Mabodo qayta boshlanadigan millatning so'zi intervyu! (PIED dan qutqarish va noto'g'ri porno foydalanish)

Noah.gabe_.2.JPG

[youtube] https://www.youtube.com/watch?v=gzD1O87Ag8U [/ youtube]