่อลามกที่บังคับ ข้อความที่ตัดตอนมา:

สิ่งเร้าทางออนไลน์นั้นกว้างขวางและขยายออกไปและคุณลักษณะนี้อาจส่งเสริมการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในบางคน ตัวอย่างเช่นเพศชายที่ดูสุขภาพซ้ำ ๆ อย่างชัดเจนภาพยนตร์เรื่องเดียวกันได้รับการพบว่ามีความคุ้นเคยกับการกระตุ้นและพบว่าการกระตุ้นที่ชัดเจนเมื่อมีความเร้าอารมณ์ทางเพศน้อยลง, ความอยากอาหารน้อยลงและดูดซับน้อยกว่า (Koukounas and Over, 2000) …เราแสดงการทดลองทางคลินิกว่าพฤติกรรมทางเพศแบบบีบบังคับนั้นโดดเด่นด้วยการแสวงหาความแปลกใหม่การปรับสภาพและการทำให้คุ้นเคยกับสิ่งเร้าทางเพศในเพศชาย

จากข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง:

นักวิจัยพบว่าผู้ติดยาเสพติดทางเพศมีแนวโน้มที่จะเลือกนวนิยายเรื่องนี้มากกว่าทางเลือกที่คุ้นเคยสำหรับภาพทางเพศสัมพันธ์กับภาพวัตถุที่เป็นกลางในขณะที่อาสาสมัครที่มีสุขภาพดีมีแนวโน้มที่จะเลือกทางเลือกใหม่สำหรับภาพผู้หญิงที่เป็นกลาง

“ เราทุกคนสามารถเชื่อมโยงกันในการค้นหาสิ่งเร้าใหม่ ๆ ทางออนไลน์ได้โดยอาจเป็นการพลิกจากเว็บไซต์ข่าวหนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่งหรือกระโดดจาก Facebook ไปยัง Amazon ไปยัง YouTube และบน” Dr Voon อธิบาย “ สำหรับคนที่แสดงพฤติกรรมทางเพศแบบบีบบังคับสิ่งนี้จะกลายเป็นรูปแบบของพฤติกรรมที่อยู่เหนือการควบคุมโดยเน้นที่ภาพอนาจาร”

ในภารกิจที่สองอาสาสมัครได้แสดงภาพคู่หญิงสาวที่ไม่ได้สวมเสื้อผ้าและกล่องสีเทากลางซึ่งทั้งสองภาพซ้อนทับบนรูปแบบนามธรรมที่แตกต่างกัน พวกเขาเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงภาพนามธรรมเหล่านี้เข้ากับภาพเช่นเดียวกับที่สุนัขในการทดลองที่มีชื่อเสียงของ Pavlov เรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงเสียงระฆังกับอาหาร จากนั้นพวกเขาจะถูกขอให้เลือกระหว่างภาพนามธรรมเหล่านี้กับภาพนามธรรมใหม่

คราวนี้นักวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ติดเซ็กส์ที่มีแนวโน้มที่จะเลือกชี้นำ (ในกรณีนี้คือรูปแบบนามธรรม) ที่เกี่ยวข้องกับรางวัลทางเพศและการเงิน สิ่งนี้สนับสนุนแนวคิดที่เห็นได้ชัดว่าสัญญาณบ่งชี้ที่ไม่เป็นอันตรายในสภาพแวดล้อมของผู้ติดยาเสพติดสามารถ 'กระตุ้น' ให้พวกเขาค้นหาภาพทางเพศ

“ สัญญาณสามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่เปิดอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์” Dr Voon อธิบาย “ พวกเขาสามารถกระตุ้นให้เกิดการกระทำต่อเนื่องกันและก่อนที่พวกเขาจะรู้ตัวผู้เสพติดกำลังเรียกดูภาพลามกอนาจาร การทำลายความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้นำเหล่านี้กับพฤติกรรมอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก”

นักวิจัยดำเนินการทดสอบเพิ่มเติมที่ 20 เพศติดยาเสพติดและ 20 จับคู่อาสาสมัครสุขภาพดีได้รับการสแกนสมองในขณะที่มีการแสดงภาพซ้ำหลายชุด - หญิงไม่ได้แต่งตัวเหรียญ 1 ปอนด์หรือกล่องสีเทาเป็นกลาง

