Libido üçün bioloji əsas (2005)

TAM TƏHSİL - Libido üçün Bioloji Əsas

mücərrəd

Libido, bütün orqanizmlərdə cinsi motivasiya dəyişkən bir vəziyyətə aiddir. Cinsi motivasiya dövriyyəli steroid hormon səviyyələri və cinsi stimullaşdırmanın geribildirimi kimi daxili amillər tərəfindən dəyişdirilir; cinsi əlaqəli stimulların olması kimi xarici amillər; cinsi öhdəlik və cinsi mükafatın gözləntilərini təmin edən bu amillərin bilişsel emalı ilə. Libido beləliklə cinsi istək, arzu, mükafat və inhibə daimi dalğalanmaları əks etdirir. Nörokimyəvi aşkarlama, farmakoloji analiz və beyin görünüşündəki son inkişaflar cinsi funksiyanın bu dörd aspektini tənzimləyən nöroanatomik və neyrokimyəvi sistemlərin müəyyənləşdirilməsinə kömək etmişdir. Digər bir vacib amil mərkəzi stimullaşdırma motivasiya, mükafat və inhibə ilə əlaqəli olan mərkəzi monoamin və nevropeptid sistemlərinin aktivləşdirilməsidir. Bu sistemlərin steroid hormonları ilə aktivləşməsi və cinsi mükafatın gözləntəsi ilə modulyasiya, cinsi təşviqlərə reaksiya göstərən neyron "dövlət" in kritik xüsusiyyətləridir.