Fannt eng GRATIS HUGS Kampagne

Jiddereen deen e bësse fillt wéinst dem Neistarten kann e "Free Hugs" Zeechen maachen a säin Oxytocin ophiewen ... an aner Leit.

[youtube] https://youtu.be/hN8CKwdosjE [/ youtube]