İnternetdə cins: İnternetdə cinsi bağımlılığa dair müşahidələr və nəticələr (2001)

Griffiths, Mark.

Cinsi araşdırma jurnalı 38, no. 4 (2001): 333-342.

https://doi.org/10.1080/00224490109552104

mücərrəd

Bəzi alimlər iddia edirlər ki, sosial cəhətdən texnoloji cəhətdən istifadə edilən addımlar siber kosmosda üzə çıxır. Əlavə araşdırma haqqı olan bir əlaqəli sahə, cinsi bağımlılık anlayışı və həddindən artıq İnternet istifadə ilə əlaqəsidir. Buna görə də bu məqalə (a) İnternetin cinsi əlaqəli istifadəsini, (b) həddindən artıq cinsi davranışla bağlı "İnternet bağımlılığı" konsepsiyasını, (c) cybersex və kiber əlaqələri, (d) kiber əlaqələr tipologiyasını, e) İnternet cinsi bağımlılığına dair iddialar, və (f) Internet cinsi bağımlılığına aid empirik məlumatlar. İnternet seksinin anonimlik və disinhibə kimi qəbul edilən faktorların iştirakını artıra biləcəyi yeni bir ifadə mənbəyidir. Həm də iddia edilir ki, ampirik məlumatların miqdarı kiçik olsa da, internet cinsi bağımlılığı mövcuddur.