ความล่าช้าในการวิจัยของเทคโนโลยีทางสังคมกลายเป็นเรื่องที่แพงเกินกว่าที่จะจ่ายได้ (2019) โดย Alex Wolfe

เผยแพร่เมื่อ Feb 21, 2019

ช่องว่างเวลาระหว่างผลกระทบของเทคโนโลยีทางสังคมและการวิจัยเทคโนโลยีทางสังคมได้กว้างเกินกว่าจะจ่ายได้ เราสามารถแจกจ่ายภาระทางสังคมที่มาจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้นอกเหนือจากสถาบันของเราได้ที่ไหน และเราจะสนับสนุนความพยายามของพวกเขาต่อไปได้อย่างไร?