Bogus Cinsi Bağımlılığı “Mübahisələr” və Cahilliyin Tədqiqatçıları - Linda Hatch, PhD

Məqaləyə keçid - Bogus Cinsi Bağımlılık "Mübahisəli" və Cehaletin Təməlləri Linda Hatch, PhD

Bütün digər sahələrdə soxmaq elminin mənbələri mənim üçün cinsi bağımlılığın "mövcud deyil" olduğunu sübut etmək üçün son cəhdlərdə olduğu kimi mənə çox bənzəyir.