Pornoqrafiyadan istifadə fərdi fərqlərin əhəmiyyəti: cinsi suçlulara qarşı nəzəri perspektivlər və nəticələr (2009)

J Sex Res. 2009 Mar-Jun;46(2-3):216-32. doi: 10.1080/00224490902747701.

Kingston DA1, Malamuth NM, Fedoroff P, Marshall WL.

mücərrəd

Bu məqalədə pornoqrafiyanın həm qeyri-cinayət, həm də cinayət nümunələrində antisosial münasibətlər, cinsi həyəcan və cinsi təcavüzkar davranışlara təsiri ilə bağlı mövcud ədəbiyyat nəzərdən keçirilir.

Məqalədə deyilir ki, çoxlu, əlaqəli amillər kontekstində araşdırıldıqda, nəticələr eksperimental və qeyri-eksperimental tədqiqatlar arasında və müxtəlif populyasiyalar arasında pornoqrafik istifadəni göstərən cinsi təcavüzkar nəticələrə görə risk faktoru ola bilər, digər risk faktorlarına və tez-tez pornoqrafik istifadə edənlərə.

Nəhayət, bu məqalə cinsi suçluların qiymətləndirilməsi və müalicəsinə aid olan bəzi klinik nəticələrlə yanaşı, bu tapıntılara əsaslanan nəzəri təsirləri də təqdim edir.

PMID: 19308844

DOI: 10.1080 / 00224490902747701