İnternet Pornoqrafiyasının İnkişafı: Kimin üçün Problemli, Nə və Niyə? (2009)

DOI10.1080 / 10720160903300788

Michael P. Twohiga, Jesse M. Crosbya & Jared M. Coxa

pages 253 266-

mücərrəd

Bu araşdırma problemli İnternet pornoqrafiyasının görünüşünün, problemli olduğunu və anonim online sorğu istifadə edərək, 84 kollec yaşlı kişilərin nümunəsində problemin əsasını təşkil edən psixoloji prosesləri araşdırdı. Pornoqrafiyanı seyr edən nümunənin təxminən 20% -60% -i maraq dairəsinə görə problemli olmasını tapdı. Bu araşdırmada, araşdırma miqdarı, yaşanan problemlərin səviyyəsini proqnozlaşdırmadı. Mediasiya təhlilləri, bir insanın pornoqrafiyanı görməyə çağırması ilə qarşılıqlı əlaqənin görüntünün problemli olub olmaması ilə əlaqəli olduğunu göstərir.