พวกเขาพบว่าเมื่อผู้ติดยาเสพติดเพศเดียวกันดูภาพเหมือนกันซ้ำ ๆ กันเมื่อเทียบกับอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีพวกเขาพบว่ามีการลดลงของกิจกรรมในพื้นที่ของสมองมากขึ้นซึ่งรู้จักกันในนามของ cingulate cortulate หลังส่วนหลังซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลตอบแทนและการตอบสนองต่อ เหตุการณ์ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับ 'habituation' ที่ผู้เสพติดพบมาตรการกระตุ้นเช่นเดียวกันผู้ที่ดื่มกาแฟอาจได้รับ 'buzz' จากถ้วยแรก แต่เมื่อเวลาผ่านไปยิ่งดื่มกาแฟเท่าไรก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น ฉวัดเฉวียนกลายเป็น

ลักษณะนิสัยนี้เกิดขึ้นกับตัวผู้ที่มีสุขภาพดีซึ่งมักจะแสดงวิดีโอโป๊แบบเดียวกัน แต่เมื่อพวกเขาดูวิดีโอใหม่ระดับความสนใจและความเร้าอารมณ์กลับไปสู่ระดับเดิม ซึ่งหมายความว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความคุ้นเคยคนติดเซ็กส์จะต้องหาภาพใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง กล่าวอีกนัยหนึ่งความคุ้นเคยอาจช่วยผลักดันการค้นหาภาพใหม่

"การค้นพบของเรามีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะในบริบทของสื่อลามกออนไลน์" ดร. ฟอนกล่าวเสริม "มันไม่ชัดเจนว่าอะไรที่ก่อให้เกิดการติดยาเสพติดทางเพศในตอนแรกและมีแนวโน้มว่าบางคนอาจจะเป็นคนติดยาเสพติดมากไปกว่าคนอื่น ๆ แต่การจัดหาภาพทางเพศที่แปลกใหม่พร้อมใช้งานออนไลน์ช่วยให้อาหารติดยาเสพติดของพวกเขามากขึ้น ยากที่จะหลบหนี "

3) การปรับเปลี่ยนศักยภาพเชิงบวกในช่วงปลายโดยภาพทางเพศในผู้ใช้ที่มีปัญหาและการควบคุมที่ไม่สอดคล้องกับ“ การติดสื่อลามก (Prause et al, 2015. ) ผลลัพธ์: เมื่อเทียบกับการควบคุมที่“ บุคคลที่ประสบปัญหาในการควบคุมการดูหนังโป๊” มี ลด การตอบสนองของสมองต่อการเปิดรับภาพโป๊วนิลาหนึ่งวินาที ผู้เขียนนำ Prause อ้างว่าผลลัพธ์เหล่านี้“ การเสพติดสื่อลามกที่เสื่อมเสีย” หากการใช้สื่อลามกไม่มีผลต่อ Prause et al's. เราคาดหวังว่ากลุ่มควบคุมและผู้ใช้สื่อลามกบ่อยครั้งจะมีแอมพลิจูด LPP เดียวกันในการตอบสนองต่อภาพถ่ายทางเพศ แทนที่จะมีผู้ใช้สื่อลามกบ่อยครั้งมากขึ้น น้อยลง การกระตุ้นสมอง (LPP ที่ต่ำกว่า) ในความเป็นจริงการค้นพบของ Prause et al 2015 จัดได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วย Kühn & Gallinat (2014), ซึ่งพบว่าการใช้สื่อลามกมากขึ้นมีความสัมพันธ์กับการกระตุ้นสมองน้อยลงเพื่อตอบสนองต่อภาพของวานิลลาพร (หลักฐานที่สอดคล้องกับกระบวนการติดยาเสพติด)

การค้นพบของ Prause สอดคล้องกับ Banca และคณะ 2015ซึ่งคือ #2 ด้านบน ยิ่งไปกว่านั้น การศึกษา EEG อื่น พบว่าการใช้สื่อลามกในผู้หญิงมากขึ้นมีความสัมพันธ์กับการกระตุ้นสมองให้สื่อลามกน้อยลง การอ่าน EEG ที่ต่ำลงหมายความว่าวัตถุให้ความสนใจกับรูปภาพน้อยลง พูดง่ายๆว่าผู้ใช้สื่อลามกบ่อย ๆ รู้สึกไม่พอใจกับภาพนิ่งของสื่อลามกวานิลลา พวกเขาเบื่อ (เคยชินหรือหมดความรู้สึก) เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบโดยเพื่อนทั้งเจ็ดเห็นด้วยกับเรื่องนี้ คำวิจารณ์ที่กว้างขวาง Prause พบว่า desensitization / habituation ในผู้ใช้สื่อลามกบ่อยครั้ง: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

