มีหลักฐานสนับสนุนการมีอยู่ของการเสพติดสื่อลามกหรือไม่?

ใช่ตาม Donald L Hilton, MD ผู้แต่ง“ภาพอนาจารติดยาเสพติด - สิ่งเร้าเหนือธรรมชาติที่พิจารณาในบริบทของ"ใน ประสาทวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาที่มีประสิทธิผล. แต่เราต้องการมุมมองและการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจหลักฐานสนับสนุน - และทำไมในที่สุดจะแซงมุมมองการแข่งขันที่ใช้สื่อลามกซึ่งเป็นผลมาจาก "ความผิดปกติของ hypersexual" หรือตามที่อธิบายไว้ในใจว่า "ความต้องการทางเพศสูง" อ่านเพิ่มเติม

การอภิปรายเรื่อง“ภาพอนาจารติดยาเสพติด - สิ่งเร้าเหนือธรรมชาติที่พิจารณาในบริบทของ” โดย Donald L Hilton, MD, สาขาประสาทวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาที่มีประสิทธิผล