Robb Qurdun mübahisələri Gary

Robb və Gary, zibil qida ilə yüksək sürətli internet pornosu arasındakı paralelləri və niyə hər ikisinin bu günki istehlakçılar üçün çətin olduğunu müzakirə edirlər.

Dinləyin