4) มาตรการที่มีสติและไม่รู้สึกมีความรู้สึก: พวกเขาต่างจากที่มีการใช้สื่อลามกอนาจาร? (2017) - การศึกษาประเมินการตอบสนองของผู้ใช้สื่อลามก (การอ่าน EEG และการตอบสนองต่อการเริ่มต้น) ต่อภาพที่กระตุ้นอารมณ์ต่างๆ - รวมถึงภาพโป๊เปลือย ผู้เขียนเชื่อว่าผลการวิจัยสองชิ้นบ่งบอกถึงความเคยชินในผู้ใช้สื่อลามกบ่อยขึ้น ข้อความที่ตัดตอนมา:

4.1 คะแนนที่ชัดเจน

น่าสนใจกลุ่มใช้สื่อลามกระดับสูงให้คะแนนภาพที่เร้าอารมณ์ว่าไม่พึงประสงค์มากกว่ากลุ่มใช้สื่อระดับกลาง ผู้เขียนแนะนำว่านี่อาจเป็นเพราะ "แกนกลาง" ที่ค่อนข้างอ่อนนุ่มของภาพ“ กาม” ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล IAPS ไม่ให้ระดับการกระตุ้นที่พวกเขามักจะมองหาตามที่แสดงโดย Harper และ Hodgins [58] ที่มีการดูเนื้อหาลามกอนาจารบ่อยๆบุคคลหลาย ๆ คนมักจะบานปลายไปดูเนื้อหาที่รุนแรงมากขึ้นเพื่อรักษาระดับการกระตุ้นทางสรีรวิทยาในระดับเดียวกัน หมวดหมู่อารมณ์ "พอใจ" เห็นการจัดอันดับความว่องไวโดยทั้งสามกลุ่มจะคล้ายกับกลุ่มการใช้งานที่สูงในการให้คะแนนภาพที่ไม่เป็นที่พอใจมากกว่าเล็กน้อยโดยเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ นี้อีกครั้งอาจเป็นเพราะภาพ "พอใจ" นำเสนอไม่ได้รับการกระตุ้นเพียงพอสำหรับบุคคลในกลุ่มการใช้งานสูง การศึกษาได้แสดงให้เห็นถึงการลดลงของสรีรวิทยาในการประมวลผลเนื้อหาที่น่ารับประทานเนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในบุคคลที่มักหาเนื้อหาลามกอนาจาร [3, 7, 8] การโต้แย้งของผู้เขียนว่าผลกระทบนี้อาจเป็นผลมาจากผลที่ได้

4.3 การปรับการสะท้อนกลับของ Startle (SRM)

ผลที่น่าตกใจของแอมพลิจูดแอมพลิจูดที่สูงกว่าที่เห็นในกลุ่มการใช้สื่อลามกต่ำและปานกลางอาจอธิบายได้โดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มตั้งใจหลีกเลี่ยงการใช้สื่อลามกเนื่องจากพวกเขาอาจพบว่ามันค่อนข้างน่ารังเกียจ อีกทางหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้อาจเป็นผลจากการทำให้เกิดความเคยชินด้วยเหตุนี้ประชาชนในกลุ่มเหล่านี้จึงดูสื่อลามกมากกว่าที่ระบุไว้อย่างชัดเจน - อาจเป็นเพราะสาเหตุของความอับอายในหมู่คนอื่น ๆ41, 42].

5) ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกกดดันทางเพศและความลำเอียงที่น่าสนใจกับคำที่เกี่ยวข้องกับเพศในกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมทางเพศ (2017) - การศึกษานี้จำลองการค้นพบของ การศึกษาของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ใน 2014ซึ่งเปรียบเทียบอคติโดยเจตนาของผู้ติดสื่อลามกกับการควบคุมที่ดีต่อสุขภาพ การศึกษานี้มีความสัมพันธ์ระหว่าง“ ปีแห่งกิจกรรมทางเพศ” กับ 1) คะแนนการติดเซ็กส์และ 2) ผลลัพธ์ของงานอคติโดยตั้งใจ ในบรรดาผู้ที่ให้คะแนนการเสพติดทางเพศสูง น้อยลง ประสบการณ์ทางเพศสัมพันธ์กับหลายปี มากขึ้น อคติโดยเจตนา คะแนนการบังคับทางเพศที่สูงขึ้น + ประสบการณ์ทางเพศที่น้อยลง = สัญญาณของการเสพติดมากขึ้น (ความเอนเอียงโดยเจตนามากขึ้นหรือการแทรกแซง) แต่อคติโดยเจตนาลดลงอย่างรวดเร็วในผู้ใช้ที่ถูกบังคับและหายไปเมื่อมีประสบการณ์ทางเพศมากที่สุดเป็นเวลาหลายปี ผู้เขียนสรุปได้ว่าผลลัพธ์นี้สามารถบ่งชี้ได้ว่า "กิจกรรมทางเพศที่บีบบังคับ" เป็นเวลาหลายปีทำให้เกิดความเคยชินมากขึ้นหรือการตอบสนองต่อความพึงพอใจโดยทั่วไป (desensitization) ข้อความที่ตัดตอนมาจากข้อสรุป:

