Charleston Kolleci: Nuh Kilsəsi və Todd Love (video)

16 Noyabr 2015 tarixində, Charleston Kollecinin “Fərqli Düşün Forum”, zərər üçün potensial olaraq pornodan istifadə mövzusuna toxundu. müəllifməşqçi Noah BE Kilsəsi və Dr. Todd Love, a psixoterapist onun təcrübəsi porno problemləri olan xəstələrə yönəlib, müzakirəyə çıxardı.