Narsisizm və İnternet pornoqrafiyasının istifadəsi (2014)

Xəyanət 2014 Jun 11: 0.

Kasper TE1, Qısa MB, Milam AC.

mücərrəd

Bu iş, internet pornoqrafiyası və Narcisizm arasında əlaqəni araşdırdı. İştirakçılar (N = 257) İnternet pornoqrafiyasına aid suallar və üç narkisizm tədbirləri (yəni Narcissistic Personality Inventory, Patoloji Narcissistic Envanter və Seksual Narcisism İndeksi) ilə bağlı onlayn sorğu tamamladı. İnternet pornoqrafiyası istifadəsinə baxmağa sərf olunan saatlar, iştirakçının narsisizm səviyyəsi ilə müsbət əlaqələndirildi. Əlavə olaraq, indiyədək İnternet pornoqrafiyasından istifadə edənlər, narsisizmin hər üç ölçüsünün, heç internet pornoqrafiyasını istifadə etməyənlərdən daha yüksək səviyyələrini təsdiqləmişlər.