Bikinis İntertemporal Seçimdə Ümumi Xəstəliyə Qulluq (2008)

Bram Van den Bergh Siegfried Dewitte Luk Warlop

İstehlakçı Araşdırmaları Jurnalı, Həcmi 35, Sayı 1, İyun 2008, Səhifələr 85 – 97,

https://doi.org/10.1086/525505

mücərrəd

Neuroscientific tədqiqatlar, erotik stimulların pul və dərman mükafatlarını emal edən mükafat dövrəsini aktivləşdirdiyini göstərir. Teorik olaraq, ümumi bir mükafat sistemi qeyri-spesifik təsirlərə səbəb ola bilər: bir sahədən "isti stimullara" məruz qalma fərqli bir sahədəki qərarlara təsir göstərə bilər. Seksual istəklərə məruz qalmağımız, pul mükafatları arasındakı dövrlərarası seçimdə daha çox səbirsizlikə səbəb olduğunu göstəririk. Ümumi bir mükafat dövriyyəsinin rolunu vurğulayaraq, həssas bir mükafat sisteminə sahib şəxslərin cinsi istəklərin təsirinə daha həssas olduğunu, təsirin qeyri-pul mükafatlarını ümumiləşdirdiyini və doyma effekti daha da gücləndirdiyini nümayiş etdiririk.