หนึ่งคำอธิบายที่เป็นไปได้สำหรับผลลัพธ์เหล่านี้คือเมื่อบุคคลที่กระทำความผิดทางเพศมีพฤติกรรมบีบบังคับมากขึ้นรูปแบบการกระตุ้นที่เกี่ยวข้องจะพัฒนา [36-38] และเมื่อเวลาผ่านไปจำเป็นต้องมีพฤติกรรมที่รุนแรงมากขึ้นสำหรับระดับความตื่นตัวที่จะเกิดขึ้น เป็นที่ถกเถียงกันต่อไปว่าในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมบีบบังคับมากขึ้น neuropathways จะกลายเป็นคนอ่อนไหวต่อสิ่งเร้าทางเพศมากกว่าปกติหรือภาพและบุคคลอื่นจะหันมาใช้สิ่งเร้าที่มากขึ้นเพื่อให้ได้ความเร้าอารมณ์ที่ต้องการ นี้เป็นไปตามการทำงานแสดงให้เห็นว่า 'สุขภาพ' ชายกลายเป็น habituated เพื่อกระตุ้นที่ชัดเจนในช่วงเวลาและที่ habituation นี้เป็นลักษณะการตอบสนองที่เพิ่มขึ้นเร้าอารมณ์และน่าสนใจ [39] สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีส่วนร่วมทางเพศมากขึ้นกลายเป็น "มึนงง" หรือไม่แยแสกับคำที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์ที่ใช้กันทั่วไปในการศึกษาครั้งนี้และแสดงให้เห็นถึงความลำเอียงที่ลดลงขณะที่ผู้ที่มีภาวะบีบบังคับเพิ่มขึ้นและมีประสบการณ์น้อยกว่า เพราะสิ่งเร้าที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกมีสติมากขึ้น

6) โครงสร้างทางประสาทของความต้องการทางเพศในบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมรักร่วมเพศ (2015) - การศึกษา fMRI ของเกาหลีนี้ได้จำลองการศึกษาทางระบบประสาทอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้สื่อลามก: รายงานรูปแบบการกระตุ้นสมองที่เกิดจากคิวและการเปลี่ยนแปลงในเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในผู้ติดยา สอดคล้องกับรูปแบบการเสพติดผู้เสพติดทางเพศมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อภาพทางเพศมากขึ้น แต่ยังยับยั้งการกระตุ้นของสมองต่อสิ่งเร้าที่สำคัญตามปกติประเภทอื่น ๆ การตอบสนองทางประสาทที่น้อยลงต่อรางวัลในชีวิตประจำวันเป็นตัวบ่งชี้หลักของการหมดความรู้สึก

ด้วยการใช้วิธีการและแนวทางต่างๆกลุ่มการศึกษาที่ไม่ใช่ระบบประสาทที่หลากหลายได้รายงานความเคยชินต่อ "สื่อลามกปกติ" พร้อมกับการขยายไปสู่ประเภทที่รุนแรงและผิดปกติมากขึ้น:

1) นี่เป็นการศึกษาครั้งแรกในการถามผู้ใช้สื่อลามก โดยตรง เกี่ยวกับการเพิ่ม:“กิจกรรมทางเพศออนไลน์: การศึกษาเชิงสำรวจเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาในตัวอย่างของผู้ชาย” (2016). การศึกษารายงานการเลื่อนระดับเนื่องจาก 49% ของผู้ชายรายงานการดูสื่อลามกที่ไม่เคยสนใจพวกเขามาก่อนหรือเคยพิจารณาว่าน่ารังเกียจ ข้อความที่ตัดตอนมา:

ร้อยละสี่สิบเก้ากล่าวถึงอย่างน้อยบางครั้งการค้นหาเนื้อหาทางเพศหรือมีส่วนร่วมใน OSAs ที่ไม่เคยสนใจพวกเขาหรือพวกเขาคิดว่าน่ารังเกียจ

การศึกษาในเบลเยียมนี้ยังพบว่าการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับการทำงานของอวัยวะเพศที่ลดลงและความพึงพอใจทางเพศโดยรวมลดลง แต่ผู้ใช้สื่อลามกที่มีปัญหาก็มีความอยากมากขึ้น สิ่งที่น่าสนใจคือ 20.3% ของผู้เข้าร่วมกล่าวว่าแรงจูงใจอย่างหนึ่งในการใช้สื่อลามกของพวกเขาคือ“ เพื่อรั