Qabul qilishni xohlagan holda pornografik noqulaylikni qanday qilib to'xtatish kerak?